Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Kuruldu?

0

Atatürk Orman çiftliği nasıl ve ne zaman hangi amaca hizmet etmek üzere kuruldu. Atatürk’ün orman Çiftliği kurarken ki amacı ne idi?

ATATÜRK, Cumhuriyet’in ilanından sonra ülkenin, askeri zaferler gibi, iktisat ve ticaret alanında da zaferler kazanmasını istiyor, «Milli ekonominin temeli ziraattir» diyordu. Memleketi yeni baştan kalkındırmak için halkı uyarmak ve ona örnek vermek gerektiğine inanmıştı. Bu sebeple, işe Ankara’dan başladı. Kurak step toprakların ortasındaki Ankara’da modern bir çiftlik kuracaktı.

Advertisement
Yeni kurulan Orman Çiftliğinde Atatürk inceleme yaparken

Yeni kurulan Orman Çiftliğinde Atatürk inceleme yaparken

1925 yılında, ziraat uzmanlarına Ankara yakınlarında böyle bir çiftlik için elverişli bir toprak bulmak görevini verdi. Fakat uzmanlar, Ankara’da ve çevresinde böyle bir çiftlik için elverişli arazi bulamadıklarını bildirdiler, Atatürk, bugünkü çiftliğin bulunduğu yerleri gösterdi. Burası kurak bir yerdi, ovada kalan kısmı ise bataklıktı. Tepenin yamaçları aşağılara kadar otsuz ve ağaçsızdı.

— «Burada çiftlik olmaz» dediler.

Atatürk onlara şu cevabı verdi:

— «İşte, istediğimiz yer asıl böyle olmalıdır. Ankara’nın kenarında hem çorak, hem bataklık, hem de fena bir yer. Burasını biz ıslah edemezsek, kim gelip ıslah edecek!»

Advertisement

Yabancı bir ziraat uzmanı ise, bu fikir karşısında şöyle demişti:

— «Bu öyle bir teşebbüstür ki, elverişsiz toprak ve iklim şartları altında, burada ya sabır tükenir, ya para.»

Fakat, Atatürk için kötü doğal şartları bile bir engel teşkil etmiyordu. Derhal faaliyete geçti. Arazi istimlak edildi. Bataklık kurutuldu, çiftlik sahasına giren toprakların bir plan dahilinde, tarıma elverişli hale getirilmesine başlandı.

O günkü çiftlik arazisinin manzarası şöyleydi: Tepenin eteğinde eski bir bina vardı. Toprağı kiracı olarak işleten fakir bir çiftçi çoluk çocuğu ile bu binada oturuyordu. Biraz ileride bir mezarlık göze çarpıyordu. Aşağılar ise bataklıktı. Şimdi, bunların yerinde çiftliğin binaları, tepeyi eteklere Kadar gölgeleyen ağaçlar vardır. Hem tarım yapılıyor, hem de hayvan yetiştiriliyor; bu hayanlardan sağılan sütlerden de peynir, yağ ve yoğurt yapılıyor, o dönem için Ankara’nın Bira Fabrikası, Hayvanat Bahçesi ve Traktör Fabrikası çiftlik sahası içindedir. Çiftlik arazisi 102.000 dönümdür.

Atatürk, burada, 1925 yılında kurulan bir çadırla işe başlamıştı. Çiftlik arazisini süren traktörü zaman zaman kendisi kullanmıştır.

Günümüzde Atatürk Orman Çiftliği içerisine Cumhurbaşkanlığı Sarayı dahi yapılmıştır.

Advertisement


Leave A Reply