Zincirleme İsim Tamlaması Nedir? Cümle Örnekleri

0

Zincirleme isim tamlaması nedir? Zincirleme isim tamlamasının özellikleri, Zincirleme tamlama ile ilgili cümle örnekleri.

Zincirleme İsim Tamlaması Nedir? Cümle Örnekleri

Zincirleme Tanılama

Tamlayanı ad tamlaması olan tamlama, zincirleme tamlamadır. Tamlayanlar ya da tamlananlar birden çok sözcükten kurulabilir:

Kuş seslerinin korosu eşliğinde aşağı çayırlığa inildi.”

Okulun bando takımının öğretmeni rahatsızlanınca ders işlenemedi.”

Bahçe kapısının kolu aylardır kırık ama yaptıran yok.”

“Anam diyor ki, Sarı hocanın muskası olmasaymış, ben ölürmüşüm.”

Taş duvar kalıntısı bu umutlarını ve inceden inceye kurduğu gizli planlarını derinliklerdeki tohuma sezdirmekten kaçındı.”

Karşı komşunun sesi uyumamızı engelledi.

Zincirleme tamlamada, takısız tamlama tamlayan olarak kullanılabilir.

Ad Tamlamalarında Araya Sözcük Girişi

Belirtili tamlamada, tamlayanla tamlanan arasına sözcük girebilir: Öğrencinin büyüklere saygı gibi görevleri vardır; Bahçenin onarılması gereken kapısı gibi.

Zincirleme ad tamlamalarında tamlayanla tamlananlar arasında da kimi sözcükler kullanılabilir.

Belirtisiz ve takısız tamlamalarda araya başka sözcük girmez. Ancak tamlayan ya da tamlanan önünde sıfat kullanılabilir. Bu tür tamlamaya da karma tamlama adını veriyoruz.


Leave A Reply