Zekat, Hac ve Kurban İbadet Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İslam dininin en önemli ibadetlerinden olan zekat, hac ve kurban ibadetleri ile ilgili olarak kısaca bilgilerin verildiği sayfamız.

Zekat
Zekât zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belirli bir miktarını Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Müslümanlar zekât ibadetiyle sosyal yardımlaşma sistemini kurumsal hale getirerek Allah’ın emrini yerine getirmiş olurlar. Zekât verilmesi gereken ihtiyaç sahipleri şunlardır:

a) Yoksullar

b) Düşkünler

c) Borçlular

Advertisement

d) Yolda kalmış yolculara

e) Esir olanları

f) Kalbi İslam’a ısındırılacak olanlara

Kişi bakmakla yükümlü olduğu eşine, babasına, annesine, dedesine, ninesine, oğluna, kızına ve torununa zekât veremez.

Advertisement

Hac

Hac, belirli zamanlarda Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal mekânları belirli kurallara göre hayatında bir kez ziyaret etmesidir.

Haccın Farzları şunlardır:

a) İhram

Advertisement

b) Kâbe’yi tavaf

c) Arafat’ta vakfe

Hac ibadetinin sosyal faydaları şunlardır:

a) Zorluklar karşısında sabırlı olmak

Advertisement

b) Farklı dil, ırk ve kültürden insanlar arasında kardeşlik duygularını geliştirmek

c) Davranışlara düzenlilik ve denge sağlamak

Kurban

Kurban, Akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve zekât verebilecek durumdaki kişilerin Allah rızası için her yıl bir kez yerine getirmiş oldukları sosyal yardımlaşmaya dayalı bir ibadettir.

Advertisement

Leave A Reply