Zemzem Suyu Nedir? Hikayesi ve Suyun Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Zemzem suyu nedir? Zemzem suyunun özelliği nedir, nereden çıkar, hikayesi, Müslümanlar için önemi hakkında bilgi.

Zemzem

Zemzem; Mekke’de, Müslümanlığın en kutsal yapısı olan Kabe’nin hemen yakınında bulunan bir kuyuyâ ve bu kuyunun suyuna verilen isimdir. Zemzem kuyusunun ne zamandan beri mevcut olduğu belli değildir. Çok eski zamanlarda, Ad adı verilen ilk Arabistan halkı tarafından da kullanılmış olduğu kabul edilmekle beraber, birçok dini kaynaklar bu suyun bulunup insanların hizmetine verilmesi şerefini Hazreti İbrahim’e veya onun eşi Hacer’le oğlu İsmail’e mal ederler.

Zemzem Kuyusu

Zemzem Kuyusu

Zemzem suyu, Müslümanlıktan çok önceki yıllardan başlayarak, Arabistan ve Mekke halkı tarafından kutsal olarak kabul edilmiştir. Zaman zaman, çok kurak yıllarda, suyunun çekilip azalması; bazen bir süre tamamen kaybolması, Mekkelilerce daima uğursuzluğa yorulmuş; suçlarının cezası şeklinde görülmüştür. Söylentiye göre kuyu, son olarak, Hazreti Muhammed‘in büyük babası Abdülmuttalip zamanında taş ve toprakla dolmuş, suyu uzun zaman çekilip kaybolmuştur. Abdülmuttalip, büyük masraflar ederek suyun kaynağını yeniden buldurmuş, kuyuyu taş ve topraklardan temizletmiş ve bu su, özellikle bu olaydan sonra büyük önem kazanmıştır.

Müslümanlıktan önce çeşitli putlarla dolu olan Kâbe, o vakitlerde puta tapan Araplar’ın hac ve ziyaret yeriydi; zemzem suyu bu hacılarca da kutsal tanınmaktaydı. Hazreti Muhammed, Kâbe’yi İslâm dini için de kutsal bir merkez olarak kabul ve ilân edince, zemzem eski niteliğini korudu ve o tarihten bu yana kutsal tanınmaya devam etti. Bazı Müslüman çevrelerde zemzem, cennette akan bir suyun koludur ve Kâbe’deki kuyuya cennetten çıkan bir kanalla gelmektedir. Hacca giden her Müslüman, bu kutsal sudan bir parça alır, evine götürür. Son nefesindeki kişilerin ağzına birkaç damla zemzem akıtmak gelenek halini almıştır.

Zemzem Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Zemzem”
  Kâbe yakınında bulunan bir kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu, zemzem suyu
  “Yavrum, hakkını helal et, ağzıma zemzem getir!” – S. M. Alus
 • “zemzem kuyusuna işemek ”
  ünlü olsun, adı anılsın diye herkesi iğrendirip kızdıran kötü bir iş yapmak
 • “zemzemle yıkanmış olmak ”
  biri, ötekine göre çok iyi nitelikte olmak
 • “zemzem suyu ”
  Zemzem

Advertisement

Leave A Reply