Browsing: Biyoloji

Biyoloji Hayvansal Gıda

B12 Vitamini Eksikliğinde Neler Olur? B12 Vitamini Nelerde Bulunur?

0

B12 Vitamini nedir? B12 vitamininin vücudumuzdaki görevleri nelerdir? B12 vitamini eksikliğinde görülen rahatsızlıklar, B12 Vitamini kaynağı yiyecekler hakkında bilgi B12 Vitamini; (Cyanocobalamin) Uzun süren çalışmalardan sonra bu vitaminin kimyasal yapısının birbirine yakın 6-7 çeşit maddenin birleşmesinden meydana geldiği bulunmuştur. B12 vitamini; Sinir sisteminin sağlığını devam ettirebilmesi için gereklidir. Sinir liflerini birbirinden ayıran kabuğun oluşmasına yardım

Biyoloji hidra

Omurgasızlarda Beslenme ve Sindirim Nasıl Gerçekleşir? Özellikleri

0

Omurgasızlarda beslenme nasıl gerçekleşir? Hidra, yer solucanı, sülük gibi omurgasızlardaki sindirim sistemi. Hayvanların çoğunluğu bitki veya başka hayvanlarla beslenirler. Bunlara holozoik denir. Bazı hayvanlar ise saprozoiktir, çevrelerinde bulunan maddeleri soğurarak geçinirler. Bunlara örnek olarak, başka hayvanların bağırsaklarında yaşayan ve onların sindirmiş olduğu besini alan parazitleri gösterebiliriz. Tenyalar, bağırsak solucanları ve protozoerler bunlardandır. Konumuz holozoik denilen

Biyoloji beyin

Hareketlerimizi Duygularımızı İdare Eden Merkez BEYİN Nasıl Çalışır? Bölümleri

3

Vücudumuzun en önemli organı olan beyin nasıl çalışır, beynin görevleri ve bölümleri nelerdir? Beynin özellikleri, işlevleri. BEYİN, vücudumuzun duyum ve bilinç merkezidir. Kafatasının içinde beyazımtırak, yumuşakça bir kitledir. Beyin, insanı hayvanlardan ayıran en önemli organdır. Bütün zihin faaliyetlerinin merkezidir. İnsanın çevresinde olup bitenleri anlaması, çevresine karşı nasıl davranacağını kestirmesi beyin sayesinde olur. Beş duyu yolu

Biyoloji çöl çekirgesi

Eklembacaklı Hayvanların Biyolojik Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir?

0

Eklembacaklılar hangi hayvanlardır? Eklembacaklıların özellikleri, yaşam koşulları, üremeleri, beslenmeleri hakkında bilgi. Eklembacaklılar; (Lat. Arthropoda). Hayvanlar aleminin, en geniş dalıdır. En belirgin özellikleri, bölütlere ayrılmış eklemli gövdeleri ve boynuzsu dış iskeletleridir. Gövdeleri baş, göğüs (toraks) ve karın (abdomen) olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Göğüs ve karın bölümünde bölüt sayısı çok değişik olabilir. Buna karşın tümünde baş,

Biyoloji karınca yaprak biti

Mutualizm Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Mutualizm Örnekleri Açıklamaları

0

Mutualizm nedir, nasıl bir ilişkidir? Mutualizm özellikleri nelerdir? Mutualizm örnekleri ve açıklamaları. Mutualizm Nedir? Mutualizm Örnekleri Mutualizm, farklı türlerin organizmaları arasındaki bir etkileşim şeklidir. Bu ilişki sayesinde, her iki organizmanın karşılıklı, biyolojik yeteneklerini artırma (hayatta kalma kapasitesi ve bir tür olarak üreme kapasitesi) sağlanır. Mutualizmi, organizmalar arasındaki diğer etkileşim biçimlerinden ayırt etmek önemlidir: Parazitizm: Bir

Biyoloji insulin

İnsülin Nasıl Üretilir? İnsülin Ham Maddesi ve Üretim Yöntemleri

0

İnsülin ne işe yarar ve insanlar suni olarak insülini nasıl üretirler? İnsülin üretimi aşamaları nelerdir, hakkında bilgi. İnsülin Nasıl Üretilir? İnsülin temel olarak kandaki glikoz miktarını düzenleyen ve vücudun normal çalışması için gerekli olan bir hormondur. Pankreasta Langerhans adacıkları olarak adlandırılan hücreler tarafından üretilir. Bu hücreler vücuda küçük miktarlarda salınır. Bir kişi yiyecek ve içecek

Biyoloji Tohumlu (Çiçekli) Bitkiler Hakkında Bilgi

Tohumlu (Çiçekli) Bitkiler Nelerdir? Genel Özellikleri Üreme Yolları Nasıldır?

0

Bitkiler aleminin iki büyük grubundan birisi olan tohumlu yani çiçekli bitkiler ve genel özellikleri ve üreme şekilleri hakkında bilgi. Tohumlu (Çiçekli) Bitkiler Tohumlu bitkilerde; kloroplast, stoma, iletim sistemi, gerçek kök, gövde, yaprak ve çiçek gelişmiş olarak bulunur. Tohumlu bitkilerde, filizlerden yaprak ve çiçek meydana gelir. Tohumlu bitkiler 235.000’i aşkın türü kapsayan son derece çeşitli ve

Biyoloji Kertenkele ayakları

Sürüngenler ile Kuşlar Arasındaki Farklar ve Benzer Özellikler Nelerdir?

0

Sürüngenlerin ve kuşların ortak özellikleri ve farklılıkları nelerdir? Sürüngen ve kuşların kıyaslaması, genel özellikleri. Sürüngenler ile Kuşlar Sürüngenler ve kuşlar iki önemli hayvan grubudur. Bu hayvanların morfolojisi çok belirgindir, ancak fizyolojinin çoğu benzerdir. Bununla birlikte, hem sürüngenler hem de kuşlar tarafından gerçekleştirilen önemli roller nedeniyle ekolojik önemi çok yüksektir, ancak bunlar türlere ve durumlara bağlı

Biyoloji bakteri

Bakteri Nedir? Bakterilerin Özellikleri Yararları Zararları Hakkında Bilgi

0

Bakteri nedir? Bakteriler ne iş görür, yararları ve zararları nelerdir? Bakterilerin özellikleri ve mayalanma işlemi hakkında bilgi. Bakteri BAKTERİLER, ancak mikroskopla görülebilen, tek hücreli, bitkisel özellikler gösteren, erkeklik ve dişilik cinsiyetleri olmayan canlılardır. Tabiatta çok yayılmış bir halde bulunan bakteriler insan, hayvan ve bitkilerde hastalık yapıcı mikroplar arasında çok geniş bir yer tutar. Bakteriler başlıca

Biyoloji bakteri

Bakteriler Nasıl Ortamlarda Yaşarlar? Bakterilerin Farklı Habitatları

0

Bakteriler nerede yaşarlar? Bakterilerin yaşaması için gereken ortamlar nelerdir, nasıl ortamlarda yaşayabilirler, hakkında bilgi. Bakteriler Nasıl Ortamlarda Yaşarlar? Bakteriler dünyada sayısı en çok olan organizmalardır. Onların bu kadar çok olmasının ve her yerde bulunmasının sebebi, farklı ortam türlerinde yaşayabilmeleridir. Aslında, bazı bakteri türleri insanın bildiği en sert organizmalar arasındadır ve başka hiçbir organizmanın bulunamayacağı yerlerde

Biyoloji asalak

Asalak Nedir? Asalak Çeşitleri Özellikleri Zararları Davranışları ve Beslenmeleri

0

Asalaklar nelerdir? Asalak çeşitlerinedir, nasıl yaşarlar ve nasıl beslenirler? Asalakların davranışları, asalak yaşamlar. Asalak Nedir – Asalak Çeşitleri Asalak; Başka bir canlının içinde ya da üzerinde, sürekli ya da geçici olarak, besin ya da barınak sağlamak amacıyla, o canlının zararına ve kendi yararına yaşayan canlı; ekti, yelmeşik, parazit, tufeyli. Bir hücreli organizmalardan yüksek yapılı canlılara

Biyoloji bakteri

Bakterilerde Üreme Hızı Nedir, Neye Bağlıdır? Bakterilerde Üreme Evreleri

0

Bakterilerde üreme hızı nedir, nasıldır? Bakterilerin üreme evreleri, üreme hızının bağlı olduğu şartlar nelerdir, nasıl gerçekleşir? Bakterilerde Üreme Hızı Bakteriler normal hava şartlarında ortadan ikiye bölünmek suretiyle çoğalırlar. Uygun ortam şartlarında yani uygun yem, besin, PH ve sıcaklık şartlarında çoğu bakteri hücresi her 20 dakikada bir defa bölünür. Eğer bu bölünme şartlarının normal olarak bozulmadan

Biyoloji kromozom

İnsanlarda Cinsiyet Belirlemede Y Kromozomunun Rolü Nedir?

0

İnsanlarda cinsiyet nasıl belirlenir, cinsiyet kromozomları nelerdir? Y kromozomunun cinsiyet belirlemedeki rolü nedir? Ebeveynler yavrularına, her biri 23 çift olmak üzere toplam 46 olmak üzere bir dizi kromozom bağışlar. Bu kromozomların her biri, bebeğin gözünden saç rengine, bebeğin cinsiyetine kadar her şeyi belirleyen genetik bilgiyi içerir. Cinsiyet, cinsiyet kromozomları tarafından belirlenir. Y kromozomu varsa, bebek

Biyoloji diyabet

Şeker Hastalığının (Diyabet) Tarihçesi – Diyabet Hastalığı Hakkında Bilgi

0

Şeker hastalığı, diyabetin tarihçesi nedir? İnsülin ilk olarak nasıl keşfedildi, kim buldu? İnsülinin ve şeker hastalığının tarihi. Şeker Hastalığının (Diyabet) Tarihçesi İlk olarak insülin keşfine neden olan deney – pankreasta üretilen ve kandaki glikoz miktarını düzenleyen hormon – neredeyse yapılamayacaktı. Bilim insanları yıllarca yüksek glikoz seviyelerini kontrol etmenin sırrının pankreasın iç kısmına uzandığından şüpheleniyorlar. 1920’de,

Biyoloji Bryophyte

Bryophyte (Bryofit) Nedir? Özellikleri Örnekleri ve Yaşam Döngüsü Nedir?

0

Bryophyte (Bryofit) nedir, nerede yaşar, özellikleri, üremesi nasıldır? Bryophyte (Bryofit) lerin yaşam döngüsü ve örnekleri. Bryophyte (Bryofit) Bryophyteler (bryofit), çiçekler veya tohumlar yerine sporlar yoluyla çoğalan bir grup bitki türüdür. Briyofitlerin çoğu nemli ortamlarda bulunur ve üç tür vasküler olmayan kara bitkisinden oluşur: yosunlar, boynuz otu ve ciğerotları. Bryofitlerin Özellikleri Aşağıdaki özellikler briyofitler tarafından sergilenmektedir:

Biyoloji hucre haberlesmesi

Hücreler Birbirleriyle Nasıl İletişim Kurar? Nasıl Haberleşir? Hücre Sinyalizasyonu

0

Hücreler birbirleriyle neden ve nasıl iletişim kurar? Hücrelerin sinyalizasyonu nasıl gerçekleşir, hücrelerin haberleşmesi. Yakın çevrelerindeki değişikliklere yanıt verebilmek için, hücrelerin sınırlarının dışından gelen sinyalleri alabilmesi ve işleyebilmesi gerekir. Bireysel hücreler genellikle eşzamanlı olarak birçok sinyal alır ve daha sonra aldıkları bilgileri birleşik bir eylem planına entegre ederler. Ancak hücreler sadece alıcı değildir. Ayrıca hem yakın

Biyoloji Sürüngenler vs Amfibiler

Sürüngenler İle Amfibiler Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler Benzerlikler

0

Sürüngenler ve amfibilerin ortak özellikleri ve farklılıkları nelerdir? Sürüngenler ve amfibilerin karşılaştırılması. Sürüngenler vs Amfibiler Sürüngenler ve amfibiler birbirleriyle uzaktan akraba olmakla birlikte, bazı benzerliklerine rağmen fiziksel görünümleri ve farklı yaşamları ile ayırt edilebilirler. Amfibiler “çifte hayat” yaşarlar – biri suda solungaçlarla, diğeri ise yaşlandıkça akciğerleri büyüyerek karada. Omurgalı ve soğuk kanlıdırlar (ektotermik). Balıklardan karasal

Biyoloji timsah

Sürüngenler: Vücut Yapıları, Özellikleri, Solunum, Üreme, Beslenme, Isıları

6

Sürüngenler nasıl solunum yapar, vücut yapıları ve özellikleri nelerdir? Sürüngenlerin vücut ısıları ve beslenme özellikleri, üremeleri hakkında bilgi. Sürüngenler Sürüngenler, amniyotik yumurta üreten bir tetrapod omurgalı sınıfıdır. Timsahlar, kertenkeleler, yılanlar ve kaplumbağaları içerir. Sürüngen sınıfı, en büyük omurgalı sınıflarından biridir. Kuşlar ve memeliler dışındaki tüm amniyotlardan oluşur. Sürüngenlerin kuru topraklarda yaşayabilmek için amfibilerin sahip olmadığı

Biyoloji Omurgalılar ve Omurgasızlar

Omurgalılar ve Omurgasızlar Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler Nelerdir?

0

Omurgalıları omurgasızlardan ayıran özellikler nelerdir? Omurgalılar ile omurgasızlar arasındaki farklar ve ortak özellikler. Omurgalılar vs Omurgasızlar Hayvan krallığı iki ana gruba ayrılmıştır: Omurgasızlar (Kordalı Olmayanlar) ve Omurgalılar (Kordalılar). Omurgasızlar, bir vertebral kolon veya omurgaya sahip olmayanlardır; Omurgalılar ise vertebral kolon veya omurganın bulunduğu hayvanlardır. Omurgalılarla Omurgasızların Kıyaslanması Tanım Omurgasızlar: Omurgaya sahip olmayan hayvanlardır. Omurgalılar: Kemikten

Biyografi Systema Naturae

Carolus Linnaeus Sınıflandırmaya Botanik Bilimine Katkıları Çalışmaları

0

Carolus Linnaeus’un botanik bilimine katkıları nelerdir? Carolus Linnaeus’un canlıları, bitki türlerini sınıflandırması ve yaptığı bitki keşifleri, kitapları. Carolus Linnaeus, aynı zamanda Carl Linnaeus, İsveçli Carl von Linné (23 Mayıs 1707, Råshult, Småland, İsveç doğumlu – 10 Ocak 1778, Uppsala’da öldü), İsveçli doğa bilimci ve kaşif, doğal cinsleri tanımlamak için ilkeleri çerçeveleyen ve organizma türlerini ve

Biyoloji virus genetik

Virüslerin Genetik Mühendisliğinde Kullanımı – Bilime Sağladıkları Katkılar

0

Virüsler genetik mühendisliğinde nasıl kullanılır? Virüslerin genetik mühendisliğindeki çalışmalara katkıları ve kullanımı. Virüs, doğanın etkili küçük katilidir. Bir hücreyi istila edebilir, iç mekanizmasını ele geçirebilir, onu daha fazla virüs DNA’sı yapması için kandırabilir ve yeni bir virüs çocuk grubu ile kaçabilir (genellikle bu süreçte konağı öldürür). Yaptıkları işte gerçekten çok iyilerdir ve bilim insanları insan

Biyoloji Kofaktör

Kofaktör Nedir? Kofaktörlerin Özellikleri Çeşitleri Görevleri ve Örnekleri

0

Kofaktör nedir, vücutta ne işe yarar? Kofaktörlerin işlevleri, özellikleri nelerdir? Kofaktörlerin çeşitleri ve örnekleri nelerdir? Kofaktör Bir kofaktör, biyolojik bir kimyasal reaksiyona yardımcı olan, protein olmayan bir kimyasaldır. Yardımcı faktörler, metal iyonları, organik bileşikler veya genellikle amino asitlerde bulunmayan yardımcı özelliklere sahip diğer kimyasallar olabilir. ATP gibi bazı kofaktörler vücut içinde yapılabilirken, diğerleri gıdada tüketilmelidir.

Biyoloji Kopepod

Kopepod (Copepod) Nedir? Kopepod Hayvanı Özellikleri Yaşam Döngüsü

0

Kopepod (Copepod) nedir? Kopepod nasıl bir hayvandır, nerede yaşar, ne yer? Kopepod hayvanının özellikleri ve yaşam döngüsü hakkında bilgi. Kopepod (Copepod) Kopepod terimi, sucul ortamların çoğunda bulunan küçük kabuklu türlerini tanımlamak için kullanılır. Kopepodlar, okyanusların ve tatlı su kütlelerinin hem üst sularında hem de dibinde, ayrıca bataklıklarda, göletlerde ve diğer ıslak habitatlarda bulunabilir. Kopepodlar, önemli

Biyoloji ksilem

Ksilem Nedir? Ksilemin Özellikleri ve Görevleri İşlevi Nedir? Yapısı ve Türleri

0

Ksilem nedir, Ksilem hücreleri nelerdir? Ksilemin özellikleri, görevleri ve çalışma prensibi nedir, yapısı ve türleri hakkında bilgi. Ksilem Ksilem, vasküler bitkilerde suyu ve bazı besin maddelerini köklerden yapraklara taşıyan bir doku türüdür. Floem, diğer nakil dokusu türüdür; bitki boyunca sakaroz ve diğer besin maddelerini taşır. Ksilem ve floem, vasküler bitkilere sınıflandırmalarını verir; bitki boyunca maddeleri

Biyoloji Sentromer

Sentromer Nedir? Hücredeki Sentromerlerin Görevleri ve Özellikleri, Türleri

0

Sentromer nedir, hücrenin neresinde bulunur? Sentromerlerin özellikleri ve görevleri nelerdir, türleri hakkında bilgi. Sentromer Sentromer, hücre bölünmesi sırasında kardeş kromatitleri ayırmak için mitotik iğ liflerinin bağlandığı bir kromozom üzerindeki noktadır. Bir hücre kendini yeniden üretmeye çalıştığında, yavru hücresinin ana hücrenin DNA’sının tam bir tamamlayıcısını alabilmesi için önce kromozomlarının her birinin tam bir kopyasını yapmalıdır. Her

Biyoloji Kromatit

Kromatit Nedir? Hücredeki Kromatitlerin Görevleri ve Özellikleri, Hatalar

0

Biyolojide Kromatit nedir, nerede bulunur? Hücrede Kromatitlerin görevleri, işlevi nedir, ayrılmama hataları nelerdir, hakkında bilgi. Kromatit Bir hücre bölünmeye hazırlanırken, tüm DNA’sının yeni bir kopyasını oluşturur, böylece hücre artık her bir kromozomun iki kopyasına sahip olur. Hücrenin orijinal kromozomunun iki kopyasına “kardeş kromatitler” denir. Hücre bölünmesinin anafazı sırasında, iki kromatit birbirinden ayrılacak ve kromatit her

Biyoloji In Vivo

In Vivo Nedir? Özellikleri Avantaj Dezavantajları, In Vivo ile In Vitro Karşılaştırması

0

In vivo nedir, in vitro nedir? In vivo avantajları ve dezavantajları nelerdir? In vivo ile in vitronun kıyaslaması nasıldır? In Vivo In vivo terimi, bir bitki veya hayvan gibi bir bütün, canlı organizma içinde gerçekleştirilen bir tür deneyi ifade eder. In vivo, Latince’de “yaşamanın içinde” anlamına gelir ve modern tanımına uygun bir şekilde uyar. Genel

Biyoloji suda çözünen vitaminler

Suda Çözünen Vitaminler Nelerdir? Özellikleri, Depolanır Mı? Görevleri

0

Suda çözünen vitaminler nelerdir? Suda çözünen vitaminler depolanır mı? Özellikleri nelerdir? Bu vitaminlerin vücudumuzdaki görevleri. Suda çözünen vitaminler (yağda çözünen vitaminlerin aksine) vücutta depolanmaz, ihtiyacı olanı emer ve daha sonra genellikle fazla miktar idrarınızdan dışarı atılır. Depolanamadıkları için, vücudun düzenli günlük alım yoluyla sürekli beslenmeye ihtiyacı vardır. Bu, yediğimiz yiyecekler, aldığımız takviyeler veya her ikisinin

Biyoloji vitamin

Yağda Çözünen Vitaminler Nelerdir? Özellikleri Kaynakları Fazlasının Zararı

0

Yağda çözünen vitaminler nelerdir? Bu vitaminlerin özellikleri, eksiklikleri ve fazlalıklarında yaşananlar, bulundukları yiyecekler nelerdir? Vitaminler, çözünürlüklerine göre sınıflandırılabilir. Çoğu suda çözünür, yani suda çözünürler. Aksine, yağda çözünen vitaminler yağa benzer ve suda çözünmez. Yağda çözünen vitaminler en çok yüksek yağlı yiyeceklerde bulunur ve onları yağla yediğinizde kan dolaşımınıza daha iyi emilir. İnsan diyetinde yağda çözünen

Biyoloji Sitokin fırtınası

Sitokinlerin Bağışıklık Sistemindeki Görevleri ve Sitokin Fırtınası Tehlikesi

0

Sitokinler nelerdir ve bağışıklık sistemindeki görevleri nelerdir? Sitokinler nasıl çalışır, sitokin fırtınası tehlikesi nedir? Sitokinler Sitokinler, bağışıklık sisteminin bilinmeyen kahramanlarıdır ve genellikle bir patojen enfeksiyonuna ilk yanıt verenler olarak hareket ederler. Sitokinler, hücrelerinizin birbirleriyle konuşmasına izin veren moleküllerdir ve sağlıklı bağışıklık sistemi işlevi için çok önemlidir. Bununla birlikte, çok fazla sitokin olumsuz bir etkiye sahip

Biyoloji Hava Kirliliği

Çevre Kirliliğinin Tarihsel Gelişimi Kirlilik Ne Zaman Başladı Nasıl İlerledi?

0

Tarih boyunca çevre kirliliği ne zamanlar başlamıştır? Çevre kirliliği ve çevre sorunlarının tarihi, tarihçesi, izlenen politikalar hakkında bilgi. Çevre Kirliliğinin Tarihsel Gelişimi insanların, tarım ve endüstri etkinlikleri başladığından beri çevre üzerinde etkileri olmuş, ancak biyosferdeki ciddi sorunların çoğu endüstri toplumunun doğuşundan sonra ortaya çıkmıştır. Yalnız belli türdeki bitki ve hayvanların değil, tüm çevredüzenin ve sonuç

Biyoloji su içmek

Suyun İnsan Vücudu İçin Önemi ve Görevleri – Su Vücudumuzda Ne İşe Yarar?

0

Suyun insan vücudundaki görevleri nelerdir? Suyun insan vücudu için önemi ve görevleri nedir, su vücudumuzda ne işe yarar? Su. Onu içeriz, içinde yıkarız ve içinde yüzeriz ama vücudumuzda hangi rolleri oynar? Suyun vücudumuzu sağlıklı tutmasının ve etkili bir şekilde çalışması için optimum durumda kalmasındaki 5 görevi. Hidrasyon Su, dehidrasyonu uzak tutmaya yardımcı olur ve baş

1 2 3 11