Zigetvar Seferi (Kısaca)

0
Advertisement

Zigetvar seferi ne zaman ve kim tarafından gerçekleşmiştir? Zigetvar seferinin önemi ve hakkında kısaca bilgi.

Zigetvar Seferi; Kanuni Sultan Süleyman‘ın 13. ve son seferidir. 1562’de, sekiz yıl süreyle yapılan Osmanlı-Avusturya barış antlaşması gereği Avusturya İmparatoru’nun her yıl 30 bin duka altını ödemek yükümlülüğüne ardılı E. Maximillan, iki yıl arka arkaya uymadı. Sınır olaylarının sona erdirilmesi ve birikmiş iki yıllık verginin hemen ödenmesi, İstanbul’daki Avusturya elçisine bildirildi. Tahta çıkması dolayısıyla kutlamak için gönderilen Bali Çavuş da, padişahın isteğini imparatora bildirdi. Bu arada Erdel kralının bir saldırısı Avusturya Devleti ile Osmanlı İmparatorluğu arasında savaşı kaçınılmaz kıldı. Önce ikinci vezir Pertev Paşa Erdel üzerine gönderildi; hazırlıklar tamamlanınca da Kanuni Sultan Süleyman, 1 Mayıs 1566’da, İstanbul’dan Avusturya cephesine hareket ederek ağustos ayı başlarında Sigetvar Kalesi’ni kuşattı. Kuşatma bir aydan fazla sürdü. Dış kale ve istihkâmları ele geçirildikten sonra, iç kalenin kuşatılmasına geçildi. Kuşatmanın 15. günü, başında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa‘nın bulunduğu, büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda, Sokullu Mehmet Paşa yaralandı. Kale teslim edilmeyince saldırılar hızlandırıldı. 7 Eylül’de Sigetvar Kalesi ele geçirildi. Kanuni Sultan Süleyman, kalenin fethini göremeden öldü. Sokullu Mehmet Paşa, bir yandan kalenin onarımıyla uğraşırken öte yandan da Manisa’da bulunan Şehzade Selim’i ordugâha davet ederken, padişahın öldüğünün anlaşılmaması için de önlemler aldı.


Leave A Reply