Browsing: Matematik

Matematik Matematikte Kullanılan Sembollerin Ortaya Çıkışı - Hangi Matematikçiler Sembolleri Bulmuştur?

Matematikte Kullanılan Sembollerin Ortaya Çıkışı – Hangi Matematikçiler Sembolleri Bulmuştur?

32

Matematikte kullanılan semboller kimler tarafından bulundu, ilk kimler kullandı. Tarihsel süreci, ortaya çıkışları hakkında bilgiler. ARTI VE EKSİ İŞARETLERİ Daha önce matematikçiler tarafından çeşitli şekillerde kullanılan artı ve eksi işaretleri, bu işaretlerin kullanımını ve yapılan çalışmaları detaylı olarak gözlemleyen Francis Vieta (1540-1603) tarafından toplama ve çıkarma işaretleri olarak kullanılmıştır. BÖLME İŞARETİ Bölme sembolü; John Wallis

Matematik Mutlak Değer

Mutlak Değer Nedir? Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Konu Anlatımı

0

Mutlak değer nedir? Mutlak değerin özellikleri nelerdir? Mutlak değer hesaplanması, maddeler halinde konu anlatımı, örnekler çözümler. MUTLAK DEĞER Bir sayının sayı doğrusu üzerindeki yerinin başlangıç noktasına olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. *** Mutlak değerin içi pozitif ise dışarıya aynen çıkar, negatif ise işaret değiştirerek çıkar. *** *** *** *** *** *** *** *** 

Matematik Karmaşık Sayılar ve Çember İlişkisi

Karmaşık Sayılar ve Çember İlişkisi Konu Anlatımı Örnekler Çözümler

0

Karmaşık sayılar ve çember ilişkisi nedir, özellikleri nelerdir? Çözümlü örnek sorular ve karmaşık sayılar ve çember konu anlatımı. KARMAŞIK SAYI VE ÇEMBER ve olmak üzere, eşitliğini gerçekleyen z karmaşık sayıları merkezli, r yarıçaplı bir çember belirtir. eşitliği merkezli, r yarıçaplı çemberin iç bölgesidir. eşitsizliği merkezli, r yarıçaplı çemberin dış bölgesidir. eşitsizliği bir halka belirtir. Örnek:

Matematik Karmaşık Sayılarda Eşlenik ve Modül

Karmaşık Sayılarda Eşlenik ve Modül (Mutlak Değer) Özellikleri Nelerdir?

0

Karmaşık sayılarda eşlenik ve modül (mutlak değer) özellikleri nelerdir? Maddeler halinde açıklaması ve örnek sorular ve çözümleri Karmaşık Sayılarda Eşlenik ve Modül Özellikleri ve olmak üzere, dir. (üçgen eşitsizliği) Örnek: için, ifadesinin değeri kaçtır? Çözüm: Örnek: eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı nedir? Çözüm: olsun denklemleri çözülürse, x= 2 ve y= -3 olarak bulunur. Buna göre,

Matematik Sayılar

Karmaşık Sayının Kökleri Nasıl Hesaplanır? Örneklerle Anlatım

0

Karmaşık sayıların kökleri nasıl hesaplanır, örnek çözümlü sorular, karmaşık sayının kökleri konu anlatımı. Sorular ve çözümleri. KARMAŞIK SAYININ KÖKLERİ olmak üzere z karmaşık sayısının n. dereceden kökleri k = 0, 1, 2, …, n – 1 formülü ile bulunur. Sıfırdan farklı bir karmaşık sayının n. dereceden n tane kökü vardır. Bu n tane kök bir

Matematik Matematik Bölümü Taban Puanları

Rasyonel Sayılarda Birleşme Özelliği Nedir? Örnekli Konu Anlatımı

0

Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde birleşme özellikleri var mıdır? Birleşme özelliğinin örneklerle açıklaması. Rasyonel Sayılarda Birleşme Özelliği Üç adet rasyonel sayıyı örnek olarak ele alıp birleşme özelliğini inceleyelim. Örnek olarak -3/4, 2/3 and 2 1/2 kesirlerini ele alalım; Toplama İşleminde = SONUÇLAR BİRBİRLERİNE EŞİTTİR. Genel olarak eğer a/b, c/d, e/f ∈ Q ise;

Matematik harmonik ortalama

Harmonik Ortalama Nedir? Nasıl Hesaplanır? Formülü ve Örnekler

0

Harmonik ortalama nedir, ne amaçla ve nasıl hesaplanır? Harmonik ortalamanın formülü nasıldır? Harmonik ortalama örnekleri hesaplaması. Harmonik Ortalama Nedir? Harmonik ortalama bir nümerik ortalama türüdür. Harmonik ortalama, bir sayı kümesinin ortalamasını hesaplamak için kullanılır. Eleman sayısının ortalaması alınır ve elemanların karşılıklarının toplamına bölünür. Gözlem sayısının, gözlemin karşılıklı toplamına bölünmesiyle hesaplanır. 1,4 ve 4’ün harmonik ortalaması:

Matematik

Denklem Nedir? Özellikleri – Denklem Sistemleri – Örnekler Çözümler

0

Denklem nedir? Denklemlerin özellikleri nelerdir? Denklem örnekleri ve denklem kurmak ile ilgili genel bilgilerin verildiği yazımız. DENKLEM İki cebir niceliği arasında kurulmuş olan eşitlik durumunun ifadesidir. Denklemle”, içinde bilinmiyen bulunan ve bilinmiyenin özel değerleri için gerçeklendirilebilen eşitliklerdir. Denklemin gerçeklenmesine yarayan bu özel değerlere «denklemin kökleri», bir denklemin köklerini bulmak için yapılan işlerede «denklemin çözümü» denir.

Matematik

Köklü Sayılarda Paydayı Rasyonel Yapma Yöntemi – Örnekler Çözümleri

0

Köklü sayılarda payda nasıl rasyonel yapılır? Örneklerle açıklaması, köklü ifadelerde paydayı rasyonel yapma yöntemi. Köklü Sayılarda Paydayı Rasyonel Yapma Paydası şeklinde verilen kareköklü bir sayının paydasını rasyonel yapmak için pay ve payda ile genişletilir. Örnek: a) b) c) Örnek: işleminin sonucu kaçtır? Çözüm: bulunur. Örnek: işleminin sonucu kaçtır? Çözüm: bulunur. Sorular işleminin sonucu kaçtır? işleminin

Matematik açı

Açı Çeşitleri ve Birimler Nelerdir? Açı Birimlerinin Birbirlerine Çevrilmesi

0

Açı nedir? Açı çeşitleri nelerdir, özellikleri, açı birimleri, derece, grad, radyan ve çevirilmesi hakkında bilgi. Açı; başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşimi. Başlangıç noktasına açının köşesi, ışınların her birine de açının kenarları denir. Açı iki biçimde adlandırılır. Işınlar arasındaki alan açının iç bölgesi, ışınlar dışındaki alan açının dış bölgesi, ışınlar ise açının kendisidir. Çeşitleri:

Matematik Üslü Sayılar

Üslü Sayıların Günlük Hayatta Kullanıldığı Yerler – Kullanımına Örnekler

0

Üslü sayılar ne işe yarar? Üslü sayıların günlük hayatta kullanım alanları nelerdir? Üslü sayıların günlük hayatta kullanımına örnekler. Matematiksel kavramlar söz konusu olduğunda, üs denilen bu küçük rakamlı üst simgeler en ciddi öğrenciyi bile korkutabilir. Kaygıyı durdurmaya yardımcı olan bir şey, günlük matematik uygulamalarında üslerin önemini anlamaktır. Özetle; Üsler, bir sayıyı kendisiyle kaç kez çarpmanız

Matematik kesir

İki Kesir Arasındaki Kesir Nasıl Bulunur? Kolay Yolla Kesirleri Sıralama

0

İki kesrin arasında bulunan kesirler nasıl bulunur? Kolay yollar ile kesirleri sıralama, aralarındaki kesirleri bulma. İki Kesir Arasındaki Kesir Kesir, iki bölümden oluşan bir değerdir; her kısım, pay veya payda bir tam sayıdır. Pay, kesirin üstteki sayısıdır, payda ise alttaki sayısıdır. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleri yapabilmek için, ilgili kesirlerin paydalarının aynı değerde olmasını gerekir.

Matematik el-Harizmi

Matematiğin Tarihçesi ve Matematik Tarihinin En Büyük Şahsiyetleri

0

Matematik biliminin tarihçesi, matematiğin tarihsel gelişimi, İslam dünyasında matematik hakkında bilgi. MATEMATİK; aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini incelemeyen bilimlerin ortak adıdır. Tümdengelim yöntemine göre, kesin ve zorunlu bilgiler içeren aksiyomatik bir sistemdir. Tarih: Matematiğin ilk örneklerine, İÖ 1700-1900 arasında yazılan ve günümüze kadar gelen papirüslerde rastlanır. Mısır matematiğinde sayılar

Matematik Geometrik Ortalama

Geometrik Ortalama Nedir? Nasıl Hesaplanır? Formülü ve Örnekler

0

Geometrik ortalama nedir ve hangi durumlarda, nasıl hesaplanır? Geometrik ortalamanın formülünasıldır? Geometrik ortalama örneklerle hesaplaması Geometrik Ortalama Geometrik ortalama, genellikle nüfus artışı veya faiz oranları gibi büyüme oranları için kullanılan bir ortalama türüdür. Aritmetik ortalama öğeleri eklerken, geometrik ortalama öğeleri çarpar. Ayrıca, sadece pozitif sayılar için geometrik ortalama elde edebilirsiniz. Teknik olarak “n sayısının n’inci

Matematik Küre Kuşağı

Küre Yüzeyinin Denklemi İle Örnek Soru ve Çözümleri

0

Küre yüzeyinin denklemi nedir, denklem nasıl hesaplanır? Küre yüzeyinin denklemi ile ilgili örnek sorular ve bu soruların denklemlerle çözümü Küre Yüzeyinin Denklemi XYZ dik koordinat düzleminde, merkezi 0(0, 0, 0) ve yarıçapı r olan küre yüzeyinin denklemi, x² + y² + z² = r² dir. Merkezi M(a, b, c) ve yarıçapı r olan küre yüzeyinde

Matematik pi tarihi

Pi Sayısını Kim Buldu? Pi Sayısını Keşfine Giden Yolda Pi’nin Kısa Tarihçesi

0

Pi sayısını kim ve nasıl buldu? Pi sayısının keşfedilmesi hangi zamanlara uzanır, özelliği nedir? Pi’nin keşfi hakkında kısaca bilgi. Pi Sayısını Kim Buldu? Pi nedir? Pi, bir dairenin çevresinin çapına oranıdır. Dairenin boyutu ne olursa olsun, pi her zaman aynı sayıdır. Herhangi bir daire için, çevresinin çapına bölünmesi size tam olarak aynı sayıyı verecektir: 3.14159…

Matematik Matematik

Standart Sapma Nedir? Nasıl Hesaplanır? Örneklerle Açıklaması

0

Standart sapma nedir? Matematikte standart sapma nasıl hesaplanır? Ne işe yarar? Örneklerle standart sapma hesaplaması. STANDART SAPMA Aritmetik ortalama dağılımı temsil eder ve dağılımın orta noktasını belirler. Aritmetik ortalama dağılımın yaygınlığı hakkında bir bilgi vermez. İkili dağılımın ortalamaları aynı iken yayılımları farklı olabilir. Örnek: 6,8,10 sayılarının aritmetik ortalaması ile 3, 9, 12 sayılarının aritmetik ortalaması

Matematik Dörtgenlerin Özellikleri

Dörtgen Nedir? Dörtgenlerin Özellikleri ve Çizimleri

4

Dörtgen nedir ve dörtgenlerin çeşitleri, özellikleri ve çizimleri ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin verildiği sayfamız. DÖRTGEN NEDİR? Bir tanesi bir doğru üzerinde bulunan, geriye kalan üç tanesi bir doğru üzerinde bulunmayan dört nokta alalım. Bu dört noktayı birleştirirsek dört kenarlı bir geometri şekli elde ederiz. Bu şeklin dört noktayı birleştiren doğru parçalarına kenar

Matematik

Ondalık Kesirlerin Karekökleri Nasıl Hesaplanır? Örnekler ve Çözümleri

0

Ondalık kesirlerin karekökleri nasıl alınır, karekök içindeki ondalık kesir karekök dışına nasıl çıkarılır, örneklerle açıklaması. Ondalık Kesirlerin Karekökleri Karekök içinde verilen ondalık kesir kesire çevirip karekök dışına çıkarılabilir. Örnek: a) b) c) Örnek: işleminin sonucu kaçtır? Örnek: işleminin sonucu kaçtır? Çözüm: Sonuç: Örnek: işleminin sonucu kaçtır? Çözüm: Örnek: işleminin sonucu kaçtır? Çözüm: Örnek: işleminin sonucu

Matematik Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacim Hesaplaması - Formülü

Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacim Hesaplaması – Formülü

3

Düzgün dörtyüzlünün alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Düzgün dörtyüzlünün alan, hacim formülleri, örnek sorular ve çözümleri. Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacmi Bir ayrıtının uzunluğu a birim olan düzgün dörtyüzlünün, alanı, birimkare, hacmi ise, birimküptür. Bir kenarı a birim olan eşkenar üçgenin alanı, tür. Bir düzgün dörtyüzlüde birbirine eş dört tane eşkenar üçgen olduğundan, alanı, birimkare

Matematik

Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi Nasıl Yapılır? Örnek Sorular Çözümleri

0

Kareköklü sayılarda bölme işlemi nasıl yapılır? Kareköklü sayıların bölünmesi, örneklerle anlatımı, hesaplanması. Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi ve b pozitif bir reel sayı olmak üzere kareköklü sayılarda bölme yapılırken karekök içindeki sayılar birbirine bölünür. veya Örnek: a) b) Örnek: işleminin sonucu kaçtır? Çözüm: Örnek: işleminin sonucu kaçtır? Çözüm: Örnek: işleminin sonucu kaçtır? Çözüm: bulunur. Örnek: işleminin

Matematik Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

Bölünebilme Kuralları Nelerdir? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ve Diğer Sayılarla Bölünebilme Kuralları

0

Bir sayının 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ve diğer sayılarla bölünebilme kuralları nelerdir, örnekleri, bölünebildiğini hızlıca nasıl anlarsınız? Bölünebilme Kuralları: 1) 2 ile Bölünebilme: Birler basamağındaki rakam 0, 1, 4, 6, 8 olmalıdır. Örnek; 22, 86, 3346, 990052, 88888885554228 Görülüyor ki sayının ne kadar büyük olduğu önemli değil. Önemli olan birler basamağındaki

Matematik Çarpım sembolü

Çarpım Sembolü Nedir? Nasıl Kullanılır? – Formülleri ve Özellikleri

0

Çarpım sembolü nasıldır, matematikte nasıl kullanılır? Çarpım özellikleri, önemli formülleri, çarpım sembolü, büyük harf pi hakkında bilgi. ÇARPIM (∏) ∀k∈N+için ak∈R olmak üzere; ÇARPIM ÖZELLİKLERİ Büyük Harf Pi Matematiksel çarpım için farklı bir kod noktası (∏) bulunmasına rağmen, büyük harf pi sembolü kolaylık sağlamak için kullanılmaya devam etmektedir. Dizi Çarpımları Büyük harf pi sembolü Bir

Matematik Toplama

Resimli Dört İşlem Örnekleri – Ufaklıklar İçin Neşeli Dört İşlem

0

Dört işleme resimli örnekler. Tavşan resimleri ile dört işlem örnekleri. İlköğretim çağı ve anaokulu çağı çocukları için neşeli dört işlem örnekleri. 1. Bay ve Bayan Tavşan İle Toplama 2. Bayan Tavşanın Havuçları Çıkarma İşlemi İle Azaldı… 3. Bay ve Bayan Tavşan İle Çarpma İşlemi 4. Tavşan Yavruları ve Havuçlar İle Bölme İşlemi Ufaklıklara matematiği sevdirerek

Matematik Matematik

Matematiği Sevmenin ve Sevdirmenin Yolları Nelerdir?

0

Matematik dersi nasıl sevilir? Matematik problemi çözerken nelere dikkat edilmeli, matematiği anlamanın ve sevmenin yolları. Matematiği Sevmenin ve Sevdirmenin Yolları Nelerdir? Matematik çoğu öğrenci tarafından sevilmemektedir. Matematikte iyi olmak bir beceridir, bu da geliştirilebileceği anlamına gelir. Bununla ilgili iyi bir şey, ne yaptığınızı ve nereye gittiğinizi bildiğiniz sürece, çeşitli durumlarda sayılarla ilgilenebilirsiniz. Matematikten nefret etmeye

Matematik Matematik Bölümü Taban Puanları

Gradyan Nedir? Gradyan Ne İşe Yarar? Matematiksel Formülleri Nelerdir?

0

Gradyan nedir? Gradyan ne işe yarar, neyin gösterilişidir? Gradyan hakkında bilgi. Gradt-yan tanımı ile birlite gradyanın formüller ile izah edilmesi. Gradyan; değeri, uzayda bulunduğu yere göre değişen bir fiziksel büyüklüğün yer koordinatlarına göre değişimi ve bu değişimi veren matematiksel gösteriliş. Buna göre uzaydaki bir P (x, y, z) noktasındaki değeri A (x, y, z) olan

Matematik Aritmetik Ortalama Formülü

Aritmetik Ortalama Nedir? Nasıl Hesaplanır? Formülü ve Örnekler

0

Aritmetik ortalama nedir, neyi ifade eder ve nasıl hesaplanır? Aritmetik ortalamanın formülü, kullanım alanları ve örnek hesaplaması. Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama, ortalamanın en basit ve en yaygın kullanılan ölçüsüdür. Sadece bir grup sayının toplamını almayı, ardından bu toplamı seride kullanılan sayıların sayısına böler. Örneğin, 34, 44, 56 ve 78’i alın. Toplam 212’dir. Aritmetik ortalama 212

Matematik Binom Açılımı

Binom Açılımı Formülleri Nelerdir? Kullanılan Denklemler Terim Katsayıları

3

Binom açılımı nedir ve nasıl ifade edilir, kullanılan denklemler, formüller nelerdir? Binom açılımı formülleri, hesaplanması, terim katsayıları. BİNOM AÇILIMI n ∈ IN olmak üzere ifadesine Binom Açılımı denir. ifadesinde n+1 terim vardır. ifadesinde herhangi bir terim ‘li ise; Bu terimin katsayısı dir. Bu terimde p + r = n dir. açılımındaki terimler a’nın azalan kuvvetlerine

Matematik Köklü Fonksiyonların İntegrali

Köklü Fonksiyonların İntegrali Nasıl Hesaplanır? Formüller

2

Köklü fonksiyonların integrali nasıl hesaplanır, formülleri nelerdir? Köklü fonksiyonların integral denklemleri, hesaplanması Köklü Fonksiyonların İntegrali (Formüller) NOT ve yi kapsayan integrallerde; halinde x = a Sinα veya x = a Cosα halinde x = a Secα halinde x = a Tanα  dönüşümleri uygulanır.

Matematik Problem Nasıl Çözülür?

Problem Nasıl Çözülür? İpuçları Formüller (Havuz Hareket Karışım Vb)

1

Yüzde, iş-işçi, havuz, hareket, karışım, kar-zarar, faiz ve yaş problemleri nasıl çözülür? Gerekli ipuçları, teknikler ve formüller. Yüzde Problemleri: orantısında n=100 ise = % m olarak gösterilir. İş Problemleri: “Bir işi A, tek başına x günde, aynı işi B tek başına y günde yapıyor. Aynı işi A ile B birlikte z günde yapıyorlar.” Problemini denklemi

1 2 3