Browsing: Kimya

Kimya karbonhidratlar

Karbonhidratların Sınıflandırılması ve Özellikleri (Kaç Ana Gruba Ayrılır?)

0

Karbonhidrat nedir? Karbonhidratların yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, sindirimi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Karbonhidratlar; karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının birleşmesinden oluşan organik bileşikler grubudur. Bu grubu oluşturan maddelere, bir karbon atomuna karşılık bir su (dihidrat) molekülü içerdikleri için karbonhidrat adı verilmiştir. Canlıların enerji kaynağı olan bu maddeler, insanların büyük bir ölümünün beslenmesinde geniş bir yer kaplar.

Kimya Lateks Kauçuk

Kauçuk Nedir? Özellikleri Nedir? Nasıl Elde Edilir ve Kullanım Alanları Nelerdir?

0

Kauçuk nedir? Kauçuk nasıl elde edilir? Kauçuğun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Kauçuk; Afrika, Amerika ve Asya kıtalarının tropikal bölgelerinde yetişen bazı ağaçlardan, özellikle de kauçuk ağacından elde edilen dayanıklı ve esnek maddedir. Anayurdu Brezilya’dır. Kristof Kolomb Amerika ikinci gezide, buradaki yerlilerin zıplayan bir topla oynadıklarını gördü ve

Kimya dinamit

Dinamit Nedir? Tarihçesi, Reaksiyonları, Kullanım Alanları ve Diğer Patlayıcılar İle Etkileşimi

0

Dinamit nedir? Dinamitin tarihçesi, bulunması, özellikleri, yapısı, çeşitleri hakkında bilgi. Dinamit hangi maddeden elde edilir? Birçok çeşitleri olan patlayıcı bir maddedir. Bütün bu maddelerin hepsi nitrogliserinden elde edilir. XV. yüzyılın başlarına doğru dinamit özelliği gösteren sıvı bir patlayıcı biliniyorduysa da, kullanılmamıştı. 1799’da İsveçli kimyacı Scheele (1742 – 1786) gliserini, 1847′ de de Piemonte’li İtalyan kimyacısı Sobrero

Kimya

Tuz Ruhu Nedir? Hidrojen Klorürün Sulu Çözeltisinin Özellikleri

0

Tuz ruhu nedir ne demektir? Tuz ruhu ne işe yarar ve tuz ruhunun genel özellikleri ve kullanım alanları nelerdir, hakkında bilgi. Hidrojen klorür (HCl), beyaz kristal tozu şeklinde bulunan, keskin kokulu bir asittir. Hidrojen klorür, suda çözülebilir ve sulu çözeltisi, tuz ruhu olarak tanımlanır. Hidrojen klorürün sulu çözeltisi, pH’sı çok düşük olan bir çözeltidir ve

Kimya Basit Damıtma

Basit Damıtma Nedir? Nasıl Yapılır? Damıtma Hakkında Bilgi

0

Basit damıtma nedir, ne işe yarar? Homojen karışımların basit damıtma yöntemi ile ayrılması nasıl yapılır? Basit damıtma örnekleri. Basit Damıtma Nedir? Nasıl Yapılır? Sıvı – katı veya sıvı – sıvı karışımlarıdaki bir sıvının damıtma yoluyla başka bir kapta toplanması basit damıtma ile yapılır. ***Basit damıtmanın yapılabilmesi için, sıvı kaynama noktası yeteri kadar farklı (uçucu olmayan

Kimya Parafin

Parafin Nedir? Özellikleri Nelerdir? Nerelerde Kullanılır, Hakkında Bilgi

0

Parafin nedir, ne işe yarar? Parafinin bileşimi, özellikleri nelerdir? Parafinin kullanım alanları, hakkında bilgi. Parafin Parafin; kimyasal etkenlere karşı duyarsız kalmalarıyla nitelenen CnH2r +2 grubu katı hidrokarbonlar karışımıdır. Yağı giderilen ve arıtılan parafin, beyaz, oda sıcaklığında katı, kokusuz, tatsız, alkolde az çözünen, organik bir maddedir. Suda çözünmeyen parafin, elle dokunulduğunda yağlı duyusu verir. Parafinin saflık

Kimya

Kimyanın Tarihi, İlkçağlardan Günümüze Kimyanın Gelişimi, Önemli Olaylar

0

İlk çağdan günümüze kadar kimyanın gelişimi, kimya alanında çalışma yapan bilim adamları ve kimyadaki önemli olaylar, tarihi. Kimya Tarihi Madde de, maddesel değişmeler de çok eski çağlardan beri insanları ilgilendirmiş, bu konuda, gözlemler, araştırmalar yapılmıştır. Çeşitli olaylar karşısında bunların nedeni aranmış, bu olaylar açıklanmak istenmiştir. İlkçağ’da. M. Ö. 300-500 yıllarında Yunan filozoflarından Demokritos, Levkippos, Epikuros

Kimya pas

Günlük Hayattaki Kimyasal Tepkimeler, Karşılaştığımız Kimyasal Reaksiyonlar Nelerdir?

0

Günlük hayatımızda karşılaştığımız kimyasal reaksiyonlar, tepkimeler nelerdir? Kimyasal tepkime denklemleri ve günlük hayattan örnekler. Etrafınızdaki şeylere bakın, hemen her şey element, karışım, alaşım vb. olarak sınıflandırılan bir tür maddeden oluşur. Ve kimya açısından, soluduğumuz hava gaz halindeki bir karışım, su ise sıvı halde bulunan bir bileşiktir. İçimizdeki ve etrafımızdaki maddelerin bolluğu göz önüne alındığında, günlük

Kimya şeker kamışı

Sakkaroz Nedir? Formülü, Yapısı ve Ticari Kullanım Alanları Nelerdir?

0

Sakkaroz ne demektir? Sakkarozun kimyasal formülü, özellikleri, yapısı, sakkarozun ticari kullanımı hakkında bilgiler. Sakkaroz; kimyasal simgesi C13H22O11 olan bir disakarittir. Şekerkamışı ve şekerpancarından çıkarılan şeker, bilimsel terminolojide sakaroz olarak adlandırılır. Doğada şekerkamışı ve şekerpancarından başka kırmızı-pancar, badem, hurma, ceviz ve bazı çiçeklerle de sakaroz bulunur. Sakaroz molekülleri, bir glikoz molekülüyle bir früktoz molekülünün aralarından bir

Kimya uranyum

Uranyum Nedir? Uranyum Elementinin Özellikleri, Kullanımı, Sağlığa Zararları

1

Uranyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Uranyum zararları hakkında bilgi. Uranyum Periyodik çizelgenin başlangıçta çok ender bulunan bir element olduğu sanılırken sonraki araştırmalarda civa, antimon, gümüş yada kadmiyumdan daha çok bulunduğu anlaşılan bir elementidir. Oldukça sert ve ağır bir metaldir. Havayla karışınca gümüşümsü parıltısı hızla kaybolur ve siyah bir oksit

Kimya Kalsiyum Sülfat

Kalsiyum Sülfat Nedir? Özellikleri ve Kullanım Alanları Hakkında Bilgi

0

Kalsiyum Sülfat nedir? Kalsiyum Sülfatın, alçı taşı özellikleri nelerdir? Kalsiyum Sülfat formülü, kullanım alanları nelerdir? Kalsiyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları KALSİYUM SÜLFAT () (Alçı Taşı) Kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Alçıtaşı olarak da adlandırılır. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips () denir. Beyaz renkli, tırnakla çizilebilen kimyasal tortul bir taştır.

Kimya alçı

Alçı Nedir, Alçı Çeşitleri, Alçının Formülü, Kullanımı, Yapısı Hakkında Bilgi

0

Alçı ne demektir? Alçı çeşitleri, alçının özellikleri, alçının formülü nedir, yapısı nasıldır? Kullanım alanları nelerdir, hakkında bilgi. Alçı Nedir – Alçı Çeşitleri Hakkında Bilgi Alçı; yapılarda, kalıp çıkarma işleri için heykelcilikte ve dişçilikte kullanılan alçıtaşının pişirilip toz haline getirilmesinden elde edilen madde, suyla sertleşme özelliği gösteren bağlayıcıdır. Kimyasal formülü: CaSO41/2H2O. Yapı malzemesi olarak önemi yanında

Kimya Kalsiyum Karbonat

Kalsiyum Karbonat Nedir? Özellikleri ve Kullanım Alanları Hakkında Bilgi

0

Kalsiyum Karbonat nedir? Kalsiyum Karbonatın, kireç taşı özellikleri nelerdir? Kalsiyum Karbonat formülü, kullanım alanları nelerdir? Kalsiyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları KALSİYUM KARBONAT (KireçTaşı) () Kalsiyum karbonat, halk arasında kireç taşı olarak bilinen bir tür kimyasal bileşiktir. Bileşik formülü şeklindedir. Bu bileşik doğada en fazla eski kayaçlarda ve deniz kabuklarında bulunur. Kalsiyum karbonatın doğada bulunduğu

Kimya Ayrımsal Damıtma

Ayrımsal Damıtma Nedir? Nasıl Yapılır? Ayrımsal Damıtma Örnekleri

0

Ayrımsal damıtma nedir? Homojen karışımların Ayrımsal damıtma yöntemi ile ayrılması nasıl yapılır? Ayrımsal damıtma için örnekler ve açıklanması. Petrolün ayrımsal damıtılması, sıvılaştırılmış havanın ayrımsal damıtılması. Ayrımsal Damıtma Nedir? Nasıl Yapılır? Sıvı – sıvı karışımlarından bir sıvının basit damıtmayla ayrılması işleminde elde edilen sıvı yeteri kadar saf olmaz. Çünkü sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Bu nedenle soğutucuda yoğunlaşan

Kimya altın madeni

Altın Elementinin Bileşikleri İsimleri ve Özellikleri Hakkında Bilgiler

1

Altın elementinin bileşikleri nelerdir? Altın bileşiklerinin isimleri ve altın bileşiklerinin özellikleri, kimyasal formülleri ve kullanım alanları. Altın (I) klorür: Altın monoklorür. Kimyasal formülü: AuCl. Molekül ağırlığı: 232,46. Sarımsı toz. Özgülağırlığı: 7,57, 258°C’ta altın ve klor vererek bozunur. Suda çözünmez, alkali siyanorlerde çözünür. Altın (III) klorür: Altın triklorür. Kimyasal formülü: AuCl3 Molekül ağırlığı: 303.35. Özgülağırlığı: 3,9.

Kimya Alüminyum Alaşımları

Alüminyum Alaşımları Nelerdir? İsimleri ve Özellikleri Hakkında Bilgiler

0

Alüminyum alaşımları nelerdir? Alüminyum ile oluşan alaşımların isim listesi ile özellikleri, kullanım alanları ve hakkında bilgi. Alüminyum ve alaşımlarının başlıca kullanım alanları ulaşım, elektrik iletimi, inşaat, kimya, bira ve besin endüstrileridir. Mutfak araçları yapımı, besin maddelerini sarmak için kullanılan varakaların yapımı alüminyuma geniş kullanım olanakları sağlar. Başka metallerin alüminyuma katılması dayanıklılık ve sertliğini artırır. Alüminyum

Kimya Alüminyum Folyo

Alüminyum Bileşiklerinin İsim Listesi ve Özellikleri Nelerdir?

0

Alüminyum Elementinin oluşturduğu bileşikler nelerdir? Alüminyum bileşiklerinin isimleri nelerdir? Alüminyum bileşiklerinin listesi, özellikleri ve haklarında bilgi. Alüminyum hidrür: Kimyasal formülü: AlH3 Molekül ağırlığı: 29.99. Uçucu olmayan renksiz bir katıdır. Yüksek oranda polimerleşmiş durumdadır. Lityum hidrürün eterli çözeltisine susuz alüminyum klorür katılmasıyla elde edilir. Polimerleşme katalizörü ve indirgen olarak kullanılır. Alüminyum lityum hidrür: Kimyasal formülü: LiAIH4.

Kimya Alüminyum

Alüminyumun Eldesi Nasıldır? Alüminyum Elementi Nasıl Elde Edilir?

0

Alüminyum elementi nasıl elde edilir? Alüminyumun saflaştırılması, elde edilmesi, elde edilme yöntemleri ile ilgili bilgi. Alüminyumun bir metal olarak varlığı, yaklaşık 200 yıl önce ünlü Fransız kimyacısı Antoine Laurent Lavoisier tarafından ortaya konulmuş olmakla birlikte, gerek kendisi ve gerekse birçok metali elektroliz yoluyla elde etmiş olan Humphry Davy, metali saf olarak elde edememişlerdir. 1825’te Hans

Kimya Asit

Asitler Konu Anlatımı, Asitlerin İsimleri ve Kullanım Alanları Hakkında Bilgi

0

Asit nedir? Asit çeşitleri, asitler nerelerde kullanılır, ne işe yarar? Sülfürik asit, nitrik asit ve asetik asitin özellikleri. Asitler endüstrinin en önemli ilkel maddelerindendir. Bir ülkede üretilen asit, özellikle sülfürik asit, miktarı o ülkenin zenginliğinin ölçüsü kabul edilir. Örneğin İngiltere’de üretilen sülfürik asitin %35 kadarı gübre yapımında kullanılır. Gübreler arasında süper fosfat (monokalsiyum fosfat ve

Kimya Kükürt

Kükürt Elementinin Bileşikleri ve Kükürt’ün Bileşiklerinin Kullanım Alanları

0

Kükürt elementinin ve bileşiklerinin başlıca kullanım alanları nelerdir? Kükürt’ün bileşikleri, özellikleri hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Kükürdün başlıca kullanma yeri, endüstri için son derece önemli bir madde olan, sülfürik asit sentezidir. Kükürt tozu mantarları öldürmek için bağ ve bahçelere serpilir. Bir parazit olan bu mantarlar bitkilere zarar verirler. Doğal kauçuk fazla sert ve dayanıklı değildir.

Kimya karbondioksit

Karbondioksit Nedir? Özellikleri, Elde Edilmesi ve Kullanım Alanları Nelerdir?

0

Karbondioksit nedir? Karbondioksit gazının özellikleri, elde edilmesi ve kullanım alanları nelerdir? Karbondioksit gazı ile ilgili olarak genel bilgiler yer aldığı yazımız. «Karbondioksit» bir karbon atomu ile bir oksijen molekülünün birleşmesinden doğan renksiz, kokusuz bir gazdır. Doğada çeşitli şekillerde bulunur. Karbondioksit; kokusuz, renksiz, tatsız ve havadan 1.5 kez daha ağır gazdır. Serbest gaz halinde volkanik bölgelerden çıkan

Kimya amonyak

Amonyak Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri, Kullanım Alanları Hakkında Bilgi

0

Oldukça zehirli de olan ve genellikle gübre yapımında kullanılan Amonyağın kimyasal ve fiziksel özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır, hakkında bilgi. Amonyak Hakkında Bilgi Amonyak (NH3), azot ve hidrojenden oluşan, renksiz, keskin kokulu gaz. Bu iki elementin en basit kararlı bileşiğidir ve sanayide kullanılan birçok önemli azot bileşiğinin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır. İlk kez 1774’te Joseph

Kimya lantan

Lantan Nedir? Lantan Elementinin Özellikleri, Bileşikleri, Kullanım Alanları

0

Lantan elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Lantan elementi ile ilgili bilgi. Lantan Periyodik çizelgenin III B grubunun ilk elementidir. 1839’da Cari Gustav Mosander’ce serbest oksitten ayrılarak lantan oksit halinde bulundu. Gri renkli, dövülebilir yumuşak bir metaldir. Sembolü: La Atom Numarası: 57 Atom Ağırlığı: 138,9055 Elemet serisi: Lantanit Maddenin Hali: Katı

Kimya Amonyak Sentezi

Azot ve Amonyağın Elde Edilmesi, Claude Yöntemiyle Havanın Sıvılaştırılması

0

Azot elementinin ve amonyağın özellikleri, Claude yöntemi ile havanın sıvılaştırılması, Azot gazı nasıl saf olarak elde edilir, amonyak nasıl sentezlenir, Azotun bileşikleri ve özellikleri. Oksijen içinde büyük bir şiddetle yanan maddelere karşı azot aynı etkiyi göstermez. Azot elementinin oldukça âtıl (tembel) olmasına karşılık azot bileşikleri aktiftir. Azot, magnezyum gibi pek az sayıda elementle doğrudan doğruya

Kimya Altın

Altın Nedir? Altın Madeni Kimyasal Özellikleri ve Altının Elde Edilişi

2

Altın madeni nasıl bir madendir? Paranın temeli ve dünyanın en kıymetli madenlerinden biri olan Altının özellikleri, çıkarıldığı yerler, altın madeni hakkında bilgi. Altın nasıl elde edilir? Simgesi: Au Atom ağırlığı: 197,2 Atom numarası: 79 Yoğunluğu: 19,4 Elektrik akımını iletmesi: % 65,46 Isıyı iletmesi: % 53,2 Ergime noktası: 1063° Kaynama noktası: 2800° ALTIN parlak sarı renkte,

Kimya Alüminyum Folyo

Alüminyum Özellikleri Nelerdir? Alaşımları Nelerdir? Nasıl Elde Edilir?

0

Alüminyum nedir? Alüminyumun özellikleri nelerdir? Alüminyum nasıl üretilir, nasıl elde edilir ve nerelerde kullanılır? Alüminyum alaşımları (isimleri) nelerdir? Simgesi: Al Atom ağırlığı: 26,97 Atom numarası: 13 Yoğunluğu: 2,5 Ergime noktası: 685° Kaynama noktası: 1800® Gümüş parlaklığında, beyaz bir madendir. Hafif olması bakımından endüstride çok kullanılır. Tabiatta serbest bir halde bulunmaz, daha çok bileşikler halindedir. Bu

Kimya Yağlı Boya

Boya Nedir? Boyanın Tarihçesi ve Boya Nasıl Renk Verir? Boyar Maddeler Nelerdir?

2

Boya nedir? Boyanın tarihçesi. Boya nasıl renk verir? Kumaşların boyanması ve boyar maddelerin isimleri ve özellikleri. Boyalar ile ilgili bilgi. Eşyaya renk vermek, süslemek veya dış etkilerden korumak için onun içine katılan veya üstüne sürülen renkli maddelere “boya” denir. İnsanlar binlerce yıldan beri yaptıkları türlü eşyayı, oturdukları binaları, bindikleri vasıtaları, hatta doğrudan doğruya kendi vücutlarını

Kimya nobelyum

Nobelyum Nedir? Nobelyum Elementinin Özellikleri, Bileşikleri, Kullanım Alanları

0

Nobelyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Nobelyum elementi ile ilgili bilgi. Nobelyum Nedir? Nobelyum Elementinin Özellikleri Nobelyum 1957 yılında Nobel fizik enstitüsü tarafından keşfedilmiştir. İsmi Alfred Nobel‘den gelir. Radyoaktiftir, yapay bir elementtir. Sembolü: No Atom Numarası: 102 Atom Ağırlığı: 259 Element serisi: Aktinit Maddenin Hali: Katı Görünümü: Bilinmiyor PERİYODİK TABLO

Kimya nikotin molekülü

Nikotin Nedir? Kimyasal Formülü, Yapısı ve Özellikleri Nelerdir?

0

Nikotin nedir? Nikotin kimyasal formülü, yapısı, özellikleri, insan vücudundaki etkileri hakkında bilgi. Nikotin ismi nereden gelmiştir? Tütün yapraklarında bulunan kokulu, renksiz, zehirli bir sıvıdır. Kimyasal özellikleri bakımından alkaloitler sınıfındandır. Nikotini ilk defa 1828’de Posselt ile Reimann tütün yapraklarından elde etmişlerdir. “Nikotin” kelimesi ise tütünü ilk defa Fransa’ya getiren Fransa’nın Lizbon elçisi Jacques Nicot’un adından gelir. Nikotin

Kimya Göztaşı Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Göztaşı Nedir? Nerelerde Kullanılır? Nasıl Elde Edilir? Özellikleri Nelerdir?

0

Göztaşı ne demektir? Göztaşı nasıl hazırlanır, nasıl elde edilir, özellikleri, kullanım alanları ile ilgili bilgi. Göztaşı Nedir? Nerelerde Kullanılır? Göztaşı; (bakır (II) sülfat, pentahidrat) Formülü Göztaşı; mavi vitriyol; Roma vitriyolü; Salzburg vitriyolüdür. Doğada kalkantit minerali olarak bulunur. Büyük, mavi ya da ultramerin triklinal kristaller ya da açık mavi toz. Havada yavaşça çiçeklenir. 30°C’de 2 molekül,

Kimya Boksit, Les Baux-de-Provence , Fransa

Boksit Nedir? Boksitin Kimyasal Özellikleri ve Boksitin Tarihçesi

0

Boksit nasıl bir madendir? Boksit madeninin özellikleri, çıkarıldığı yerleri, kimyasal yapısı, kullanım alanları hakkında bilgi. Boksit; sulu alüminyum oksit minerallerinin karışımından oluşan alüminyum cevheri oluşumunu sağlayan bu minerallerin başlıcaları böhmit, gibsit ve diaspordur. Beyaz, gri bazen sarı ya da kırmızı renkte olup, toprağımsı, kil görünümündedir. Oluşumlarına göre iki tür boksit cevheri vardır. Bunlardan birincisi, silikatlı

Kimya Atomların Uyarılması

Atomun Uyarılması, Uyarılmış Atom Özellikleri, Elektron Bombardımanı

0

Atomun uyarılması nedir? Uyarılmış atomun özellikleri nelerdir? Atomun elektron bombardımanından sonraki enerji düzeyleri hakkında bilgi. ATOMUN UYARILMASI Doğal olarak uyarılmamış bir atom, temel enerji düzeyindedir. Atoma herhangi bir yoldan iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkı kadar bir enerji verilirse atom bu enerjiyi soğurarak uyarılmış olur. Uyarılmış atom, temel enerji düzeyinin üstünde bir enerji düzeyine çıkar.

Kimya Atom ile Uğraşmış Bilim Adamları

Tarih Boyunca Atom Hakkında Çalışma Yapan, Yapmış Bilim Adamları

0

Atom hakkında çalışma yapan bilim adamları ve görüşleri nelerdir? Atom konusunda yapılan buluşlar, ilerlemeler hakkında bilgi. Atom Hakkında Çalışma Yapan Bilim Adamları Biz neden yapılmışız? Bir maddeyi böldüğümüz zaman ortaya çıkan en küçük parçacıklar nelerdir? Bu küçük parçacıklar nelerden yapılmıştır? Bu problem binlerce yıldan beri tartışılmaktadır. Eski Yunan filozofu Demokritos (M. Ö. 400 yılında) maddenin

Kimya Amonyak Nedir?

Amonyak Nedir, Özellikleri Nelerdir? Formülü, Kullanım Alanları Hakkında Bilgi

0

Amonyak nedir? Amonyak kimyasal özellikleri, formülü ve kullanım alanları nelerdir? Amonyak zehirlenmesi esnasında neler olur? Amonyak; azot ve hidrojen bileşimi olan, keskin kokulu renksiz gazdır. Simgesi NH3. Molekül ağırlığı: 17.03. Erime noktası: -77.7°C, kaynama noktası: 33.35°C. Havaya göre yoğunluğu: 0,5967. Kendine özgü çok keskin bir kokusu vardır. Kolaylıkla sıvılaştırılabilir. Genellikle yanmaz maddelerden kabul edilir, ancak

Kimya Amonyak Sentezi

Amonyak Nasıl Elde Edilir? Amonyak Üretim Aşamaları, Sentezi Hakkında Bilgi

0

Amonyak nasıl elde edilir? Amonyağın elde edilmesi, üretimi nasıl olur? Amonyak üretim yöntemleri, amonyak sentezi hakkında bilgi. Amonyak Elde Edilmesi; Amonyağı ilk kez 1612’de simyacı Kunckel; nişadır (amonyum klorür) üzerine kireç etkisiyle elde etti, Scheele azot içerdiğini saptadı (1774’te Priestley bileşiminin azot ve hidrojenden oluştuğunu belirledi. Amonyağın tam bileşimini 1785′ te Berthollet saptadı. 19. yüzyılda

Kimya siyanür

Siyanür Nedir, Kimyasal Özellikleri, Bileşikleri, Zararları ve Kullanım Alanları

0

Siyanür nedir? Siyanürün kimyasal özellikleri nelerdir? Siyanür bileşikleri, zararları, kullanım alanları nelerdir? Hakkında bilgi. Siyanürün Özellikleri Nelerdir? Hidrosiyanik asidin tuzu ya da esteri olan çok güçlü bir zehir. Sulu çözeltisi hidrosiyanür asidi olan, H-C ≡ H hidrojen siyanür, 1782’de, Scheele tarafından Prusya mavisinden yalıtıldı (bu da, eskiden prüsik asit olarak adlandırılmasının nedenini açıklar). Hidrojen siyanür

Kimya aldehitler

Aldehitler ve Ketonlar Nelerdir? Özellikleri, Yapıları, Kullanım Alanları Hakkında Bilgi

0

Aldehit nedir? Keton nedir? Aldehitler ve Ketonların özellikleri, yapıları, kullanım alanları hakkında bilgi. Aldehitler ve Ketonlar; Aldehitler ve ketonlar (her biri karbon bileşiği olan) iki organik bileşik türüdür. Bu türlerin bazı üyeleri tabiatta bulunur. Örneğin çok az miktarda aseton (bir keton) idrarda bulunur. Aldehitler bazen doğal baharatlarda vardır. Bunun bir örneği vanilyadır, bu aldehit kokusu

Kimya

Kömür Türleri Nelerdir? Kömürün Bileşenleri, Özellikleri ve Oluşumları

0

Kömür türleri nelerdir? Hangi özellikleri ve kimyasal bileşime sahiptirler? Kömür türlerinin oluşumları, içerdiği elementler. Kömür Türleri – Özellikleri ve Oluşumları Kömürler organik olgunluklarına göre linyit, alt bitümlü kömür, bitümlü kömür ve antrasit tiplerine ayrılırlar. Linyit ve kısmen alt bitümlü kömürler genellikle yumuşak, kolayca ufalanabilen ve mat görünüştedirler. Bu tip kömürlerin ana özelliği göreceli olarak çok

Kimya Asit ve Bazların Genel Özellikleri - Asit Bazlar Konu Anlatımı

Asit ve Bazların Genel Özellikleri, Kullanım Alanları, Asit Bazlar Konu Anlatımı

5

Asitlerin ve bazların genel özellikleri ve günlük yaşam da kullanım yerleri ile ilgili genel ve uzun bilgilerin yer aldığı yazımız ASİTLER VE BAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Asitlerin ortak özellikleri şunlardır. Suda çözündüklerinde iyon oluştururlar. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri az ya da çok elektrik akımını iletir. Tatları ekşidir. Limonun ekşiliği içindeki sitrik asitten, sirkenin ekşiliği içindeki

Kimya Asit

Asit ve Bazların Aşındırıcı Etkileri Nelerdir? Aşındırma Özellikleri ve Denklemler

0

Asit ve bazların aşındırıcı etkileri nelerdir? Asitlerin aşındırma özellikleri, tepkime denklemleri nelerdir, hakkında bilgi. Asit ve Bazların Aşındırıcı Etkileri Asitler ve bazlar, birbirleri ile ve metal ile verdikleri tepkimeler sonucunda kimyasal değişime uğrarlar. Bu tepkimeler sonucunda ortak bir ürün olarak tuzlar elde edilir. Ancak asitlerin ve bazların bu tepkimeler dışında da verdikleri tepkimeler vardır. Gerçekleşen tepkimelerde

Kimya su molekulu

Gizli Isı ve Yoğunluk Kavramları, Molekül Hareketleri, Madde ve Enerji

0

Madde ve enerji arasındaki ilişki nasıldır, molekül hareketleri nasıl etkilenir? Gizli ısı ne demektir? Yoğunluk nedir, hakkında bilgi. Gizli Isı Bir cisme ısı verildikçe, devamlı olarak sıcaklığının artması beklenirdi. Gerçekte, durumun mutlak olarak böyle olmadığını görürüz. Cismin sıcaklığı ergime noktasına kadar devamlı olarak yükselir, orada son katı parçaları sıvı haline geçinceye kadar sabit kalır. Sıcaklıkta

Kimya Sıcak sudan yeniden kristalize edilen benzoik asit

Benzoik Asit Nedir? Kimyasal Özellikleri, Türevleri, Tarihçesi ve Özellikleri

0

Benzoik Asit nedir? Benzoik Asit formülü, türevleri, tuzları, kimyasal ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi. Benzoik asidin keşfi ve sağlığa olan etkileri. Benzoik Asit; C6H5COOH benzenkarboksilli asit, fenilformik asit. Molekül ağırlığı: 122.12, erime noktası: 122°C. Doğada özellikle bitkilerde serbest ve bileşikleri biçiminde yaygın olarak bulunur. Gum benzoin % 20 oranında benzoik asit içerir ve ilk kez

Kimya azot

İnorganik Azot Bileşikleri Nelerdir? İsimleri, Formülleri ve Özellikleri Hakkında Bilgiler

0

Azotun inorganik bileşikleri nelerdir? İnorganik azot bileşiklerinin özellikleri ve kullanımları hakkında bilgi. İnorganik Azot Bileşikleri; İki ana inorganik azot bileşiği, amonyak ve nitrik asittir. Bir dizi madde ya onlardan yapılır ya da bunlarla yakından ilişkili olarak kabul edilebilir. Amonyak.  Amonyak, NHS formülüne sahiptir ve insanoğlunun bildiği en eski nitrojen bileşiklerinden biridir ve orijinal olarak hayvanların boynuzları gibi

Kimya Kuvars

Kuvars Nedir? Nerelerde Kullanılır? Kimyasal Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir?

6

Kuvars nedir? Kuvars nasıl bir taştır, özellikleri, yapısı, kullanım alanları hakkında bilgiler. Kuvars kelimesinin etimolojik kökeni ve kuvars çeşitleri nelerdir? Kuvars; oldukça saf ve silisyumdioksit (SiO2) mineralidir. Özgül ağırlığı 2.65 g/cm3, sertliği 7 olup, doğada çokça rastlanan bir mineraldir. Hekzagonal biçimli kristaller oluşturur. Cama benzer ancak, daha serttir. İçinde bulunan çeşitli madenlerin cins ve miktarına göre

Kimya

Atom ve Kütle Numarası Nedir? Nasıl Bulunur? Proton, Nötron ve Elektron

0

Atom ve Kütle Numarası nedir? Atom numarası, kütle numarası nasıl bulunur, proton, nötron ve elektron nedir, hakkında bilgi. Atom Numarası Bir atomun ağırlığı en hafif olan hidrojen atomundan kaç defa ağır olduğunu gösteren sayıdır. Hidrojen atomunun ağırlığı 1 ağırlık birimi olarak kabul edilir. Her atomun ortasında protonlar (pozitif yüklü ağırlığı 1 olan tanecik) ve nötronlardan

Kimya kurşun

Kurşun Elementinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Periyodik Cetvelde Yeri, Kullanımı

8

Kurşun elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Kurşun elementi ile ilgili bilgi. Kurşun (Pb) Kurşun; Periyodik çizelgenin IV A grubunda yer alır. Mavimsi beyaz renkte yumuşak bir elementtir. Dövülerek kolayca şekil alabilir. Kurşun bilinen en eski madenlerden biridir. Mezopotamya, İran ve Mısır’da yapılan kazılarda İÖ 6.-7. binyıla tarihlenen kurşundan yapılmış çeşitli

Kimya

Kurşun Nasıl Elde Edilir? Kurşun Nedir, Özellikleri, Kurşun Odalar Yöntemi

0

Kurşun elementi nasıl elde edilir? Kurşun nedir, özellikleri nelerdir? Kurşun Odalar Yöntemi nedir, kurşun eldesi hakkında bilgi. Kurşun Kurşun, filizlerinden, «kavurma metodu» denilen bir usulle elde edilir. Bu usulde kurşun filizi, meselâ galen, hava akımında ısıtılarak kavrulur. Önce kurşunun oksidiyle sülfatı meydana gelir; sonra bunlar galenin geri kalanı ile bir arada yeniden kavrulur, bu sefer

1 2 3 4 10