Browsing: İnkılap Tarihi

İnkılap Tarihi 23 Nisan

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (23 Nisan 1920), Alınan Kararlar

0

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman ve nasıl açılmıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, alınan kararlar ve önemi hakkında bilgi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (23 Nisan 1920) İstanbul’un işgaliyle Ankara ve Mustafa Kemal ülkede söz sahibi tek yetkili olarak kalmıştı. Mustafa Kemal ilk iş olarak Ankara’da bir meclisin toplanmasını düşündü. İstanbul’un işgali, Mebuslar Meclisi’nin

İnkılap Tarihi TBMM'nin Açıldıktan Sonraki İlk Çalışmaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, İlk Meclisin Özellikleri, Nitelikleri

0

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ilgili maddeler halinde özet bilgilerin yer aldığı ve ilk meclisin nitelikleri hakkında bilgiler. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920): İstanbul’un İngilizler tarafından 16 Mart 1920 tarihinde işgalinden sonra, Mustafa Kemal, Türk milletinin, milli bir birlik kurarak kendisini kurtarabileceği inancını açığa vurmanın zamanı geldiğini anladı. Yapılacak işleri

İnkılap Tarihi Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesinin Maddeleri Nelerdir? Önemi Nedir?

0

Amasya genelgesi nedir? Amasya Genelgesinin maddeleri nelerdir? Amasya Genelgesinin önemi, tarihi, hakkında bilgi. Amasya Genelgesi Maddeleri ve Önemi Amasya Genelgesi; Amasya da 22-23 Haziran 1919’da alınmış kararları içeren, Anadolu İhtilali’nin başlangıcı sayılan bildiridir. Bildiride açıklanan kararlar, Mustafa Kemal’in 12 Haziran 1919’da Havza’dan Amasya’ya gelmesi ve 14 Haziran 1919’da Amasya’da kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çalışmalarının sonucunda

İnkılap Tarihi Çanakkale Zaferi

Çanakkale Zaferi İle İlgili Yazı – Çanakkale Savaşı ve Zaferi Hakkında Bilgi

27

Çanakkale Zaferi 18 Mart anlam ve önemi, ile ilgili bilgi, hakkında yazı. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü hakkında yazı. ÇANAKKALE ZAFERİ (18 MART) Çanakkale Zaferi Türk tarihinin kaderini değiştiren bir kahramanlık destanıdır. Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin amacı Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u ele geçirmekti. Böylece ortakları olan Rusya’ya askeri yardım kolaylıkla gönderilebilecekti. Aynı zamanda

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesinin Özellikleri, Savaşlar ve Sonuçları

0

Kurtuluş Savaşı’nda doğu cephesinin özellikleri, sonuçları, Ermeni sorunu ve Ermenistan ile savaş ve sonuçları hakkında bilgi. Doğu Cephesi; 1878 Berlin Antlaşmasından sonra İngiltere ve Rusya’nın çıkarları doğrultusunda Ermeni ayaklanmaları başladı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca Ruslar ülkelerinden getirdikleri Ermeni birliklerini Doğu Anadolu’da kullandılar. Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermenilerde Ruslar’ın yanında yer almıştır. Doğu Anadolu’nun savunmasını zorlaştırdıkları için

İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İşgal Edilen Yerler

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İşgal Edilen Yerler

2

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası meşhur 7. maddeye dayanılarak Anadolu’da nereleri işgal edilmiştir? Mondros ateşkes antlaşmasından sonra işgal edilen yerler. Antlaşmanın 7. maddesine dayanılarak yurdun çeşitli yerleri işgal edilmeye başlandı: a. İngilizler, Musul, Urfa, Antep, Maraş, Batum ve Kars’ı işgal ettiler. Ayrıca Samsun’a bir müfreze çıkardılar. Merzifon’a ise bir kıta gönderdiler. b. Fransızlar; Dörtyol’u, Mersin’i, Pozantı’ya

İnkılap Tarihi Balkan Savaşları Konu Anlatımı

Balkan Savaşları Neden ve Nasıl Başlamıştır ve Sonuçları Ne Olmuştur?

0

Balkan Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında geçen Birinci ve İkinci Balkan Savaşının nedenleri, cepheleri ve sonuçları hakkında bilgi. Balkan Savaşları (1912–1913) Balkan devletleriyle Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan ve iki döneme ayrılan savaşlardır (1912-1913). Makedonya’nın Bulgaristan sınırları içine katılması, Sırbistan ve Yunanistan’ın topraklarını genişletmek istemeleri, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Balkan Birliği’ni kurmasındaki amaç; Slavları birleştirip Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı ( Sivas Kongresi)

Sivas Kongresi Hakkında Bulabileceğiniz En Detaylı Bilgiler

0

Milli Mücadele döneminin en önemli kongrelerinden birisi olan Sivas Kongresi ile ilgili bilgi. Sivas Kongresi önemi, amacı, maddeleri ve sonuçları nelerdir? SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919) Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı Amasya Genelgesi’nde duyurulmuş ve her ilden üç kişinin katılması istenmişti. Sivas Kongresi’nin Amaçları Ülke genelindeki direnişi tek bir elde toplayarak daha etkili hale getirmek Amasya

İnkılap Tarihi Erzurum Kongresi'nde Temsil Edilen Yerler

Erzurum Kongresinin Amacı, Kararları ve Önemi Hakkında Bilgiler

0

Kurtuluş Savaşımızı öncesi önemli bir mihenk taşı olan Erzurum Kongresi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Erzurum Kongresinde alınan kararlar ve kongrenin önemi hakkında bilgiler. ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) Şark Vilayetleri, Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin çağrısı üzerine toplandı. Cemiyet, ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bu kongreyi toplantıya

İnkılap Tarihi Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi Ne Zaman ve Neden Yapılmıştır? Kimler Katılmıştır?

2

Erzurum Kongresi ne zaman ve neden yapılmıştır? Kongreye kimler katılmıştır? Erzurum Kongresinin önemi, kongrede alınan kararlar. Erzurum Kongresi ile ilgili bilgi. ERZURUM KONGRESİ, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 arasında Erzurum’da toplanan kongre. Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’nde belirtilen kararlar doğrultusunda Sivas’ta yapılması kararlaştırılan ulusal çaplı kongre öncesinde 10 Temmuzda,

İnkılap Tarihi İlk TBMM

Birinci TBMM’nin Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Bilgiler

0

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) özellikleri nelerdir? İlk meclis ile ilgili bilgi. Maddeler halinde ilk meclis hakkında bilgiler. I. TBMM’NİN ÖZELLİKLERİ İşgallere karşı oluşan direniş tek çatı altında toplanmıştır. Milletin iradesi yönetimde egemen kılınmış, ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Osmanlı Mebusan Meclisi milletvekilleri de TBMM’ye katılmış, böylece TBMM farklı görüşlere açık olduğunu

İnkılap Tarihi Atatürk Samsun'a çıkışı

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı Ne Zaman ve Ne Amaç İle Oldu?

0

Mustafa Kemal Samsun’a ne zaman ve ne amaçla çıkmıştır? 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının önemi, özeti. Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından TBMM’nin açılışına kadar geçen süre ulusal mücadelenin hazırlık dönemini oluşturur ve kongreler dönemi olarak adlandırılır. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım

İnkılap Tarihi Balkan Savaşı Haritası

2. Balkan Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar Hangileridir?

5

İkinci Balkan Savaşı Sonuçları, savaş sonunda yapılan antlaşmalar, 2. Balkan Savaşının sonuçları nelerdir? 2. Balkan Savaşı ile ilgili bilgi. 2. Balkan Savaşı Sonucunda Yapılan Antlaşmalar 1-Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913): Balkan devletleri arasında yapıldı. Madde ve açıklamaları Bulgaristan I. Balkan Savaşı’nda aldığı toprakların büyük bir kısmını kaybetti. Bükreş Antlaşması Balkanlarda huzuru sağlayamadı. Bu antlaşmaya Osmanlı

İnkılap Tarihi Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin Getirdikleri Nelerdir? Yenilikleri ve Kazandırdıkları

2

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile siyasal, toplumsal, hukuk, eğitim ve ekonomi alanında ne gibi yenilikler gelmiştir? Cumhuriyetin kazandırdıkları nelerdir? 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu adeta müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922’de hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’yla yönetim bağları

İnkılap Tarihi

Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler Komutanları ve Sonuçları Konu Anlatımı

0

Kurtuluş Savaşı’nda hangi cephelerde savaşılmıştır? Kurtuluş Savaşı cephelerin oluşumu, savaşılan cepheler, komutanları ve sonuçları özet. KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI’NIN ASKERİ STRATEJİSİ ♦Güney illerinde (Antep-Maraş-Urfa) halkın kahramanca sürdürdüğü savunmalara elden geldiğince destek olmak ♦Eldeki birliklerle öncelikle Doğu Cephesi’ne yönelmek ve Ermeni sorununu çözüme kavuşturmak ♦Düzenli ordu kuruluncaya kadar Batı Cephesi’nde düşmanı durdurmak, oyalamak, zaman kazanmak

İnkılap Tarihi Çanakkale Zaferi

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları Hakkında Genel Bilgiler

0

Çanakkale Savaşları ne zaman gerçekleşmiştir? Çanakkale Savaşları neden olmuştur? Deniz ve kara Çanakkale Savaşları nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgi. Çanakkale Savaşı Hakkında Bilgi 1914’de patlak veren I. Cihan Savaşı Osmanlı Devleti’nin de katılmış olduğu bir büyük ölüm-kalım savaşı olmuştur. Müttefikleri olan Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları yanında bu kanlı mücadeleye girişen Osmanlı Devleti, savaşın çıkışıyla

İnkılap Tarihi Çanakkale Savaşı esnasında Mustafa Kemal

Çanakkale Savaşı : Türk Tarihinin Büyük Destanlarından Birisi

0

Türk ordusunun büyük zafer destanı Çanakkale Savaşı hakkında bilgi. Çanakkale Deniz Savaşları ve Anafartalar Savaşları hakkında bilgi. Çanakkale Savaşı son yüzyılların savaş tarihinde parlak bir yer tutar. Bu savaşlar 1914 Kasımında başladı ve 1915 Ocak ayına kadar sürdü. Savaşın sebebi şuydu: İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya), İttifak Devletleri (Almanya, Avusturya) safında savaşlara katılan Osmanlı İmparatorluğunu,

İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İşgal Edilen Yerler

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Maddeleri Nelerdir? Ne Zaman Yapılmıştır?

1

Mondros Ateşkes Antlaşması (Mütarekesi) ne zaman ve kimler arasında yapıldı? Mondros Antlaşmasının önemi ve maddeleri nelerdir? Mondros Ateşkes Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri (Fransa, İngiltere, İtalya) arasında yapılan silah bırakma antlaşmasıdır (30 Ekim 1918). Savaş sonuna doğru İttihat ve Terakki Hükümeti, Talat Paşa’nın istifası üzerine görevden çekildi. Yeni hükümeti kuran

İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Önemi Nedir? Ateşkesin Uygulanması

0

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanmış olan Mondros Ateşkes Antlaşmasının koşulları ve önemi hakkında maddeler halinde bilgiler. MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918) Ateşkesin İmzalanması I. Dünya Savaşı, Bağlaşma Devletleri’nin yenilgisiyle sonuçlanınca önce Bulgaristan savaştan çekildi. Bulgar kralı ülkesini terketti. Daha sonra Almanya ve Avusturya-Macaristan ateşkes önerisinde bulunarak savaşı sona erdirdiler. Her iki ülkede de rejim

İnkılap Tarihi Milli Mücadele Döneminde Kadınlar

Milli Mücadele Döneminde Güney Cephesinde Kimlerle Savaşıldı?

0

Milli Mücadele yıllarında Güney Cephesinde kimlerle nerelerde ne gibi savaşlar yapıldı? Güney Cephesinde kimlerle savaştık, çarpışmaları hakkında bilgiler. GÜNEY CEPHESİNDEKİ ÇARPIŞMALAR Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesini bahane eden İngilizler, 1919 yılının başlarından itibaren Adana, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmişlerdi. Bu işgal nedeniyle bölge halkı protestolarda bulundu ve örgütlenmeye başladı. Ancak İngilizler girdikleri yerlerde yönetime

İnkılap Tarihi Birinci Dünya Savaşında Cephedeki Askerler

Birinci Dünya Savaşındaki Cepheler Hangileridir? Yapılan Savaşlar

0

Birinci dünya savaşındaki cepheler. Birinci dünya savaşına katılan ülkeler. İtilaf ve İttifak devletleri nelerdir? Siper savaşları, Alman-Rus Çarpışmaları, Türk Cephelerinde neler olmuştur. Amerika ne zaman ve nasıl birinci dünya savaşına girmiştir. Savaşa Giren Kuvvetler Dünya tarihinde ilk defa olarak bu savaş boyunca akıl almaz askeri kuvvetler karşılıklı yığılmışlardı. İttifak Devletleri : Almanya 40 kolordu (109

İnkılap Tarihi 18 Mart Çanakkale Zaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi İle İlgili Kompozisyon – Anlam ve Önemini Anlatan Yazı

15

18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında 18 Mart Çanakkale zaferinin önemi ve ulusumuz için ne anlama geldiğiniz anlatan yazı / kompozisyon 18 Mart Çanakkale Zaferi bir milletin uyanmaya yönelik bir hareketi olduğu kadar aynı zamanda tüm dünyaya yayılmacı ve sömürgeci güçlerinde yenilebileceğiniz yeter ki inançla mücadele edilmesi gerektiğini öğretmiştir. Çanakkale için hep bir destan bir kahramanlı

İnkılap Tarihi Lozan Barış Konferansı ve Önemi

Türkiye Cumhuriyetinin Tapusu Lozan Antlaşmasının Önemi Nedir?

0

Milli Bütünlüğümüzü Bütün Dünyaya Kabul Ettiren Antlaşma olan Lozan Antlaşması neden önemli, Sevr ile farkları nelerdir? Türkiye Cumhuriyetinin Tapusu Lozan Antlaşmasının Önemi; LOZAN ANTLAŞMASI, milli bütünlüğümüzü bütün dünyaya kabul ettiren antlaşmadır. Bu antlaşma sayesinde düşmanların parçalamak için can attığı yurdumuz hür, bağımsız bir devlet hüviyetini kazanmış, dünya milletleri arasında layık olduğu yeri almıştır. Kurtuluş Savaşı

İnkılap Tarihi Hüseyin Hilmi

Osmanlı Sosyalist Fırkası – Ne Zaman ve Kim Tarafından Kuruldu? Tarihçe

0

Osmanlı Sosyalist Fırkası ne zaman, kim tarafından ve ne amaçla kurulmuştur? Osmanlı Sosyalist Fırkası tarihçesi, hakkında bilgi. Osmanlı Sosyalist Fırkası Ne Zaman ve Kim Tarafından Kuruldu? Osmanlı Sosyalist Fırkası; II. Meşrutiyet döneminde İstanbul’da kurulan ilk sosyalist partidir. Osmanlı topraklarında yaşayan Bulgar, Rum ve Ermeniler arasında yaygın olan sosyalist düşünceler Meşrutiyet’in (1908) ilanından sonra Türk aydınları arasında

İnkılap Tarihi kuvayi-milliye

Kuva-i Milliye’nin Ortaya Çıkış Nedeni

0

Türk ulusunun kurtuluşu için ilk direnen güçlere verilen isim olan Kuva-i Milliye güçleri neden ortaya çıkmıştır ve ne gibi faydaları dokunmuştur? KUVA-İ MİLLİYE’NİN OLUŞMASI İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi. Anlaşma Devletleri’nin Türk ulusunu, yurdundan ve bağımsızlığından yoksun hale getirme konusundaki amaçlarını apaçık ortaya koydu. Osmanlı Hükümeti bu ve buna benzer olayları önleyecek güç ve yetenekte değildi.

İnkılap Tarihi Birinci Meşrutiyet

I. ve II. Meşrutiyet Nedir? Kısaca Bilgi

0

Meşrutiyet nedir? Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde meşrutiyet, Birinci ve ikinci meşrutiyetin önemi, hakkında bilgi. Bir hükümdarın başkanlığı altındaki parlâmento idaresine «meşrutiyet» (meşruti krallık) denir. Osmanlı devletinde de padişahların nüfuz ve kudretlerinin Kanun-ı Esasi (Anayasa) hükümleriyle sınırlandırıldığı hükümet şekline «Meşrutiyet» denilmiştir. I. Meşrutiyet — Osmanlı hükümdarlarının mutlak yetkileri ilk defa, 23 aralık 1876 tarihli Kanun-ı Esasi ile

İnkılap Tarihi 1924 Anayasasının Özellikleri ve Değişiklikleri

1924 Anayasasının Özellikleri

0

1924 anayasası nedir? 1924 anayasasının özellikleri nelerdir? 1924 anayasasında ne gibi değişiklikler yapılmıştır, hakkında bilgi. 1924 ANAYASASI ♦Sert bir anayasadır. ♦Devletin şeklini cumhuriyet olarak tanımlayan 1. maddenin değiştirilmeyeceği hatta değiştirilmesinin teklif bile edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. ♦Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir. ♦Yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanacağı düzenlenmiştir. ♦Tabii Hak anlayışını kabul etmiştir. Buna göre her Türk

İnkılap Tarihi 1924 Anayasasının Özellikleri ve Değişiklikleri

1924 Anayasasının Özellikleri ve Değişiklikleri

0

1924 anayasasının özellikleri ve kabulünün etkileri nelerdir? 1924 Anayasasının önemli özellikleri ve maddeleri ile değişikliklerin maddeler halinde belirtildiği yazımız. 1924 ANAYASASI’NIN KABUL EDİLMESİ (20 Nisan 1924) 20 Ocak 1921 Anayasası olağanüstü bir dönemin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştı. Artık koşullar değişmiş, yeni bir düzenleme ve yeni bir devlet yapısı için yeni bir anayasa ihtiyacı doğmuştu. TBMM; yoğun çalışma

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı Nedenleri Maddeler Halinde

1

Birinci dünya savaşının nedenlerinin maddeler halinde kısaca açıklandığı 1. Dünya Savaşı sebepleri hakkındaki yazımız. 1. Dünya Savaşı neden çıktı? Birinci Dünya Savaşının Nedenleri Maddeler Halinde aşağıda yer almaktadır. 1 – Sanayi devrimi sonrası gelişmiş devletler arasında snayi devrimi sebebi ile başlayan üretimde kullanılmak üzere hammadde arayışları ve bu sebeple başlayan sömürgecilik yarışı 2 – Birinci

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşına Katılan Devletler

0

20.yüzyılın başında kopmuş olan Birinci Dünya Savaşına katılan devletler ve bu devletlerin savaşa katılma tarihleri nelerdir? AVUSTURYA, SIRBİSTAN: 28 Temmuz 1914 ALMANYA, RUSYA: 1 Ağustos 1914 FRANSA, BELÇİKA: 3 Ağustos 1914 İNGİLTERE: 5 Ağustos 1914 KARADAĞ: Sırbistan’la birlikte savaşa girdiği kabul edilir. JAPONYA: 23 Ağustos 1914 OSMANLI İMPARATORLUĞU: 11 Kasım 1914 İTALYA: 24 Mayıs 1915

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşının Sebepleri Nelerdir?

0

Birinci Dünya Savaşının sebepleri maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci dünya savaşının nedenlerinin kısaca ve maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci Dünya Savaşının sebepleri aşağıda yer almaktadır : Sömürge Rekabeti : SÖmürge yarışında bayrağı önde götüren Fransa ve İngiltere’nin kendi milli birliklerini geç oluşturan İtalya ve Almanya’nın çok önünde olması ve bu ülkelerinde sömürge pazarından pay almak

İnkılap Tarihi Sİvas Kongresi'nde Temsil Edilen Yerler

Sivas Kongresinin Amacı, Kararları ve Önemi

0

Kurtuluş Savaşımızı öncesi önemli bir kongremiz olan Sivas Kongresi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Sivas Kongresinde alınan kararlar ve kongrenin önemi hakkında bilgiler. SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919) • Anadolu’daki Anlaşma subayları, kongre toplandığı takdirde Sivas’ın işgal edileceğini bildirdiler. • Öte yandan Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmak, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklamak üzere

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı ( Sivas Kongresi)

Sivas Kongresi Hakkında Bilgi

1

Sivas Kongresi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Sivas Kongresi’nde yaşanan tartışmalar, alınan kararlar, önemi ve yeri hakkında bilgi. Sivas Kongresi; Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlarında (Erzurum Kongresinden sonra) 4-11 Eylül 1919’da Sivas’ta toplanan kongredir. 22 Haziran 1919’da yayımlanann Amasya Genelgesinde, Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanacağı ilan edildi. Ayrıca Mustafa Kemal valilere gönderdiği bir genelgeyle İstanbul

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı ( Sivas Kongresi)

Sivas Kongresi Kararları

0

Sivas kongresi ne zaman toplanmıştır? Milli Mücadele tarihinin önemli bir aşaması Sivas kongresinin önemi ve kongrede alınan kararlar nelerdir? Sivas Kongresinde Alınan Kararlar Nelerdir? SİVAS Kongresi, Türk Milli Kurtuluş tarihinde çok önemli yeri olan bir olaydır. Atatürk’ün 19 mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan milli mukavemet hareketleri büyük kurtarıcının çevresinde, Sivas Kongresi’nde alınan kararlarla, tam

İnkılap Tarihi Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması Hakkında Özet Bilgi

0

1 Kasım 1922 tarihinde gerçekleşen Saltanatın kaldırılması olayı ile ilgili olarak maddeler halinde ve kısaca özet bilginin yer aldığı yazımız. SALTANATIN KALDIRILMASI (1 Kasım 1922) 1. 20 Ocak 1921 Anayasası ile padişah ve halife siyasî, dinî ve hukukî yetkilerinden yoksun hale getirilmişti. 2. İstanbul, Trakya ve Boğazların, Mudanya Mütarekesi ile TBMM yönetimine bırakılması ortaya saltanat

İnkılap Tarihi

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Savaşları ve Sonuçları

0

Kurtuluş Savaşı batı cephesinde yapılan savaşlar nelerdir? Batı cephesi komutanları, sonuçları, antlaşmalar hakkında bilgi. Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Savaşları ve Sonuçları Batı Cephesi Batı cephesinde, Yunanlılara karşı mücadele verilmiş. Düzenli ordunun kullanıldığı cephedir. Bu cephede kazanılan başarılar Kurtuluş Savaşının bitimine etkili olmuştur. * Doğu’da , kazanılan başarılar Güney’de Fransız ilerleyişinin yavaşlatılması ve pek çok kesimlerde

1 2 3