Browsing: Biyoloji

Biyoloji İnsan Başı

İnsan Başının Fizyolojik Özellikleri: Beyinden Boyuna Tüm Detaylar

0

İnsan vücudunun en önemli organlarından biri olan baş, beyin, gözler, kulaklar, burun, ağız ve boyun gibi birçok önemli yapının bir arada bulunduğu karmaşık bir yapıdır. Bu yazıda, insan başının fizyolojik özellikleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Baş, insan ve hayvanlarda vücudun üst ya da ön bölümü. Beyin ve duyu organlarının çoğu bu bölümde toplanır. Böylece uyarılar

Biyoloji karbonhidratlar

Karbonhidratların Beslenmedeki Yeri ve Önemi, Günlük İhtiyacımız Nedir?

0

Karbonhidratlar beslenmede neden önemlidir, ne işe yarar? Günlük karbonhidrat ihtiyacı nedir ve karbonhidrat kaynakları nelerdir? Karbonhidratların Beslenmedeki Yeri ve Önemi Karbonhidratlar, beslenmede önemli bir yer tutan temel besin grubudur. Vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan en önemli besin kaynağıdır. Ayrıca lifler gibi sindirilemeyen karbonhidratlar da bağırsak sağlığı için önemlidir. Beslenme uzmanları, günlük kalori alımının yaklaşık

Biyoloji Gırtlak

Gırtlak Nedir? Gırtlak Fizyolojik Yapısı Nasıldır? Ne İşe Yarar? Özellikleri Nelerdir?

0

Gırtlak ne demektir? Gırtlağın yapısı nasıldır? Nerededir, işlevi, görevleri nelerdir? Gırtlak fizyolojik özellikleri ve gırtlak hastalıkları hakkında bilgi. Gırtlak; omurgalıların çoğunda ve insanda boynun ortasında yer alan içi boş organdır. Yutaktan sonra, soluk borusuyla süren, çift göreve sahip bir organdır. Bir yandan derin nefes yolları için bir koruma aygıtı, öte yandan da ses ve sözün

Biyoloji aslan

Etobur Nedir? Etobur Hayvanların Anatomik Özellikleri, Evrimi ve Besin Zinciri

0

Etobur nedir? Etobur hayvan ne anlama gelmektedir? Genel ve anatomik özellikleri nelerdir? Etoburların evrimi ve besin zinciri hakkında bilgiler. Etobur, hayvanların et yiyen türleri için kullanılan bir terimdir. Etoburlar, hayatta kalmak ve büyümek için et ve diğer hayvansal ürünler tüketirler. Bu hayvanlar, avlarını avlamak için avcılık yapabilirler veya ölü hayvanları tüketerek beslenebilirler. Etoburların sindirim sistemi,

Biyoloji atardamarlar toplardamarlar

Damarlarımız Ne Kadar Uzundur? Uzunluğunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

0

İnsan vücudundaki damarların uzunluğu nedir? Damar uzunluğunu etkileyen faktörler nelerdir? Damarın yapısı ve boyutları hakkında bilgi. Damarlarımızın İnanılmaz Uzunluğu Vücudumuzdaki damarların uzunluğu kişiden kişiye değişebilir ve birçok faktöre bağlıdır, ancak birçok araştırmaya göre ortalama bir insanın vücudundaki damarların toplam uzunluğu yaklaşık 96 bin kilometredir. Bu uzunluk, arterler, venler ve kapiller dahil olmak üzere tüm damarları

Biyoloji diyafram

Diyafram Nedir? Diyafram Kası Nerededir? Diyafram Kasının Görevleri

6

Diyafram nedir, ne demektir? Diyafram kası vücudumuzda nerede bulunur? Diyafram ne işe yarar, görevleri nelerdir? Diyafram hakkında bilgi. Diyafram DİYAFRAM, göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran kaslardan yapılmış zar tabakasıdır. En önemli görevlerinden biri solunum olayına katkıda bulunmasıdır. Esnek ve hareketli oluşu nedeniyle soluk alındığında diyafram karına doğru çukurlaşır. Böylece göğüs boşluğunda akciğere geniş bir

Biyoloji böbrek

Böbreklerimizde İdrar Nasıl Oluşur? Nasıl Atılır? Maddeler Halinde Açıklamalı Anlatım

0

Böbreklerimizde idrar nasıl oluşur ve nasıl süzülür? Nasıl atılır? Her adımın ismi ve detaylı açıklaması. İdrar oluşumu adım adım anlatımı. Böbreklerimiz vücudumuzdaki atık maddeleri ve fazla sıvıyı temizleyen, idrar adı verilen sıvıyı üreten organlardır. Böbreklerin işlevi, kanı süzmek ve atık maddeleri, fazla suyu ve elektrolitleri (sodyum, potasyum, klorür vb.) idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmaktır. Böbreklerin bu

Biyoloji

Mikrobiyoloji Nedir? Ne İle İlgilenir? Alt Dalları Nelerdir? Tarihçesi ve Mikrobiyoloji Hakkında Bilgi

0

Mikrobiyoloji ne demektir ne anlama gelir? Mikrobiyoloji neler ile ilgilenir? Ne işe yarar? Tarihçesi, ilk ortaya çıkışı, alt dalları ile ilgili bilgiler. Mikrobiyoloji, mikroskopik organizmaların yapıları, fizyolojileri, ekolojileri, genetikleri ve biyokimyaları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu mikroskobik organizmalar, bakteriler, virüsler, mantarlar, protozoalar ve algler gibi çeşitli türlerden oluşur. Mikrobiyoloji, bu organizmaların tıbbi, endüstriyel, gıda

Biyoloji kas

Kas Nedir? Ne İşe Yarar? Kasların Yapısı ve Kas Çeşitleri Hakkında Bilgi

0

Kas nedir, ne işe yarar? Kas sistemi, kasların yapısı, çizgili ve düz kaslar, kas çeşitleri, özellikleri, görevleri hakkında bilgi. KAS SİSTEMİ Kaslar, canlıda hareketi meydana getiren yapılardır. Hareket, kasların uzayıp, kısalma yani kasılma özelliklerin bir sonucudur. Tek hücrelilerde, paramesyumun kontraktil kofullarında görüldüğü gibi kasılma hareketi vardır. Bunlarda hücre içine dağılmış kasılabilme özelliğinde iplikler bulunur. Halkalı

Biyoloji safra kesesi

Öd (Safra) Kesesi Nedir? Nerededir? Ne İşe Yarar? Safranın Görevleri

0

Öd (Safra) Kesesi Nedir? Öd kesesinin özellikleri, görevleri, vücuttaki yeri nerededir? Safra kesesi ve safra ne işe yarar, hakkında bilgi. Öd (Safra) Kesesi Öd (Safra) Kesesi; karaciğerin alt yüzünde bulunan 7-10 cm uzunluğunda, en geniş yeri 3 cm kadar olan, 30-50 ml kadar öd denilen yeşil sarı renkli acı salgıyı salgılayan organdır. Fundus, gövde ve

Biyoloji dna

Nükleik Asitler ve Yapısı Nasıldır? Nükleik Asit Çeşitleri Nelerdir?

0

Nükleik asitler nelerdir? Nükleik Asit çeşitleri nelerdir? Nükleik asitlerin yapısı, görevleri, özellikleri, DNA, RNA hakkında bilgi. Nükleik Asitler: hücre çekirdeğinde yoğunlaşmakla birlikte stoplazmada da bulunabilen yaşamın sürdürülmesinde ve aktarılmasında temel görevi üstlenen, kalıtsal yeteneklerin taşıyıcıları ve protein sentezinin ara maddeleridir. En basit canlı hücresinden en karmaşığına kadar tüm canlı hücrelerinde bulunurlar ve birbirlerine zincirlenerek doğrusal

Biyoloji

Patoloji Nedir? Ne İş Yapar? Patoloji Bilimi Çalışma Alanları Hakkında Bilgi

0

Patoloji ne demektir, ne iş yapar? Patoloji bilimi neyi inceler, çalışma alanları nelerdir? Patoloji bilimi hakkında bilgi. Patoloji Nedir? Ne İş Yapar? Patoloji, tıpta, hastalık durumlarında ortaya çıkan yapı ve işlev değişiklikleriyle hastalık nedenlerini saptamayı amaçlayan uzmanlık dalıdır. Bu alandaki ilk çalışmalar çoğunlukla dinsel yasaklar nedeniyle engellendiyse de ortaçağ boyunca yasakların gevşemeye başlaması ve zamanla

Biyoloji yaprak hücresi

Yaprak Nedir? Yaprağın Özellikleri ve Yaprak Çeşitleri Nelerdir?

0

Yaprak nedir? Bitkilerin hayati bir organı olan yaprak ne işe yarar? Yaprakların özellikleri, çeşitleri, görevleri, parçaları hakkında bilgi. Yaprak; Bitkilerin, soluma, terleme ve besinleri hazırlama işlerini gören organıdır. Bu bakımdan bir bitkinin yapraklarını, hayvanların akciğerlerine benzetebiliriz. Yapraklar genel olarak yeşil renktedir, dalların üzerindeki düğümlerden çıkan, yassı, tabaka görünüşündedir. Ender olarak yapraklarının üzeri kahverengimsi kırmızıya çalan

Biyoloji Sinir Hücresi Gövdesi

Hücre Ne İşe Yarar? Görevi Nedir? Hücre Hakkında Temel Bilgiler

0

Hücre nedir? Hücreler nerelerde bulunur, ne işe yarar, insan, hayvan ve bitki hücrelerinin görevleri hakkında bilgi. -BÜTÜN CANLILAR HÜCRELERDEN YAPILMIŞTIR- Bir evin tuğlalardan yapılması gibi, hayvan ve bitkiler de çok küçük parçacıklardan, hücrelerden yapılmıştır. Bu hücreler, çok değişik şekillerde olur. Vücudun her kesiminde, özel şekilli hücreler bulunur. Bu değişik şekildeki hücrelerin yapacakları değişik ödevler vardır.

Biyoloji

Östrojen Nedir? Ne İşe Yarar? Özellikleri Nedir? Östrojen Hakkında Bilgi

0

Östrojen nedir, östrojen hormonu nereden ve nasıl sentezlenir? Östrojen ne işe yarar, vücuttaki görevleri ve özellikleri, hakkında bilgi. Östrojen Nedir? Ne İşe Yarar? Östrojen, omurgalılarda, dişi üreme organlarının gelişme ve olgunlaşmasıyla işlev görmesinden birinci derecede sorumlu olan hormonların ortak adıdır. Başlıca türleri östradiol, östron ve östrioldür. İnsanda östrojen öncelikle yumurtalıklar ve eteneden (plasenta), ayrıca düşük

Biyoloji iskelet

İskelet Nedir? İskeletin Bölümleri, Özellikleri ve Görevleri Hakkında Bilgi

0

İskelet ne anlama gelir, nedir? İskeletin görevleri ve oluşturan kemikler nelerdir, iskeletin görevleri ve yapısı hakkında bilgi. İskelet Nedir? 1. İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih “Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu.” – H. E. Adıvar 2. Yumuşak bölümleri dökülmüş, ölü bir vücudun kemiklerinin bütünü 3. Bir şeyi oluşturan

Biyoloji eklem hastalıkları

Vücudumuzdaki Eklem Çeşitleri, Yapıları, Görevleri, Özellikleri ve Farkları Nelerdir?

8

Eklem nedir? İnsan vücudunda bulunan eklemler, eklem çeşitleri nelerdir? Eklemlerin görevleri, özellikleri, yapısı hakkında bilgi. Eklem Çeşitleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi Eklem; insan ve omurgalı hayvanların kemiklerini birbirine bağlayan ve bütünlüğünü sağlayan yapılar. Hareket sırasında kaldıraca benzer görev alan eklemler, oynama miktarlarına göre üç ana bölüme ayrılırlar: Oynamaz eklemler: Kafatası iskeletinde yer alan ve kemiklerini

Biyoloji Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme Nasıl Olur? Mayoz Bölünme Evreleri (Şekilli Açıklamalı)

2

Mayoz bölünme nedir? Mayoz bölünme nasıl gerçekleşir, evreleri nelerdir? Mayoz bölünmenin evreleri nelerdir? Mayoz bölünmenin evrelerinin şekilleri, resimleri ve açıklamaları. Mayoz bölünme safhaları. Mayoz Bölünme; bir çeşit çekir dek bölünmesi. Özgün hücredeki kromozom sayısının yarışma, yani haploid sayıda kromozoma sahip yavru hücrelerle sonuçlanan, genellikle ardışık iki hücre bölünmesidir. Eşeysel hücrelerin kaynağını oluşturan ve 46 kromozoma

Biyoloji

Otopsi Nedir? Neden ve Nasıl Yapılır? Otopsinin Türleri, Amaçları Hakkında Bilgi

0

Otopsi nedir ne demektir? Otopsi neden ve nasıl yapılır? Otopsi neden gerekli olur, amacı ve çeşitleri nelerdir? Otopsi hakkında bilgi. Otopsi, ölüm nedenini, ölmeden önce geçirilen hastalıkların vücut üzerindeki etkilerini belirlemek, böylece hastalık süreçlerinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak amacıyla ölünün vücudunu belirli bir teknikle keserek yapılan inceleme. Yunancada “ölüyü görme” anlamına gelen nekropsi terimi sıklıkla otopsiyle

Biyoloji otopsi

Otopsinin Tarihçesi, Otopsi İlk Ne Zaman ve Ne Amaç ile Yapılmıştır?

0

Otopsi ne zaman ve ne amaçla yapılmaya başlanmıştır? İlk otopsinin yapılması, tarihçesi ve gelişimi nedir, hakkında bilgi. Otopsinin Tarihçesi Otopsi kelimesi, Eski Yunancadan “kendiniz görün” anlamına gelen “‘see for yourself” den türetilmiştir. Bu, ölüm nedenini belirlemek amacıyla patolog olarak adlandırılan eğitimli tıbbi personel tarafından gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir. Ölü bedenin hem dışı hem de içi

Biyoloji Midenin Yapısı

Midenin PH Değeri Nedir? Mide Suyunun Kimyasal Bileşimi ve Ph’ı

0

Midenin ph değeri kaçtır, kaç olmalıdır? Mide suyunun içinde neler bulunur? Mide suyunda bulunanlar ve görevleri, ph değeri hakkında bilgi. Midenin PH Değeri Nedir? Midemiz hidroklorik asit salgılar, fakat midemizin pH’ı asidin pH’ı ile aynı değildir. Midemizin pH’ı 1-2 ila 4-5 arasında değişir. Yerken, mide sindirime yardımcı olmak için proteazların yanı sıra hidroklorik asit denilen

Biyoloji populasyon

Populasyon Nedir? Populasyonun Büyümesini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

0

Populasyon nedir? Populasyonun büyümesini etkileyen faktörler nelerdir? Populasyonda ölüm ve doğum oranı, grafikler, hakkında bilgi. POPULASYON Populasyon, Lâtince “populus” kelimesinden türetilmiş olup, “özel bir alana yerleşen bir grup halk” manâsına gelir. Bu terim ekolojide daha geniş bir anlam kazanmıştır. Ekolojide, “populasyon” denildiği zaman, bir türün, tabiatın belli bir parçasında yaşayan bütün fertlerinin meydana getirdiği topluluk

Biyoloji populasyon

Populasyon Ekolojisi ve Problemleri (Yoğunluğu, Dağılımı, Büyümesi)

0

Populasyon ekolojisi, populasyonların özellikleri, yoğunluğu, populasyonlarda yaş dağılımı, ölüm doğum oranları hakkında bilgi. Çok uzun kuşaklar boyunca, bir türün fertleri doğar ve belli süre sonra arkalarında yeni genç fertler bırakarak ölür. Fertler ölür; fakat populasyonlar varlıklarını sürdürür. Meselâ bugünkü insan populasyonu milyonlarca yıldan beri varlığını sürdürdüğü halde, insanlar kısa bir hayat sürerek ölmektedir. Bu yüzdendir

Biyoloji genetik

Populasyon Genetiği Nedir? Populasyon Nasıl Değişir? Yeni Türlerin Oluşması

0

Populasyon genetiği nedir? populasyon genetiği özellikleri, populasyon nasıl değişir, izolasyon ve alttürlerin oluşması, yeni türlerin, yeni tiplerin oluşması. POPULASYON GENETİĞİ Belirli bir bölgede yaşayan, genetik çeşitliliğe sahip, aynı türden canlıların oluşturduğu topluluğa populasyon denir. Bir populasyonda bireyler rastgele evleniyorsa, bu populasyon “dengede”dir, denir Bir tavuk çiftliğindeki tavuklardan sadece belirli özellikleri taşıyanlar seçilip üretiliyorsa bu populasyon

Biyoloji Sinek Kapan Bitkisi

Canlılarda Üretici Tüketici Ayrıştırıcı İlişkilerine Örnekler (Üretici, Tüketici, Ayrıştırıcılar)

0

Canlılarda üretici tüketici ayrıştırıcı ilişkileri nasıl olur? Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar nelerdir, Bu ilişkilere değişik örnekler, açıklamalar. Canlılarda Üretici Tüketici Ayrıştırıcı İlişkilerine Örnekler Tabiata dikkatlice baktığımızda, canlıların karşılıklı ilişkilerinin sadece, ototrof-heterotrof dayanışmasından ibaret olmadığını görürüz. Canlılar diğer canlılarla sıkı bir ilişki kurdukları gibi, çevrelerini kuşatan cansız varlıklarla da bir ilişki içindedirler. Canlı ve cansız

Biyoloji genetik

Homozigot ve Heterozigot Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir? Örnekler

0

Homozigot ve Heterozigot Nedir, açıklaması. Homozigot ve heterozigot arasındaki farklar nelerdir, karşılaştırılması, örnekleri, hakkında bilgi. Homozigot ve Heterozigot genetik ve kalıtımda kullanılan terimlerdir. İki özdeş alele sahip bireysel organizmalara homozigot, farklı alellere sahip bireysel formlara heterozigot denir. Aleller farklı gen türleridir. Aleller veya genler nihayetinde bazı özellikler gösterir. Homozigot bir özellik, aynı tür iki alelin

Biyoloji akciger koah

Akciğerlerin Görevi ve Yapısı, Akciğerler Nerede Bulunur? Görevleri Nelerdir?

0

Akciğerler nerede bulunur? Akciğerlerin insanların ve hayvanların vücudundaki görevleri ve yapısal özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Akciğerler; balıklar dışında omurgalı hayvanların solunum organıdır. Karada yaşayan türlerin embriyonlarında solungaça benzer yapılar görülür. Atmosfer oksijeninin vücuda alınıp karbondioksitin atılmasını sağlayan solunum için hiçbir zaman kullanılmayan bu yapılar, embriyon gelişmesini tamamlamadan önce kaybolurlar. Doğumdan önce yavruya gerekli oksijen annenin

Biyoloji kuş yumurtası

Eşeyli ve Eşeysiz Üreme Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler Nelerdir?

0

Eşeyli ve eşeysiz üreme nedir, nasıl meydana gelirler? Eşeyli ve eşeysiz üremenin ortak özellikleri ve farkları nelerdir, hakkında bilgi. Üreme, bir türün canlı organizmalarının nesiller üretmesine izin veren ve genetik bilgiyi bir nesilden diğerine aktaran tüm canlı organizmalardaki biyolojik süreç türüdür. Bu şekilde üreme, organizmaların gezegende hayatta kalmak için ırkları sürdürmelerine yardımcı olur. Üreme iki

Biyoloji Bitki Florası

Bitkilerde Üreme ve Gelişme Konu Anlatımı, (Tek Çenekliler, İki Çenekliler)

0

Bitkilerde üreme ve gelişme şekilleri nelerdir? Yüksek yapılı bitkilerde gelişme, tek ve iki çenekliler, çimlenme konu anlatımı. Bitkilerde Üreme ve Gelişme Çok hücreli organizma eşeysiz olarak da gelişse, gelişme olayları esas bakımından aynıdır. Hücre bölünmesi, büyüme ve farklılaşma gibi gelişmenin temel karakterlerini gösterirler. Vejatatif üreme görülen bitkilerde gelişme; bir gözden, bir yapraktan veya bir çelikten

Biyoloji Eşeysiz Üreme

Bitkilerde Üreme Nasıl Olur? Bitkilerde Eşeyli ve Eşeysiz Üreme Hakkında Bilgi

2

Bitkilerde üreme nasıl olur. Eşeyli ve eşeysiz üreme hakkında bilgi. Bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üreme ile ilgili açıklayıcı şekiller. Bitkiler de bütün öteki canlılar gibi varlıklarını kendilerinden sonra gelenlere devam ettirmek için ürerler. Bitkilerde üreme genel olarak eşeysiz üreme ve eşeyli üreme diye ikiye ayrılır. — Eşeysiz üreme: Çok basit bir üreme şeklidir. Bitki önce

Biyoloji

Çiçeğin Yapısı, Çiçekte Polen ve Yumurta Oluşumu, Tozlaşma, Eşeyli Üreme

2

Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme nasıl gerçekleşir? Tam çiçeğin yapısı, özellikleri, dişi organda yumurta oluşumu ve erkek organda polen oluşumu konu anlatımı TAM ÇİÇEĞİN YAPISI Tozlaşma: Çiçek tozlarının, dişi organın tepeceğine taşınmasına denir. Tepeceğin nemli ortamı, polenlerin buraya yapışarak çimlenmesini sağlar. Polenler, dişicik borusunda oluşan polen tübü ile yumurtalığa kadar ulaşırlar. Ovaryumda oluşan yumurtanın çekirdeği polenin

Biyoloji Eşeyli Üreme

Eşeyli Üremenin Özellikleri, Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme Konu Anlatımı

0

Eşeyli üreme nedir, nasıl meydana gelir, özellikleri nelerdir? Eşeyli üreme hangi canlılar arasında gerçekleşir, çiçekli bitkilerde eşeyli üreme hakkında bilgi. Eşeyli Üremenin Özellikleri Üreme hücrelerinin birleşmesiyle oluşan “zigot”dan yeni bireyler oluşmasına eşeyli üreme denir. Üreme hücrelerine, eşey hücresi veya gamet de denir. Üreme hücreleri iki çeşittir: dişi üreme hücresi ve erkek üreme hücresi- Dişi üreme

Biyoloji

Aktif Taşıma İle Pasif Taşıma Arasındaki Farklar Nelerdir? Özellikleri

0

Aktif taşıma ile pasif taşıma nedir, özellikleri ve farklılıkları nelerdir? Aktif taşıma ve pasif taşıma farkları ve benzerlikleri hakkında bilgi. Aktif ve pasif taşıma, hücrelerde ve vücutta her zaman meydana gelen iki biyolojik süreçtir. Bu işlemler hücrelere oksijen ve diğer besin maddelerini sağlar ve atık maddeleri vücuttan uzaklaştırır. Ancak her iki süreç de gradyan ve

Biyoloji Pasif Taşıma

Pasif Taşıma Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Pasif Taşımayı Etkileyen Faktörler

0

Pasif Taşıma nedir, nasıl gerçekleşir? Pasif Taşımayı Etkileyen Faktörler nelerdir? Pasif taşıma nelere bağlıdır, etkileyen faktörlerin maddeler halinde açıklaması. Pasif Taşıma Pasif difüzyon olarak da bilinen pasif taşıma, bir iyon veya molekülün bir hücre duvarından bir konsantrasyon gradyanı yoluyla veya yüksek konsantrasyonlu bir alandan düşük konsantrasyonlu bir alana geçtiği bir süreçtir. Trenden metro istasyonuna geçmek

Biyoloji Aktif Taşıma

Aktif Taşıma Nedir? Nasıl Yapılır? Aktif Taşımanın Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Biyoloji’de aktif taşıma nedir? Aktif taşıma ne anlama gelir? Aktif taşıma nasıl yapılır, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Aktif Taşıma Nedir? Bir maddenin konsantrasyonunun düşük olduğu ortamdan, yüksek olduğu ortama doğru, enerji (ATP) harcanarak taşınmasına aktif taşıma denir. Bir başka ifade ile aktif taşıma, maddelerin yokuş yukarı hareketidir. Bu olay, canlı zarlar üzerinde, enzim ve taşıyıcı

Biyoloji kalsiyum kaynakları

Günlük Kalsiyum İhtiyacı Nasıl Karşılanır? Kalsiyum Kaynakları Nelerdir?

0

Günlük kalsiyum ihtiyacı nedir? Kalsiyum içeren besinler hangileridir, içerdikleri kalsiyum miktarları, kalsiyum kaynakları hakkında bilgi. Kalsiyum kaynakları Kalsiyum kaynakları, içerdikleri ve yararlanılabilir kalsiyum bakımından üç gruba ayrılır: a. En İyi Kaynaklar: Bunlar; süt, peynir, yoğurt çökelek, lor gibi süt ürünleridir. Normal bir insan günde en az 1/2 litre süt içmelidir. Gençlerin günde 1 litre, çocukların

Biyoloji süt

Kalsiyumun İnsan Vücudu İçin Önemi, Görevleri, Eksikliğinde Yaşananlar

0

Kalsiyum insan sağlığı için neden gereklidir? Kalsiyumun insan vücudundaki görevleri, kalsiyum eksikliğinin belirtileri, kalsiyum seviyesini etkileyen faktörler hakkında bilgi. İnsan vücudunda en fazla bulunan madensel madde kalsiyumdur. Organizmadaki kalsiyumun %99’u iskelet ve dişlerde bulunur. Geriye kalan %1’lik kısım da vücut sıvılarında ve diğer kısımlarda bulunur. Kalsiyum, vücut sıvılarının sağlık için önemli olan biyokimyasal çalışmalarını yapabilmelerini

Biyoloji

Organik ve İnorganik Bileşiklerin Özellikleri, Organik ve İnorganik Arasındaki Farklar

0

Organik ve inorganik bileşiklerin özellikleri ve arasındaki temel farklar nelerdir? Maddeler halinde organik-inorganik bileşiklerin farkları. Organik vs İnorganik “Organik” kelimesi, kimyada, ürün ve gıda hakkında konuştuğunuzdan çok farklı bir anlama gelir. Organik bileşikler ve inorganik bileşikler kimyanın temelini oluşturur. Organik ve inorganik bileşikler arasındaki temel fark, organik bileşiklerin her zaman karbon içermesi ve çoğu inorganik bileşiklerin

Biyoloji hurma

Ağaç Nedir? Ağaçların Bölümleri, Çeşitleri, Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

0

Ağaç nedir? Ağaçların bölümleri, özellikleri, çeşitleri, görevleri nelerdir, ne işe yarar, hakkında bilgi. AĞAÇ, odunlaşmış bir gövdesi, yapraklardan ve dallardan meydana gelen bir tacı olan bitkidir. Odunlaşmış olsa da, ince ve birden fazla sayıda gövdesi olan bitkilere ağaç değil, çalı denir. Ağaçlar, yapraklarını dökenler ve dökmeyenler diye kabaca iki büyük topluluğa, ayrılabilir. Birincilerin yaprakları ilkbaharda

Biyoloji Sindirim Sistemi Modeli

Sindirim Sistemi Modeli Nasıl Yapılır? (Oyun Hamuru ve Kolay Malzemeler ile)

21

Oyun hamurundan yada değişik malzemelerden yapabileceğiniz sindirim sistemi modeli örnekleri. Sindirim sistemi modelleme projesi için örnekler. Sindirim Sistemi Modeli Nasıl Yapılır? Sindirim sistemi modeli hazırlamanın en kolay yollarından birisi oyun hamuru ile hazırlamaktır. Bu modelleme tarzında ihtiyacının olacak malzemeler; Oyun hamuru Eldiven ve biraz el becerisidir. Öncelikle sindirim sistemine ait organları not alın. Sindirim sistemi

Biyoloji evrim

İnsanın Evrimi, Kökeni, Evrimsel Gelişimi ve İlk İnsanlar Hakkında Bilgi

0

İnsan nedir, kökeni nedir? İnsanın kökeni, insanın evrimsel gelişimi, ilk insanların özellikleri hakkında bilgi. İnsan; Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde yürüyebilen, sözle anlaşabilen, aklı ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlıdır. Dünyanın oluşumundan bu yana geçen milyonlarca yıl boyunca yer yüzünde ortaya çıkmış onbinlerce canlı türünden yalnızca biri doğaya olağanüstü bir uyum gösterebilmiş;

Biyoloji

Canlı ve Canlılık Nedir? Ortak Özellikleri, Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

0

Canlı nedir ve nasıl tanımlanır? Canlıların başlıca ortak özellikleri nelerdir? canlıların ortak özelliklerinin maddeler halinde ve kısa açıklamalar ile anlatıldığı yazımız. ► Canlı kavramı: Hücrelerden oluşan ve hücrelerinde bulunan DNA molekülleri yardımıyla kendine benzer bireyler oluşturan yapılar için kullanılır. ► Canlıların ortak özellikleri: 1- Hücrelerden oluşma, 2- Belirli bir organizasyonu olma, 3- Uyarılma, 4- Beslenme,

Biyoloji Anatomi

Anatominin Tarihçesi Nasıldır? Anatomi Bilimi İlk Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

0

Anatomi nedir? Anatomi nasıl çalışır? Anatomi biliminin geçmişi, anatominin tarihçesi. Anatomi hakkında bilgi. Anatomi; Organik canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren organları inceleyen bilimdir. Tıpta anatomi büyük bir yer tutar. Çok eski zamanlarda bile doktorlar vücuttaki hastalıkları iyi etmek için her şeyden önce insan vücudunu iyice tanımak gerektiğini biliyorlardı. Fakat insan vücudunu kesip parçalamak

Biyoloji Burun Yapısı

Burun, Koku Alma ve Solunum Organımız Burun İç Yapısı ve Özellikleri

1

Koku alma ve solunum organımız olan Burun, nasıl koku alır? Burnun iç yapısı, özellikleri nelerdir? Burun hakkında bilgi. Burun; Koklama ve solunum organımızdır. Ağzımızın üstünde bir nöbetçi gibi durur, yiyeceklerimizin, içeceklerimizin kokusunu alarak onların bozuk olup olmadığını kontrol eder. Burun yukarıdan aşağıya doğru uzanan bir çıkıntı halindedir. Bu çıkıntının alt tarafında iki burun deliği vardır.

Biyoloji ince bağırsak

İnce Bağırsak Nedir? Ne İşe Yarar? Görevleri ve Özellikleri Nelerdir?

0

İnce bağırsak nedir, vücudumuzun neresinde bulunur ve ne işe yarar? İnce bağırsak görevleri ve yapısı hakkında bilgi. İncebağırsak, omurgalıların çoğunda mideden kalınbağırsağa uzanan, boru biçimli dar, uzun ve kıvrımlı organdır. Besinlerin çoğu incebağırsakta sindirilir ve emilerek kana karışır. İnsanda, yaklaşık 6,5-7,5 m uzunluğundadır ve karın boşluğunun orta ve alt bölümlerinde yer alır. Bağırsakları destekleyip karın

1 2 3 15