Karaciğerde Üre Sentezi ve Ornitin Devri: Azot Metabolizmasının Karmaşıklığı

0

Karaciğerde üre sentezi süreci adım adım açıklanıyor! Amonyaktan başlayarak üre haline dönüşen bu süreçte, ornitin devri gibi kritik adımların nasıl gerçekleştiğini öğrenin. Azot metabolizmasının önemli bir parçasını keşfedin ve vücuttaki atıkların nasıl güvenli bir şekilde uzaklaştırıldığını anlayın.

Karaciğerde Üre Sentezi ve Ornitin Devri

Karaciğerde üre sentezi, üreyi oluşturan bir biyokimyasal süreçtir ve bu süreç, azotun karaciğerdeki amonyaktan başlayarak üre haline dönüştürülmesini içerir. Üre sentezi, üre döngüsü olarak da bilinen bir dizi reaksiyonu içerir. İşte karaciğerde üre sentezi nasıl yapılır, adım adım bir açıklama:

 1. Amonyak Üretimi:
  • Protein metabolizması sonucu ortaya çıkan amino asitlerin ayrışması, amonyak (NH₃) gibi azotlu bileşiklere neden olur.
  • Amonyak, özellikle karaciğerde, amino asit ayrışımının gerçekleştiği yerlerde ortaya çıkar.
 2. Amonyakın Karaciğerdeki Dönüşümü:
  • Amonyak, karaciğerde üre sentezine başlamadan önce bir dizi reaksiyona tabi tutulur.
  • Amonyak, amonyak gruplarından biri olan amonyumiyonuna (NH₄⁺) dönüştürülür.
 3. Üre Sentezi:
  • Amonyumiyonu ve asetat, üre sentezinde kullanılan ana moleküllerdir.
  • Amonyumiyonu ve karbomil fosfat arasındaki bir reaksiyon, karbomil fosfatın ortaya çıkmasına neden olur.
  • Daha sonra, ornitin adlı bir amino asit, karbomil fosfat ile reaksiyona girer ve ortaya sitrülin adlı bir molekül çıkar.
  • Sitrülin, bir dizi başka reaksiyonla asetat ve amonyumiyonu ile birleştirilerek arginin adlı bir başka moleküle dönüşür.
  • Arginin, bir dizi reaksiyonla üre ve ornitin oluşturan bir enzim olan arginaz tarafından parçalanır.
 4. Ürenin Karaciğerden Atılması:
  • Üre, karaciğerde sentezlendikten sonra kana geçer.
  • Kan dolaşımı aracılığıyla üre, böbrekler tarafından idrarla atılır.

Bu süreç, karaciğerin azotlu atıkları güvenli bir şekilde ortadan kaldırmasına yardımcı olan önemli bir metabolik yol olarak bilinir.

Karaciğerde sentezlenen üre nerelerden geçer?

Karaciğerde sentezlenen üre, kan dolaşımı aracılığıyla birkaç önemli yoldan geçer:

 1. Portal Ven:
  • Karaciğer, bağırsaklardan gelen kanı alan portal ven adlı büyük bir damar sistemine bağlıdır.
  • Karaciğer, bu portal ven aracılığıyla bağırsaklardan gelen kanda bulunan çeşitli maddeleri işler, metabolize eder ve düzenler.
  • Karaciğerde sentezlenen üre de bu portal ven aracılığıyla karaciğerden çıkarak dolaşıma katılır.
 2. Hepatik Ven:
  • Karaciğerde sentezlenen üre, karaciğer içindeki kan damarları aracılığıyla değişik bölgelerden birine girer. Bu damarlar, hepatik venlerdir.
  • Bu venler, karaciğerdeki işlemleri tamamlamış olan kana sahiptir.
 3. Inferior Vena Cava:
  • Hepatik venlerden geçen kan, daha sonra karaciğerin ana çıkış damarı olan inferior vena cava’ya katılır.
  • Inferior vena cava, vücudun alt kısmındaki tüm venöz kanı toplayarak kalbe geri gönderen büyük bir damardır.
 4. Kalp ve Akciğerler:
  • Inferior vena cava’dan gelen kan, kalp tarafından alınır ve ardından akciğerlere pompalanarak oksijenlenir.
  • Oksijenlenmiş kan, kalp tarafından vücudun geri kalanına pompalanır.
 5. Böbrekler:
  • Oksijenlenmiş kan, böbreklere ulaşır. Böbrekler, kanı temizleyerek ve atık ürünleri idrarla atarak vücudun iç dengesini korur.
 6. İdrar:
  • Böbrekler tarafından temizlenmiş kan, idrar yoluyla vücuttan atılır. Karaciğerde sentezlenen üre de bu süreçte idrarla birlikte vücuttan uzaklaştırılır.

Bu şekilde, karaciğerde sentezlenen üre, kan dolaşımı aracılığıyla bir dizi anatomik yapının içinden geçer ve sonunda idrar yoluyla vücuttan atılır. Bu süreç, azotlu atıkların güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Ornitin Devri Nedir?

Ornitin devri, karaciğerde üre sentezi sırasında gerçekleşen bir dizi biyokimyasal reaksiyonu ifade eder. Bu süreç, üre döngüsü veya ornitin devri olarak da adlandırılır. Adını, bu döngüde önemli bir rol oynayan ornitin adlı amino asitten alır.

İşte ornitin devrinin temel adımları:

 1. Karbomil Fosfat Aşaması:
  • Amonyak (NH₃) ve karbondioksit (CO₂), karaciğerde birleşerek karbomil fosfatı oluşturur.
  • Bu reaksiyon, karbomil fosfat sentezini katalizleyen karbomil fosfat sentetaz adlı bir enzim tarafından gerçekleştirilir.
 2. Karbamoyl Fosfat Aşaması:
  • Karbomil fosfat, ornitin transkarbamoilaz adlı bir enzim tarafından ornitin ile reaksiyona sokularak karbamoyl fosfatı oluşturur.
  • Bu aşama, ornitin devrinin kritik bir adımıdır.
 3. Sitrik Asit Döngüsü ve Amonyak Grupları:
  • Karbamoyl fosfat, sitrik asit döngüsüne giriş yaparak oradan sitrülin adlı bir moleküle dönüşür.
  • Sitrülin, arginin sentezi için ornitin ile birleşir.
  • Arginin, arginaz adlı bir enzim tarafından parçalanarak üre ve ornitin oluşturulur.
 4. Ornitin ve Amonyumiyon:
  • Ornitin, üre sentezi döngüsünde bir dizi reaksiyonla elde edilen bir amino asittir.
  • Amonyumiyon (NH₄⁺) ise amonyaktan türetilen bir iyon şeklidir.
 5. Ornitin Devrinin Sonu:
  • Ornitin, sitrülin ve arginin gibi ara ürünlerin sentezi ile birlikte, ornitin devri tamamlanır.
  • Bu devir, azotun amonyaktan başlayarak üre haline dönüştürülmesinde önemli bir aşamadır.

Ornitin devri, karaciğerdeki üre sentezi sürecinde azotlu atıkların güvenli bir şekilde metabolize edilmesine katkıda bulunan karmaşık bir biyokimyasal yolak olarak önemlidir. Bu devir, azotlu bileşiklerin enerji üretimi ve protein metabolizması ile ilgili süreçlerle entegre bir şekilde çalışır.


Leave A Reply