Zerdüştlük Hakkında Bilgi

0

Zerdüştlük nedir? Zerdüştçülüğün özellikleri, tarihçesi, felsefesi hakkında bilgi.

ZerdüştlükZerdüştlük; yaşamı üzerine açık seçik hiçbir bilgi bulunmayan (İÖ 8. yüzyıl) Zerdüşt (Zoroastre, Zaratustra) adlı İranlının belirlediğine inanılan dinsel öğretidir. (Zerdüştlik, Zerdüştiyye, Zoroastrisme).

Advertisement

Gatha diye adlandırılan özdeyiş değerindeki ilâhilerini derleyen kitabı Avesta (yanlış olarak Zend-Avesta) diye anılır. Dinler tarihini inceleyenler tarafından Zerdüştçülük, yeni bir din değil, İran’ın üç evreden geçmiş ateşe tapma inancının (Mazdeizm) orta aşamasıdır; ama anlamda Zerdüşt de bir peygamberden çok bir din reformcusu sayılmalıdır. Çağının bütün bilgilerini özümsemiş yüce bir bilge olduğu, kaynaklardaki gatha’ların özle değeriyle kanıtlanır, ikinci (düalist) bir öğreti olan Zerdüştçülük, aynı kaynaktan çıkmasına olanak bulunmayan karşıt ilkeleri tanrılaştırarak uygulanması kolay (pratik) amaçlar koyar. İyilik Ahura Mazda’nındır (Farsçası Hürmüz), kötülük Ahriman’ın (Ehrimen, Angra Mainyu). Örneğin iyi Tanrı Ahuramazda ateşi yaratınca kötü Tanrı Angra Mainyu bunun karşıtı olan dumanı ortaya çıkarır. Hem evrendeki düzen hem insan yapısındaki özellik bu karşıt güçlerin sürekli savaşı biçiminde sürüp gider. Ahuramazda ateşi yaratınca kötü Tanrı Angra Mainyu bunun karşıtı olan dumanı ortaya çıkarır. Hem evrendeki düzen hem insan yapısındaki özellik bu karşıt güçlerin sürekli savaşı biçiminde sürüp gider. Ahuramazda aynı zamanda gök ve ışık (aydınlık) güçlerinin kaynağıdır. Kendisinden kopan Ehrimen (Angra Mainyu) yeraltı dünyasının, karanlığın, şeytansı güçlerin odağıdır. Zerdüşt ilkeleri, tarımı kutsar; çalışan, üreten çiftçiyi onurlandırır, ateşe ve ocağı aşırı önem yükler. Gerçek dindarlığı oruç, tapım gibi kalıplarda değil çalışmada, yaratmada, toprak işçiliğinde görür. Simgesi güneş (aydınlık, ateş) olan Ahuramazda; bütün yaratıcılığıyla iyiliklerin, güzelliklerin, sevgilerin, kaynağıdır.


Leave A Reply