Proton Nedir? Protonların Özellikleri Yükleri Yapısı Atomdaki Yeri

0
Advertisement

Proton nedir ve nasıl bulunmuştur? Protonun yükü, özellikleri nelerdir? Protonların atom içinde konumu, çekirdekteki dengeleri hakkında bilgi.

atom

Proton

Modern bilim yavaş yavaş, tüm maddelerin – fiziksel ve kimyasal özelliklerde sayısız varyasyona rağmen – atom olarak bilinen nispeten sınırlı temel birimler grubundan yapıldığı dikkat çekici gerçeği keşfetti. Bu atomlar, sırayla, üç temel parçacığın farklı düzenlemeleridir: elektronlar, nötronlar ve protonlar. Belirli bir anlamda, proton tanımlayıcı atomaltı parçacıktır çünkü bir atom, proton sayısına bağlı olarak belirli bir element olarak sınıflandırılır.

Dengeli Bir Atom

Protonlar, atomun merkezinde kompakt bir çekirdek olan bir atom çekirdeğinde bulunur. Çoğu çekirdek ayrıca nötron içerir. Bir protonun belki de en temel özelliği pozitif elektrik yüküdür. Bu yük, elektronun negatif elektrik yüküne eşittir, yani bir protonun yükü bir elektronun yükünü dengeler. Nötronların elektrik yükü yoktur, bu nedenle bir atomun elektron sayısı proton sayısına eşit olduğu sürece genel bir nötr yüke sahiptir.

Proton Ölçümleri

Protonlar küçük ama sıfır olmayan bir kütleye sahiptir. Aslında, protonlar ve nötronlar evrendeki kütlenin çoğunu oluşturur – tüm maddeler atomlardan oluşur ve atom kütlesi öncelikle protonlara ve nötronlara atfedilebilir. Bir protonun kütlesi \displaystyle 1,6x{{10}^{-27}} kilogramdır; bu bir nötronun kütlesine çok benzer, ancak \displaystyle 9,11x{{10}^{-31}} kilogram olan bir elektron kütlesinden çok daha büyüktür. Bir proton, neredeyse akıl almaz derecede küçük olsa da, ölçülebilir fiziksel boyuta da sahiptir. Modern araştırmalar, bir proton çapının yaklaşık \displaystyle 1,6x{{10}^{-13}} santimetre olduğunu göstermektedir.

Daha Güçlü Bir Güç

Coulomb yasası, karşıt polariteye sahip elektrik yüklerinin çekici bir güç yaşadığını ve aynı polariteye sahip elektrik yüklerinin itici bir güç yaşadığını belirtir. Ayrıca, bu kuvvetin iki nokta yükünü ayıran mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu belirtir. Böylece, nokta yükleri birbirine çok yaklaştıkça, iki nokta yükü arasındaki elektrik kuvvetinin büyüklüğü sonsuza doğru artar. Bu, bir atom çekirdeğine paketlenmiş protonların muazzam bir itici güç yaşadıkları anlamına gelir. Çekirdek, bu güçlü kuvvet sayesinde sağlam kalır. Dört temel kuvvetten biri olan güçlü kuvvet, protonlar ve nötronlar üzerinde hareket eder ve onları bir arada tutabilir çünkü protonlar arasındaki elektrik kuvvetinden daha güçlüdür.

Advertisement

Bağışlanan Protonlar

Fizik bağlamında, protonlar tipik olarak özellikle atom altı parçacıklar olarak tartışılmaktadır. Ancak kimyagerler, “proton” ve “hidrojen iyonu” terimlerini bir şekilde birbirlerinin yerine kullanırlar. Hidrojen atomlarının bir protonu ve bir elektronu vardır ve çoğunda sıfır nötron vardır. Sonuç olarak, bir hidrojen atomu elektronunu kaybettiğinde ve bir iyon olduğunda, geriye kalan tek bir proton olur. Bu gerçek kimyanın önemli bir özelliğidir çünkü bir çözeltideki hidrojen iyonlarının konsantrasyonu çözeltinin asitlik derecesini belirler. Başka bir deyişle, bir maddeyi asidik yapan, kimyasal reaksiyonlar sırasında protonları diğer maddelere bağışlama yeteneğidir.


Leave A Reply