Zooloji Nedir? Kısa Bilgi

0

Zooloji bilimi nedir, neyi inceler, çalışmaları nasıldır? Zoolojiye katkısı olan bilim adamları, çalışmaları hakkında kısaca bilgi.

Hayvan Bilimi

Kaynak : pixabay.com

ZOOLOJİ

Hayvanlar bilimidir. Hayvanların sınıflandırılması, yaşayışları, her çeşit özellikleri zooloji biliminin konusu içine girer. Zoolojinin çok eski bir tarihi vardır. Ünlü Yunan bilgini Aristoteles, kendi devrinde bilinen hayvanları toplamış, bunları başlıca iki grupta sınıflandırmıştı. Bu sınıflandırma bugünkü omurgalılar ve omurgasızlar sınıflandırmasını andırmaktadır. Bu sınıflandırma yüzyıllar boyunca ilim dünyasına ışık tutmuş, birçok bilgin, çalışmalarında bu sınıflandırmadan yararlanmıştı.

Advertisement
  • Aristoteles hayvanları sınıflandıranların başında gelir. Koyduğu esaslar yüzyıllarca bilim dünyasına ışık tuttu.
  • Fransız bilgini George Cuvier kemik fosillerini ilk olarak bilimsel şekilde inceleyen bilim adamlarından biri oldu.
  • İsveçli bilgin Louis Agassiz zoolojide önemli incelemelerde bulundu, daha çok deniz hayvanları üzerinde çalıştı.
  • Thomas Huxley adlı İngiliz bilgini de Avustralya bölgesinde, okyanusun içindeki hayvanlarla ilgili incelemeler yaptı.
  • Alman bilgini August Weisman kalıtım konusunda olumlu sonuçlar elde eden çalışmalarda bulundu.
  • Rus bilginlerden Ivan Pavlov daha çok hayvanların vücut yapıları ve kas sistemi konusunda çalıştı.

Zoolojinin bugünkü modern hüviyetini kazanması ancak XVI. yüzyıldan sonradır. İsveçli bilgin Linneaeus hayvanları sınıflandırarak bugünkü sistematiğin temellerini attı. George Cuvier adlı Fransız bilgini (1769-1832) kemik fosillerini bilimsel bir şekilde inceleyen bilginlerin ilki olmuş, öte yanda Buffon ( 1707-1788) ve Darwin ( 1809-1882) gibi bilim adamları bu konuda önemli ilerlemeler kaydetmişlerdi.

Louis Agassiz adlı İsveçli bilgin (1807-1873) balık fosilleri ve denizlerde yaşayan canlılar üzerinde çalıştı. Thomas Huxley adlı İngiliz bilgini de ( 1825-1895) Uzak Doğu’da okyanusların içindeki canlıları inceledi, August Weismann (1834-1914) adlı Alman bilgini kalıtım, İvan Petroviç Pavlov adlı Rus bilgini de ( 1849-1936) hayvan kasları, sinirleri ve refleks üzerinde incelemelerde bulundu.


Leave A Reply