Browsing: Matematik

Matematik Düzgün Prizma

Düzgün Prizmanın Özellikleri Nelerdir? Düzgün Prizmanın Matematiksel Açıklaması Nasıldır?

0

Düzgün prizma nedir, özellikleri nelerdir? Yüzeylerinin şekilleri nelerdir? Hangi şekiller düzgün prizma olarak kabul edilebilir? Düzgün prizma hakkında bilgi. Düzgün Prizmalar Nelerdir? Nasıl Tanımlanır? Düzgün prizmalar, yatay bir taban ve dikey olarak yerleştirilmiş eşit uzunlukta üçgen şeklinde yüzeyleri olan geometrik şekillerdir. Düzgün prizmaların tüm yüzeyleri simetriktir ve tüm kenarları eşittir. Örnekler arasında küp, silindir, piramit

Matematik Üçgenin Bölümleri

Üçgenler Hakkında Temel Bilgiler, Çeşitleri ve Üçgenlerin Yüzölçümü

0

Üçgenler ile ilgili temel bilgiler. Bir üçgen nasıl elde edilir? Üçgenlerin çeşitleri ve kısa açıklamaları ile birlikte üçgenlerin yüzölçümü ile ilgili bilgiler. Bir tabaka kâğıdı, karşılıklı köşeleri iki uçta kalacak şekilde katlayın, kat yerinden kesin. Üçgen biçiminde iki kâğıt parçası elde etmiş olursunuz. Şimdi kesilmemiş bir tabaka kâğıtla, kestiğiniz kâğıt parçalarından birini yan yana koyun.

Matematik Matematikte Kullanılan Sembollerin Ortaya Çıkışı - Hangi Matematikçiler Sembolleri Bulmuştur?

İki Kümenin Farkı ve Simetrik Farkı Nedir? Nasıl Formüle Edilir? Özellikleri Nelerdir?

0

İki kümenin farkı ve iki kümenin simetrik farkı nedir? İki kümenin farkı ile ilgili özellikler ve örnek soru ve çözümü. İki kümenin farkı, birinci kümenin elemanlarından ikinci kümenin elemanları çıkarıldığında kalan elemanların toplamıdır. Örneğin, {1, 2, 3} ve {2, 3, 4} kümelerinin farkı, {1} kümesidir. Simetrik fark, iki kümenin farkının simetrisidir. Örneğin, {1, 2, 3}

Matematik eşitsizlikler

Matematikte Eşitsizlikler Özellikleri Konu Anlatımı, Soru Çözümleri

0

Matematik eşitsizlikler konusu anlatımı, eşitsizlikler özellikleri, matematikte kullanımı, örnekleri, sorular ve çözümleri. Eşitsizlikler Konu Anlatımı – Soru Çözümleri Eşitsizlikler denklemlerle (eşitlik) benzer şekilde çözülür. Eşitsizliklerde, denklemlerde kullanılan ” = ” sembol yerine “> , <” veya “> , <” sembolleri kullanılır. • x = 2 x, 2 ye eşittir. • x > 2 x, 2

Matematik Matematikte Kök İşareti

Üslü Sayılar Konu Anlatımı, Üslü Sayıların Özellikleri Nelerdir?

0

Üslü sayıların özellikleri nelerdir? Üslü sayılarda dört işlem, örnek sorular ve çözümleri, üslü ifadeler konu anlatımı Üslü Sayılar Konu Anlatımı ***Üs bir sayının kendi değeriyle kaç defa çarpılacağını ifade eder. ***Üslü ifadelerde kullanılan bazı önemli kuralları incelersek, ***Sıfır hariç bütün sayıların sıfırına kuvveti 1 e eşittir. Örneğin; ***Bütün sayıların birinci kuvveti sayının kendisine eşittir. Örneğin;

Matematik

Çemberde Benzerlik Formülleri, Özellikleri, Çözümlü Örnek Sorular

0

Çemberde Benzerlik nedir? Çemberde benzerlik özellikleri ve formülleri nelerdir? Çemberde benzerlik konu anlatımı, örnek soru çözümleri. Çemberde Benzerlik Bütün çemberler benzerdir. Merkez açıları eşit olan bütün çember yaylarıda benzerdir. Çevreleri oranı benzerlik oranına eşittir. Benzerlik oranı dir. Örnek |OD| = 2.|BD| |DC| = 12 cm O noktası her iki çemberin merkezidir. Buna göre, |AB| kaç

Matematik geometri

Geometrinin Temelleri, Tarihte Kullanımı, Tarihi Gelişimi Hakkında Bilgi

0

Geometri nedir, ne işe yarar? Geometrinin özellikleri, tarihteki kullanımı, tarihçesi, gelişimi, hakkında bilgi. Geometri; matematiğin bir koludur. Her şeyi çizgi, yüzey ve hacim olarak ele alır, şekillerini, özelliklerini inceler, ölçümlerini gösterir. Geometride, noktanın hiçbir boyutu yoktur. Çizginin sadece uzunluğu vardır, kalınlığı, genişliği yoktur. Bir yüzeyin ise sadece genişliği, uzunluğu vardır, kalınlığı yoktur. Cisimlerin ise eni,

Matematik Düzgün Piramit

Düzgün Piramidin Özellikleri Nelerdir? Örnek Soru ve Cevaplar İle Konu Anlatımı

0

Düzgün piramit nedir, özellikleri nelerdir? Düzgün piramit ile ilgili örnek soru ve cevapları, hakkında bilgi. Düzgün Piramit Tabanı düzgün çokgen ve yükseklik ayağı taban merkezinde olan piramide düzgün piramit denir. Şekilde, tabanı düzgün altıgen olan altıgen düzgün piramit görülüyor. [TH] yüksekliği taban merkezinde tabana diktir. Tabanı düzgün çokgen olan piramit her zaman düzgün piramit olmaz. Düzgün Piramidin

Matematik matematik

Rasyonel Sayılarda Dört İşlem, Rasyonel Sayıları Sıralama ve Sadeleştirme

0

Rasyonel sayılarda dört işlem ile ilgili özellikler nelerdir, rasyonel sayıları sıralama nasıldır? Rasyonel sayıların sadeleştirilmesi konu anlatımı Rasyonel Sayılarda Dört İşlem Toplama İşlemi: ÖRNEK: **** ÖRNEK: **** Paydalar eşitlenerek işlem yapılır. Çıkarma İşlemi: ÖRNEK: **** ÖRNEK: **** Paydalar eşitlenerek işlem yapılır. Çarpma İşlemi: ÖRNEK: **** Bölme İşlemi: ÖRNEK: **** RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA ***Uygun sayılarla genişletilerek

Matematik Matematik Bölümü Taban Puanları

Rasyonel Sayılarda Yutan Eleman, Ters Eleman ve Etkisiz Eleman Nedir?

0

Rasyonel sayıların çarpma işleminde yutan eleman nedir? Rasyonel sayılarda ters eleman, yutan eleman ve etkisiz eleman açıklamaları. Rasyonel Sayılarda Yutan Eleman; Rasyonel sayılarda yutan elman sadece çarpma işleminde mevcuttur. Herhangi bir rasyonel sayıyı 0 ile çarptığınızda 0 sayısını elde edersiniz. O yutan elemandır. Örneğin -6/7 rasyonel sayısını ele alalım; ve Genel olarak eğer a/b ∈

Matematik Matematikte Kullanılan Sembollerin Ortaya Çıkışı - Hangi Matematikçiler Sembolleri Bulmuştur?

Rasyonel Sayılarda Değişme, Kapalılık ve Dağılma Özelliği, Örnekler

0

Rasyonel sayılarda değişme, kapalılık ve dağılma özelliği nedir? Rasyonel sayıların toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerindeki özellikler örnekler. Rasyonel Sayılarda Değişme Özelliği İki adet rasyonel sayı alır ve dört işlem için değişme özelliğini incelersek; Örnek olarak alacağımız kesirler: -3/7 ve 2 1/2 Toplama İşleminde; = SONUÇLAR BİRBİRLERİNE EŞİTTİR. Genel olarak eğer a/b, c/d ∈ Q

Matematik Matematik Bölümü Taban Puanları

Rasyonel Sayılarda Birleşme Özelliği Nedir? Örnekli Konu Anlatımı

0

Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde birleşme özellikleri var mıdır? Birleşme özelliğinin örneklerle açıklaması. RASYONEL SAYILAR ***a, b ∈ Z ve b ≠ 0 olmak üzere biçiminde yazılan sayılara rasyonel sayı denir ve rasyonel sayılar kümesi Q ile gösterilir. *** rasyonel sayısında a ya pay, b ye payda denir. *** için dır. *** için

Matematik

Köklü Sayılarda Dört İşlem, Köklü Sayılarda Toplama, Çıkarma, Çarpma Bölme

0

Kareköklü sayılarda dört işlem nasıl yapılır? Köklü sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme konu anlatımı ve örnekler, çözümler. Köklü Sayılarda Dört İşlem Kareköklü Sayılarda Toplama İşlemi Kareköklü sayılarda toplama işlemi yapılırken karekök içindeki sayıların aynı olması veya aynı hale getirilmesi gerekir. Kök içleri aynı olduktan sonra katsayılar toplanır. Örnek: a) b) c) d) Örnek: Kısa

Matematik

Köklü Sayılarda Paydanın Rasyonel Yapılması, Köklü Sayıları Sıralama Örnekler

0

Köklü sayılarda payda nasıl rasyonel yapılır? Köklü sayıların sıralanması, Konu anlatımı ve örnekler, örnek soru ve cevapları. Köklü Sayılarda Paydanın Rasyonel Yapılması 1) 2) m >n ise  3)  Örnekler; 1)  2)  3)  Örnek Soru ve  ise a =? Çözüm;   den Paydası şeklinde verilen kareköklü bir sayının paydasını rasyonel yapmak için pay ve payda ile

Matematik Kesik Koni

Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacim Hesaplanması Nasıl Yapılır? Örnekli Açıklama

0

Dik dairesel kesik koninin alan ve hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel kesik koninin alan ve hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacmi Dik dairesel kesik koninin yanal alanı, tabanlarının çevrelerinin toplamı ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. olur. Toplam alan yanal alan ile taban alanlarının toplamıdır. olur.

Matematik

Cebir Nedir? Cebirin Esasları ve Denklem Kurma Hakkında Bilgiler

0

Cebir nedir ne demektir? Cebirin esasları, denklem kurma ve denklem çözümleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Bize sayıları, bunların özelliklerini, aralarında yapılan işlemleri aritmetik öğretir. Cisimlerin çizgileriyle, yüzeyleriyle, hacimleriyle ilgili özelliklerini inceleyip ölçen bilim dalına da geometri diyoruz. Aritmetikle geometri, ikisi bir arada matematik adını alır. Bu konularda işlemler yaparken hep sayılarla

Matematik

Metre Nedir? Nasıl Bulundu? Nasıl Ölçülür? Üst ve Alt Katları Nelerdir?

1

Metre nedir, nasıl bulunmuştur, üst ve alt katları nelerdir? Metre neye göre bulunmuştur, ölçüsü kaçtır, özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. METRE temel uzunluk ölçüsü birimidir. Simgesi “m”dir.’Başlangıçta, yaklaşık olarak Yer meridyeninin (Yer’in-çevresinin) kırk milyonda birine eşit olan metre, önce Fransa’da (1840) ve daha sonra da tüm öteki ülkelerde (bazılarında isteğe bağlıdır) bütün ağırlık ve ölçü sistemlerine

Matematik Matematiğin Günlük Hayatımızdaki Kullanım Alanları Nelerdir? Örneklerle Konu Anlatımı

Matematiğin Günlük Hayatımızdaki Kullanım Alanları Nelerdir? Örneklerle Konu Anlatımı

0

Matematik ne işe yarar, neden gereklidir? Günlük hayatta matematiği kullandığımız alanlar nelerdir, matematiğin kullanım alanları maddeler halinde. Matematiğin Günlük Hayatımızdaki Kullanım Alanları Bir çok insan matematikten nefret ettiklerini söyler, ancak matematik günlük hayatımızın bir parçasıdır. Evi temizlediğimiz, akşam yemeği yaptığımız sırada veya çimleri biçerken matematiği kullanıyoruz. Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın, her gün onu

Matematik Trigonometri

Trigonometrinin Kullanım Alanları Nelerdir? Günlük Hayatta Trigonometri Uygulamaları

0

Trigonometri günlük hayatta nerelerde kullanılır? Hayatımızda trigonometri gerektiren uygulamalar, trigonometrinin kullanım alanları. Üçgenlerin açıları ve uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklayan matematik dalı olan Trigonometri, erken kaşiflerin yıldızları çizmesine ve denizlerde gezinmesine yardımcı oldu. Günümüzde trigonometri, mimariden makinelere kadar her şeyde bulunur. Trigonometrinin okul dışında hiç kullanılmadığı gibi görünse de, trigonometri ve uygulamalarının gerçek dünyada ne sıklıkla

Matematik thales teoremi

Thales Teoremi Nedir? Thales Teoremi Formülleri ve İspatı, Hesaplaması

0

Thales teoremi nedir? Thales teoremi nasıl hesaplanır, açıklanması, formülleri ve ispatlaması, kesişim teoremi, örnekler. Thales Teoremi Thales Teoremi, yazılı açı teoreminin özel bir halidir, bir çevreye yazılan dik üçgenlerle ilgilidir. Thales teoremi, eğer A, B ve C, AC çizgisinin bir çap olduğu O merkezli (çevre merkezi) bir daire üzerinde farklı noktalarsa, Δ ABC üçgeninin B noktasında

Matematik 12. Sınıf Uzay Nokta Doğru ve Düzlem İle İlgili Testler

Düzlem Nedir? Düzlemlerin Çeşitleri ve Özellikleri, Karmaşık Düzlem

0

Düzlem nedir? Düzlem nasıl oluşur, özellikleri ve çeşitleri nelerdir? Düzlem, karmaşık düzlem nedir, düzlem sözlük anlamı hakkında bilgi. DÜZLEM Geometride, üzerine bir doğrunun iki noktası dokundurulunca o doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzeye «düzlem» denir. Bir düzlem üzerine konulunca her noktası o düzleme dokunan şekle de «düzlem şekil» denir. Düzlemlerin çeşitli durumları vardır. Başlıcaları şunlardır:

Matematik 12. Sınıf Uzay Nokta Doğru ve Düzlem İle İlgili Testler

Uzayda Doğru İle Düzlemin, İki veya Üç Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda doğru ile düzlemin, iki veya üç düzlemin birbirlerine göre konumu nedir? Çizimlerle açıklamaları, yarı doğru, yarı uzay, yarı düzlem nedir? Uzayda iki Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda iki düzlem; çakışık, paralel veya bir doğru boyunca kesişir konumda bulunur. Uzayda farklı iki düzlemin bir ortak noktası varsa, bu noktadan geçen bir ortak doğrusu vardır. Uzayda

Matematik küre

Kürenin Alanı ve Hacmi Nasıl Hesaplanır? Formülleri, Örnekler, Hesaplaması

0

Kürenin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Kürenin alanı ve hacmi hesabı formülü, hacim ve alan soruları ve cevapları örnekleri. Kürenin Alanı Kürenin alanı bir büyük dairesinin alanının dört katına eşittir. Yarıçapı r olan bir kürenin alanı, dir. Kürenin Hacmi Yarıçapı r olan bir kürenin hacmi, Örnek: Yarıçapı 5 cm olan bir kürenin alanını ve hacmini bulalım.

Matematik

Küre Parçası Alan ve Hacim Hesaplaması, Örnekler, Küre Kapağı Nedir?

0

Küre parçası nedir, küre parçasının yüzey alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Küre parçası alan ve hacim formülü, örnek soru ve çözümleri. Küre Parçası Bir küre kapağı ile bu kapağın taban dairesi tarafından sınırlanan cisme küre parçası denir. Küre parçası, içi boş küre kapağının içi dolu halidir. Küre parçasının yüzey alanı, küre kapağıdır. Küre Kapağı Bir

Matematik

Küre Yüzeyinin Özellikleri, Küre Yüzeyi İle Doğrunun ve Düzlemin Konumu

0

Küre yüzeyi nedir, özellikleri nelerdir? Küre yüzeyi ile ilgili doğrunun ve düzlemin konumu nasıl hesaplanır, örnekler ve formülleri hakkında bilgi. Küre Yüzeyi Bir küre yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitine küre yüzeyinin doğruları denir. Kürenin merkezinden geçmeyen ve küre ile birden fazla noktada kesişen düzlem ile ara kesitine küre yüzeyinin çemberleri denir. Küre yüzeyi

Matematik paralelkenar

Paralelkenar Nedir? Özellikleri (Çevre, Alan, Köşegen, Açı, Formül) Nelerdir?

0

Paralelkenar nedir? Paralelkenarın özellikleri nelerdir? Maddeler halinde paralelkenar formülleri ve alan, çevre, köşegen, açı özellikleri. PARALELKENAR; Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralelkenar denir. A) Karşılıklı açılan eştir. B) Karşılıklı kenarları eştir. C) Komşu açılan bütünlerdir. (x+y = 180°) D) Köşegenler birbirini ortalar. Fakat E) F) [BC]’nin orta noktası F, [AB] nin orta noktası E ise:

Matematik Aritmetik Nedir?

Aritmetik Nedir? Nasıl Başladı? Neden Önemlidir? Aritmetiğin Gelişimi ve Tarihçesi

0

Matematiğin temeli ve sayılar bilimi olarak kabul edilen Aritmetik ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Aritmetik, matematiğin bir kolu, bütün matematiğin temelidir. Sayılar bilimi olan aritmetiği günlük hayatımızda, bilerek veya bilmeyerek daima kullanırız. Sabahleyin okula gitmek üzere yatağından kalkan bir çocuk düşünelim. Bir aritmetik işlemi olan toplama ona saatin 7.30 olduğunu gösterir.

Matematik Atletizm Sahası

Günlük Hayatta Geometrinin Kullanım Alanları, Geometrinin Hayatımızdaki Yeri

0

Geometri ne işe yarar? Günlük hayatımızda geometrinin kullanım alanlarına örnekler, geometrinin hayatımızdaki yeri nedir? Hakkında bilgi Günlük Hayatta Geometrinin Kullanım Alanları Geometri, günlük hayatta bir şeyin, çevresini, alanını ve hacmini ölçmek gibi birçok kullanım alanına sahiptir. Geometrik şekiller, video oyunları, spor, kapitone ve gıda tasarımı gibi ortak eğlence faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadır. Geometri olmaksızın, mühendisler

Matematik

Küre Dilimi Alan ve Hacim Hesaplaması Nasıl Yapılır? Formülü Örnekler

0

Küre dilimi nedir, küre diliminin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Küre dilimi alan ve hacim formülleri, örnek soru ve çözümleri. Küre Dilimi Bir kürenin bir çapından geçen iki yarım düzlem arasında kalan kısmına küre dilimi denir. Düzlemler arasındaki merkez açının ölçüsü α ise, küre diliminin yüzey alanı, eşitliğinden, olur. Bu dilim, merkezinden kesilen bir karpuz dilimi

Matematik Geometrik Ortalama

Geometrik Ortalama Nedir? Nasıl Hesaplanır? Formülü ve Örnekler

0

Geometrik ortalama nedir ve hangi durumlarda, nasıl hesaplanır? Geometrik ortalamanın formülü nasıldır? Geometrik ortalama örneklerle hesaplaması Geometrik Ortalama Geometrik ortalama, genellikle nüfus artışı veya faiz oranları gibi büyüme oranları için kullanılan bir ortalama türüdür. Aritmetik ortalama öğeleri eklerken, geometrik ortalama öğeleri çarpar. Ayrıca, sadece pozitif sayılar için geometrik ortalama elde edebilirsiniz. Teknik olarak “n sayısının

Matematik Matematik

Standart Sapma Nedir? Nasıl Hesaplanır? Örneklerle Açıklaması

0

Standart sapma nedir? Matematikte standart sapma nasıl hesaplanır? Ne işe yarar? Örneklerle standart sapma hesaplaması. STANDART SAPMA Aritmetik ortalama dağılımı temsil eder ve dağılımın orta noktasını belirler. Aritmetik ortalama dağılımın yaygınlığı hakkında bir bilgi vermez. İkili dağılımın ortalamaları aynı iken yayılımları farklı olabilir. Örnek: 6,8,10 sayılarının aritmetik ortalaması ile 3, 9, 12 sayılarının aritmetik ortalaması

1 2 3 4