Browsing: Biyoloji

Biyoloji abiyogenez biyogenez

Abiyogenez ve Biyogenez Arasındaki Farklar – Benzerlikler Karşılaştırması

1

Abiyogenez nedir? Biyogenez nedir? Abiyogenez ve biyogenez arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir? Abiyogenez, Biyogenez karşılaştırması Dünyadaki yaşamın kökeni uzun zamandır tartışmalı bir konu olmuştur. Abiyogenez ve biyogenez, dünyadaki yaşamın kökenini tanımlayan iki felsefedir. Abiyogenez, yaşamın canlı olmayan şeylerden doğuşunu açıklarken, biyogenez, yaşamın önceden var olan canlı formlarından doğuşunu açıklar. Abiyogenez, spontan nesil hipotezi olarak da

Biyoloji havuç suyu

A Vitamininin Görevleri Nelerdir? İnsan Sağlığı İçin Faydaları Nelerdir?

0

A vitaminin insan sağlığı için faydaları nelerdir? A vitamini nedir, vücuttaki görevleri nelerdir? Vitamin A hakkında bilgi. A Vitamini; Yağda eriyen vitamin bileşiklerindendir. Genellikle retinol olarak bilinir. Retinol sadece hayvansal kaynaklı yiyeceklerde bulunur. Diğer A vitamini tipi bileşiklerin en önemlisi beta-carotene (beta karoten) dir. Özellikle sarı ve turuncu renkte olan sebze ve meyvelerde bulunur. Sebze

Biyoloji havuç suyu

A Vitamini Hangi Besinler ve Yiyeceklerde Bulunur? A Vitamini Kaynakları

0

A vitamininin bulunduğu yiyecekler hangileridir? Günlük A vitamini ihtiyacı nedir, A vitamini kaynakları ve yiyeceklerdeki kaybı. A Vitamini Kaynakları: Aşağıda, A vitamini içeren bazı yiyeceklerin her 100 gramında bulunan retinal miktarı mikrogram olarak verilmiştir. Kuzu ciğeri…………………….. 18.000.00 Ispanak………………………810.00 Morina (karaciğer) yağı…… 18.000.00 Çok yumuşak margarin.. 800.00 Sığır karaciğeri……………….. 16.500.00 Sert margarin……………..717.00 Havuç………………………………2.965.00 İlkbahar sebzeleri……….666.67 Maydanoz…………………………1.166.00

Biyoloji diyabet

Şeker Hastalığının (Diyabet) Tarihçesi – Diyabet Hastalığı Hakkında Bilgi

0

Şeker hastalığı, diyabetin tarihçesi nedir? İnsülin ilk olarak nasıl keşfedildi, kim buldu? İnsülinin ve şeker hastalığının tarihi. Şeker Hastalığının (Diyabet) Tarihçesi İlk olarak insülin keşfine neden olan deney – pankreasta üretilen ve kandaki glikoz miktarını düzenleyen hormon – neredeyse yapılamayacaktı. Bilim insanları yıllarca yüksek glikoz seviyelerini kontrol etmenin sırrının pankreasın iç kısmına uzandığından şüpheleniyorlar. 1920’de,

Biyoloji İnsan Ekolojisi

Sürdürülebilirlik Nedir? Neden Önemlidir? Sürdürülebilirliğe Etki Eden Faktörler Nelerdir?

0

Sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirlik ne demektir? Sürdürülebilirlik konusu ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği sayfamız. Sürdürülebilirlik Nedir? Günümüzde doğal kaynakların giderek azaldığının farkına varılmıştır. Bu durumda ise, doğal dengeyi korumanın ne kadar önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla ekosistemler zarar verilmeden, bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır. Sürdürülebilirlik, çevrenin kalitesini yüksek düzeyde tutarak, gelecek nesillerin ihtiyacını karşılama özelliğini engellemeden,

Biyoloji

Canlıların İnorganik Bileşenleri – Vücutlarındaki İnorganik Bileşenler Görevi

0

Canlıların inorganik bileşenleri nelerdir? Canlıların yapısında bulunan inorganik bileşikler ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Canlıların İnorganik Bileşenleri Canlıların yapısını oluşturan temel bileşikler, kimyasal yapıları bakımından, organik bileşenler ve inorganik bileşenler olarak, iki ayrı grup oluştururlar. İnorganik maddelerin başında; su, mineraller, asitler ve tuzlar gelir. Bu maddeler genelde canlıya dışarıdan sağlanır; yapı ve düzenleme gibi fonksiyonları bulunur.

Biyoloji kutikul

Dış İskelet Nedir? Dış İskeleti Olan Hayvanlar Özellikleri ve Görevleri

0

Dış iskelet nedir, özellikleri nelerdir? Dış iskelet hangi canlılarda bulunur, görevleri nedir, dış iskelet hakkında bilgi. DIŞ İSKELET Bir hindi yediğiniz zaman etlerini (kaslarını) kemiklerin dış tarafından sıyırırsınız. Fakat bir yengeç veya ıstakoz için evvelâ dış kabuğunu açmak ve ondan sonra içindeki eti almak gerekir. Hindinin kemikleri, dış tarafta bulunan etlerin bağlı bulunduğu bir iç

Biyoloji solunum

Nasıl Soluk Alıp Veririz? Nefes (Soluk) Alıp Verme İşlemi Nasıl Olur?

0

Soluk alıp verme işlemi nasıl olur? Solunum sistemimizdeki organlar nelerdir ve görevleri nedir? Soluk alıp verme ile ilgili genel bilgiler. Bütün canlı varlıkların yaşamak için oksijene ihtiyaçları vardır. Canlılar havadan oksijen gazı alıp vücutlarında yakarlar, karbondioksit gazı çıkarırlar. İşte vücudumuza gerekli oksijeni sağlamak için yaptığımız bu gaz alışverişine solunum, bu işi yapan organlara da solunum

Biyoloji Burun Resimleri

Burun Özellikleri ve Görevleri Nelerdir? Nasıl Koku Alırız?

0

Burun özellikleri nelerdir? Burnun ne gibi görevleri vardır? Kısımları nelerdir? Nasıl koku alırız ve burun hastalıkları ile ilgili bilgiler. Burun hem koklama, hem de solunum organımızdır. Ağzımızın üstünde bir nöbetçi gibi durur; yiyeceklerimizin, içeceklerimizin kokusunu alarak, bozuk olup olmadıklarını bize haber verir. Ayrıca, hava alıp vermemizi sağlar. Burnumuz kemikle kıkırdaktan yapılmıştır. Burun, yüzümüzde, alınla ağız

Biyoloji

Bitkiler Neden Suya İhtiyaç Duyar? Suyu Nasıl Kullanırlar?

1

Bitkiler suya neden ihtiyaç duyarlar, suyu nasıl kullanırlar? Suyun bitkilerde kullanımı, fotosentez ve kimyasal reaksiyonlarda su. Bitkiler Neden Suya İhtiyaç Duyar? Bir paket kuru bezelyeyi uzun bir zaman kuru olan bir yerde muhafaza edebiliriz. Buğday taneleri çok uzun zaman silolarda depo edilir ve uzak yerlere kadar nakledilebilirler. Bu şartlar altında ne bezelyeler ve ne de

Biyoloji Krebs devri

Oksijenli Solunum Evreleri Denklemi (Glikoliz, Krebs Devri, Elektron Taşıma)

0

Oksijenli solunum nedir, evreleri nelerdir? Oksijenli solunum denklemi, glikoliz, krebs devri, elektron taşıma sistemi açıklaması. OKSİJENLİ SOLUNUM VE EVRELERİ Canlılarda meydana gelen bütün hayat-sal faaliyetler için enerjiye ihtiyaç vardır. Organizmalar gerekli enerjiyi hücrelerinde besin maddelerini parçalayarak temin ederler. Hücrelerin organik maddeleri oksijen varlığında parçalayarak enerji elde etmesine oksijenli solunum veya aerobik solunum denir. Solunumun her

Biyoloji eğrelti

Bitkilerin Sınıflandırılması, Bitkiler Kaça Ayrılır? Çiçekli, Çiçeksiz Bitkiler ve Alt Gruplar

0

Bitkiler nasıl sınıflandırılır? Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler nelerdir, kaça ayrılır, Bitkilerin Sınıflandırılması ve grupların özellikleri hakkında bilgi. Bitkilerin Sınıflandırılması Aralarında her ne kadar birçok farklar gösterirlerse de bitkileri ortak özelliklerini gözönünde bulundurarak sınıflandırmak mümkündür. Yeryüzündeki bitkileri içine alan âleme Bitkiler Alemi adı verilir. Bitkiler Alemi çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler diye iki büyük şubeye ayrılır

Biyoloji Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Alemi Sınıflandırılması – Kaça Ayrılır? Omurgasızlar, Kordalılar

0

Hayvanlar alemi nedir? Hayvanlar alemi nasıl sınıflandırılır, özellikleri nelerdir? Hayvanlar aleminde omurgasızlar, kordalılar ve omurgalıların özellikleri. HAYVANLAR ÂLEMİ HAYVANLAR ÂLEMİ, omurgasız ve omurgalı hayvanlar olmak üzere başlıca iki büyük gruba ayrılır. Bunlar çok hücreli, hetorotrof, çoğu serbest hareket edebilen canlılardır. Süngerler, Sölenterler, Yassı Solucanlar, Yuvarlak Solucanlar, Halkalı Solucanlar, Yumuşakçalar, Kabuklular, Böcekler, Araknidler, Çiyanlar, Kırkayaklar ve

Biyoloji botanik

Canlılar Neden Sınıflandırılır? Canlıları Sınıflandırmanın Önemi ve Nedeni

0

Canlılar neden sınıflandırılmıştır? Canlıların sınıflandırılmasının önemi, nedenleri nelerdir, ilk sınıflandırmayı kim, nasıl yapmıştır, hakkında bilgi. Canlılar Neden Sınıflandırılır? Doğabilimcilerin inceledikleri canlılara ilişkin ayrıntılı bilgilere sahip olması gerekir. Daha doğrusu araştırdıkları canlıları tam olarak tanımaları, onları anlayabilmeleri araştırmalarının doğru olmasını sağlar. Doğada gördüğümüz bir canlının kolayca tanımlanabilmesine, o canlının bilimsel adının bilinmesi yardım eder. Canlılara bu

Biyoloji abiyotik faktör

Çölleşmenin Canlılara Etkileri Nelerdir? Biyoçeşitlilik, Su, Atmosfer ve Toprağa Etkisi

0

Çölleşmenin canlılar ve ekosistemler üzerindeki etkileri nelerdir? Çölleşme canlıları dolaylı ve dolaysız olarak nasıl etkiler? Çölleşmenin Canlılara Etkileri Çölleşme, kereste elde etmek, tarımsal alan elde etmek ya da kentsel gelişim için ormanların yok edilmesiyle oluşur. Büyük küresel kentleşme ve tarımsal kalkınmanın bir sonucu olarak, ormansızlaşma, iklim değişikliğine katkıda bulunan önemli bir faktördür. Çölleşme sadece yakınlardaki

Biyoloji bakteri

Bakterilerde Üreme Hızı Nedir, Neye Bağlıdır? Bakterilerde Üreme Evreleri

0

Bakterilerde üreme hızı nedir, nasıldır? Bakterilerin üreme evreleri, üreme hızının bağlı olduğu şartlar nelerdir, nasıl gerçekleşir? Bakterilerde Üreme Hızı Bakteriler normal hava şartlarında ortadan ikiye bölünmek suretiyle çoğalırlar. Uygun ortam şartlarında yani uygun yem, besin, PH ve sıcaklık şartlarında çoğu bakteri hücresi her 20 dakikada bir defa bölünür. Eğer bu bölünme şartlarının normal olarak bozulmadan

Biyoloji kromozom

İnsanlarda Cinsiyet Belirlemede Y Kromozomunun Rolü Nedir?

0

İnsanlarda cinsiyet nasıl belirlenir, cinsiyet kromozomları nelerdir? Y kromozomunun cinsiyet belirlemedeki rolü nedir? Ebeveynler yavrularına, her biri 23 çift olmak üzere toplam 46 olmak üzere bir dizi kromozom bağışlar. Bu kromozomların her biri, bebeğin gözünden saç rengine, bebeğin cinsiyetine kadar her şeyi belirleyen genetik bilgiyi içerir. Cinsiyet, cinsiyet kromozomları tarafından belirlenir. Y kromozomu varsa, bebek

Biyoloji çiğ et

Hayvansal ve Bitkisel Protein Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir?

0

Hayvansal protein nedir? Bitkisel protein nedir? Hayvansal ve bitkisel protein arasındaki temel fark ve benzerlikler nelerdir, özellikleri. Hayvansal ve Bitkisel Protein Hayvan ve bitki proteini arasındaki temel fark, hayvan proteininin tüm esansiyel amino asitleri içeren tam bir protein olması, bitki proteinlerinin ise eksik proteinler olması, diyete sadece birkaç esansiyel amino asit sağlamasıdır. Ayrıca, hayvan proteinleri

Biyoloji kurbağa

Biyolojik Çeşitlilik Nedir? Türkiye’de Biyolojik Çeşitliliğin Özellikleri

0

Biyolojik çeşitlilik ne demektir, neden önemlidir? Türkiye’deki biyolojik çeşitlilik özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Biyolojik Çeşitlilik Nedir Kısaca Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik, dünyada yaşayan canlıların ve yaşam şekillerinin çeşitliliği demektir. Bir bölgede yaşayan canlı türleri, tür içerisindeki farklılıklar ve farklı yaşam biçimleri o bölgenin biyolojik çeşitliliğini meydana getirir. Biyolojik çeşitlilik; gen, tür ve ekosistem çeşitliliği olmak

Biyoloji resif

Biyoçeşitlilik Nedir, Nasıl Meydana Geldi? Biyoçeşitliliğin Önemi, Özellikleri

0

Biyoçeşitlilik nedir, nasıl meydana gelmiştir? Biyoçeşitlilik önemi, özellikleri nelerdir? Biyoçeşitlilik hakkında kısaca bilgi. Biyoçeşitlilik Nedir? Kısaca Biyoçeşitlilik, yeryüzündeki çeşitli yaşam biçimlerini içeren biyolojik çeşitliliktir. Bazen hayatın ağı olarak anılır. Biyoçeşitlilik çok karmaşık olmasına rağmen, yaşam ağı genellikle üç kısma ayrılır: Genler Türler Ekosistem 1. Genler Genler, tüm hücrelerde bulunan özel kodlar veya talimatlardır. Bu kodlar,

Biyoloji biyolojik silah

Biyolojik Savaş Nedir? Biyolojik Savaş Ajanları Nelerdir? Belirtileri Zararları

1

Biyolojik Savaş nedir, nasıl yapılır? Biyolojik savaş maddeleri ve genel özellikleri, ajanı tipleri, Tarihteki biyolojik savaşlar. Canlı mikropların insan, hayvan ve bitkilerde hastalık meydana getirmek veya ölüme yol açmak üzere kullanılmasına “biyolojik savaş” denir. Biyolojik silah, atom bombası veya başka yakıp yıkıcı silahlar gibi binalara zarar vermez, onun hedefi doğrudan doğruya insan ve insanın besini

Biyoloji kanalizasyon

Kanalizasyonlarda Bulunan Mikroorganizmalar – Atık Sular Neden Tehlikeli?

0

Kanalizasyon suları neden hastalık saçar? Kanalizasyonlarda bulunan bakteriler, virüsler, mikroorganizmalar nelerdir, neden bulunurlar? Kanalizasyonda bulunan mikroorganizmalar iki kaynaktan kaynaklanır – toprak ve sıhhi atık. Bir mililitre kanalizasyon tipik olarak 100.000 ila 1 milyon arasında mikroorganizma içerir. Çeşitli bakteri türleri gibi bu organizmaların çoğu, atıkların ayrışmasında çok önemli bir rol oynar ve organik maddenin ayrılmaz bir

Biyoloji ilaç

Antibiyotik Nedir? Ne İşe Yarar? Antibiyotiği Kim Buldu? Tarihçesi

0

Antibiyotik nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Antibiyotik kim tarafından ve ne zaman keşfedilmiştir? İlk antibiyotik nasıl yapıldı, tarihçesi hakkında bilgi. Antibiyotik Nedir? Ne İşe Yarar? ANTİBİYOTİK, genellikle mantarlar başta olmak üzere, mikroorganizmaların oluşturduğu çok küçük miktarlarda bile öteki bazı mikropların üremesini durduran (mikrobiyostatik) ya da onları öldüren (mikrobiyosit) kimya maddeleri. Antibiyotikler ya bakteri duvarını

Biyoloji iklim değişikliği

İklim Değişikliği Nedir? İklim Değişikliği Nasıl Oluşur? Hakkında Yazı – Bilgi

0

İklim Değişikliği nedir ve neden meydana gelir? İklim değişikliklerinin zararları ve etkileri nelerdir? Hakkında bilgi. İklim Değişikliği Hava durumu günlük hayatımızı etkileyen önemli bir etkendir. Hava durumu, her gün farklı olabilir. Hatta, gün içindeki saatlerde bile değişebilir. Öte yandan, bir alandaki iklimin değişmesi genellikle uzun zaman alır. Belli bir yerde, uzun bir zaman periyotunda, yıllar

Biyoloji gdo

GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların) Yararları ve Zararları Nelerdir?

1

GDO (Genetiği değiştirilmiş organizmaların) yararları ve zararları nelerdir? GDO nun olumlu ve olumsuz yönleri maddeler halinde. GDO’nun Yararları ve Zararları Nelerdir? Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO’lar), kimyasalların ürün boyutlarını ve verimini artırmak için ekinlere pompalandığı bir bilimsel çiftçilik biçimidir. Bu yöntem son derece tartışmalı olmasına rağmen, günlük gıdalarda giderek daha yaygın hale gelmiştir. Ancak, diğer tüm

Biyoloji biyoloji

Biyoloji Nedir? Ne İşe Yarar? Biyolojinin Alt Dalları Konuları Nelerdir?

0

Biyoloji nedir, ne işe yarar, biyolojinin alt dalları, bölümleri nelerdir? Biyolojinin bölümlerinin inceleme alanları, konuları hakkında bilgi. Biyoloji Biyoloji; canlı varlıklarla ilgili bütün bilgileri kucaklayan geniş bir bilimdir. Eski Yunanca bios (hayat) ile logos (bilgi) sözlerinden meydana gelen «biyoloji» kelimesi «canlılar bilimi» demektir. Bugün yeryüzünde en az 2.000.000 çeşit canlı yaşamaktadır. Bunların akıl almayacak kadar

Biyoloji kış uykusu

Kış Uykusu Nedir? Kış Uykusuna Yatan Hayvanlar Nelerdir?

0

Kış uykusu nedir? Neden bazı hayvanlar kış uykusuna yatar? Kış uykusunun nedenleri, önemi, kış uykusuna yatan hayvanlar hakkında bilgi. Kış Uykusu; bazı hayvanların, kış aylarında, daldıkları uyuşuk haldir. Aylarca süren bu uykunun, normal zamanlardaki uykudan farkı, hayvanların aynı zamanda bazı değişmelere uğramalarıdır. Bu değişmeler o hayvanın, kışın şiddetli soğuğuna, yiyecek bulmak zor olduğundan açlığa dayanabilmesini

Biyoloji yorulmak

Yorulmak Nedir? Neden Yoruluruz? Belirtileri – Yorulmamanın Çaresi

0

Yorulmak Nedir? Yorgunluk nasıl oluşur, belirtileri nelerdir? Neden ve nasıl yoruluruz? Yorulmanın çaresi hakkında bilgi. Yorulmak Nedir? Neden Yoruluruz? Yorulmak; İş gören her insan, işin ağırlığı, uzun sürmesi sonucunda yorgunluk duyar. Uzun yol yürümek, uğraştırıcı hareketler yapmak da aynı şekilde, yorgunluk doğurur. Bıkkınlık, can sıkıntısı, isteksizlik gibi ruhi sebepleri bir yana bırakırsak, yorgunluk çeşitli organlarda,

Biyoloji karbon ayak izi

Sera Etkisi ve Karbon Ayak izi Nedir? Artarsa Ne Olur? Nasıl Azaltılır?

0

Sera etkisi ve karbon ayak izi ne demek? Sera etkisi ve karbon ayak izi nasıl artar, artarsa ne olur, nasıl azaltılır, hakkında bilgi. SERA ETKİSİ Güneşin dünyanın enerji kaynağı olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Dünyanın ısınması, organik besinlerin sentezlenmesi, hep güneş sayesinde olur. Kısaca ısınmak ve beslenmek için güneşe ihtiyacımız vardır. Güneşten gelen ışınlar dünyamızı ısıtır. Isının

Biyoloji çevre koruma

Çevrenin Korunması Konu Anlatımı – Yaban Hayatının Tahribi ve Tehditler

0

Çevrenin korunması konu anlatımı. Yaban hayatının tahribatı, erozyon ve önlenmesi ve doğal kaynakların dengeli kullanılması konu anlatımları. Çevrenin Korunması Konu Anlatımı Çevrenin korunması için gerekli olan önlemlerden bazıları aşağıda verilmiştir. Yaban Hayatının Tahribi ve Doğal Yaşama Alanları Üzerindeki Tehditler Günümüzde çok sayıda canlının nesli daha önce hiç olmadığı kadar hızlı tükenmektedir. Doğal habitatlarında yaşayan değişik

Biyoloji Biyoloji

Biyoloji Nedir? Biyolojinin İlgi Alanları, Tarihçesi ve Gelişimi Nasıl Olmuştur?

0

Oldukça geniş kapsamlı bir bilim dalı olan biyoloji nasıl tanımlanır? Biyoloji neyi inceler? Biyoloji ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. BİYOLOJİ, bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış sürelerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Eski Yunanca bios: yaşam, logos: bilim sözcüklerinden türemiştir. Doğa bilimleri içinde yer alan biyoloji, canlı varlıkları incelerken gözlem, karşılaştırma

Biyoloji zigot

Zigot Embriyo ve Fetüs Arasındaki Farklar Nelerdir? Açıklamaları

0

Zigot, embriyo ve fetüs nedir, hangi evrelere verilen isimlerdir? Zigot, embriyo ve fetüs arasındaki farklar nelerdir, hakkında bilgi. Zigot Embriyo ve Fetüs Nedir? Aralarındaki Farklar Bir zigot veya bir zigosit, eşeyli üreme yoluyla yeni bir organizma oluştuğunda yaratılan orijinal hücredir. İki farklı gametin birleşmesinden ortaya çıkan sentezden bir zigot oluşur. Öte yandan embriyo, gelişimin erken

Biyoloji maya

Maya Mantarı Nedir? Mayalama Nasıl ve Hangi Besinlerde Gerçekleşir?

0

Maya nedir, maya mantarı nasıl çoğalır? Mayalama nasıl gerçekleşir, mayanın özellikleri nelerdir? Maya ve mayalama hakkında bilgi. MAYA Bazı besinlerin yapımında mayalanma olayını sağlamak için kullanılan maddelere «maya» denir. Mayalar, bitkiler âleminde, «mantarlar»ın bir bölümü olan «bir hücreli mantarlar»dır. Bir hücreli mantarlardan «bira mayası», ancak mikroskopla görülebilen, yumurta biçimi tek hücrelerden meydana gelmiştir Bunlar açık

Biyoloji mantar

Mantar Çeşitleri (5. Sınıf), Mantarların Yapıları ve Özellikleri Hakkında Bilgi

0

5. sınıf fen bilimleri dersi mantarlar ve çeşitleri hakkında kısaca bilgi. Mantarların özellikleri ve yapıları hakkında detaylar Mantar Çeşitleri (5. Sınıf Kısaca) Mantarlar; ***Kendi besinlerini üretemeyen basit yapılı canlılardır. ***Bitki değildirler. Kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organları yoktur. Bu yüzden fotosentez yapamazlar. ***Ilık ve nemli bölgelerde yaşarlar. Mantarlar 4 çeşittir. 1- Şapkalı Mantar 2-

Biyoloji mantar

Mantarlar Alemi ve Mantar Çeşitleri Nelerdir? Mantarlar Hakkında Bilgiler

0

Mantarlar alemi hakkında bilgi. Mantarlar nasıl canlılardır? Mantarların özellikleri. Mantar çeşitleri ve bu çeşitler hakkında bilgi. Mantarlar Alemi ve Mantar Çeşitleri Ökaryotik canlılar olup genelde karada, tatlı sularda nadiren denizlerde yaşar. Şapkalı mantarların çoğu besin olarak değerlendirilir, diğer bir kısmı ise zehirlidir. Yapılarında kamçı ve sil bulunmaz. Hücre duvarının yapısında kitin bulunur. Mantarlar; çürükçül (saprofit)

Biyoloji kan damarı

Damar Çeşitleri ve Görevleri Nelerdir? İnsanda Kaç Çeşit Damar Vardır?

0

İnsanda kaç tür damar bulunur? Damar çeşitleri nelerdir? Damarların çeşitlerine göre görevleri ve yapıları hakkında bilgi. Damar Çeşitleri ve Görevleri Nelerdir? İnsan vücudunda üç tip kan damarı vardır. Arterler (Atardamarlar) Toplardamarlar Kılcal damarlar Bu yazıda, her kan damarı türüne ve onların farklı işlevlerine bakacağız. Arterler (Atardamarlar) Arterler kalpten kan taşırlar. En büyük arter aorttur. Akciğerler

Biyoloji Dolaşım Sistemi

Kanın Vücutta Dolaşımını Sağlayan Organlar Nelerdir? Görevleri

0

Kanın Vücutta Dolaşımını Sağlayan Organlar Nelerdir? Kan, kalp, damar nedir, ne işe yarar, bu organların görevleri nelerdir? Kanın Vücutta Dolaşımını Sağlayan Organlar Nelerdir? 4. sınıf Kalp, kan ve damarlardan oluşan sisteme dolaşım sistemi denir. Kanın vücudumuzda dolaşımı damarlar sayesinde olur. Kalp kanı vücuda pompaladıktan sonra tekrar kalbe gelir. Kalp kirlenen kanı akciğerlere gönderir. Akciğerlerde temizlenen

Biyoloji bitki kökleri

Bitkilerin Yapısal Özellikleri Nelerdir? (Kök, Gövde, Yapraklar ve Görevleri)

0

Bitkilerin yapısı nasıldır? Bitkileri oluşturan bölümler, görevleri ve özellikleri nelerdir, yapısını oluşturan bölümler hakkında bilgi. Bitkilerin Yapısal Özellikleri; Tohumlu bitkiler sınıfı “Açıktohumlular” (Gymnospermae) ve “Kapalıtohumlular” (Angiospermae) olmak üzere iki alt bölüme ayrılır. Bu iki grup arasında anatomik açıdan birtakım ayrımlar olmakla birlikte doku ve organları büyük ölçüde birbirinin aynıdır. Kök Bitkiyi toprağa bağlayan ve bitkinin

Biyoloji Ekzositoz endositoz

Ekzositoz Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Özellikleri ve İşlevi Hakkında Bilgi

0

Ekzositoz nedir, hücre ve organizma için neden önemlidir? Ekzositoz nasıl gerçekleşir, özellikleri ve işlevi nedir, hakkında bilgi. Ekzositoz Nedir? Daha önce de açıklandığı gibi, hücreye endositozla alınan maddeler, lizozom enzimleri ile küçük moleküllere parçalanır (hücre içi sindirimi). Kesecik içinde sindirim sonucu oluşan artık maddeler ve dışarı salgılanması gereken bazı metabolik ürünler hücreden dışarıya atılır. Bu

Biyoloji Endositoz

Endositoz Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Özellikleri ve İşlevi Hakkında Bilgi

0

Endositoz nedir? Endositoz nasıl tanımlanır, nasıl gerçekleşir?  Fagositoz ve Pinositoz nedir, endositoz hücre için neden gereklidir, görevleri hakkında bilgi. Endositoz Nedir? Pasif ve aktif taşıma ile taşınan moleküller, doğrudan hücre zarından veya porlardan geçerken, büyük moleküllerden olan; yağ, nişasta, glikojen, protein vs. geçemez. Bu moleküller zarın değişikliğe uğraması ile enerji harcanarak hücre içine alınır. Bu

Biyoloji Böcek

Böcekler : Nasıl Sınıflandırılır? Vücut Yapıları ve Bölümleri ve Özellikleri Nelerdir?

0

Böcekler hakkında detaylı bilgi. Böcek nedir? Böceklerin tanımı ve böcek çeşitleri. Böceklerin solunumu ve üremesi ile ilgili bilgiler. BÖCEKLER, hayvanlar aleminde çok geniş bir yer tutan küçük varlıklardır. 700.000 kadar türü bilinen bu küçük yaratıklar yeryüzünün hemen her köşesine dağılmışlardır. Değişik iklim ve yüksekliklerde, hatta suların içinde bile çok sayıda çeşitli böcekler vardır. Bilim insanları

1 2 3 12