Kategori İsmi: Kimya

Kimya Atom

Proton Nedir? Protonların Özellikleri Yükleri Yapısı Atomdaki Yeri

0

Proton nedir ve nasıl bulunmuştur? Protonun yükü, özellikleri nelerdir? Protonların atom içinde konumu, çekirdekteki dengeleri hakkında bilgi. Proton Modern bilim yavaş yavaş, tüm maddelerin – fiziksel ve kimyasal özelliklerde sayısız varyasyona rağmen – atom olarak bilinen nispeten sınırlı temel birimler grubundan yapıldığı dikkat çekici gerçeği keşfetti. Bu atomlar, sırayla, üç temel parçacığın farklı düzenlemeleridir: elektronlar,

Kimya Kauçuk

Kauçuk Çeşitleri Nelerdir? Kauçuklar ve Özellikleri Nelerdir?

0

Kauçuk nedir? Doğal kauçuklar, yapay kauçuklar ve sentetik kauçuklar nelerdir? Kauçukların formülleri ve özellikleri hakkında bilgi Kauçuklar ve Özellikleri Doğal Kauçuk Doğal kauçuk tropikal bölgelerde yetişen Hevea brasillensis ağacının bir ürünüdür. Kauçuk ağacı olarak da bilinen bu ağacın kabukları bıçakla çizildiğinde lateks denilen bir sıvı elde edilir. Lateks kauçuğun sudaki emülsiyonudur. Elde edilen bu emülsiyona

Kimya periyodik tablo element

Periyodik Cetveldeki Elementlerin Özellikleri Nelerdir?

5

Periyodik Cetvelde yer alan elementlerin özellikleri hakkında detaylı bilgi.Atom hacmi, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve periyodik cetvelde yukardan aşağıya soldan sağa hangi özellikle değişir. Periyodik cetvelde elementlere ait bazı özellikler elementlerin atom numaralarındaki değişmeye paralel olarak devirli biçimde tekrarlanır. Atom Hacmi Bir elementin atom hacmini ölçmek zordur. Bu nedenle elementlerin atom hacimleri için verilen değerler

Kimya Asetik Asit

Asetik Asit Nedir? Nasıl Elde Edilir, Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Asetik Asit nedir? Asetik Asit nasıl elde edilir ve kullanım alanları nerlerdir? Asetik Asit özellikleri ile birlikte genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Seyreltik asetik asit eriyiği evlerimizin çoğunda bulunur. Sirke adı altında asetik asit, çeşitli yiyeceklere çeşni vermek ve bozulmaktan korumak için kullanılır. Bu çeşit kullanılış endüstri alanında kullanılan miktara oranla çok azdır. Saf asetik

Kimya gaz basıncı

Katılarda Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Nedir? Nasıl Hesaplanır? Özellikleri

0

Basınç nedir? Katılarda basınç nasıl hesaplanır? Sıvılarda ve gazlarda basıncın özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi. Katılarda Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Basınç; Fizikte herhangi bir kuvvetin, ona engel olan bir yüzey üzerine yaptığı zorlamadır. Bunu şu örnekle daha iyi gösterebiliriz: Kalın bir kurşun levhanın üzerine yirmi kilo ağırlığında bir cisim yerleştirelim. Kurşun levhada hiçbir değişiklik olmaz.

Kimya oksijen element

Oksijen Nedir? Oksijen Elementinin Özellikleri Kullanımı Tarihçesi Eldesi

24

Oksijen elementinin özellikleri, atom numarası, keşfedilmesi, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Oksijen elementi ile ilgili bilgi. Oksijen Oksijen gazı atmosferin yaklaşık beşte birini kaplar. Mars atmosferinde yalnızca % 0.15 oranında oksijen bulunur. Oksijen, karbon-azot döngüsünde önemli bir rol oynar. İnsan vücudunun yaklaşık üçte ikisi, suyun onda dokuzu oksijendir. Oksijen gazı renksiz, kokusuz ve tatsızdır.

Kimya nitrojen

Nitrojen (Azot) Nedir? Nitrojen Elementinin Özellikleri Kullanımı Eldesi

9

Nitrojen elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, keşfedilmesi, Nitrojen elementi ile ilgili bilgi. Nitrojen (Azot) Nitrojen havanın %78 ini kaplayan bir gazdır. Mars atmosferinin ise %3 ünden daha azı nitrojendir. Nitrojenin diğer adı azottur. Bileşikleri gıdalar ve gübrede bulunur. Amino asit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur.

Kimya karbon

Karbon Nedir? Karbon Elementinin Özellikleri Bileşikleri Kullanımı Eldesi

21

Karbon elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Karbon elementi ile ilgili bilgi. Karbon Karbon sembolü C ile gösterilen çok önemli bir kimyasal elementtir. Dünyadaki tüm hayatın yapı taşıdır. Karbon; hidrojen, azot, oksijen, kükürt ve fosfor gibi diğer bazı elementlerle birlikte dünya üzerindeki canlı hayatı meydana getirir. Karbon çok sayıda organik bileşiğe

Kimya bor

Bor Nedir? Bor Elementinin Özellikleri Kullanım Alanları Elde Edilmesi

38

Bor elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Bor elementi ile ilgili bilgi. Bor Bor 3A grubu elementlerindendir. Metal ve ametaller arasında bulunur ve Bor yarı metal bir elementtir. Yarı iletkendir. Kimyasal olarak silikona, galyum, indiyum ve talyum ve alüminyumdan daha yakındır. Bor doğada tek başına element haliyle bulunmaz. Genellikle bir bileşiği

Kimya Berilyum

Berilyum Nedir? Berilyum Elementinin Özellikleri Kullanımı Tarihçesi Eldesi

63

Berilyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Berilyum elementi ile ilgili bilgi. Berilyum Nedir? Berilyum Elementinin Özellikleri Berilyum Grup 2 (IIA) elementidir. Bir metaldir ve yüksek bir erime noktasına sahiptir. Normal sıcaklıklarda, berilyum, hava oksidasyonu direnir. Berilyum bileşikleri çok zehirlidir. Cam çizilmeye kabiliyetini muhtemelen oksit ince bir tabaka oluşumu nedeniyle. Akuamarine

Kimya lityum

Lityum Nedir? Lityum Elementinin Özellikleri Tarihçesi Kullanımı Eldesi

47

Lityum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, tarihçesi, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Lityum elementi ile ilgili bilgi. Lityum Lityum 1A grubu elementlerindendir. Bu gruptaki elementlere alkali metaller denir. Lityumun sıvı haldeki yoğunluğu suyun sadece yarısı kadardır. Katı halde ise en hafif metaldir. Lityumun yüzeyinden kesilince yüzey gümüş renktedir, ancak bir dakika içinde havayla temasıyla beraber

Kimya helyum

Helyum Nedir? Helyum Elementinin Özellikleri Kullanımı Eldesi Tarihçesi

42

Helyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, tarihçesi, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Helyum elementi ile ilgili bilgi. Helyum Helyum soy gazlardan (asal gaz) biridir. Helyum gazı monoatomik, reaktif, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Helyum, basınçlı tanklarda kullanılabilir. Helyum, evrende hidrojenden sonra ikinci en bol bulunan elementtir. Helyum hidrojene göre daha ağır bir element olsa da

Kimya hidrojen

Hidrojen Nedir? Hidrojen Elementinin Özellikleri Tarihçesi Kullanımı Eldesi

35

Hidrojen elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, tarihçesi, Hidrojen elementi ile ilgili bilgi. Hidrojen Hidrojen en hafif elementtir. Evrende en bol bulunan elementtir ve ağırlığına göre, evrenin yaklaşık % 90’ınını oluşturur. Yaşam için su, su (H2O) için hidrojen kesinlikle gereklidir ve tüm organik bileşikler bulunur. Hidrojen hafif bir gazdır. Hidrojen gazı

Kimya Molibden

Molibden Nedir? Molibden Elementinin Özellikleri Kullanımı Tarihçesi

1

Molibden elementinin özellikleri, atom numarası, tarihçesi, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Molibden elementi ile ilgili bilgi. Molibden Periyodik cetvelin VB grubunda tungsten ve krom ile birlikte yer alan, sert, tel haline getirilebilir, gümüş beyaz renginde bir kimyasal elementtir. Özellikleri tungsten ve kroma benzer. Sembolü: Mo Atom Numarası: 42 Atom Ağırlığı: 95.96 Elemet serisi: Geçiş

Kimya Polonyum

Polonyum Nedir? Polonyum Elementinin Özellikleri Tarihçesi Kullanımı

0

Polonyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, tarihçesi, Polonyum elementi ile ilgili bilgi. Polonyum Polonyum, Periyodik çizelgenin VI A grubunda yer alır. Pierre ve Marie Curie tarafından 1898’de peklend içinde keşfedilen ilk radyoaktif elementtir. Sembolü: Po Atom Numarası: 84 Atom Ağırlığı: 209 Element serisi: Yarı Metal Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüşümsü

Kimya Kimyasal Reaksiyon

Denklem Denkleştirme Örnekleri – Kimyasal Denklemler Soru Çözümler

4

Kimyasal denklemlerin denkleştirmesi nasıl yapılır? Kimyasal denklem denkleştirme örnekleri soru ve çözümleri, örnekleri ve açıklamaları. Denklem Denkleştirme Örnekleri tepkimesini denkleştirelim. Tepkimedeki en kalabalık atom grubu C2H4 tür. Bu bileşiğin katsayısı 1 alınır. Hidrojen ve oksijenin denkleştirilmesi en sona bırakılacak. O yüzden karbondan başlayalım. Girenler tarafındaki karbon sayısı 1×2=2 tanedir. Ürünler tarafındaki karbonların sayısının 2 olması

Kimya su oksijen

Dihidrojen Monoksit Nedir? Yaygın Adı Özellikleri Hakkında İlginç Gerçekler

0

Dihidrojen monoksit nedir? Dihidrojen monoksitin özellikleri, yaygın olarak bilinen ismi ve bu madde ile ilgili yapılan aldatmacalar, şakalar hakkında ilginç gerçekler. Dihidrojen Monoksit Dihidrojen monoksit su için başka bir isimdir. Dihidrojen monoksit, kelimenin tam anlamıyla H2O’nun kimyasal formülü olan ‘iki hidrojen, bir oksijen’ veya su anlamına gelir. Dihidrojen monoksit (SU) ile ilgili gerçekler şunlardır: İlginç

Kimya Potasyum Nitrat

Potasyum Nedir? Potasyum Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

12

Potasyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Potasyum elementi ile ilgili bilgi. Potasyum Periyodik cetvelin 1 A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Alkali metallerdendir. Potasyum doğada çok yaygın bulunan bir elementtir. Tuz halindeyken kütlece yer kabuğunun yaklaşık %2,5 ğunu oluşturur. Tuzlarının başlıcaları şunlardır: 1- Karnalit () 2- Potasyum klorür ve

Kimya Kimyasal Reaksiyon

Kimyasal Tepkime Olduğunu Nasıl Anlarız? Kimyasal Tepkimenin 7 İpucu

0

Kimyasal reaksiyon (tepkime) olduğunu nasıl anlarız? Kimyasal reaksiyon sırasında ne gibi değişiklikler görülür? Kimyasal reaksiyonlarda oluşan yedi değişiklik. Kimyasal reaksiyonlar meydana geldiğinde aşağıda sıralanan durumlardan en az birisi de meydana gelir. İşte size kimyasal tepkimeleri anlamak için ipuçları ve örnek kimyasal tepkimeler. Gaz Kabarcıkları Ortaya Çıkar Gaz kabarcıkları kimyasal bir reaksiyon meydana geldikten sonra ortaya

Kimya oksijen

Oksijenin Kullanım Alanları (Fizyolojik, Endüstriyel ve Havacılıkta Kullanımı)

3

Oksijen gazı sadece yaşamımız için değil daha bir çok alanda da kullanılmaktadır. İşte oksijenin fizyolojik, endüstriyel ve havacılıktaki kullanım alanları. Hemen hemen herkes oksijenin insan hayatı için kritik olduğunu ve onsuz birkaç dakikadan daha uzun süre yaşayamayacağımızı bilir. Ve eğer tıbbi, endüstriyel ve havacılık dünyalarına bir göz attıysanız, muhtemelen bu alanların her birinde oksijen depolama

Bakmadan Geçme donan su

Kimya İle İlgili 10 Eğlenceli Gerçek – Kimyanın Eğlenceli Dünyası

0

Kimya biliminin eğlenceli bir dünyası vardır. Kimya hakkında az bilinen eğlenceli gerçekleri sizler için toparladık, Top 10 liste. Bilim harikadır! İşte muhtemelen bilmediğiniz bazı kimya gerçekleri. Bugün yeni bir şey öğrenmek için aşağı kaydırın 10- Yer fıstığı dinamit yapımında kullanılır. Fıstık yağı, dinamitte kullanılan patlayıcı bir sıvı olan nitrogliserin yapmak için kullanılabilecek gliserol üretmek için

Kimya Askorbik Asit

Askorbik Asit (C Vitamini) Nedir? Askorbik Asit Özellikleri – Kullanım Alanları

1

Askorbik Asit (C vitamini) Nedir? Askorbik Asit özellikleri nelerdir? Askorbik Asit elde edilmesi, kullanım alanları ile ilgili bilgi. Askorbik Asit Askorbik Asit; Monoklinik sistemde yaprak ya da iğnecikler biçiminde kristaller oluşturan hoş ve keskin asit tadında beyaz ya da çok açık sarı renkli maddedir. Kimyasal formülü: C6H8O6. Vitamin C, L-askorhik asit, antiskorbütik vitamin, cevitamik asit,

Kimya

Element ile Bileşik Arasındaki Fark Nedir? Özellikleri ve Karşılaştırılması

0

Element ve bileşik nedir ve aralarındaki farklar nelerdir? Element ve bileşiğin ortak özellikleri ve farklı yönleri, fark tablosu. Element ile Bileşik Arasındaki Fark Elementler ve bileşikler doğada bulunan saf kimyasal maddelerdir. Bir element ile bir bileşik arasındaki fark, bir elementin aynı tipte bir atomdan yapılmış bir madde olması iken, bir bileşiğin belirli oranlarda farklı elemanlardan

Kimya ideal gaz

İdeal Gaz Nedir? İdeal Gaz Var Mıdır? İdeal Gaz Davranışı ve Özellikleri

0

İdeal gaz ne demektir? İdeal gazın özellikleri nelerdir? İdeal gaz nasıl olur, var mıdır? İdeal gaz denklemi nedir? İdeal gaz hakkında bilgi. İDEAL GAZ Bir gazın basıncı, hacmi ve sıcaklığı birbiriyle bağlantılıdır. İdeal gaz yasası bunların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösterir. Bir gazı ısıtırsanız, genişlemek ister; sıkıştırsanız, daha küçük bir hacme sığıverir ama basıncı artar.

1 2 3 4 7