Zonguldak İli Hakkında Bilgi

0

Zonguldak ili nerededir? Zonguldak ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

zonguldak-haritasiZONGULDAK;
Yüzölçümü: 3.391 km2.
İlçeleri: Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey.

Advertisement

Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde kalan il ve bu ilin merkezi kent. Kuzey ve batıda Karadeniz, doğudan Bartın ve Karabük, güneyden Bolu illeriyle çevrilidir.

İlin temel doğal yapısını, akarsu vadilerinin derin biçimde yardığı dağlık alanlar oluşturur. Karadeniz kıyılarında 200 m kadar olan düzlük alanlar içeriye girildikçe aşamalı olarak 2.000 m’ye kadar ulaşır, Kuzey Anadolu Dağları’nın uzantıları olan bu yükseltilerden Küre Dağları kuzeydoğuda, Zonguldak Dağları kuzeydoğu-güneybatıda, Akçakoca Dağları batı ve güneybatıda uzanır. İl topraklarının büyük bölümü kıyıya koşut dağlık alanlardan oluştuğu için tarıma elverişli alanlar dar kıyı şeridine sıkışmıştır. İlin her mevsim bol su taşıyan ırmaklarının tümü Karadeniz’e dökülür. Filyos Çayı ile Gülüç, Alaplı ve Üzülmez dereleri başlıca akarsulardır. Yeniceırmak adıyla da anılan Filyos Çayı (28 km), Bolu İli’nde Aladağ’dan Gerede Suyu adıyla doğar, bir süre Karabük-Kastamonu il sınırını çizdiği yerde Soğanlı Çayı; Karabük il topraklarına girdiği yerde Araç Çayı’na katıldıktan sonra Filyos Çayı adını alarak Zonguldak topraklarında akar ve birkaç küçük dereyle birleşerek kuzeye yönelir, Çaycuma ilçe merkezini aştıktan sonra Bartın il sının yakınlarında Karadeniz’e dökülür. Gülüçırmak Ereğli İlçesi yakınlarında denize ulaşır. Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları’nın gereksinimi olan su, bu çay üzerinde bulunan aynı adlı baraj gölünden karşılanır. Alaplı Çayı’nın akışı oldukça düzensizdir. Atyaylası Tepe eteklerinden doğar ve Alaplı İlçe merkezinde denize dökülür. Gülüçırmak Vadisi’ndeki Ereğli Ovası başlıca düzlük alandır. Kıyı şeridi fazla girintili çıkıntılı değildir, kimi yerlerde çok dik yamaçlarla denize iner.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply