Zina İle İlgili Ayetler, Kuran’da Zina Nerede ve Nasıl Geçer (Ayetler)

0
Advertisement

Kur’an-ı Kerim’de Zina ile ilgili olan ayetler hangileridir? Zina hakkındaki ayetler ve anlamları, meallerinin yer aldığı sayfamız.

Zina ayet

Zina İle İlgili Ayetler

NİSA / 15,16,25

 • 15- Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahidlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye ya da Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun.
 • 16- Sizden fuhuş yapanlardan her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe edip, uslanırlarsa onlara artık eziyetten vazgeçin. Çünkü Allah, tevbeleri çok kabul edendir. Çok merhametlidir.
 • 25- Sizden her kim hür mü’min kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mü’min cariyelerinizden efendilerinin rızası ile nikahlamak vardır. Allah sizin inancınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. 0 halde sahiplerinizin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek suretiyle cariyelerden iffetli olan,, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı kendilerine lazım gelir. Bu hükümler, içinizden günah işlemekten korkanlardır. Eğer sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

İSRA / 32

 • 32- Sakın zinaya yaklaşmayın, doğrusu bu çirkindir, kötü bir yoldur.

NUR / 2-10

 • 2- Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dinini tatbik hususunda sizi sakın acıma duygusu tesir altına almasın! Mü’minlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.
 • 3- Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, mü’minlere haram kılınmıştır.
 • 4, 5- İffetli kadınlara zina isnad edip de, sonra dört şahid getiremeyenlere seksen değnek vurun, bir daha ebediyyen onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Ama bundan sonra, tevbe edip düzelenler bunun dışındadır. Şüphesiz Allah bağışlar ve merhamet eder.
 • 6- Karılarına zina isnad edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanların şahitliği, dört defa Allah’a yemin edip, kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir.
 • 7- Beşincisinde, eğer yalancılardan ise Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını ister.
 • 8, 9- Kadının dört defa Allah’a yemin edip kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi, cezayı kendisinden kaldırır. Beşincide: Eğer kocası doğru söyleyenlerden ise, Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını söyler.

FURKAN / 68

 • 68- Onlar ki, Allah ile beraber bir başka ilaha tapmazlar. Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim de bunları yaparsa, cezaya çarpar.

AHZAB / 30

 • 30- Ey Peygamber’in hanımları! Sizden kim açık bir ahlak dışı davranışta bulunursa azab onun için iki kat olur. Bu da Allah’a göre çok kolaydır.

MÜMTEHINE / 12

 • 12- Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek (gayri meşru bir çocuk dünyaya getirip de onu kocasına nisbet ve iftira etmemek) ve iyi iş işlemekte sana karşı gelmemek hususunda biat etmeye sana geldikleri zaman biatlerini kabul et ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.


Leave A Reply