Browsing: Kimya

Kimya Siyanür

Siyanür Hakkında Bilgi: Özellikleri, Tehlikeleri ve Önlemler

0

Siyanürün kimyasal yapısı, özellikleri, endüstriyel kullanım alanları ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi edinin. Siyanür zehirlenmesini önlemek için alınabilecek önlemleri ve tedavi yöntemlerini öğrenin. Siyanür, kimyasal formülü CN olan bir bileşiktir. Siyanür, bir karbon atomu ile bir azot atomundan oluşur ve genellikle toksik özellikleriyle tanınır. Siyanür, farklı formlarda bulunabilir, en yaygın olanları hidrojen siyanür (HCN)

Kimya Siyanür

Siyanürle İlgili Mitler ve Gerçekler: Tüm Siyanür Gerçekleri ve Siyanürün Tarihçesi

0

Siyanürün çeşitli mitlerini ve gerçeklerini keşfedin, aynı zamanda siyanürün tarihçesini antik dönemlerden modern çağa kadar izleyin. Siyanürün endüstriyel ve ticari kullanımının yanı sıra doğal kaynaklardaki bulunuşu hakkında bilgi edinin. Siyanürle ilgili pek çok mit ve gerçek bulunmaktadır. İşte bazıları: Mit: Siyanür, badem kokusuna sahiptir. Gerçek: Bu, yaygın bir yanlıştır. Siyanürün kendisi kokusuzdur. Ancak bazı insanlar,

Kimya izomerler

İzomer Nedir? İzomerlerin Çeşitleri, Tanımı ve Özellikleri: Ayrıntılı Bir İnceleme

0

İzomerler, aynı moleküler formüle sahip olmalarına rağmen farklı kimyasal yapıya sahip bileşiklerdir. Bu makalede, izomer türleri, temel kavramlar, fiziksel ve kimyasal özellikler detaylı olarak incelenmektedir. İzomerlerin ne olduğunu ve nasıl sınıflandırıldıklarını öğrenin! İzomer, ayrı elementlerin aynı oranda birleşmeleriyle oluşmuş, moleküllerindeki atom gruplaşmaları ayrı olduğu için birbirlerinden değişik özellikler gösteren maddelere izomer denir. Organik bir bileşiğin

Kimya glikoz formülü

Glikozun Vücut İçin Önemi Nedir? Glikozun Vücuttaki Rolü, Enerji Üretimi ve Metabolik Süreçler

0

Glikoz, vücutta enerji üretiminde kilit bir rol oynar. Bu yazıda, glikozun kimyasal yapısı, besinlerdeki dönüşümü, hücresel solunumdaki rolü ve vücutta nasıl kullanıldığı ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı için glikozun önemi ve metabolik süreçlerdeki etkisi inceleniyor. Glikoz, bir monosakarittir ve basit bir şekerdir. Kimyasal formülü C6H12O6’dır. Glikoz, karbonhidratların temel yapı taşlarından biridir

Kimya Kimya

Kimyanın Evrimi ve Temel İlgi Alanları: Madde, Reaksiyonlar ve Uygulama Alanları

0

Kimya, madde ve reaksiyonları inceleyen temel bir bilim dalıdır. Bu yazıda, kimyanın evrimi, temel ilgi alanları ve uygulama alanlarına dair kapsamlı bir içerik bulabilirsiniz. Maddelerin yapısı, kimyasal reaksiyonlar, enerji üretimi, ilaç geliştirme, çevre koruma ve malzeme bilimi gibi konulara odaklanarak kimyanın günlük hayattaki etkilerini keşfedin. Kimya, maddelerin yapısını, özelliklerini, bileşenlerini ve reaksiyonlarını inceleyen bir bilim

Kimya Molekül Ağırlığı, Atom Ağırlığı ve Atomik Kütle Birimi (AMU)

Molekül Ağırlığı, Atom Ağırlığı ve Atomik Kütle Birimi (AMU) – Temel Kavramlar ve Hesaplamalar

0

Bu yazıda, molekül ağırlığı, atom ağırlığı ve atomik kütle birimi (AMU) gibi temel kavramlar detaylı bir şekilde ele alınıyor. Molekül formülü, atom kütlesinin hesaplanması, kimyasal reaksiyonlardaki molekül ağırlığının önemi ve yeni bileşiklerin molekül ağırlığının nasıl hesaplandığı gibi konulara odaklanarak, kimyanın temel prensipleri anlatılıyor. Molekül ağırlığı, bir molekülün içinde bulunan atomların kütlesinin toplamını ifade eden bir

Kimya Bitüm

Bitüm Nedir? Üretimi, Kullanım Alanları ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

0

Bitüm, doğal olarak oluşan veya rafine edilen petrole dayalı bir malzeme olup, inşaat sektöründen endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu makalede, bitümün üretim yöntemleri, kimyasal özellikleri ve yaygın kullanım alanları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Bitüm, doğal olarak oluşan veya rafine edilen petrole dayalı bir maddedir. Genellikle siyah veya koyu kahverengi renkte, yapışkan

Kimya Altın

Altının Bileşikleri Nelerdir? Altının Kimyasal Yapısı, Bileşikleri ve Endüstriyel Kullanımları

0

Altının bileşikleri nelerdir? Altın, periyodik tablonun 79. elementi olup genellikle saf halde bulunsa da, çeşitli bileşikleri ve endüstriyel uygulamaları da bulunmaktadır. Altının temel özellikleri, bileşikleri ve endüstriyel kullanımları hakkında detaylı bilgi edinin. Altın, periyodik tablonun 79. elementidir ve genellikle metalik formda bulunur. Altın, genellikle diğer elementlerle kimyasal olarak reaksiyona girmez, bu nedenle doğada genellikle saf

Kimya Samaryum

Samaryum Nedir? Samaryum Elementinin Özellikleri ve Elde Edilmesi

0

Samaryum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Samaryum elementi ile ilgili bilgi. Nadir topraklar grubundan bir kimyasal elementtir. 1878’de samarskitin didim oksiti üstünde Lecoq de Boisboudran’ın yaptığı tayf araştırmaları sırasında bulunarak, Muthmann tarafından elde edilir. 2 ve 3 değerlik alabilen samaryum arı durumda beyaz-gri renktedir. Tuzları açık sarı yada koyu kırmızıdır.

Kimya Rutenyum

Rutenyum Nedir? Rutenyum Elementinin Kullanım Alanları, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

1

Rutenyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları. Bu yazıda rutenyumun fiziksel ve kimyasal özelliklerini keşfedin, endüstriyel kullanım alanlarına göz atın ve neden bu metal kataliz ve diğer uygulamalarda tercih ediliyor öğrenin. Rutenyum, kimyasal sembolü Ru olan ve atom numarası 44 olan bir geçiş metalidir. Rutenyum, platin grubu elementlerinden biridir ve doğada

Kimya Rubidyum

Rubidyum Nedir? Rubidyum Elementinin Özellikleri Nelerdir?

0

Rubidyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Rubidyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin 1A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Alkali madenler grubunda potasyumdan sonra gelen ve kimyasal özellikleri bakımından ona çok benzeyen rubidyum, beyaz renkte bir katıdır. Sembolü: Rb Atom Numarası: 37 Atom Ağırlığı: 85,48 Elemet serisi: Alkali Metal

Kimya Mendelevyum

Mendelevyum Nedir? Mendelevyum Elementinin Özellikleri, Bileşikleri ve Kullanım Alanları

0

Periyodik cetvelin gizemli elementi mendelevyumun keşfini, kimyasal özelliklerini ve bilimsel araştırmalardaki kullanımını keşfedin. Mendelevyumun atomik yapısından nükleer kimyadaki rolüne kadar geniş bir bakış sunuyoruz. Mendelevyum, periyodik cetvelde “Md” simgesi ile gösterilen ve atom numarası 101 olan bir kimyasal elementtir. Adını, periyodik cetveli oluşturan ünlü Rus kimyager Dmitri Mendeleyev’den almıştır. Mendelevyum, aktinit serisine ait yapay bir

Kimya İterbiyum

İterbiyum Nedir? İterbiyum Elementinin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Elde Edilmesi

0

İterbiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları. Periyodik cetvelin nadir bulunan elementlerinden biri olan İterbiyum (Yb) hakkında bilgiler sunulmaktadır. İterbiyumun kimyasal ve fiziksel özellikleri, endüstriyel kullanım alanları ve nasıl elde edildiği detaylarıyla inceleniyor. İterbiyum, gümüşi parlak, yumuşak, ve oldukça sünek bir elementtir. Element oldukça kararlı olsa da, hava ve nemden korumak

Kimya Fermium Elementi

Fermiyum Nedir? Fermiyum Elementinin Özellikleri, Bulunduğu Yerler Hakkında Bilgi

0

Fermiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Fermiyum elementi ile detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz! Fermiumum kimyasal özelliklerini büyük ölçüde bilinmemektedir. Fermium, radyoaktif bir elementtir. En uzun ömürlü izotopu 257Fm un yarılanma ömrü 80 gündür. Hiçbir ticari önem taşımamaktadır. 1952’de ilk termonükleer bombanın denenmesi sırasında oluşan tepkimede aynştanyum ile birlikte bulundu. Element

Kimya Erbiyum Elementi

Erbiyum Nedir? Erbiyum Elementinin Özellikleri, Bileşikleri ve Kullanım Alanları

1

Bu makalede, nadir toprak metallerinden biri olan erbiyum elementinin temel özelliklerini, en yaygın bileşiklerini ve çeşitli endüstrilerdeki kullanım alanlarını keşfedin. Fiber optik amplifikatörlerden tıbbi lazerlere kadar erbiyumun rolünü anlayın. Saf Erbiyum elementi yumuşak ve parlaktır. Element havada oldukça kararlı ve bazı diğer nadir elementler gibi hızla oksitlenme eğiliminde değildir. Erbiyum, Carl Gustaf Mosander tarafından 1843

Kimya Tulyum Elementi

Tulyum Nedir? Tulyum Elementinin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Bulunduğu Yerler

0

Tulyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Tulyum elementi ile ilgili bilgi. Tulyum elementi gümüş, altın, ya da kadmiyum gibi nadir görülen, en az bulunan elementlerden biridir. Parlak, gümüşi bir renktedir. Nemden korunmalıdır. Element gümüşi gri, ve bir bıçak ile kesilecek kadar yumuşaktır. Nadir toprak metal, monazit gibi minerallerinde bulunur. Metalik tulyum,

Kimya Bakır

Bakır Nedir? Bakır Elementi: Tarihçesi, Kullanım Alanları ve Özellikleri Nelerdir?

11

Bakır elementi, tarihi insanlıkla birlikte uzanan nadir metallerden biridir. Bu yazıda, bakırın tarihçesini, yaygın kullanım alanlarını ve özelliklerini keşfedin. Bakırın elektrik iletkenliği, sağlık sektöründeki rolü ve tarih öncesi dönemlerden günümüze uzanan etkileyici hikayesini öğrenin. Bakır; Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Kıbrıs Adası’nda bulunduğundan Latince bakır anlamına gleen cuprum adıyla bilinir.

Kimya Proton

Neden Yüksek Sıcaklık ve Basınç Altında Birbiriyle Aynı Kutuplu İki Proton Kaynaşıyor?

0

Protonların yüksek sıcaklık altında nasıl kaynaştığını ve nükleer füzyonun gelecekteki enerji çözümü olma potansiyelini keşfedin. Yıldızlardaki süreçlerden laboratuvar deneylerine kadar nükleer füzyonun derinlemesine analizi. Yüksek sıcaklık ve basınç koşulları, nükleer füzyonun gerçekleşmesi için gerekli olan enerji bariyerini aşmayı mümkün kılar. İşte bu nedenle yüksek sıcaklık ve basınç, protonların kaynaşmasını tetikler: Enerji Eşiği: Protonların birleşerek helyum

Kimya kimyasal denklem (Kimya) 9.0

Kimyasal Denklemler Nasıl Denkleştirilir? Örneklerle Detaylı Konu Anlatımı

0

Kimyasal denklemleri nasıl denkleştirilir? Bu detaylı konu anlatımı ve örneklerle kimyasal denkleştirme sürecini adım adım öğrenin. Kimya öğrenmeye başlamak için hazır mısınız? Kimyasal denklemler, kimyasal reaksiyonları temsil eden ifadelerdir ve bu denklemleri denkleştirme işlemi, reaksiyonun kütlesel dengeye ve atom sayısı dengeye sahip olduğu bir formda yazılmasını sağlar. Kimyasal denklemleri denkleştirme sürecini aşağıdaki adımlarla sırasıyla açıklayabilirim:

Kimya Radyum

Radyum Nedir? Radyum Elementinin Özellikleri ve Radyum Elementi Nerelerde Kullanılır?

0

Radyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları. Radyum, kimyasal bir element olup, özellikleri, atom yapısı ve tarihçesiyle ilgi çekici bir elementtir. Bu makalede, radyumun özelliklerini ve tarih boyunca kullanıldığı alanları keşfedin. Radyum, doğal radyoaktif kimyasal bir elementtir. Periyodik çizelgenin II A grubunda yer alır. 1898’de Pierre Curie, Marie Curie ve G.

Kimya Karışım Problemleri Konu Anlatımı

Karışım Problemleri Konu Anlatımı ve Örnekler (Nasıl Hesaplanır ve Çözülür?)

0

Karışım problemleri nasıl çözülür? Basit ve karmaşık karışım örnekleriyle adım adım çözüm yöntemleri. Matematik ve kimya alanlarında kullanılan pratik bilgiler. Karışım problemleri, farklı bileşenlere sahip iki veya daha fazla maddeyi bir araya getirerek yeni bir karışım elde etmeyi veya mevcut bir karışımın bileşenlerini değiştirmeyi içeren matematiksel problemlerdir. Bu tür problemler, kimya, fizik, matematik ve mühendislik

Kimya Sabun ile Deterjan Arasındaki Farklar

Sabun ile Deterjan Arasındaki Farklar Nelerdir? Kimyasal Olarak Farklar ve Özellikleri

0

Sabun ve deterjan arasındaki kimyasal farklar ve özellikleri öğrenin. Sabunlar doğal, deterjanlar sentetik maddelerden yapılır. Sabunlar köpürür, deterjanlar daha az köpürür. Sabunlar biyolojik olarak daha çabuk bozunur. Kullanım alanları da farklıdır. Sabun ve deterjan, temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan iki yaygın temizlik maddesidir. İşlevsel olarak benzerlikleri olsa da, bazı önemli farklara sahiptirler. İşte sabun ile

Kimya Bileşikler

Bileşikler Nedir? Konu Anlatımı, Özellikleri ve Örnekleri Hakkında Kapsamlı Bir Bakış

0

Bileşikler nedir? Özellikleri, oluşumu ve farklı örneklerle birlikte anlatılan kapsamlı bir yazı. Su, tuz, karbondioksit ve daha fazlası. Kimyasal yapıları ve kullanım alanları hakkında bilgi edinin. Bileşik, iki veya daha fazla elementin kimyasal olarak birleşerek oluşturdukları saf maddelere verilen isimdir. Bir bileşiğin oluşması için elementlerin kimyasal tepkimeye girmesi ve atomlarının yeni bağlar oluşturarak moleküller veya

Kimya İzotop Nedir?

İzotop Nedir? İzotop Atom Nasıl Oluşur? Özellikleri, Kullanımı ve Kararsız İzotoplar

0

İzotop nedir? İzotop atom nasıl oluşur, özellikleri nelerdir? İzotoplar, aynı elementin farklı nükleer yapıya sahip olan atomlarıdır. Bu yazıda, izotopların ne olduğunu, özelliklerini ve radyoaktif izotopların kullanım alanlarını öğrenebilirsiniz. İzotop Nedir? İzotoplar, aynı elementin farklı nükleer yapıya sahip olan atomlarıdır. Bir elementin izotopları, proton sayıları aynı kalmak kaydıyla nötron sayılarında farklılık gösterir. Bu durum, atomun

Kimya elementler

Elementlerin İsimlendirilmesi Nasıl Yapılır? Örnekler İle Element İsimlendirilmesi Sembolleri

2

Elementler nasıl isimlendirilir ve sembolleri nasıldır? Element isimleri nasıl belirlenmiştir, hakkında bilgi. Elementlerin isimlendirme mantığı ve bazı elementlerin isimleri hakkında bilgiler edinin. ELEMENTLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE SEMBOLLERİ Elementlerin isimlendirilmesi, genellikle kimya alanında kullanılan uluslararası bir sistem olan IUPAC (Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) tarafından belirlenmiştir. IUPAC, elementlerin adlandırılması ve sembollerinin standardizasyonu konusunda yetkilidir. Elementlerin isimlendirilmesinde birkaç

Kimya Ksenon (Xe)

Ksenon Nedir? Ksenon Elementinin Özellikleri, Elde Edilme Yöntemleri ve Kullanım Alanları

0

Ksenon (Xe), periyodik tabloda bulunan bir inert gazdır. Bu yazıda, ksenonun kimyasal özellikleri, elde edilme yöntemleri ve çeşitli endüstriyel ve bilimsel uygulamalardaki kullanım alanları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Ksenon (Xe), periyodik tabloda bulunan bir kimyasal elementtir. İnert gazlar grubuna ait olan ksenon, atom numarası 54 ve simgesi Xe ile gösterilir. İlk kez 1898 yılında

Kimya Evropiyum

Evropiyum Nedir? Evropiyum Elementinin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Elde Edilmesi

0

Evropiyum nedir? Evropiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, bulan bilim insanı ve Evropiyum elementi ile detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz sayfamız. Evropiyum (simge: Eu) periyodik tablonun 63. elementidir. Adını Avrupa kıtasından almıştır. Evropiyum, nadir toprak metalleri olarak bilinen elementler grubunda yer alır. Evropiyum, gümüş-beyaz renkte bir metaldir. Kimyasal olarak oldukça reaktiftir ve

Kimya Realgar

Realgar Nedir? Realgar Mineralinin Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları ve Sağlık Riskleri

0

Realgar nedir? Kimyasal özellikleri, nasıl elde edilir ve nerelerde bulunur? Bu yazıda Realgar’ın geleneksel kullanımları, piroteknik uygulamaları ve cam yapımındaki rolü hakkında bilgi edinin. Realgar, kimyasal formülü As₄S₄ olan bir mineraldir. Gerçek adı “arsenik sülfür” olan bu mineral, arsenik ve kükürt elementlerinden oluşur. Realgar, genellikle kırmızı veya kırmızımsı-kahverengi renkte kristaller halinde bulunur. Realgar, çoğunlukla volkanik

Kimya Bizmut Elementi

Bizmut Nedir? Bizmut Elementinin Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları ve Tarihçesi

0

Bizmut nedir? Bizmut elementinin hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri nelerdir? Ne zaman bulunmuştur? Nerelerde kullanılır? Bizmutun atom ağırlığı, simgesi, atom numarası ve hem sanayi de hem de tıpta kullanma alanları. Kızılkıra çalan beyaz renkli katı fakat kolay kırılabilen bir madendir. Doğada gayet ender rastlanır. Daha çok Peru, Meksika, Bolivya ve Avustralya’da serbest veya bileşikler

Kimya Bitüm

Bitüm Nedir? Kimyasal Özellikleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

0

Bitüm, petrolün rafinasyonu sırasında elde edilen siyah, yapışkan bir madde olup, birçok farklı kullanım alanı bulunmaktadır. Bu yazıda, bitümün özellikleri, kimyasal yapısı ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Katı, sıvı veya gaz halinde bulunan esmer renkte yanıcı bir maddedir. Yerkabuğunu meydana getiren külteler içinde doğal halde bulunur. Bileşiminde daha çok karbon ve hidrojen vardır.

Kimya Siyah, camsı amorf (ince gri selenyum tabakası ile) ve kırmızı amorf selenyum

Selenyum Elementinin Özellikleri, Bileşikleri, Kullanım Alanları ve Periyodik Cetveldeki Yeri

0

Selenyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Selenyum elementi ile ilgili bilgi. Selenyum; Periyodik çizelgenin VI A grubunda yer alır. Az bulunan bir ametaldir. 1817’de İsveçli kimyacı Berzelius tarafından sülfürük asidin hazırlanmasında kullanılan kurşun odalardaki çamurun içinde bulundu. Sembolü: Se Atom Numarası: 34 Atom Ağırlığı: 78.96 Elemet serisi: Ametal Maddenin Hali:

Kimya fransiyum

Fransiyum Nedir? Fransiyum Elementinin Özellikleri, Elde Edilmesi ve Kullanım Alanları

0

Fransiyum nedir? Fransiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Fransiyum elementi ile ilgili bilgi. Fransiyum, simgesi “Fr” olan ve atom numarası 87 olan bir alkali metal elementidir. Fransiyum, doğada çok nadir olarak bulunur ve sadece diğer elementlerin nükleer bozunması sonucu elde edilebilir. Fransiyum, oda sıcaklığında sıvı hale geçen tek alkali metaldir ve

Kimya Mürekkep

Mürekkep ve Tükenmez Kalemin Kimyasal Özellikleri, Solventlerin Özellikleri ve Zararları

0

Mürekkebin içindeki maddeler ve kimyasal özellikleri nelerdir? Tükenmez kalem ve mürekkep hakkında bilgi. Solventlerin özellikleri ve zararları. Yazı veya baskı yapmak için kullanılan, sıvı veya yarı sıvı kırtasiye malzemesine mürekkep denir. Mürekkepler renkli veya renksiz, su bazlı veya organik bazlı olabilir. Mürekkepler renk verici (pigment), bağlayıcı, dolgu maddeleri ve çözücü (solvent) den oluşur. Mürekkep, çeşitli

Kimya İdeal Çözelti

Çözelti Nedir? Çözelti Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

0

Çözelti nedir? Nasıl tanımlanır? Çözelti çeşitleri nelerdir? Çözeltilerin özellikleri, Çözeltiler ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. İçinde erimiş başka maddeler bulunan bir sıvıya Çözelti denir. Böyle sıvılar canlılar âlemi için büyük önem taşır. Örneğin insanlarda ve hayvanlarda sindirilmiş besinler, bütün hücrelere çözeltiler halinde ulaşır. Toprakta Çözelti halinde bulunan inorganik tuzlar bitkilerin kökleri vasıtasıyla alınır ve

Kimya Alüminyum

Elektroliz Nedir? Nasıl Yapılır? Alüminyumun Elektroliz Yolu İle Elde Edilmesi

0

Elektroliz nedir? Nasıl yapılır? Alüminyumun elektroliz yoluyla elde edilmesi ile elektrolizinin yapılması hakkında bilgi verdiğimiz sayfamız. Elektroliz, içinden elektrik akımı geçtiği zaman bir cismin kimyasal olarak ayrışmasıdır. Meselâ suyun içerisinden elektrik akımı geçirildiği zaman su, kendisini bileştiren iki elemana —hidrojen ve oksijene— ayrılır İçinden elektrik akımı geçirilen herhangi bir eriyiğin parçalanması olayı, bazı madenlerin cevherlerinden

Kimya Platin Doğal Külçesi

Platin Nedir? Platin Elementinin Özellikleri Nelerdir? Nasıl Elde Edilir?

0

Platin elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları nelerdir? Bu yazıda platinin özellikleri, elde edilmesi ve kullanım alanları hakkında bilgi bulabilirsiniz. Platin; periyodik cetvelin VIII. grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Altın ve elmas ile birlikte eski kayaçların kalıntılarında bulunan değerli bir metaldir. 1735’te Güney Amerika’da Ulloa ve 1744’te Wood tarafından bulundu.

Kimya

Heterojen Karışımları Ayırma Yöntemleri Nelerdir? Açıklamaları, Örnekler

0

Heterojen karışımları ayırma yöntemleri nelerdir? Heterojen karışımlar malzemelerin hangi özellikleri kullanarak nasıl ayrılırlar, örnekler. Heterojen Karışımları Ayırma Yöntemleri Heterojen karışımlar bileşenlerine ayrılırken dağılan maddenin tanecik boyutu ve yoğunluk gibi farklı fiziksel özellikleri kullanılarak yapılır. A. TANECİK BOYUTU ve GÖRÜNÜR ÖZELLİKLERİ FARKINI KULLANARAK AYIRMA Ayıklama, eleme ve süzme yöntemlerinde karışan madde taneciklerinin farklı boyutta olması kullanılır.

Kimya Homojen Karışımları Ayırma Yöntemleri

Homojen Karışımları Ayırma Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Ayrılırlar?

0

Homojen karışımları ayırma yöntemleri nelerdir? Homojen karışımlar malzemelerin hangi özellikleri kullanarak nasıl ayrılırlar, örnekler. Homojen Karışımları Ayırma Yöntemleri Homojen karışımlarda (çözeltilerde) maddeler birbiri içinde çözünmüştür. Bu nedenle çözeltileri bileşenlerine ayırmak için heterojen karışımlardakilerden farklı yöntemler kullanılır. Heterojen karışımları ayırmada maddelerin hâl değişim sıcaklıkları ve çözünürlük gibi farklı fiziksel özellikleri kullanılır. A. KAYNAMA SICAKLIKLARI FARKINI KULLANARAK

Kimya kimyasal reaksiyon

Denklem Denkleştirme Nasıl Yapılır, Örnekleri, Kimyasal Denklemler Soru Çözümler

4

Kimyasal denklemlerin denkleştirmesi nasıl yapılır? Kimyasal denklem denkleştirme örnekleri soru ve çözümleri, örnekleri ve açıklamaları. Kimyasal Denklemlerin Denkleştirilmesi Kimyasal tepkimelerde, hesaplama yapabilmek için; giren ve çıkan maddelerdeki atomların tür ve sayısını eşit hale getirme işlemine denklem denkleştirme denir. Basit denklemlerde, simge ya da formülün önüne uygun katsayılar konularak yapılır. Denkleştirme işlemi yapılırken, en karmaşık olandan

Kimya

Organik Maddelerde C, H, O, N Aranması Nasıl Yapılır? Tepkime Denklemleri

0

Organik Maddelerde C (karbon), H (hidrojen), O (oksijen), N (nitrojen) Aranması nasıl yapılır, tepkime denklemleri nelerdir, hakkında bilgi. ORGANİK MADDELERDE C, H, O, N ARANMASI Organik maddelerin bileşimindeki C (karbon), H (hidrojen), O (oksijen) ve N (azot) elementlerinin varlığını tespit etmek için birkaç yöntem vardır: Elementel analiz: Organik madde içindeki C, H, O, N ve

Kimya karbonhidratlar

Karbonhidratların Yapısı ve Özellikleri (Monosakkaritler, Disakkaritler, Polisakkaritler)

0

Karbonhidrat nedir? Karbonhidratların yapı taşları, özellikleri, içeriği, Monosakkaritler, Disakkaritler, Polisakkaritler hakkında bilgi. Karbonhidratların Yapısı Karbonhidratlar, biyolojik organizmaların enerji kaynağı olarak kullanılan bir grup organik bileşiktir. Bu bileşikler, karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur ve genellikle Cn(H2O)n formülüyle ifade edilirler. Bu formülde, n, karbonhidratın moleküler büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Karbonhidratların yapısı, monosakkaridler, disakkaridler ve polisakkaridler adı

Kimya Alkali Metaller

Alkali Metallerin Özellikleri Nelerdir? Alkali Metallerin İsimleri

0

Alkali metaller nelerdir? Alkali metallerin kimyasal özellikleri nelerdir? Alkali metaller ve periyodik cetveldeki yeri hakkında bilgi. Alkali metaller, periyodik tabloda Ia grubunda yer alan elementlerdir. Bu metallerin genel özellikleri, yumuşaklık, düşük yoğunluk, düşük erime ve kaynama noktaları, iyi birer iletken olmaları, parlak yüzeyli olmaları ve reaktif olmalarıdır. Alkali metallerin atomları, sadece bir elektron taşırlar ve

Kimya Ametaller - Periyodik Tablo

Ametaller Nelerdir? Periyodik Tabloda Ametaller ve Ametallerin Özellikleri

0

Ametaller Nelerdir? Ametallerin özellikleri nedir? Ametaller periyodik tabloda nerede yer alır, isimleri, hakkında bilgi. Ametaller Nelerdir? Ametaller basitçe, metalin özelliklerini göstermeyen bir elementtir. Ne olduğu ile değil, ne olmadığı ile tanımlanır. Metalik görünmez, tel yapılamaz, dövülerek şekillendirilmez veya bükülmez, ısı veya elektriği iyi bir şekilde iletmez ve yüksek bir erime veya kaynama noktasına sahip değillerdir.

Kimya kimya

Tepkimelerin Verimini Etkileyebilecek Nedenler Nelerdir?

0

Kimyasal tepkimelerin verimini, hızını ve buna benzer sonuçları etkileyebilecek faktörler nelerdir? Verimi etkileyen faktörler ve nedenleri nelerdir, açıklaması. Tepkimelerin verimi, reaksiyon koşulları, reaktanların miktarı, reaktanların kalitesi, katalizör kullanımı, reaksiyon ortamının özellikleri ve reaksiyon süresi gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin bazıları şunlardır: Reaksiyon koşulları: Reaksiyonun gerçekleştiği sıcaklık, basınç ve çözücü ortamı, tepkimenin verimini etkileyen en

Kimya Asbest

Asbest Nedir? Asbestin Kimyasal ve Genel Özellikleri Nelerdir? Nerelerde Kullanılır?

7

Asbest nedir? Asbestin genel özellikleri ve kimyasal özellikleri nelerdir? Asbestin kimyasal formülü ile moleküler yapısı nasıldır? Asbestin kullanım alanları nelerdir? Asbest, doğal olarak oluşan silikat minerallerden oluşan bir gruptur. Bu mineraller uzun, ince ve lifli yapıda olabilirler. Asbest, birçok endüstriyel üründe kullanılmıştır, çünkü yüksek dayanıklılık, yüksek sıcaklık toleransı ve kimyasal direnç gibi birçok faydalı özelliklere

Kimya kaynayan patates

Kaynayan Su Patatesi Yumuşatırken Yumurtayı Neden Sertleştiriyor?

0

Kaynayan su neden patates ve yumurta üzerinde farklı etkilere sahiptir? Kaynayan su patatesi yumuşatırken neden yumurtayı sertleştirir, açıklaması. Kaynar suyun içinde pişirilen yumurtanın sertleşmesi, protein moleküllerinin yapılarının değişmesi nedeniyle gerçekleşir. Yumurta beyazı ve sarısı gibi proteinler, doğal olarak katlanmış ve sarılmış bir yapıya sahiptirler. Bu yapı, proteinin işlevini ve özelliğini belirleyen temel faktördür. Sıcak suya

Kimya

Kimyasal Enerji Örnekleri, Günlük Hayatta Kimyasal Enerjinin Kullanımına Örnekler

0

Kimyasal enerji nedir, nasıl meydana gelir? Kimyasal enerji için günlük hayatımızdan örnekler, örneklerle açıklaması. Kimyasal Enerji Örnekleri Neredeyse doğanın her fenomeni, coğrafi ya da biyolojik olsun, bir şekilde ya da başka bir şekilde, bir enerji tezahürüdür. Enerji dönüşümü tüm biyolojik işlemlerin temel bir parçasını oluşturur. Fizikte, enerji, dinlenme veya hareket halinde olan herhangi bir parçacık

Kimya

Çöktürme Yöntemi Nedir? Çöktürme İle Ayırma Nasıl Yapılır?

0

Homojen karışımların çöktürme yöntemi ile ayrılması nedir, nasıl yapılır? Çöktürme yöntemi ile ayırma örnekleri, hakkında bilgi. Karışımlarda çöktürme yöntemi, çözünmüş veya süspansiyon halindeki katı parçacıkların çökeltilerek ayrıştırılması işlemidir. Bu yöntem, bir çözeltinin içindeki katı maddeleri ayırmak veya bir sıvı içindeki katı ve sıvı bileşenleri ayrıştırmak için kullanılır. Çöktürme yöntemi, çözeltinin içine bir çöktürücü ajan ekleyerek

Kimya Astatin

Astatin Nedir? Astatin Elementinin Özellikleri, Kullanım Alanları Nelerdir?

6

Astatin elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Astatin elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin VII A grubunda yer alan kimyasal bir elemettir. Halojenler ailesinin beşinci üyesi bir ametaldir. Periyodik cetvelde iyodun altında bş yere ilişkin “eka-iyod” olarak adlandırılan element, 1931-1943 yılları arasında bilim adamlarınca iyot, radon, radyum ve uranyum gibi elementlerin

1 2 3 10