Browsing: Tarih

Tarih İsveç Tarihi

İsveç Tarihi, Tarih Boyunca İsveç’te Yaşananlar, Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

İsveç tarihi. İsveç tarihi ile ilgili bilgi. Bir dönem Osmanlılara sığınmış kralları dahi olan İsveç’in tarihi. İskandinavya’nın en gözde ülkesinin tarihi. İsveç Tarihi İlk İsveç devleti M.S. 500’de Svear Krallığı adıyla Juppdand’da kuruldu. Bir yüzyıl sonra bu insanların soyundan gelen Vikingler, Stockholm yakınlarındaki koylardan yola çıkarak yağma, ticaret ve araştırma gezilerine başladılar. Viking dönemi sonlarında

Tarih hindistan

Hindistan Tarihi, Tarih Boyunca Hindistan’da Kurulan Uygarlıklar, Tarihçesi

0

Günümüzün en eski ve en büyük uygarlıklarından birisine sahip olan Hindistan’ın tarihi ile ilgili bilgiler. Hindistan tarihçesi. Hindistan Tarihi Aryalar’ın işgalinden önceki Hint tarihi hakkında fazla bir bilgi yoktur. Aryalar M.Ö. 2000 yıllarında Himalayalar’ı geçerek Hindistan’a indiler. Buranın yerli ahalisi olan Dravitlerle karşılaştılar. Aryalar’ın beyaz derili olmasına karşılık Dravitler siyah deriliydi. Dravitler, Aryalar’dan kaçarak, güneye

Tarih Vietnam Savaşı

Vietnam Savaşı Nedir? Kimler Arasında Gerçekleşti? Tarihi ve Sonuçları

0

Vietnam Savaşı hangi tarihte, kimler arasında gerçekleşmiştir? Vietnam Savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Vietnam Savaşı Vietnam Savaşı; Vietnam Savaşı bölünmüş bir ülkenin iki tarafı arasında yapıldı. Komünist Kuzey Vietnam 1954’ten 1975’e kadar ABD’nin desteklediği Güney Vietnamlılara karşı ülkeyi birleştirmek için savaştı. 19. yy. süresince ve 20. yy.ın başlarında Vietnam Indo China’daki Fransa İmparatorluğu’nun

Tarih 1595 yılına ait Danimarka Norveç haritası

Norveç Tarihi İle İlgili Bilgi, Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar, Tarihçesi

0

Norveç tarihi hakkında bilgi. Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biri olan Norveç’in tarihi, yaşanan olaylar hakkında bilgi. Norveç Tarihi İlk yerleşmeler ve Viking çağı. Dev buz katmanlarının İÖ 11000-8000 arasında çözülmeye başladığı bugünkü Norveç topraklarında insan varlığının en eski izleri, kıyılarda ortaya çıkarılan ve İÖ 7000-6000 arasındaki döneme tarihlenen ilkel taş aletlerdir. İÖ 5000’lerden kalma yerleşim

Tarih Fransa İhtilali

Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Ne Zaman ve Nasıl Oldu?

0

Dünya tarihini kökünden değiştiren Fransız İhtilali ne zaman ve nasıl oldu? Fransız ihtilalinin nedenleri, gelişmesi ve sonuçları hakkında bilgiler. Fransız İhtilâlin Nedenleri a. Siyasal Nedenler Fransa, mutlakiyetle yönetiliyordu. Hürriyet ve eşitlik yoktu. Kral, “Devlet benim.” diyebilecek kadar sınırsız yetkilere sahipti. Bununla birlikte ülke sorunlarına ilgi göstermiyordu. Fransa yönetiminin dış siyasetteki başarısızlıkları ülkedeki huzursuzluğu arttırmıştı. b. Sosyal Nedenler Fransa’da

Tarih Paraguay Savaşı

Paraguay Savaşı Kimler Arasında Ne Zaman Oldu? Sonuçları Hakkında Bilgi

0

Paraguay savaşı hakkında bilgi. Paraguay savaşı ne zaman ve kimler arsında gerçekleşmiştir? Paraguay savaşının sebepleri ve sonuçları nelerdir? Paraguay Savaşı Paraguay Savaşı, Üçlü İttifak Savaşı olarak da bilinir, Paraguay ile Arjantin, Brezilya ve Uruguay’dan oluşan Üçlü İttifak arasında, Latin Amerika tarihinin en kanlı savaşı (1864-70). 1864’te Brezilya yönetimi, Uruguay’daki Beyaz Parti’nin (PB) devrilmesinde Renkli Parti’ye

Tarih Paraguay Bayrağı

Paraguay Tarihi İle İlgili Bilgi, Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar, Tarihçesi

0

Paraguay tarihi. Güney Amerika ülkelerinden birisi olan Paraguay tarihi ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız. Paraguay Tarihi İle İlgili Bilgi Avrupalıların bugünkü Paraguay topraklarına ulaşmasından çok önce, zengin doğal kaynakların bulunduğu Paraguay ve Yukarı Parana ırmakları arasındaki bölgede Guarani dili konuşan Yerli kabileleri yaşıyordu. Savaşçılıklarıyla Gran Chaco bölgesindeki kabilelere boyun eğdiren bu kabilelerin

Tarih arjantin tarihi

Arjantin Tarihi, Keşfi, Yerleşimler, Arjantin’in Kurulması, Tarihçesi

0

Arjantin’in ilk keşfedilişinden 1960’lara kadar olan tarihi hakkında bilgiler. Arjantin’in adı nereden gelmektedir? Arjantin’i ilk kim keşfetti ve ilk yerleşimler ne zaman başladı? Cumhuriyet ne zaman kuruldu Arjantin Tarihi İspanyollar ve ardından öteki Avrupalılar gelmeden önce, La Plata Havzası’nda, 20 kadar boyda toplanmış 300 bin Kızılderilinin balıkçılık ve avcılıkla uğraşarak ilkel, yoksul ve geri kalmış

Tarih angola

Angola’nın Tarihi, Tarih Boyunca Yaşanan İç Savaşlar ve Çekişmeler, Tarihçesi

0

Angola’nın kan ve savaşlar ve çekişmeler ile kaplı tarihi ile ilgili bilgiler. Angola ne zaman ve nasıl bağımsızlığını kazandı? Angola İç Savaşı tarafları kimlerdir ve nasıl yapılmıştır? Angola Tarihi Keşif yolculuğuna çıkan Portekizli Diego Cao, 1483’te, Kongo Irmağı’nın ağzında karaya ayak basarak Portekiz’in Angola üzerindeki egemenliğini duyurdu. Portekizliler 1574’te, Luanda Kenti’ni kurarak buraya bir vali

Tarih Emperyalizm

Emperyalizm Nedir? Nasıl Tanımlanır? Emperyalizmin Tarihçesi ve Genel Özellikleri Nelerdir?

0

Emperyalizm nedir? Emperyalizmin tanımı ve genel karakteristik özellikleri nelerdir? Emperyalizmin ülkelere olan etkileri nelerdir? Emperyalizm, bir ulusun bir başka ulusu politik, ekonomik ve kültürel açıdan egemenliği altına alarak yayılması ya da yayılmayı istemesi olarak tanımlanır. Çağdaş ve bilimsel bir kavram olarak ise emperyalizm kapitalizmin rekabetçi çağından tekelci çağına geçişini, yani en son aşamasını içerir. Emperyalizm,

Tarih beyrut

Beyrut Tarihi, Fenikelilerden Günümüze Beyrut’un Tarihçesi, Tarihi

0

Lübnan’ın başkenti Lübnan’ın tarihçesi, Fenikelilerden günümüze Lübnan Beyrut’un tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Beyrut Tarihi Beyrut’a ilk yerleşenler Fenikelilerdir. Roma İmparatoru Augustus kenti ele geçirdi. 551’de bir deprem sonucunda yıkılan kente 635’te Araplar yerleşti. 1110’da Haçlı işgaline uğradı ve Kudüs Latin Krallığı’nın yönetimine girdi. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına katılan kent, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransızlara

Tarih bulgaristan

Bulgaristan Tarihi, Komşumuz Bulgaristan’ın Tarihçesi, Tarihi Genel Hatları

1

Balkanlarda yer alan ve ülkemize de sınır komşusu olan Bulgaristan tarihinde yaşananlar, tarihçesi ile ilgili genel bilgiler. Bulgaristan Tarihi Bulgar tarihi Karadeniz’in kuzeyinden gelip Bizans İmparatorluğu’ nun izniyle 660’ta Kuzey Dobruca’ya yerleşen Eski Bulgarlarla (Proto Bulgarlar) başlar. Asparuh (İsperih) yönetimindeki Bulgarlar, Bizans’ın güçsüzlüğünden yararlanarak güneye doğru ilerlediler ve 676’da Bizans Ordusu’nu bozguna uğrattıktan sonra Tuna

Tarih bolivya

Bolivya Tarihi, 15. Yüzyıldan Günümüze Kadar Bolivya’nın Tarihçesi

0

Bir Güney Amerika ülkesi olan ve ismini büyük devlet adamı Simon Bolivar’dan alan Bolivya’nın tarihi hakkında bilgi. Bolivya Tarihçesi 15. yüzyıl ortalarında günümüzün Peru topraklarından gelen İnka orduları Altiplano’ya saldırdı. Yerli topluluklarını yenilgiye uğratan İnkalar, Aymara kültürünü ortadan kaldıramadılarsa da bölgede güçlü bir uygarlık kurdular. 1532’de Francisco Pizarro’nun yönetiminde Peru’yu ele geçiren İspanyollar, bir iç

Tarih kenya

Kenya Tarihi, Kenya’nın Kuruluşu, Bağımsızlığı, Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Afrika’nın turizm cenneti güzel ülkesi Kenya’nın tarihi ile ilgili bilgiler. Kenya ne zaman kuruldu kimden bağımsızlığını kazandı. Kenya Tarihi M.S. 1.000 yıllarından başlayarak Bantu çiftçiler batıdan Kenya içerilerine doğru yönelirlerken, yaklaşık 1.500 yıllarından başlayarak Masailer ve Luolar gibi başka boylardan kuzeyden ve batıdan yeni göç kolların biçiminde bu bölgeye yayıldılar. 15. yüzyıl sonlarında Kenya kıyılarına

Tarih Osmanlı

Osmanlı Toplum Yapısı ve Osmanlı Toplumunda Hareketlilik Hakkında Bilgi

0

Osmanlı İmparatorluğunun toplum yapısı ve Osmanlı Toplumunda hareketlilik ile ilgili genel bilgiler ve tanımlamalar hakkında bilgi Osmanlı Toplum Yapısı Osmanlı Devleti, fetihler sonucunda çok uluslu ve çok dinli bir toplum yapısına sahip olmuştu. Zamanla toplumsal alandaki farklılıklar, her alanda yapılan düzenlemelerle yönetimi olumsuz etkilemeyecek bir halde dengelenmiştir. Osmanlı Devleti’nde toplum; siyasi durumuna veya yerleşimine göre

Tarih Osmanlı

Osmanlı Toplum Yapısındaki Değişimler ve Bu Değişimlerin Sebepleri

0

Osmanlı toplum yapısında zamanla oluşan değişimler nelerdir, ve bu değişimlerin sebepleri ile sonuçları hakkında bilgi Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyıla kadar doğudan gelen Türkmenlerin batı yönündeki göçlerini desteklemekteydi. Osmanlı toplum yapısında meydana gelen değişmelerin başlıca nedenleri şunlardır: ✓ XVI. yüzyıldaki hızlı nüfus artışı, ✓ Tımar sisteminin bozulması, ✓ Celali isyanları gibi iç karışıklıklar ✓ Coğrafi Keşiflerden

Tarih İkinci Dünya Savaşının başlamasını bildiren Ulus Gazetesi

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Neler Oldu? Çıkan Vergiler

0

İkinci Dünya savaşı esnasında Türkiye’de yaşanan olaylar. Varlık Vergisi, Toprak Vergisi, ekonomik ve askeri alanlarda alınan önlemler. İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Neler Oldu? II. Dünya Savaşı’na fiili olarak katılmayan Türkiye, savaşın olumsuz etkilerini özellikle ekonomik alanda hissetmiştir. II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı uygulayamadığı gibi sanayi yatırımları için gerekli olan hammadde ithalatını da yapamamıştır. Türkiye

Tarih Arap İsrail Savaşları

Arap – İsrail Savaşları Sebep ve Sonuçları Nelerdir? İmzalanan Antlaşmalar

0

Arap-İsrail savaşları hakkında bilgi. İsrail’İn kurulmasından sonraki Araplar ile İsrail arasındaki tüm savaşlar hakkında bilgiler. Arap – İsrail Savaşları 1948, 1956 ve 1967 Arap – İsrail savaşları sırası ile; – Arapların İsrail’e saldırması – İngiltere, Fransa ve İsrail’in Mısır’a saldırması – Arapların İsrail’e saldırısından dolayı ortaya çıkmıştır. 1967 – Arap – İsrail (Altı Gün) Savaşı

Tarih Osmanlı

Osmanlı’da Üretim ve Ticaret, Osmanlı Sanayi ve Tarım Ürünleri Hakkında Bilgi

0

Osmanlı döneminde ticaret, sanayi ve tarım ürünlerinin üretimi ile ilgili genel bilgiler. Osmanlı’da Üretim ve Ticaret Hakkında Bilgi Osmanlı’da Üretim ve Ticaret Hakkında Bilgi Tarım ✓ XVIII. yüzyılın ikinci yansında Avrupa’da tarım nüfusu sanayi şehirlerine göç edince tarım üretimi azalmıştı. Bu durum Osmanlı Devleti’nden bazı Avrupa ülkelerine özellikle sanayide kullanılan pamuk, tütün gibi tarım ürünlerinin

Tarih Milli Ekonomiye Geçiş Dönemi

Milli Ekonomiye Geçiş Dönemi Nedir? Atılan Adımlar Hakkında Bilgi

0

Milli ekonomiye geçiş nasıl olmuştur? Osmanlı Devleti’nde ekonomik yapı nasıldı? Milli, ekonomi alanında atılan adımlar, İzmir İktisat Kongresi hakkında bilgi. Milli Ekonomiye Geçiş Dönemi Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Yapı Osmanlı Devleti’nde ulusal bir ekonomi sistemi kurulamamıştır. Bunun nedenleri: * Osmanlı Devleti’nde Türkler son yüzyılda var olan yoğun savaşlar nedeniyle daha çok ve daha uzun askerlik altına

Tarih

Hulefa-i Raşidin (Dört Halife) Dönemi Tarihçesi Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Hulefa-i Raşidin ne demektir? Hulefa-i Raşidin (Dört Halife) döneminin özellikleri, yaşananlar, tarihçesi, hakkında bilgi. Hulefa-i Raşidin Dönemi Hulefa-i Raşidin Dönemi (Arapça hulefa: “halifeler”; raşidin: “doğru yoldan gidenler”), dört halîfe dönemi olarak da bilinir, İslam cemaatine ilk dört halifenin başkanlık ettiği dönem (632-661). Bu kısa dönemde en büyük fetihler gerçekleştirilmiş, İslam dini evrensel bir boyut kazanmış,

Tarih Çok partili hayat

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri – Yaşananlar (Maddeler Halinde Özet)

0

Cumhuriyetin ilanından ve 1924 anayasasının kabulü sonrası çok partili hayata geçiş çabaları ve bu dönemde yaşanan olaylar hakkında maddeler halinde bilgiler. PARTİLER VE ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ ÇABALARI Mustafa Kemal hemen her durumda kurul ve meclislerin kararlarına dayanmış ve böylece ulusal iradeye olan bağlılığını her fırsatta göstermiştir. En kritik durumlarda bile sorunları oylama yoluyla çözerek

Tarih Türk kadını

Tarih Boyunca Türk Toplumunda Kadının Yeri (Cumhuriyetten Önce ve Sonra)

0

Tarih boyunca Türk toplumunda kadın hakları, kadın erkek eşitliği, Kurtuluş mücadelesinde Türk kadını ve kadının yeri hakkında bilgi. Tarih Boyunca Türk Toplumunda Kadının Yeri Günümüz Türk kadınlarının sahip olduğu haklar derin bir geçmişe sahiptir. Zaman içerisinde hakların niteliği artmış ve yasalarla korunmuştur. ♦ Türklerin ilk anayurdu olan Orta Asya yüksek platolardan oluşmuş ve bölgede karasal

Tarih

İngiltere Tudor Hanedanlığı Tarihteki Yeri Önemi Hakkında Bilgi

0

İngiltere Tudor hanedanlığı hangi dönemde hüküm sürmüştür? Tudor hanedanlığı tarihteki yeri nedir? Tudorlar ve yaşamları hakkında bilgi. İngiltere Tudor Hanedanlığı Tudorlar, İngiltere’yi 1485’den 1603’e kadar yöneten kraliyet ailesiydi. İlk Tudor kralı VII. Henry’dir ve onunla başlayan Tudor hanedanı I. Elizabeth’in ölümüyle sona ermiştir. ilk Tudor kralı VII. Henry, 1485’te Bosvvorth Savaşında pek sevilmeyen III. Richard’ı

Tarih Asakir-i Mansure-i Muhammediye

Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordu Teşkilatı Özellikleri, Kuruluşu, Rütbe ve Bölümleri

0

Asakir-i Mansure-i Muhammediye ne demek? Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu hangi padişah zamanında kuruldu, hakkında bilgi. Asakir-i Mansure-i Muhammediye; Padişah II. Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması (17 haziran 1826) üzerine kurulan ordu teşkilâtıdır. II. Mahmut, Nizam-ı Cedit’in kurucusu III. Selim‘in akıbetine’ uğramamak için, on sekiz yıl süren bir bekleme ve hazırlanma devresinden sonra, Osmanlı tarihinde Vaka-i Hayriye

Tarih keşif

Eski Çağlarda Kaşifler, Deniz Yoluyla Yapılan Keşifler ve Bilinen Kaşifler

0

Eski çağlarda özellikle deniz yolu ile yapılan keşifler ve o dönemde bilinen kaşifler kimlerdir, nereyi keşfettiler, hakkında bilgi. Eskiçağ insanlarının çoğu için keşifler bir yaşam yoluydu. İlk avcılar yiyecek bulmak için avlarının peşinden sık sık yeni topraklara giderlerdi. Daha sonraları yerleşecek yeni yerler bulma isteği, ekecek daha iyi toprak ihtiyacı, ticaretten zengin olma ve fetih

Tarih keşif

Tarihin İlk Keşifleri Neden, Nasıl Yapıldı? İnsanlarda Keşif İhtiyacının Uyanması

0

Tarihin ilk keşifleri neden ve nasıl yapıldı? Keşif ne demektir? İnsanlar keşifleri neden yapmak ihtiyacı hissetmişlerdir? Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya, Okyanusya’dan Kutuplara kadar, dünyadaki altı anakara (kıta) üzerine bugün hepimizin az-çok bilgisi var. Telefon, telgraf, radyo, televizyon gibi araçlarla, oralarda olup bitenleri günü gününe, saati saatine bile haber alıp öğreniyoruz. Ayrıca, oralarda yaşayanlar ülkeleri üzerine

Tarih kutup

Kutup Keşifleri: Kutuplara Yapılan İlk Yolculukların İnanılmaz Hikayeleri

0

Dünya üzerinde en son keşfedilen Kutup Keşifleri ne zaman nasıl ve kim tarafından yapılmıştır? Kutup Keşiflerinin hikayesinin anlatıldığı yazımız. KUTUP KEŞİFLERİ İnsanların en çok merak ettikleri yerlerden biri de kutuplardı. Dünyanın bu en uzak köşeleri acaba nasıl yerler- di? Oralarda ne gibi hayvanlar, varsa ne gibi insanlar yaşıyordu? Bu merak daha çok eski çağlardan beri

Tarih

Kaşif Kime Denir? İlk Kaşiflerden Günümüze Yapılan Keşifler, Yeni Dünya Keşifleri

0

Kaşif kime denir, özellikleri nelerdir? Tarih boyunca ilk keşifler ve gelişmeler, günümüze kadar yapılan keşifler ve yeni dünya keşifleri. KAŞİF İnsanlar bilinmeyeni ortaya çıkarmak için keşif yaparlar. Keşifler sayesinde dünya hakkında çok şey öğrendik. Okyanusların ve uzayın derinliklerini halen, keşfetmekteyiz. Yaklaşık 3.000 yıl önce; Akdeniz’de yelken açan Fenikeliler ilk kâşiflerdendir. Yunanlı denizci Pytheas MÖ 300’de,

Tarih kuzey kutbu

Arktika’da İlk Keşifler, Anktika Nasıl Keşfedildi? Kuzey Kutbuna İlk Yolculuklar

0

Arktika’ya yapılan ilk keşif gezileri ve Arktika’da yapılan keşifler ve ilkler, Kuzey Kutbuna yapılan ilk yolculuklar hakkında bilgi. Arktika’ya yapılan keşif seyahatlerinden çoğunun hedefini Kuzey Kutbu teşkil etmiştir. Kuzey Kutup Çemberine yaklaşan ilk gezginin Yunanlı Pytheas olduğu sanılmaktadır. Pytheas M.Ö. 325 yılında Kuzey Avrupa’ya bir keşif seyahati yapmış, Norveç’in kuzeyine kadar gitmişti. Aradan tam 1150

Tarih Antarktika

Antarktika Tarihi, Tarihçesi – Antarktika Kaşifleri Kimlerdir?

0

Güney Kutbunun yani Antarktika’nın keşifleri ve Antarktika’nın tarihi, tarihçesi nedir? Antarktika tarihi ile ilgili genel ve temel bilgiler. Antarktika Tarihi Güney Kutup denizlerine ilk keşif gezileri, 1772-1775 arasında Kaptan James Cook yönetiminde gerçekleştirildi. Ancak, bu yolculuklar sırasında karaya ulaşılamadı. Ekim 1819’da, İngiliz denizcisi William Smith, Shetland Adaları’nı buldu. Daha sonra 18 Kasım 1820’de, Amerikalı Nathaniel

Tarih divan

Sadrazam Nedir, Kime Denir? Sadrazamları Görevleri ve Yetkisi Nelerdir?

0

Sadrazam nedir, kimdir? Osmanlının en büyük makamlarından biri olan Sadrazamın görevleri nelerdir? Sadrazamın Osmanlı devleti için önemi, hakkında bilgi. Sadrazam Sadrazam; Osmanlı devletinde başbakana verilen addır. Devletin kuruluşunda bir tek vezir vardı, başbakan yerini tutardı. Gittikçe vezir sayısı çoğalınca, birinci vezire «vezir-i âzam» (en büyük vezir) dendi. «Sadrazam» sözü, ancak XVII. yüzyılın ikinci yarısında «vezir-i

Tarih saban

Saban Nedir? Tarım Aleti Saban Tarihçesi, Çağlar Boyunca Saban Nasıl Gelişti?

0

Saban nedir? Saban ne işe yarar? Sabanın tarihsel gelişimi, tarihçesi, hakkında bilgi. Saban tarım aletinin resimli tarihi gelişimi. Saban Saban; Toprağı ekilebilir duruma getirmek için çift sürerken kullanılan ucu demir bir aygıttır; ya hayvanla, ya da traktörle çekilir. Sabanla toprağı sürmekten amaç, toprağın altını üstüne getirerek havalanmasını sağlamaktır. iyi sürülmüş bir toprak, hem havayı, hem

Tarih Sokullu Mehmet Paşa

Sokullu Mehmet Paşa Kanal Projeleri Nelerdir? Döneminde Neler Oldu?

7

2. Selim ve 3. Murat döneminde hazırlanmış Sokullu Mehmet Paşa kanal projelerinin (Suveyş Kanalı projesi, Don Volga Kanal Projesi ve Marmara Karadeniz Kanal Projesi) amaçları ve detayları. II. Selim ve III. Murat Dönemi Kanal Projeleri Bu projeler Sokullu Mehmet Paşa‘nın döneminde yapılmaya çalışıldığı için Sokullu Mehmet Paşa projeleri diye de geçmektedir. Süveyş Kanalı Projesi (1568)

İnkılap Tarihi Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Maddeleri Özellikleri Önemi

0

Sevr Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Sevr Antlaşması’nın önemi, maddeleri, özellikleri ve verilen tepkiler. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde yenen devletler, yenilen devletlere ağır koşullarda antlaşmalar imza ettirirken, Osmanlı Devleti ile ateşkes antlaşması imzalamakla yetinmişlerdi. Kesin barış antlaşmasını imzalamamalarının nedenleri: ► Diğer yenilen devletler, sadece bazı topraklarını kaybedip

Tarih Peru tarihi

Peru Tarihi (Antik Dönemden Modern Döneme Kadar Kısa Özet Tarihi)

0

Güney Amerika ülkelerinden Peru’nun tarihi ile ilgili genel bilgiler. İlk Avrupalıların bölgeye adım atmalarından modern zamana kadar ki kısa özet halinde Peru tarihi. Francisco Pizarro, 1527’de Peru kıyılarına çıktığında, Latin Amerika’nın en ileri uygarlıklarından biriyle karşılaştı. Başkenti Cuzco olan İnka İmparatorluğu, bir yüzyıl öncesinde günümüzdeki Peru, Kuzey Arjantin toprakları üzerinde yayılmıştı. Lima, kısa sürede İspanyol

Yakın Tarih Adolf Hitler

Adolf Hitler Nasıl Diktatör Oldu? Diktatör Oluşuna Sebep Olan Olaylar Nelerdir?

0

Tarihin en büyük diktatörlerinden Adolf Hitler’in diktatör oluşu, yaptıkları ve ölümüne kadar geçen dönem hakkında kısa bilgi. Adolf Hitler Nasıl Diktatör Oldu? 1933 şubatında Reischtag yangını oldu. Hitler bunu fırsat bilerek bir kararname çıkartarak bütün özgürlükleri kısma yoluna gitti. Otuz sosyalist üyeyi hapse attı. 1934’te Hindenburg’un ölmesi üzerine cumhurbaşkanlığını da üzerine aldı, kendisine Führer (önder)

Tarih İlk Çağda Anadolu Uygarlıkları

İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları Hakkında Bilgi : Hititler, Urartular, Frigler, İyonlar

0

İlk çağda Anadolu’da hangi uygarlıklar kurulmuştur, bu uygarlıkların özellikleri, medeniyetleri, Hititler, Urartular, Lidyalılar hakkında bilgi. HİTİTLER (M.Ö 1800 – M.Ö. 700) Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelen Hititler Hattuşaş (Boğazköy) başkent olmak üzere Kızılırmak yayı içerisinde kurulmuştur. O Hititler önceleri feodal beyliklerden oluşmuş bir devletken, daha sonraları bu beylikler kaldırılmış ve yerlerine merkezden valiler atanmıştır. Bu uygulamadaki

Tarih Hitit Medeniyeti

Hitit Devleti Kuruluşu, Gelişmesi ve Yıkılması (Ne Zaman ve Kim Kurmuştur?)

0

Hitit Devleti nerede ve ne zaman, kim tarafından kurulmuştur? Hitit devletinin başkenti, imparatorluk dönemi ve kralları hakkında bilgi. Hititler; Orta Anadolu’da Kızılırmak kavisi içinde kurulmuş ilkçağ devleti ve halkıdır. Başkentleri, bugünkü Çorum İli’nin Boğazkale İlçesi içinde yer alan Boğazköy yakınlarındaki Hattuşa‘dır. Hint-Avrupa kökenli bir ulus olan Hititlerin Anadolu’ya hangi tarihte ve hangi yolu izleyerek nereden

Tarih iyonyalilar

İyonya Nerededir? İyonya Medeniyetinin Kültürü, Tarihi ve Şehirleri

0

İyonya ve İyonyalıların kurmuş oldukları medeniyet ile ilgili bilgiler. İyonya şehirleri, yaşam tarzları ve medeniyetleri hakkında kısa bilgiler. Eski çağlarda, Anadolu’nun batı kıyılarına İyonya denirdi, İyonya doğuda Lidya’yla komşuydu. Yunanistan’dan gelen İyon kavimleri burada yerleşmişler, yüksek bir medeniyet kurmuşlardı. Yalnız kıyı şehirleriyle Ege Denizi’ndeki adaların bir kısmı, İyonlar’a aitti. Yunan medeniyeti de daha sonra bu

İnkılap Tarihi Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı İle İlgili Bilinmeyenler, Çanakkale Savaşı Anıları ve Savaş Resimleri

1

Çanakkale Savaşı ile ilgili ilginç bilgiler, az bilinenler. Gözyaşları içerisinde okuyacağınız Çanakkale Savaşı anıları ve Çanakkale Savaş resimleri. Çanakkale Savaşı İle İlgili Bilinmeyenler Şevki Paşa ve ekibi tarafından hazırlanan 1916 yılında 1/5000 ölçekli haritanın, savaş alanının bütün ayrıntılarıyla belgelenmesi için hazırlanan tek harita örneği olduğunu, 43 paftadan oluşan bu belgenin 1997 yılında bir arşiv araştırması

1 2 3 20