Browsing: Kimya

Kimya İridyum Elementi

İridyum Nedir? İridyum Elementinin Özellikleri, Bileşikleri, Kullanım Alanları

0

İridyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, İridyum elementi ile ilgili bilgi. İridyum Nedir? İridyum Elementinin Özellikleri İridyum periyodik cetvelin VIII. grubunda kobalt dizisinde yer alır. 1804’de Tennant tarafından bulundu. Platini sertleştirmek için platin alaşımlarının yapımında kimyasal etkilere dayanıklı krozelerin yapımında, osmiyum alaşımları, aşınmaya karşı dayanıklılığı nedeniyle dolmakalem uçlarının yapımında kullanılır.

Kimya bileşik karışım

Kimyada Bileşik ve Karışım Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir?

0

Kimyada bileşik nedir, karışım nedir? Bileşik ve karışım arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir, özellikleri hakkında bilgi. Bileşik ve karışım arasındaki temel fark, bileşiğin kimyasal yollarla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla bileşen içermesi, karışımın ise fiziksel yollarla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla bileşen içermesidir. Bir bileşik ve bir karışım, her ikisi de iki veya

Kimya Plastik

Plastik Nedir? Tarihsel Gelişimi, Kullanım Alanları ve Türkiye’de Plastik

0

Plastik ne demektir? Plastiğin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur? Plastiğin özellikleri, üretimi, çeşitleri, önemi hakkında bilgiler. Plastik; uygun sıcaklıkta biçim verilebilen, temelde makromoleküllerden oluşan doğal (bağa, boynuz) ya da sentetik ürünlerdir. Yapay reçinelerin keşfinden önce, plastik maddeler yalnız doğal maddelerden hazırlanıyor ve orta kalitede ürünler elde edilebiliyor. Plastik maddelerin daha üstün nitelikler kazanması 1840’ta kauçuğun kükürtle

Kimya Cam Elyafı Nedir? Özellikleri, Yapısı ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Cam Elyafı Nedir? Özellikleri, Yapısı ve Kullanım Alanları Nelerdir?

0

Cam elyafı nedir, ne işe yarar? Cam elyafının özellikleri, yapısı, kullanım alanları, üretimi hakkında bilgi. Cam Elyafı; cam ipliğidir. Silisli kum, kireçtaşı, asitborik, alüminyum ve magnezyum karışımından elde edilir. Cam elyafı yapımının çok eski çağlardan beri bilindiği, Mısır ve Roma uygarlıklarından kalma gemi gövdelerinde kullanılan, halat biçimi camdan yapılma süslerden anlaşılmaktadır. 18. yüzyıldan başlayarak yeni

Kimya iyon

Atomik Bağ Nedir? Atomik Bağ Çeşitleri Özellikleri İyonların Oluşumu

0

Atomik Bağ nedir? Atomik bağ çeşitleri nelerdir? İyonik bağlar, kovalent bağlar ve metalik bağlar nasıl oluşur, özellikleri, iyonlar hakkında bilgi. Atomlar ve iyonlar birbirleriyle üç ana şekilde bağlanır – iyonik bağlar, kovalent bağlar ve metalik bağlar. Farklı bağ türleri, farklı yapılar – kafesler ve moleküller – oluşturur. İyonlar Atomlar, tam bir dış sıra oluşturmak için

Kimya atom

Atom Nedir? Atomun Yapısı Nasıldır? Atom Kuramları ve Atom Ağırlığı

0

Atom nedir? Atomun yapısı, tarihçesi nedir? Atom kuramları, atomda bulunan elektron, proton ve nötronlar, Atom ağırlığı ve hesaplanması ile ilgili bilgi. Atom Nedir – Atomun Yapısı Atom; Maddenin, kimyasal değişimlerle bölünemeyen en küçük parçasıdır. Yunancadaki atomos sözcüğünden türemiştir. Aynı ya da farklı element atomlarından bir ya da birkaçı bir araya gelerek maddenin molekül yapısını oluşturur.

Kimya Molibden

Molibden Nedir? Molibden Elementinin Özellikleri Kullanımı Tarihçesi

1

Molibden elementinin özellikleri, atom numarası, tarihçesi, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Molibden elementi ile ilgili bilgi. Molibden Periyodik cetvelin VB grubunda tungsten ve krom ile birlikte yer alan, sert, tel haline getirilebilir, gümüş beyaz renginde bir kimyasal elementtir. Özellikleri tungsten ve kroma benzer. Sembolü: Mo Atom Numarası: 42 Atom Ağırlığı: 95.96 Elemet serisi: Geçiş

Kimya Askorbik Asit

Askorbik Asit (C Vitamini) Nedir? Askorbik Asit Özellikleri, Kullanım Alanları

1

Askorbik Asit (C vitamini) Nedir? Askorbik Asit özellikleri nelerdir? Askorbik Asit elde edilmesi, kullanım alanları ile ilgili bilgi. Askorbik Asit Askorbik Asit; Monoklinik sistemde yaprak ya da iğnecikler biçiminde kristaller oluşturan hoş ve keskin asit tadında beyaz ya da çok açık sarı renkli maddedir. Kimyasal formülü: C6H8O6. Vitamin C, L-askorhik asit, antiskorbütik vitamin, cevitamik asit,

Kimya oksijen

Oksijenin Kullanım Alanları (Fizyolojik, Endüstriyel ve Havacılıkta Kullanımı)

3

Oksijen gazı sadece yaşamımız için değil daha bir çok alanda da kullanılmaktadır. İşte oksijenin fizyolojik, endüstriyel ve havacılıktaki kullanım alanları. Hemen hemen herkes oksijenin insan hayatı için kritik olduğunu ve onsuz birkaç dakikadan daha uzun süre yaşayamayacağımızı bilir. Ve eğer tıbbi, endüstriyel ve havacılık dünyalarına bir göz attıysanız, muhtemelen bu alanların her birinde oksijen depolama

Kimya Plütonyum

Plütonyum Nedir? Plütonyum Elementinin Özellikleri Nelerdir? Bileşikleri

2

Plütonyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Plütonyum elementi ile ilgili bilgi. Plütonyum; Periyodik çizelgenin III B grubundaki aktinitler dizisinde yer alır. Uranyum ötesi bir elementtir. Neptünyum çekirdeğinin kendiliğinden beta taneciği fırlatmasıyla oluşur, çok radyoaktif bir element olduğu için doğada bulunmaz. 238 numaralı izotopu, 1940’ta ABD’li Seaborg tarafından uranyumun detöronlarla bombardımanından

Kimya nükleer fisyon

Fisyon Tepkimesi Nedir? Fisyon Olayının Örnekler İle Anlatımı

0

Fisyon Tepkimesi nedir? Fisyon Tepkimesi nasıl gerçekleşir? İlk Fisyon Tepkimesi ve tarihçesi hakkında bilgi. Fisyon; atom çekirdeklerinin parçalanması olayıdır. Çekirdek bölünmesi olarak da adlandırılan bu olay, bir çekirdeğin başka taneciklerle bombardımanı sonucunda oluşabildiği gibi, bir çekirdeğin kendi kendine bölünmesiyle de oluşabilir. Bu tür fisyon olayına “kendiliğinden fisyon” adı verilir. Fisyon olayı ilk kez 1934’te, İtalyan

Kimya kimyasal reaksiyon

Denklem Denkleştirme Örnekleri, Kimyasal Denklemler Soru Çözümler

4

Kimyasal denklemlerin denkleştirmesi nasıl yapılır? Kimyasal denklem denkleştirme örnekleri soru ve çözümleri, örnekleri ve açıklamaları. Denklem Denkleştirme Örnekleri tepkimesini denkleştirelim. Tepkimedeki en kalabalık atom grubu C2H4 tür. Bu bileşiğin katsayısı 1 alınır. Hidrojen ve oksijenin denkleştirilmesi en sona bırakılacak. O yüzden karbondan başlayalım. Girenler tarafındaki karbon sayısı 1×2=2 tanedir. Ürünler tarafındaki karbonların sayısının 2 olması

Kimya izotop

İzotop Atomların Kimyasal Özellikleri, Örnek Sorular ve Çözümleri

0

İzotop atom nedir? İzotop atom nasıl oluşur, kimyasal özellikleri aynı mıdır, nedenleri, örnek sorular ve çözümleri. Aynı elementin tüm atomları aynı sayıda protona sahiptir, ancak bazılarında farklı sayıda nötron bulunabilir. Örneğin, tüm karbon atomlarının altı protonu vardır ve çoğunun da altı nötron vardır. Ancak bazı karbon atomlarının normal altı yerine yedi veya sekiz nötron vardır.

Kimya nitrojen

Nitrojen (Azot) Nedir? Nitrojen Elementinin Özellikleri Kullanımı Eldesi

9

Nitrojen elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, keşfedilmesi, Nitrojen elementi ile ilgili bilgi. Nitrojen (Azot) Nitrojen havanın %78 ini kaplayan bir gazdır. Mars atmosferinin ise %3 ünden daha azı nitrojendir. Nitrojenin diğer adı azottur. Bileşikleri gıdalar ve gübrede bulunur. Amino asit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur.

Kimya periyodik tablo element

Periyodik Cetveldeki Elementlerin Özellikleri Nelerdir?

5

Periyodik Cetvelde yer alan elementlerin özellikleri hakkında detaylı bilgi. Atom hacmi, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve periyodik cetvelde yukardan aşağıya soldan sağa hangi özellikle değişir. Periyodik cetvelde elementlere ait bazı özellikler elementlerin atom numaralarındaki değişmeye paralel olarak devirli biçimde tekrarlanır. Atom Hacmi Bir elementin atom hacmini ölçmek zordur. Bu nedenle elementlerin atom hacimleri için verilen

Kimya Hal Değişimi

Maddenin Hal Değişimi Nedir ve Nasıl Olur? Maddenin Özellikleri

4

Maddenin hal değişimi nasıl olur? Hal değişimi nedir? Maddenin özellikleri, hal değişiminin aşamaları hakkında bilgi. Maddenin Hal Değişimi Nedir? Buz bir katıdır, su bir sıvıdır, ve su buharı bir gazdır. Buz, su ve su buharı aynı bir cismin üç şekli, ya da halleridirler. Su donduğu ya da buharlaştığı, buz ergidiği ya da buhar yoğunlaştığı zaman,

Kimya Polonyum

Polonyum Nedir? Polonyum Elementinin Özellikleri Tarihçesi Kullanımı

0

Polonyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, tarihçesi, Polonyum elementi ile ilgili bilgi. Polonyum Polonyum, Periyodik çizelgenin VI A grubunda yer alır. Pierre ve Marie Curie tarafından 1898’de peklend içinde keşfedilen ilk radyoaktif elementtir. Sembolü: Po Atom Numarası: 84 Atom Ağırlığı: 209 Element serisi: Yarı Metal Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüşümsü

Kimya roket

Kimyada Yanma Tepkimelerinin Özellikleri, Yanma Nasıl Gerçekleşir?

1

Kimyada yanma tepkimeleri nelerdir? Yanma çeşitleri, hızlı yanma ve yavaş yanma, yanma için gerekli faktörler hakkında bilgi. Kimyada Yanma Tepkimeleri Doğada ve laboratuvarda maddeler arasındaki etkileşim sonucu birçok kimyasal değişim yani kimyasal tepkime gerçekleşir. Bunlardan bir tanesi de yanma tepkimeleridir. Bir maddenin oksijen (O2) ile verdiği tepkimelere yanma tepkimeleri denir. Yanma tepkimesine giren bir maddenin elementlerinin

Kimya paslı demir

Pas Nedir? Pas Nasıl Oluşur? Pas ve Oksidasyonun Etkileri Hakkında Bilgi

0

Pas nedir? Pas ne demektir? Pas nasıl oluşur ve özellikleri nelerdir? Pas ve oksidasyonun etkileri, oluşumu hakkında bilgiler. PAS Pas, madenlerin oksijen etkisiyle oksitlenerek yüzeylerinde bağladıkları maddedir. Bilhassa demir kolay ve çabuk paslanır, bu yüzden de çabuk çürür. Normal sıcaklıkta kuru hava demir üzerine etki etmez. Rutubetli havalarda ise karbon dioksidin etkisiyle kolayca oksitlenir, üzeri

Kimya Element ve Bileşik

Element ile Bileşik Arasındaki Fark Nedir? Özellikleri ve Karşılaştırılması

0

Element ve bileşik nedir ve aralarındaki farklar nelerdir? Element ve bileşiğin ortak özellikleri ve farklı yönleri, fark tablosu. Element ile Bileşik Arasındaki Fark Elementler ve bileşikler doğada bulunan saf kimyasal maddelerdir. Bir element ile bir bileşik arasındaki fark, bir elementin aynı tipte bir atomdan yapılmış bir madde olması iken, bir bileşiğin belirli oranlarda farklı elemanlardan

Deneyler ebru deneyi

Ebru Sanatındaki Bilim, Boyaların Suda Yüzüp Kağıda Yapışmasındaki Sır

0

Ebru sanatında boyaların su yüzeyinde durması ve sudaki boyanın kağıda yapıştırılmasını sağlayan nedir? Ebru sanatındaki bilimi deneyle öğrenelim. Ebru Sanatındaki Bilim Ebru, sıvı bir yüzeyde yüzen renklerin, mermer bir desen oluşturmak için kağıda aktarıldığı sanatsal bir yöntemdir. Koyu bir sıvı kullanılır. Bu yöntemde sıvının koyulaştırılması gerekir çünkü kullanılan renkler su bazlıdır ve aksi takdirde yüzmezler.

Kimya ideal gaz

İdeal Gaz Nedir? İdeal Gaz Var Mıdır? İdeal Gaz Davranışı ve Özellikleri

0

İdeal gaz ne demektir? İdeal gazın özellikleri nelerdir? İdeal gaz nasıl olur, var mıdır? İdeal gaz denklemi nedir? İdeal gaz hakkında bilgi. İDEAL GAZ Bir gazın basıncı, hacmi ve sıcaklığı birbiriyle bağlantılıdır. İdeal gaz yasası bunların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösterir. Bir gazı ısıtırsanız, genişlemek ister; sıkıştırsanız, daha küçük bir hacme sığıverir ama basıncı artar.

Kimya

Benzoil Klorür Nedir? Özellikleri Nelerdir? Kullanım Alanları Formülü Reaksiyonları

0

Benzoil Klorür nedir, nasıl elde edilir, özellikleri ve kullanım alanları nelerdir? Benzoil Klorür formülü ve reaksiyonları nedir? Benzoil Klorür BENZOİL KLORÜR, benzenkarbonil klorür. Molekül ağırlığı: 140.57, kaynama noktası: 197°C. Benzenkarbonil klorür olarak da bilinen benzoil klorür, formülüne sahip bir organoklor bileşiğidir. Tahriş edici bir kokuya sahip renksiz, dumanlı bir sıvıdır. Esas olarak peroksitlerin üretimi için

Kimya

Benzopiren Nedir? Özellikleri ve Sağlık Açısından Zararları Nelerdir?

0

Benzopiren nedir? Benzopiren özellikleri, kullanımı, sağlık açısından zararları ve oluşumu nasıldır? Benzopiren hakkında bilgi. BENZOPİREN, taş kömürü katranında bulunan aromatik hidrokarbon. Mülekül ağırlığı: 252.30. Benzen halkalarının bağlanış sırasının değişik olmasından kaynaklanan iki izomeri vardır. Benzo (a) piren: 3.4- Benzpiren, sarımsı kristaller. Benzen, toluen ve ksilende çözünür. Benzendeki çözeltisi menekşe renkli fluoresans gösterir. Benzo (e) piren:

Kimya Cam Suyu

Sodyum Silikat (Cam Suyu) Nedir? Fiziksel Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Silikat (Cam suyu) nedir, nasıl bir maddedir? Sodyum Silikat (Cam suyu) fiziksel özellikleri, kullanım alanları hakkında bilgi. Sodyum Silikat (Cam Suyu) Yaygın olarak cam suyu” olarak bilinen sodyum silikat, geniş ticari ve endüstriyel uygulama nedeniyle öne çıkmaktadır. Genellikle, moleküler matris gözeneklerinde su barındıran bir oksijen-silikon polimer omurgasından oluşur. Sodyum silikat ürünleri, kullanım amacına göre

Kimya Potasyum Nitrat

Potasyum Nedir? Potasyum Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

12

Potasyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Potasyum elementi ile ilgili bilgi. Potasyum Periyodik cetvelin 1 A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Alkali metallerdendir. Potasyum doğada çok yaygın bulunan bir elementtir. Tuz halindeyken kütlece yer kabuğunun yaklaşık %2,5 ğunu oluşturur. Tuzlarının başlıcaları şunlardır: Karnalit () Potasyum klorür ve sodyum klorür

Kimya kaynak

Hidrojen Gazının Günlük Hayatımızda Kullanım Alanları Nelerdir? Örnekler

0

Hidrojen gazı ne işe yarar? Hidrojen gazının günlük hayatımızda kullanım alanları nelerdir? Hidrojenin kullanımına örnekler. Hidrojen, periyodik tablodaki en küçük ve en temel elementtir. Bu element, yaşam için hayati önem taşıyan ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir madde olan suyun temel bileşenlerinden biridir. Ek olarak, hidrojen, yakıttan dezenfekte etmeye ve evde bulunan çeşitli yararlı ürünlerin oluşturulmasına

Kimya uçan balon

Helyum Gazının Günlük Hayatta Kullanım Alanları, Neden Önemli Bir Gazdır?

1

Helyum gazının günlük hayatımızdaki inanılmaz kullanım alanlarını keşfedin. Helyum gazı neden Dünya için önemli bir gazdır? Helyum, asal gaz olarak bilinen bir elementtir. Renksiz ve kokusuzdur ve evrenin her yerinde yaygındır. Yüzen helyum balonlarından helyumu biliyor olabilirsiniz. Bununla birlikte helyum elementinin parti balonlarından çok daha fazla kullanımı vardır. Ayrıca araba hava yastıklarında, ileri teknoloji ekipmanlarda,

Kimya Asetik Asit

Asetik Asit Nedir? Nasıl Elde Edilir, Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Asetik Asit nedir? Asetik Asit nasıl elde edilir ve kullanım alanları nerlerdir? Asetik Asit özellikleri ile birlikte genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Seyreltik asetik asit eriyiği evlerimizin çoğunda bulunur. Sirke adı altında asetik asit, çeşitli yiyeceklere çeşni vermek ve bozulmaktan korumak için kullanılır. Bu çeşit kullanılış endüstri alanında kullanılan miktara oranla çok azdır. Saf asetik

Kimya lavoisier

Antoine Lavoisier Neyi Buldu? Kimyaya Katkıları ve Deneyleri Sonuçları

0

Antoine Lavoisier neyi buldu? Antoine Lavoisier’in yaptığı deneyler ve sonuçları, kimya bilimine katkıları nelerdir, hakkında bilgi. A. L. LAVOISIER Oksijen Varsayımının Kanıtı Antoine Laurent Lavoisier 1743 yılında Paris’te doğdu. 1794’te yine aynı şehirde idam edilerek öldürüldü. Babası avukattı. Annesi o daha çocukken öldüğü için, teyzelerinden biri tarafından yetiştirildi. College Mazarin’de eğitim gördü, bakaloryasını 1763’te, lisansını

1 2 3 4 5 6 9