Browsing: Tarih

Yakın Tarih SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği)

SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği) Tarihi (Kuruluşundan Yıkılışına Kadar)

0

1917 ile 1991 yılları arasında yaşamış olan SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği)’nin kuruluşundan yıkılışına kadarki tarihi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin tarihi 1917 Ekim Devrimi ile başlamakla birlikte, devrimin oluşum süreci de tarihinin başlangıcı kadar önemlidir. 1917’ye kadar tarihsel varlığını Rusya Çarlığı olarak sürdüren bugünkü topraklar, yeni yapıda bir devlet olan SSCB’nin topraklarını oluşturdu. 14 Şubat

İnkılap Tarihi Mustafa kemal'in Samsun'a Çıkış Sebepleri

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Kurduğu İlk İlişkiler Nelerdir?

0

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkış sebebi ne idi? Mustafa Kemal’in Samsun’daki göreve atanma nedenlerinin maddeler halinde yazılması ve Samsun’a çıkışının Türk tarihi açısından önemi nedir? Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Türk Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir dönüm noktasıdır. Bu olay, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcını simgeler. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, İstanbul’daki kadro ile yurdun kurtarılmasının olanaksız olduğunu anlamasıyla

Tarih 1789 Fransız ihtilali

1789 Fransız İhtilalinden Neden ABD ve İngiltere Etkilenmemiştir?

0

1789 Fransız ihtilalinin sonunda ortaya çıkan ilkeler, tüm dünyayı etkilediği halde ABD ve İngiltere bu etkinin dışında kalmıştır. Bunun sebebi nedir? 1789 Fransız Devrimi’nin neden ABD ve İngiltere’yi doğrudan etkilemediğini anlamak için o dönemdeki siyasi, sosyal ve tarihsel bağlamlara bakmak önemlidir. İşte bu konudaki bazı ana sebepler: Uzaklık ve Coğrafi Faktörler: Fransız Devrimi Avrupa’da gerçekleşti

Tarih İçel'in tarihi

İçel İlinin Tarihçesi ve İçel’in Tarihi Yerleri Nereleridir?

0

İçel’in zengin tarihine dair detaylı bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. Hititlerin egemenliğinden Osmanlı İmparatorluğu’na kadar geçen süreçte, İçel bölgesinin yaşadığı dönüşümler ve tarihî eserler incelenmektedir. İS 611’deki Bizans fethinden, 637’deki Müslüman fetihlerine kadar uzanan bir dönemdeki önemli olaylar ve egemenlik değişimleri hakkında bilgi edinin. Mersin yakınlarındaki Yümüktepe’de yapılan kazılarda Neolitik Çağ’a (İÖ 6000-5500) kadar inen yerleşim

Tarih Vadi'üs-seyl Meydan Savaşı

Vadi’üs-seyl Meydan Savaşı: XVI. Yüzyılın Önemli Dönüm Noktalarından Birinde Türk-Portekiz Çatışması

2

Vadi’üs-seyl Meydan Savaşı hakkında bilgi. XVI. yüzyılın önemli meydan savaşlarından biri olan Vadi’üs-seyl Meydan Savaşı, Türkler ve Portekizliler arasında gerçekleşmiştir. Bu yazıda, savaşın nedenleri, tarafları ve sonuçları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. XVI. yüzyılın en önemli meydan savaşlarından biridir. Vadisseyl Muharebesi ve ya Vadiü’l-Mehazin Muharebesi olarak da geçmektedir. Bu savaşta Türkler, Portekiz ordu ve donanmasını

Tarih Nazca Çizgileri

Nazca Çizgileri: Nasıl Oluştu, Kim Yaptı, Oluşturulma Süreci ve Korunma Yöntemleri

0

Nazca Çizgileri’nin nasıl oluşturulduğu ve binlerce yıl boyunca nasıl korunduğu hakkında ilginç bilgiler. Ayrıca, dünya çapında benzeri örnekler ve onların yaratılma yöntemleri de inceleniyor. Nazca Çizgileri: 1.500 yıl önce, Nazca Yerlileri Güney Peru’daki Pasifik kıyısı ile And Dağları’nın etekleri arasındaki çorak ovalarda düz çizgiler, geometrik şekiller ve 70’ten fazla bitki ve hayvan tasviri oluşturmaya başladılar.

Yakın Tarih Çekoslovakya Darbesi

1948 Çekoslovakya Darbesi: Batı Demokrasisinin Ölümü ve Soğuk Savaş’ın Başlangıcı

0

1948 Çekoslovakya Darbesi, Avrupa’nın siyasi manzarasını ve Soğuk Savaş’ın gidişatını sonsuza dek değiştiren bir olaydı. Batı demokrasisinin Orta Avrupa’daki kalesini yıkarak Sovyet nüfuzunun genişlemesine yol açtı. Bu yazıda, darbenin tarihi ve siyasi bağlamını, sonuçlarını, Avrupa ve Soğuk Savaş üzerindeki etkilerini ve günümüzdeki tartışmaları inceleyeceğiz. Çekoslovakya, Batı demokrasisinin Orta Avrupa’daki öncüsüydü. Hükümete gelen bakanların Batı taraftarlığı

Tarih osmanlıcılık

Acemi Oğlanlar Ocağı Nedir? Osmanlı İmparatorluğu’nda Acemi Oğlanlar Ocağı ve Kapıkulu Ocakları: Askeri Eğitim ve Devşirme Sistemi

0

Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri gücünü sağlamak için kullanılan devşirme sistemi ve Acemi Oğlanlar Ocağı’nın gençleri nasıl eğittiği. Kapıkulu Ocakları’nın temel birimi olan Acemi Oğlanlar, İslam’a geçirilen gençlerin askeri disiplin ve kültürle buluştuğu bir birim olarak tarihe damgasını vurdu. Detayları keşfedin! “Acemi Oğlanlar Ocağı” terimi, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri sistemine ait bir kavramdır. Osmanlı İmparatorluğu, askeri gücünü sağlamak

Tarih Adaletname

Osmanlı Adaletnameleri: Tarihsel Evrim, Hukuki Prensipler ve Modernleşme Süreci

0

Osmanlı İmparatorluğu’nda adaletnameler, hükümdarlar tarafından çıkarılan yönergelerdi. Bu yazıda, adaletnamelerin tarihsel evrimini, içerdikleri hukuki prensipleri ve modernleşme sürecindeki rolünü keşfedin. Osmanlı hukuk sisteminin gelişimi ve adaletin sağlanması için atılan adımları inceleyin. “Adaletname” terimi, Osmanlı İmparatorluğu’nda hükümdarlar tarafından çıkarılan ve adaletin sağlanması amacıyla düzenlenen yönergeleri ifade eder. Adaletnameler, Osmanlı Devleti’nde hukukun uygulanması ve toplumun adil bir

Tarih osmanlıcılık

Adem-i Merkeziyet Nedir? Osmanlı Devleti’nde Adem-i Merkeziyet ve Prens Sebahattin

0

Osmanlı Devleti’nin çalkantılı son dönemlerinde ortaya çıkan Adem-i Merkeziyet fikri ve bu düşünce akımını temsil eden Prens Sebahattin’in görüşleri inceleniyor. Devletin birliği, yerel yönetimlerin güçlenmesi ve modernleşme çabalarının etkileri üzerine bir perspektif. “Adem-i Merkeziyet” terimi, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bir fikir akımını ifade eder. Bu akım, devletin kalkınması amacıyla merkezi otoritenin bazı yetkilerinin

Tarih İslamiyet'in Doğuşu Esnasında

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu: Kıtalar Arası Politik Dinamikler ve İnançlar

1

İslamiyet’in doğuşu esnasında dünyanın genel durumu nasıldı? İslam’ın doğuşu sırasında çeşitli kıtalar arasında yaşanan politik peyzajları ve inanç sistemlerini keşfedin. Bizans ve Sasani İmparatorlukları, Hindistan’ın karmaşık kast sistemleri, Çin’in siyasi manevraları ve Afrika’nın zengin krallıkları arasında bir yolculuğa çıkın. Asya Kıtasında Durum İslamiyet’in doğuşu sırasında dünya coğrafyasının siyasi durumu oldukça çeşitlilik gösteriyordu. Bu dönemde Bizans,

Tarih Wounded Knee

Wounded Knee: 1890 Katliamının Dokunaklı Hikayesi ve Kalıcı Etkisi

0

1890 yılındaki Wounded Knee katliamının etrafındaki tarihi olayları keşfedin; Big Foot’un Miniconjou Sioux kabilesi ile ABD’nin 7. Süvari Alayı arasındaki Spirit Dansı “savaşı”nın trajik son noktası. Arka planı, karşılaşmaları ve sonuçları anlayın; aynı zamanda Wounded Knee’nin, Amerika yerlileri arasındaki adaletsizlik ve direniş algılarını şekillendirmedeki kalıcı önemini keşfedin. Wounded Knee; Big Foot’un Miniconjou Sioux kabilesinin ve

Yakın Tarih Pentagon Belgeleri

Pentagon Belgeleri (Pentagon Papers): ABD’nin Çinhindi Politikası ve Büyük Sansasyon

0

Pentagon Belgeleri (Pentagon Papers) nedir? 1971 yılında ortaya çıkan Pentagon Belgeleri, ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrası Çinhindi’nde oynadığı rolü ortaya koyan 3 bin sayfalık belge setidir. Daniel Ellsberg tarafından sızdırılan bu belgeler, ABD’nin politikasına karşı çıkarak büyük bir sansasyon yaratmıştır. Pentagon Belgeleri, ABD savunma bakanı Robert S. McNamara’nın 1967’deki talimatı üzerine hazırlanan ve ABD’nin II.

Tarih Kutluk Devleti Haritası

Kutluk Devleti’nin Tarihi: Kuruluş, Yükseliş ve Yıkılışı

0

Kutluk Devleti’nin 682-744 yılları arasındaki tarihini keşfedin. Göktürk Kağanlığı’nın yıkılmasından sonra kurulan ve Orta Asya’da büyük etkiler bırakan bu Türk devletinin kuruluşu, yükselişi, önemli olayları ve nihai yıkılışını ayrıntılı bir şekilde inceleyin. Kutluk Devleti, Orta Asya’da 682-744 yılları arasında var olmuş bir Türk devletidir. Göktürk Kağanlığı’nın yıkılmasının ardından, Kutluk Kağan tarafından kurulmuştur. Kutluk Devleti, tarih

İnkılap Tarihi Devletçilik İlkesi

Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Nelerdir?

0

Devletçilik ilkesinin Türk toplumuna etkilerini keşfedin. Planlı ekonomiden teknik eleman yetiştirmeye, bölgesel kalkınmadan tarım politikalarına kadar, devletçilik Türkiye’de nasıl bir değişim yaratıyor? Devletçilik ilkesi, bir ülkenin ekonomik ve sosyal alanlarda devlet müdahalesini öngören bir politika olarak bilinir. Türk toplumu üzerinde devletçilik ilkesinin uygulanmasının sunduğu bir dizi avantaj bulunmaktadır. Bu avantajları detaylı bir şekilde inceleyerek, ekonomik,

Tarih çivi yazısı 8.0

Çivi Yazısı Nasıl Bulundu? Çivi Yazısının Tarihsel Gelişimi

0

Çivi yazısı ne zaman ve nasıl bulunmuştur? Çivi yazısının tarihçesi, tarihsel gelişimi, özellikleri nelerdir? Çivi yazısı hakkında bilgi. Çivi Yazısı Nasıl Bulundu? Elbette, çivi yazısı, insanlık tarihinin en eski yazı sistemlerinden biridir ve yaklaşık olarak M.Ö. 3200 yıllarında Sümerler tarafından Mezopotamya’da geliştirilmeye başlanmıştır. Başlangıçta Piktogramlar: Çivi yazısının kökenleri, belirli nesneleri veya fikirleri temsil eden basit

Tarih Aydınoğlu Mehmet Bey Türbesi

Aydınoğulları Beyliğinde Sanat ve Eserler, İsimleri ve Özellikleri

1

Aydınoğulları Beyliğinde sanat ve sanat eserleri. Aydınoğulları Beyliği dönemindeki sanatsal mirası ve eserleri keşfedin. Tarihi izler arasında yolculuğa çıkın. Aydınoğulları Beyliği’nden günümüze ulaşan en erken tarihli eser, Birgi Ulu Camisi ya da öteki adıyla Aydınoğlu Mehmet Bey Camiidir. Özellikle Anadolu Selçuklu geleneklerine bağlı olan bu yapı, 1312’de Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırıldı. Kare planlı, mihraba

Tarih takvim 6.0

İnsanları takvim sistemleri oluşturmaya yönelten ihtiyaçlar neler olabilir?

0

Takvim sistemleri, tarih boyunca toplumların zamanı ölçme ve kaydetme ihtiyaçlarına göre evrilmiştir. Babil’den Maya’ya, Roma’dan Çin’e farklı takvim örnekleriyle zamanın izinde bir yolculuk İnsanların takvim sistemleri oluşturma ihtiyacı, tarihsel süreçte birçok faktöre bağlı olarak gelişti. İşte bu ihtiyacın arkasında yatan bazı temel sebepler: Mevsimlerin Takibi: Örneğin, Kuzey Yarımküre’de ilkbaharın gelmesiyle beraber belli bölgelerde yabanıl geyik

Tarih avusturya tarihi

Tarihin inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnekler veriniz

0

Sosyal ve kültürel tarihi olayları ele alarak, kadın haklarından sanata, dinden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede somut örnekleri inceliyoruz. Tarih, insanlık geçmişini inceleyen bir bilim dalıdır ve bu kapsamda birçok sosyal ve kültürel olaya odaklanır. Tarihin inceleme alanına giren bazı sosyal ve kültürel olayları şu şekilde sıralayabiliriz: Toplumsal Hareketler: Kadın hakları hareketi, sivil haklar hareketi,

Tarih Amerika Kıtasının Tarihi

Tarihçilerin çağların başlangıç ve bitiş noktaları konusunda görüş birliği içinde bulunmamasının nedenleri neler olabilir?

0

Tarihçilerin çağların başlangıç ve bitiş tarihleri konusundaki anlaşmazlıklarının nedenlerini ve bu konuda ortaya çıkan örnekleri derinlemesine inceliyoruz. Tarihçilerin, çağların başlangıç ve bitiş noktaları konusunda fikir birliği içinde olmamalarının nedenleri oldukça çeşitlidir. Bu durumun altında yatan temel sebepleri aşağıdaki şekilde detaylandırabiliriz: Kaynak Farklılıkları: Tarihçiler, çalışmalarını gerçekleştirmek için farklı kaynaklara dayanabilirler. Bu kaynakların sunduğu bilgi ve perspektifler,

Tarih egitim

Bir Toplumun Tarih Öğrenimine Önem Vermemesinin Sonuçları Neler Olabilir?

0

Tarih öğreniminin ihmal edilmesi toplumun kimliğinden değerlerine kadar pek çok olumsuz sonuca yol açabilir. İşte bu sonuçların detaylı incelemesi. Bir toplumun tarih öğrenimine önem vermemesi, pek çok olumsuz sonuca yol açabilir. Bu sonuçlar, hem sosyal hem de politik boyutlarda toplumun yapısını, birliğini ve ileriye dönük kararlarını derinden etkileyebilir. İşte bu olumsuz sonuçların detayları: Kimlik Kaybı:

İnkılap Tarihi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir? Maddeler Halinde Cumhuriyetçilik İlkesi Açıklaması

4

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Cumhuriyetçilik ilkesi hakkında maddeler halinde ve detaylı bilgilendirme. Cumhuriyetçilik ilkesinin özellikleri maddeler halinde Atatürk, Milli Mücadele’nin başından beri her fırsatta egemenliğin ulusa ait olduğunu belirtiyordu. Bu amaçla saltanat kaldırılmış, cumhuriyet yönetimi gerçekleştirilmiştir. Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı milli egemenliğe ve kişi özgürlüğüne yani, demokrasiye dayanır. a. Cumhuriyetçilik, bir yönetim ilkesidir. Çünkü cumhuriyet,

İnkılap Tarihi Cumhuriyet Atatürk

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

0

Bu yazıda, Cumhuriyetçilik ilkesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen temel inkılaplar incelenmektedir. TBMM’nin açılışından kadınlara oy hakkına, anayasal değişikliklerden saltanatın kaldırılmasına kadar bir dizi önemli değişiklik ele alınır. Cumhuriyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden biri olup, halkın kendisini yönettiği bir yönetim şeklini ifade eder. Yani, ülkenin idaresi herhangi bir kişi, aile veya zümreye ait değildir; tamamen millete,

Tarih Anadolu Selçuklu Devletinde Pervaneci 7.0

Anadolu Selçuklu Devletinde Pervaneci Görevlisi Ne İş Yapardı?

0

Anadolu Selçuklu Devleti’nde pervaneci görevlisi, vergi toplama ve mali işlerle ilgilenen bir memurdu. Bu yazıda, pervanecilerin rolü ve görevleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Anadolu Selçuklu Devleti dönemindeki “pervaneci” görevlisi, vergi toplama ve mali işlerle ilgilenen bir memurdu. “Pervane” kelimesi, vergi toplama ve mali işlerde kullanılan bir tür mührü ifade ederdi. Pervaneci, vergilerin toplanması, kayıtların tutulması

Tarih Birinci Viyana Kuşatması

1529 Viyana Kuşatması: Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa Kapısındaki Kritik Kuşatması

0

1529 Viyana Kuşatması, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avusturya’nın başkenti Viyana’yı ele geçirme girişimi ve bu tarihi olayın nedenleri, gelişimi ve sonuçları. Osmanlı ve Habsburg İmparatorlukları arasındaki çatışmanın önemli bir dönüm noktası. 1529 yılında Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya’nın başkenti Viyana’yı ele geçirmek için gerçekleştirdiği ilk kuşatma olan Viyana Kuşatması’nı başlattı. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, 100.000’den fazla askeriyle şehre

Tarih Sanat Tarihi

Tarih Biliminin Araştırma Basamakları Nelerdir? Maddeler Halinde Açıklaması

0

Sosyal bilimlerin bir dalı olan tarih biliminin araştırma basamakları nelerdir? Bu konudaki araştırma örneği ve tarih bilimi nasıl icra edilir? Tarih araştırmalarında da belirtilen esaslardan farklı olmayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda bir takım yöntemler takip edilmektedir. Tarih araştırmalarında uygulanan yöntemler aşağıdaki sıralamayla yapılır: a) Kaynak taraması yapma. Araştırma yapılan alanla ilgili kaynak araştırması yapılır. Bu araştırma;

Tarih Tarihin Kaynakları

Tarih Bilimi: Geçmişi Anlamak ve Geleceğe Işık Tutmak

0

Tarih bilimi, insanlığın geçmişini aydınlatan bir disiplindir. Geçmişten ders çıkarmak için önemli bir araçtır. Tarih Biliminin Konusu Nedir? Tarih bilimi neyi inceler, önemi, çalışma yöntemleri nelerdir, tarih hakkında bilgi. Tarih bilimi, insanlığın geçmişini anlama ve açıklama amacını taşır. İnsanların geçmişteki olaylarını, toplumlarını, kültürlerini ve değişimlerini inceleyerek, bu bilgileri kaydeden ve yorumlayan bir disiplindir. Tarihçiler, bu

Tarih Tarih

Tarih Nedir? Tarih Bilimi Hakkında Detaylı Bilgi ve Tarihin Önemi

0

Tarih, insanlık geçmişini anlama ve değerlendirme yoludur. Tarih bilimi ve tarihin önemini bu yazımızda keşfedin. Tarih ile ilgili bilgilerin yer aldığı tarih bilimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Tarih hangi konuları ele alır? TARİH, geçmişteki insan topluluklarının gerek kendi aralarında, gerekse komşuları ile olan siyasal, toplumsal münasebetlerini, yerini, zamanını göstererek anlatan bilimdir. Geçmiş hakkında

Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 9.0

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar: Tarihin Kökenlerine Yolculuk

0

Uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar konu anlatımı. Tarih öncesi dönemlerden antik uygarlıklara kadar; insanlığın yolculuğunu ve ilk uygarlıkların yükselişini keşfedin. Detaylı bir inceleme! Tarihin derinliklerine yolculuk yapmaya hazır mısınız? İnsanlığın büyüleyici yolculuğunu ve uygarlığın doğuşunu keşfetmek için bize katılın. Uygarlığın kökenleri, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar olan uzun bir serüvenin temelini atmıştır. Bu yazıda, ilk

Tarih Kavalalı Mehmet Ali Paşa

Kavalalılar Hanedanı, Mısır’ın Hanedanlık Serüveni ve Önemli İsimler

0

Kavalalılar kimlerdir? Kavalalılar, Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da kurduğu hanedanlıkla bağlantılıdır. Bu yazıda, Kavalalı hanedanının tarihçesi ve önemli isimleri olan Mısır valileri, hidivleri ve kralları hakkında bilgi bulabilirsiniz. Osmanlı’nın etkisi altında, Kavalalılar aynı zamanda Sudan, Uganda ve Eritre gibi bölgelerde de hüküm sürmüşlerdir. Kavalalılar; Kavalalı Mehmet Ali Paşa‘nın Mısır’da kurduğu hanedana “Kavalalılar” denir. Konya’ dan Kavala’ya

Tarih Kavalalı Mehmet Ali Paşa

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? İsyanın Tarihi

0

Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı nedenleri ve sonuçları nedir? Osmanlı tarihinin ilginç bir karakteri olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanının tarihi, Kütahya Antlaşması hakkında bilgi. Aslı Kavala şehrinden olan Mehmet Ali Paşa, Napolyon’un Mısır’ı istilâ ettiği sırada gönüllü askerlerle birlikte Mısır’a gelmişti. Orada zekâsı ile kendisini göstermiş ve başıbozuk askerlere komutan olmuştu. Mehmet Ali zeki, çalışkan,

İnkılap Tarihi Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması, Türkiye’nin Bağımsızlık Simgesi ve Sınırların Belirlenmesi, Maddeleri ve Önemi

0

Lozan Barış Antlaşması ne zaman kimler arasında gerçekleşmiştir, önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması, Türkiye’nin bağımsızlığını ve sınırlarını güvence altına alan tarihi bir anlaşmadır. İşte antlaşmanın önemi ve başlıca maddeleri. Mudanya Ateşkesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti barış için İsviçre’de Lozan şehrinde toplanacak olan konferansa çağrıldı. Türk delegeleri, bu sırada Hariciye Vekâletine (Dışişleri Bakanlığına) getirilen,

Tarih Akad Kurucu Kralı Sargon

Akadlar Kimdir? Akad İmparatorluğu Tarihçesi, Kültür ve Dini Hakkında Bilgiler

7

Akadlar ne zaman ve nerede kurulmuştur? Akadlar kimlerdir? Akad İmparatorluğu hakkında tarihi, kültürel ve dini açıdan detaylı bir bilgilendirme. Tarihçesi, tanımlaması ve Sümer etkisiyle birlikte inceleyin. Akad İmparatorluğu, tarihte Mezopotamya‘da var olmuş antik bir imparatorluktur. Yaklaşık M.Ö. 2334-2154 yılları arasında Sümerler tarafından kurulmuş ve hüküm sürmüştür. Akad İmparatorluğu, Sargon tarafından kurulan Akad krallığı tarafından kurulmuştur.

Tarih Osmanlıda Akağalar (Beyaz Hadımlar)

Osmanlıda Akağalar (Beyaz Hadımlar) Kime Denirdi? Akağalar Hakkında Bilgiler

0

Osmanlı Sarayında beyaz hadımlar olarak da bilinen akağalar hakkında bilgiler. Nasıl seçilir ne tür görevler alırlardı? Akağalar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Osmanlı İmparatorluğu’nda “Beyaz Hadımlar” veya bilinen diğer adlarıyla “Akağalar“, sarayda hizmet veren bir grup hadıma verilen isimdir. Beyaz Hadımlar, genellikle sarayın iç işlerinden ve haremdeki görevlerden sorumluydu. Bu pozisyonlar, genellikle erkek çocuklarının Osmanlı İmparatorluğu’na

Tarih bira

Bira Nedir? Bira Hangi Medeniyet Tarafından Bulunmuştur? Biranın Tarihçesi Nasıldır?

0

Bira nedir? Bira’nın tarih boyunca gelişimi. İlk birayı kimler yapmıştır. Eski kaynaklarda bira hakkında bilgi. Biranın tarihçesi. Bira, tahılların genellikle arpa maltının fermantasyonuyla üretilen alkollü bir içecektir. Genellikle su, malt, şerbetçiotu ve maya kullanılarak yapılır. Malt, tahılın çimlenmesi ve ardından kurutulmasıyla elde edilen bir üründür. Şerbetçiotu, biraya karakteristik tat ve aroma veren bitkisel bir bileşendir.

Tarih Baltacılar

Zülüflü Baltacı Ocağı Nedir? Ne Zaman Kurulmuştur? Özell

0

Zülüflü Baltacı Ocağı ne zaman ve nerede kurulmuştur? Baltacılar ve baltacı ocağı ile ilgili bilgiler. Osmanlı döneminin hizmet görevlileri olan Zülüflü Baltacı Ocağı hakkında bilgiler edinin. Baltacılar; Osmanlı sarayının “bîrûn” denilen dış hizmet ocaklarından biri, “teberdar” adı da verilirdi. II. Murat döneminde kuruldu. Fatih Sultan Mehmet döneminde Topkapı Sarayı yapılınca buranın hizmetine verilenlere “zülüflü baltacı”;

Tarih binbirdirek sarnici

Binbirdirek Sarnıcı, İstanbul’un Derinliklerinde Gizlenen Tarihi Hazine

0

İstanbul’un tarihi güzelliklerinden biri olan Binbirdirek Sarnıcı hakkında merak edilenler. İmparator I. Justinianus’un eseri olan bu sarnıcın tarihi ve mimari özellikleriyle büyüleyici bir keşif için yazımızı okuyun. Binbirdirek Sarnıcı, İstanbul, Türkiye’de bulunan tarihi bir yer altı su sarnıcıdır. Sarnıç, şu anda İstanbul’un Sultanahmet Meydanı’nda yer almakta olup, Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminde 6. yüzyılda inşa

Tarih Türkeşler Devleti (Türgişler Devleti) Haritası

Türkeşler Devleti (Türgişler Devleti) Tarihi, Kuruluşu ve Yıkılışı Hakkında Bilgiler

0

Türkeşler Devleti (Türgişler Devleti), Orta Asya’da 8. ve 9. yüzyıllar arasında varlık gösteren bir Türk devletidir. Devletin kuruluşu, Göktürklerin zayıflaması ve bölünmesiyle başlamıştır. İşte bu devletin tarihi hakkında detaylı bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. Türgişler, İssık Gölü civarında yerleşik olan On-Ok kabilelerinden biridir. Hem Hunlar hem de Göktürkler devletlerinin kurulduğu dönemlerde bu bölgede var olmuşlar ve

Tarih Boer Savaşları

Britanya ve Boerlar Arasındaki Boer Savaşları, Direniş, Toplama Kampları ve Güney Afrika’nın Yeni Dönemi

0

Boer Savaşları kimler arasında ve ne zaman gerçekleşmiştir? Britanya İmparatorluğu ile Boer cumhuriyetleri arasında yaşanan Boer Savaşları, altın ve elmas madenleri üzerindeki kontrol mücadelesiyle bir dönüm noktasıydı. Bu makalede, savaşın arka planını ve nasıl sonuçlandığını keşfedin. Boer Savaşları, 1899-1902 yılları arasında Güney Afrika‘da gerçekleşen bir dizi çatışmadır. Bu savaşlar, Britanya İmparatorluğu ile iki Boer cumhuriyeti

Tarih Delphi Tapınağı

Delphi Tapınağı Nerededir? Apollon Kehanetleri ve Antik Yunan Dini Merkezi

0

Delphi Tapınağı nerededir? Delphi Tapınağı, antik Yunan döneminin en etkileyici dini merkezlerinden biriydi. Apollon’un kehanetleri ve tapınağın mimari özellikleri hakkında detaylı bir inceleme. Delphi Tapınağı, antik Yunanistan’da bulunan Delphi şehrinde yer alır. Delphi, günümüzde Yunanistan’ın Orta Yunanistan bölgesinde, Parnassus Dağı’nın eteklerinde bulunan küçük bir kasabadır. Antik dönemde Delphi, Yunanistan’ın en önemli dini merkezlerinden biriydi ve

Tarih At Meydanı

At Meydanı Nerededir? Sultanahmet Meydanı (Hippodrom veya At Meydanı) Tarihi İlginç Olaylar Nelerdir?

0

At meydanı Nerededir? At Meydanı Tarihi, özellikleri, tarihsel eserleri, At meydanı hakkında bilgi. Sultanahmet Meydanı (Hippodrom veya At Meydanı) Tarihi İlginç Olaylar Nelerdir? At meydanı; Bizans döneminde Hipodrom, Osmanlı döneminde (9 Haziran 1617’ye kadar) Atmeydanı, bu tarihten günümüze kadar da Sultanahmet Meydanı adıyla anılan alandır. Sultanahmet Camisi, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü (eski İktisadi ve Ticari İlimler

İnkılap Tarihi Mustafa Kemal Atatürk

Kurtuluş Savaşı Tarihi, Bir Milletin İstiklal Mücadelesi ve Bu Dönemde Yaşananlar

1

Kurtuluş Savaşı tarihi ile ilgili bilgiler. Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin destansı bir hikayesidir. Kurtuluş Savaşının başlangıcından Lozan Barış Antlaşmasına kadar geçen sürede yaşananlar savaşlar hakkında kısa kısa bilgiler. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda yenildikten sonra, yurdumuz yabancı işgal kuvvetlerinin eline düşmüştü. İşte, anayurdu düşmanlardan kurtarmak, bağımsızlığımızı yeniden kazanmak için, milletçe giriştiğimiz

İnkılap Tarihi Çanakkale Zaferi Resimleri

Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları, Kahramanlığın Epik Hikayesi, Tarihin Unutulmaz Destanı

0

Çanakkale kara ve deniz savaşları hakkında bilgi. Çanakkale savaşları, 20. yüzyılın en önemli savaşlarından biridir. Bu yazıda, kara ve deniz savaşlarının ayrıntılarını keşfederek, tarihin unutulmaz destanını yeniden yaşayın. Çanakkale Savaşları Birinci Dünya Savaşı sırasında, İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Çanakkale Boğazı ile çevresinde yapılan savaşlar (3 Kasım 1914-9 Ocak 1916), Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında

1 2 3 24