Zengin Kafiye Nedir? Zengin Kafiye Örnekleri

0

Zengin Kafiye nedir? Zengin Kafiyenin özellikleri nelerdir, nasıl bulunur? Zengin Kafiye örnekleri, şiirler hakkında bilgi.

Zengin Kafiye

Zengin Kafiye Nedir? Zengin Kafiye Örnekleri

ZENGİN KAFİYE; (Mukayyet kafiye)

Zengin kafiye, ikiden fazla ses benzerliğiyle yapılan kafiyedir.

Eskiden bu cins kafiyeye kafiye-i mukayyede (mukayet kafiye) denirdi. Bu çeşit kafiyede en az üç sesin benzeşmesi şarttır.

Benzeşen sesler, ünlü ve ünsüz olarak sıralanışlarında bir şarta bağlı değildir.

Benzeşen sesler üçten fazlaya çıktıkça zenginleşme derecesi artar.

Örnek :

Dalgın nazarlarınla karıştırma, elverir
Sönmüş duran ocakta kıvılcımlı bir külü;
Terkeyle kendi haline meftur ü münkesir,
Kalsın biraz da âteşi kalbinde örtülü
Hüseyin Siret Özsever

İkinci ve dördüncü mısraların sonlarındaki (ü -l – ü) sesleri, üçlü bir zengin kafiye meydana getiriyorlar.

Bir de şu örneğe bakalım :

Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!
Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla.

Ali Mümtaz

Bu mısraların sonlarındaki (ç-ı-n-l-a) sesleri beşli bir ses benzeşmesi meydana getirmek suretiyle çok zengin bir kafiye kurmuşlardır.

Not :

Arapça ve Farsça’dan dilimize geçmiş olan bazı sözcüklerde bir ünsüz sesle bir uzun ünlü sesten meydana gelen kafiyeler, zengin sayılmaktadır. Örneğin inşâ ile temâşâ sözcüklerinde (ş) ve â sesleri kafiye meydana getiriyorlar, (ş) ünsüzünden sonra (â) uzun ünlüsü ikili bir kafiye, yani tam kafiye olduğu halde zengin kafiye sayılmaktadır.


Leave A Reply