Ziya Gökalp Edebi Kişiliği

0

Ziya Gökalp’ın kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Ziya Gökalp’ın eserleri.

Ziya GökalpBüyük bir Türk bilgini, düşünürü, yazandır. 1875’te Diyarbakır’da doğdu. Oradaki askeri ortaokulu bitirdikten sonra liseye girdi, İstanbul’a gelip öğrenimine veteriner okulunda devam etti. Memleketi Abdülhamid’in istibdadından kurtarmak için kurulmuş bir derneğe üye olduğu için tutuklanıp hapis cezasına çarptırıldı. Bir yıl kadar sonra, ceza süresini bitirmeden, Diyarbakır’a sürdüler. Ziya Gökalp, 1908’de, Meşrutiyet’in ilan edilmesi üzerine, Selanik’e gitti, siyasi hayata atıldı; İttihat – Terakki partisinin kuruluşunda görev aldı. Selanik 1912’de elimizden çıkınca, İstanbul’a geldi, bir süre sonra üniversitede sosyoloji profesörü oldu. I. Dünya Savaşı sonunda düşmanlar İstanbul’u işgal edince, İngilizler, daha birçok Türk büyükleriyle birlikte, Ziya Gökalp’ı da Malta adasına götürüp hapsettiler. 1921’de serbest bırakılınca yurda döndü. Önce Diyarbakır’ da çalıştı, dergiler çıkardı. Sonra Ankara’ya yerleşip Milli Eğitim Bakanlığında görev aldı. 1924’te İstanbul’da öldü.

Advertisement

Ziya Gökalp ulusal birliğimizi, Türklük bilincini derli-toplu bir biçime getirip ona bilimsel yön veren bir yazarımızdır. En büyük amacı Türk ulusunu yükseltmek olduğu için, bütün çalışmalarını bu açıdan değerlendirmiş, Türk tarihini, Türk sanatını, Türk dilini hem katıksız bir özbenliğe ulaştırmayı, hem de —bilim, sanat araştırmaları, incelemeleriyle— bunu daha da yükseltip geliştirmeyi kendine görev bilmiştir.

Bunları gerçekleştirebilmek için de zamanındaki gençleri bu ulusal amaç uğrunda çalışmaya teşvik etmiştir. Kendisinin bütün eserlerinde de bu amaç, bu çaba göze çarpar. Türk tarihinin, Türk medeniyetinin bilimsel kurallarla incelenmeye başlanmasında en büyük şeref payı Ziya Gökalp’ındır.

Edebiyatta da Arapların şiir ölçüsü olan aruz vezni’ni şiirimizden çıkararak yerine geleneksel Türk ölçüsü olan hece veznini koymuş, dilimizin yabancı kelimelerden ayıklanıp kendi yapısında durulaşmasını bütün yazarlara salık vermiştir.

Ziya Gökalp bilimsel eserlerinin dışında edebi eserler de meydana getirmiş, bunları hep duru bir dille, hece ölçüsü ile yazmıştır. Bütün şiirleri de yurt, ulus, özgürlük duygularıyla doludur.

Advertisement

Ziya Gökalp’ın başlıca eserleri:

Bilimsel eserleri : Türk Medeniyeti Tarihi; Türkçülüğün Esasları; Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak.

Şiir kitapları : Altın Işık; Yeni Hayat; Kızılelma.


Leave A Reply