Kategori İsmi: Tarih

Tarih Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

Birinci Dünya Savaşının Önemi ve Sonuçları Ne Olmuştur?

0

Birinci Dünya Savaşının önemi nedir? Birinci Dünya Savaşının sonuçları neler olmuştur? Nelere yol açmıştır? Birinci Dünya Savaşı, belki bütün dünya tarihinin en önemli olayıdır. Belki şiddeti ve tahrip gücü bakımından İkinci Dünya Savaşı ilkini çok geçmiştir. Fakat dünya düzenine getirdiği değişiklikler birincisinden fazla değildir. Birinci Dünya Savaşı o zamana kadar tahmin dahi edilemiyecek büyüklükte askeri

Yakın Tarih Ankara Başkent Oluşu

Ankara’nın Başkent Oluşu ve Ahilik Teşkilatı Arasındaki İlişki

0

Ankara’nın başkent oluşu ile Ahilik teşkilatı arasındaki ilişki nedir? Ankara’nın Başkent oluşunun kısa tarihi. Kurtuluş Savaşı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ulusunun galip çıkması neticesinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması sonrası 23 Eylül 1923 tarihinde İstanbul’u işgalci kuvvetler terketmeye başladılar. İşgalcilerin İstanbul’u tahliyesi 6 Ekim 1923 gününe kadar sürdü. Tahliye tamamlandıktan sonra bu defa da

Yakın Tarih Çırağan Sarayı

Çırağan Saray Ne Zaman Yapıldı? Mimari Özellikleri ve Tarihçesi

0

Çırağan Sarayı nerededir? Çırağan Sarayı’nın tarihçesi, mimarisi, özellikleri, Çırağan Sarayı hakkında bilgi. Çırağan Sarayı; İstanbul Boğaziçi’nde, Beşiktaş ile Ortaköy arasında saraydır. 17. yüzyıl başında Kazancıoğlu Bahçesi diye adlandırılan yeri IV. Murat kızı Kaya Sultan’a; III. Ahmet de Sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa ile kızı Fatma Sultan’a verdi. Çırağan şenlikleri burada yapıldığından yalıya Çırağan Yalısı adı verildi.

Tarih Friglerin Özellikleri (Kısaca)

Frigler Ne Zaman ve Nerede Kuruldu? Tarihçeleri ve Özellikleri

0

Frigler ne zaman ve nerede kurulmuş bir medeniyettir? Friglerin özellikleri, tarihleri, tarihteki yerleri hakkında bilgi. Frigler; Orta Anadolu’da Kızılırmak ve Konya bölgeleri ile Tuz Gölü’ ne kadar uzanan yörede yaşamış olan ilkçağ topluluğudur. Yaşadıkları bölgenin kesin sınırlarını saptamak zordur. Yaklaşık olarak sınırları şöyle çizilebilir: Hellenistik Çağ’da Frigya Epiktetos (Küçük Frigya) adını taşıyan ve Friglerce kutsal

Tarih Bursa Ulu Cami

Bursa Şehrinin Tarihçesi ve Tarihi Yerleri – Bursa’yı İlk Kim Fethetti?

0

Bursa ilinin tarihi, tarihçesi. Bursa ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi. Bursa’yı ilk kim Türk topraklarına kattı? BURSA TARİHİ; Kent, İÖ 6. yüzyılda Bitinya Kralı Prusias tarafından kuruldu. Kentin adı da kurucusu Prasias’tan Prusa biçimini aldı; Türkler tarafından Bursa’ya dönüştürüldü. İÖ. 74’te Bitinya, Kralı IV. Nikomedes’in ölümüyle ülkesi vasiyeti üzerine Roma imparatorluğuma bağlandı.

Tarih Belgrad

Balkanların En Güzel Şehirlerinden Belgrad’ın Tarihi ve Tarihsel Eserler

0

Belgrad hangi ülkededir? Belgrad ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Yugoslavya Belgrad hakkında bilgi. Belgrad; Sırpça Beograd. Yugoslavya’nın başkenti; Sırbistan Cumhuriyeti’nin merkezidir. Tuna Irmağı’nın sağ kıyısında, Sava ile birleştiği yerde, Balkanları Avrupa’ya bağlayan yolların kavşak noktasındadır. Yugoslavya’nın en büyük kentidir. Endüstri (makine, elektrik donanımı, dokuma, ayakkabı, kimya, kâğıt, besin vb), ticaret ve kültür (Belgrad Üniversitesi, 1863; Sırp

Tarih İsfendiyaroğulları (Candaroğulları)

Candaroğulları Beyliği Tarihi (Kuruluşu, Hükümdarları ve Yıkılışı)

0

Candaroğulları Beyliğinin kuruluşu, Hükümdarları, Osmanlılarla akrabalıklar ve yıkılışı. Anadolu Beyliklerinden Candaroğulları Beyliği ile ilgili bilgi. CANDAROĞULLARI; Anadolu Türk Beylikleri’ndendir. Sonradan 8. hükümdarının adından ötürü «İsfendiyaroğulları» diye daha çok tanınmıştır. Bu hanedana sonuncu hükümdardan dolayı «Kızıl-Ahmedlular» da denilmiştir. Önceleri Candaroğulları diye anılan bu sülale, kurucusunun adını taşımaktaydı ki, diğer Anadolu Beylikleri de bu şekilde, kurucularının adını

Tarih Likya Neresidir?

Likya (Lykia) Bölgesi Neresidir? Likya (Lykia) Tarihi

0

Tarihsel bir bölge olan ve Likya Yolu ile turistik bir değeri de olan Likya (Lykia) ile ilgili bilgiler ve Likya tarihi hakkında bilgi. LİKYA (LYKİA), Anadolu’nun güneybatısında tarihsel bölge. Kabaca Teke Yarımadası’nın bulunduğu bölgeyi kapsar. Kesin sınırlarını belirlemek zordur. Eski Yunan kaynaklarında Likyalı adı verilen halkın, tarihin bir kesitinde egemen, bir kesitinde de etkin oldukları

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı ( Sivas Kongresi)

Sivas Kongresi Hakkında Bulabileceğiniz En Detaylı Bilgiler

0

Milli Mücadele döneminin en önemli kongrelerinden birisi olan Sivas Kongresi ile ilgili bilgi. Sivas Kongresi önemi, amacı, maddeleri ve sonuçları nelerdir? SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919) Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı Amasya Genelgesi’nde duyurulmuş ve her ilden üç kişinin katılması istenmişti. Sivas Kongresi’nin Amaçları Ülke genelindeki direnişi tek bir elde toplayarak daha etkili hale getirmek Amasya

Tarih 1878 Berlin Antlaşması Maddeleri ve Önemi

1878 Berlin Kongresi ve Antlaşması Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

0

Berlin Kongresi ve Antlaşması nedir, ne zaman ve nerede imzalanmıştır? Berlin Kongresi ve Antlaşması maddeleri hakkında bilgi. Berlin Kongresi ve Antlaşması; Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Ayastefanos Antlaşması’nın değiştirilmesi için yapılan kongre ve imzalanan antlaşmadır. 3 Mart 1878’de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Ayestefanos Antlaşması, Avrupa’ da politik dengeyi değiştirdi ve Rusya’ yı,

Tarih Bedesten

Bedesten Nedir? Anlamı Nedir? Ne İşe Yararlar? Özellikleri ve Ünlü Bedestenler

0

Bedesten ne demektir? Ne anlama gelir? Ne işe yararlar? Osmanlı dönemindeki önemli bedestenler, bedestenlerin özellikleri, hakkında bilgi. Bedesten; Doğu dünyasının önemli kentlerindeki ticaret bölgelerinin içinde yer alan ve değerli eşya, kumaş, silah gibi malların alınıp satıldığı, üstü örtülü ve korunmalı kâgir çarşılara verilen genel addır. Türk çarşılarının çekirdeğini, yangınlardan korumak için genellikle taştan yapılan bedestenler

Tarih Cenevizlilerin Haritası

Cenevizliler Kimlerdir? Osmanlı İle İlişkileri Nasıldı? Tarihleri

0

Cenevizliler kimlerdir? Cenevizliler kimlere denir, ne zaman ve nerede yaşamışlardır, tarihleri, haklarında bilgi. Cenevizliler; Osmanlıların Cenovalılara verdikleri addır. Ortaçağdaki deniz savaşları sırasında güçlü bir donanma oluşturan Cenevizliler, bu donanmayla Haçlı Seferleri’ne katılarak etkili oldular. 1099’da bağımsız San Giorgio Cumhuriyeti’ni kurdular. Denizdeki güçleri nedeniyle doğu limanlarında ayrıcalıklar elde edip 12. yüzyılda ilk komandit ortaklıkları ve deniz

Tarih İsfendiyaroğulları (Candaroğulları)

İsfendiyaroğulları (Candaroğulları) Tarihi – Ne Zaman ve Kim Tarafından Kuruldu?

0

İsfendiyaroğulları (Candaroğulları) Beyliği ne zaman, kim tarafından nerede kurulmuştur? Candaroğulları beyliği tarihi hakkında bilgi. İsfendiyaroğulları (Candaroğulları); Anadolu Türk beyliğidir (1292-1462). Kurucusu Şemsettin Yaman Candar. Kastamonu, Sinop, Çankırı, Zonguldak ve Çorum’ un bir bölümüne egemen oldu. Beyliğe adından ötürü İsfendiyaroğulları ile son dönemindeki hükümdarı adıyla Kızıl Ahmetli Beyliği de denir. Selçuklular döneminde yöre valisi Yuvalak Arslan’ın candan

Tarih Cönk Nedir? Cönk Örnekleri ve Cönk Defterlerinin Özellikleri Nelerdir?

Cönk Nedir? Cönk Örnekleri ve Cönk Defterlerinin Özellikleri Nelerdir?

0

Cönk ne demektir? Elyazması derleme defteri olan Cönk defterlerin özelikleri, cönk örnekleri nelerdir, cönk hakkında bilgi. Cönk; geçmiş dönemlerde kullanılmış elyazması derleme defterleridir. Adının Malezya’daki uzun, ince yelkenli gemiden geldiği; biçimiyle olduğu kadar içeriğinin karışıklığıyla da ona benzediği konusunda değişik yorumlar vardır. Genellikle doğaçtan (irticai) yaratan, eserini saz ve ezgi eşliğinde sözlü olarak yayan halk

Tarih Çağatay İmparatorluğu Haritası

Çağatay Devleti Ne Zaman ve Kim Tarafından Kuruldu?

0

Çağatay Devleti ne zaman, kim tarafından ve nerede kuruldu? Çağatay Devletinin özellikleri, tarihi hakkında bilgi. Çağatay Devleti; Cengiz Han ın torunları tarafından, oğlu Çağatay adına Türkistan’da kurulan Moğol devletidir. Çağataş 1224’de öldü. Oğul Mutugen, 1221’de Mabiyan’da öldürüldü. Öteki oğlu Yesu Mönge ise Moğollar arasında oldukça saygın bir yere sahipti. Bu yüzden Çağatay’ın yerine kağan atanan Mutugen’in

Tarih Laleli Camii

Türk Mimarlık Tarihi – Örnek Yapılar ve Tarihsel Gelişim ve Mimari Özellikler

0

Türk mimarlık tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin örnekleri ile geniş bir şekilde verildiği sayfamız. TÜRK MİMARLIĞININ Türk tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. Orta Asya ile çağlarının en büyük medeniyetlerini kurmuş olan Türkler özellikle mimarlıkta büyük eserler yaratmışlardır. Doğu Türkistan’ın çok eski bir kültür ülkesi olan Tarım bölgesinde M.Ö. II. yüzyılda Hunlar, M. S.

Tarih Çatalhöyük

Çatalhöyük : Neolitik Döneme Ait 9 Bin Yıllık Yerleşim Yeri Hakkında Bilgi

0

Çatalhöyük nerededir? Neolitik döneme ait Çatalhöyük’ün tarihçesi, özellikleri, arkeolojik önemi hakkında bilgiler. Çatalhöyük, Konya’nın Çumra İlçesi’nde höyüktür. İlçenin 11 km kuzeyinde yer alır. Biri doğuda neolitik, öteki kalkolitik evreye ait olan iki höyükten oluşur. 1961-1965 arasında İngiliz arkeolog James Mellaart tarafından kazıldı. 123.750 metrekarelik büyük bir alanı kaplar; kültür toprağı dolgusu 19 m’den fazladır. Yapılan

Tarih Rönesans

Rönesans Nedir? Rönesans Dönemleri ve Etkileri Nelerdir?

0

Rönesans nedir? Rönesans nasıl tanımlanır ve nasıl bir devirdir? Rönesansın dönemleri, açıklamaları ve etkileri nelerdir? Rönesans ortaçağın din ve skolastik anlayışından kurtulan Batı toplumlarında Antik Çağ sanat ve kültür değerlerine dayanarak yarattıkları en çok insana önem veren yeni eğilimdir. Rönesans sanatı, ortaya çıktığı 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’yı derinden etkiledi ve bu etkilerini 20. yüzyıla

Tarih İpek Yolu

Tarihteki Önemli Ticaret Yolları Hangileridir? Ticaret Dışındaki Etkileri Neler?

0

Tarihteki önemli ticaret yolları nelerdir? Kral yolu, ipek yolu, baharat yolu nerededir, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Tarihteki Önemli Ticaret Yolları Ticaret yolları sadece malların taşındığı ve alışveriş faaliyetlerinin yapıldığı güzergâhlar değildir. Aynı zamanda ülkeler ve toplumları kültürel, teknolojik ve idari olarak etkileyen, geliştiren, değiştiren tanıştıran ulaşım hatlarıdır. İşte bu yollardan biri de İpek Yolu’dur. İpek

Tarih Hz. Muhammed Savaş

Hz. Muhammed Dönemi Savaşları – Nedenleri Sonuçları ve Fethedilen Yerler

0

Hz. Muhammed döneminde hangi savaşlar yapılmıştır, nasıl sonuçlanmıştır? Hz. Muhammed’in katıldığı savaşlar hakkında bilgi. HZ. MUHAMMED DÖNEMİ YAPILAN SAVAŞLAR BEDİR SAVAŞI (624) Müslümanlar, Mekke’de bıraktıkları mallarını Kureyş kervanına el koyma ile karşılamak isteyince putperestler harekete geçmişlerdir. Bu mücadele Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Önemi ve Sonuçları O Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferidir. O İslamiyete katılım artmıştır.

Tarih Fetret Devri

Fetret Devri Nedir? Ne Zaman ve Neler Olmuştur? Kısaca Açıklaması

18

Tarihimizde Fetret Devri (dönemi) diye anılan devir ile ilgili bilgi, Fetret Devri nedir? Ne zaman olmuştur, Fetret Devrini sona erdiren padişah kimdir? Fetret Devri tarihimizde 11 yıl sürmüş bir devre verilen isimdir. Fetret Arapça’da kargaşa anlamına gelir. Yani bu dönem “Kargaşa Dönemi” olarak da isimlendirilebilir ancak tarihimize Fetret Devri olarak geçmiştir. 28 Temmuz 1402 Ankara

Tarih Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

Ahilik Teşkilatının Özellikleri Nelerdir? Görevleri ve Faydaları

0

Ahilik Teşkilatı ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur? Ahilik teşkilatının özellikleri, görevleri, faydaları nelerdir? Ahilik kültürü hakkında bilgi. Ahilik; kökü eski Türk töresinde bulunan, Anadolu’da Türk birliğinin kuruluş döneminde güçlü bir gelişim gösteren, esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içeren halk ocağıdır. Ocakta, çok sıkı bazı kurallar uygulandığı ve öncelikle esnaf arasında yayıldığı için,

Tarih Divan-ı Humayun

Osmanlı’da Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri Nelerdir?

11

Osmanlıda Divan-ı Hümayun, özellikleri, görevleri, kuruluşu ve üyeleri ile ilgili bilgi. Divan-ı Hümayun üyelerinin isimleri ve görevleri nelerdir? Osmanlı Devleti’nde, hem toplantının kendisi hem de toplantı yapılan yer bu kelime ile karşılanıyordu . Divan denildiğinde, bize ilk önce merkez teşkilatındaki Divan-ı Hümayun’u çağrıştırır. Devlet merkezindeki başka kurullar ve yine eyaletlerdeki valilerin meclisleri de divan olarak

Tarih Fransa İhtilali

Fransız Devrimi Ne Zaman, Nasıl ve Neden Yapıldı? Nasıl Sonlandı?

0

Fransız Devrimi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Fransız Devrimi’nin tarihi, özellikleri, öncüleri ve sonuçları hakkında bilgi. Fransız Devrimi; 1789’da başlayarak Fransa’da 10 yıl süren büyük devrimdir. 18. yüzyılda Fransa’da yönetime mutlak monarşi egemendi. Soyluların ve din adamlarının ayrıcalıkları büyüktü. Halk için özgürlük ve eşitlik yoktu. Endüstrinin ve burjuvazinin gelişmesi, topluma yeni bir düşünce anlayışı getirmişti.

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilalinin Öncüleri ve Önemli İsimleri Kimlerdir?

0

Fransız İhtilali’nde yer alan önemli kimseler kimlerdir? Fransız İhtilali’nin öncüleri ve İhtilal’deki yerleri hakkında bilgi. Fransız İhtilali’nin Öncüleri ve Önemli İsimleri Fransız Devrimi’ne çok sayıda insan karışmıştır. Aşağıda o dönemin kraliyet mensupları, devrimcileri ve diğer nüfuzlu kişilerinin listesini ve etkilerini bulabilirsiniz. Kraliyet Mensupları Fransa Kralı Louis XVI – Fransız Devrimi başladığında Louis XVI Fransa kralı

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilali Ne Zaman ve Neden Olmuştur? Önemi Nedir?

1

Fransız İhtilali ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Fransız İhtilali’nin sebepleri, tarihi ve önemi hakkında bilgi. Fransız İhtilali; tarihin dönüm noktalarından biridir. Bazı tarihçiler Yeniçağ’ı “İhtilal’e kadar” ve “İhtilal’den sonra” olmak üzere ikiye ayırırlar, 1789’dan sonraki devreye “Yakınçağ” derler. 1789 Fransız İhtilali’ni hazırlayan sebepler çeşitlidir. XVIII. yüzyılda Fransa’da yetişen filozoflar, İngiltere’de yetişen ekonomi nazarıyecileri, insan hakları

Tarih II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ

II. Meşrutiyet’in İlanı ve Sonuçları – Madde Madde 2. Meşrutiyet Dönemi

0

II. Meşrutiyet ne zaman ve neden ilan edilmiştir? 2. Meşrutiyet’in ilanı, sonuçları, 31 Mart Olayı ve 2. Meşrutiyet Dönemi hakkında bilgi. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1908-1918) Meşrutiyet, hükümdar ile birlikte bir meclisin ülke yönetiminde bulunmasıdır. Osmanlı Devleti’nde I. Meşrutiyet, 23 Aralık 1876’da Jön Türklerin baskısıyla II. Abdülhamit tarafından ilan edilmişti. İlk Osmanlı Mebusan Meclisi 20 Mart

Tarih 93 Harbi (1877-78 Osmanlı Rus savaşı)

1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı : Anadolu Cephesi

0

1877-1878 Osmanlı – Rus Harbi (93 Harbi) Anadolu Cephesi nedenleri, sonuçları, 93 Harbi Anadolu Cephesi ile ilgili bilgi. Bu cephede Başkomutan Gazi Ahmet Muhtar Paşa idi ve buyruğunda 57 bin askerle 97 top vardı. Askerin çoğunluğu eğitimden yoksun redif ve mustahfızlardan oluşuyordu. Buna karşılık Ermeni kökenli General Boris Melikof komutasındaki Rus Ordusu 125 bin kişi

Tarih 1877 - 1878 Osmanlı Rus Savaşı Rumeli Cephesinde Yaşananlar

1877 – 1878 Osmanlı Rus Savaşı Rumeli Cephesinde Yaşananlar

0

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı: Rumeli Cephesi nedenleri, sonuçları. Doksanüç harbi Rumeli Cephesi ve Plevne Savunması hakkında bilgiler. Her iki yanın en büyük askeri güçlerinin toplandığı bu cephede Osmanlı başkomutanı, Serdarıekrem Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa idi. Osmanlı kuvvetleri, üç orduya ayrılmıştı: Rusçuk, Silistre, Şumnu ve Varna arasında bulunan Doğu Ordusu Müşir Ahmet Eyüp Paşa; Vidin’ de bulunan

Yakın Tarih 1939 Ankara İttifakı Neden ve Hangi Ülkeler Arasında İmzalanmıştır?

1939 Ankara İttifakı Neden ve Hangi Ülkeler Arasında İmzalanmıştır?

0

İkinci Dünya Savaşının başlaması ile birlikte Türkiye’ni,n Fransa ve İngiltere ile imzalamış olduğu 1939 Ankara İttifakı hakkında bilgiler Ankara İttifakı, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 19 Ekim 1939’da Ankara’da, Türkiye-Fransa-İngiltere arasında imzalanan karşılıklı yardım ve işbirliği antlaşmasıdır. İttifakın Sebepleri Almanya’nın 15 Mart 1939’da Çekoslovakya’yı ele geçirerek “hayat sahası” uygulamasına başlaması, 1928’den başlayarak Akdeniz’de Türkiye için bir

Yakın Tarih 1963 Ankara Antlaşması

1963 Ankara Antlaşması Kimler İmzalanmıştır? İçeriği Nedir?

1

1963 yılına imzalanmış olan ve Türkiye’nin o dönem ki adı ile AET olan Avrupa Birliğine girişi için imzalanmış Ankara Antlaşması hakkında bilgi 1963 Ankara Antlaşması, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) üye olarak katılmasını öngören 12 Eylül 1963 tarihli antlaşmadır. Türkiye AET’ye katılmak için 31 Temmuz 1959’da ilk girişimde bulunmuş ve AET Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin bu

Tarih 2. Selim

2. Selim (Sarı Selim) Dönemi Olayları, Savaşları ve II. Selim’in Özellikleri

0

Osmanlı Padişahlarından 2. Selim (Sarı Selim) hayatı, biyografisi, padişahlık döneminde yaşananlar. Sokullu dönemi ve II. Selim’in özellikleri nelerdir? 2. Selim; Osmanlı padişahıdır. (İstanbul 1524-ay.y. 1574). Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan‘dır. Sarayda eğitim gördü. Sancakbeyliği göreviyle önce Konya’ya 1543’te de Manisa sancakbeyliğine atandı. Cihangir’in ölmesiyle, Şehzade Bayezit ile saltanat varisi olarak kaldılar. Hürrem Sultan,

Tarih Avrupa Hun Devleti Haritası

Avrupa Hun Devleti Özellikleri – En Parlak Dönemi Atilla Hakkında

0

Büyük Hun Devletinin yıkılışından sonra başlayan göçler yolu ile Avrupa’ya ulaşan Hunların kurduğu Avrupa Hun Devleti özellikleri, Atilla dönemi. Avrupa Hun Devleti • 4. Yüzyılın ortalarından sonra Volga ırmağının ötelerinden gelen Hunlar, ilk önce Alanlarla çarpıştılar. Daha sonra Ostrogot devletini yıkan Hunlar, Vizigotları da yenerek Roma İmparatorlugu’nun Tuna sınırına ulaştılar. • 434’te başa geçen Atilla,

Tarih Büyük Hun İmparatorluğu Haritası

Büyük (Asya) Hun Devletinin Özellikleri Nelerdir? Hükümdarları ve Dönemleri

0

Büyük Hun Devleti ya da Asya Hun Devletinin özelliklerinin maddeler halinde sıralanması, Asya Hun Devletinin hükümdarları ve dönemleri hakkında bilgi. Büyük (Asya) Hun Devleti Özellikleri Maddeler Halinde Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı devlet olan Hunlar, Göktürk ve Uygurların atalarıdır. Hunlar tarihte ilk kez bütün Türkleri bir bayrak altında toplamışlardır. M.Ö. 3 Yüzyıldan itibaren bir Hun

1 2 3 16