Arşimet Katıları ve Polihedronlar, Matematik ve Geometrinin Önemli Keşifleri

0
Advertisement

Arşimet’in adını taşıyan 13 farklı düzgün polihedron seti “Arşimet Katıları” olarak bilinir. Bu yazıda, Arşimet Katıları ve polihedronlar hakkında daha fazla bilgi edinin ve matematik, geometri, mühendislik, mimari ve sanat alanlarında nasıl kullanıldıklarını keşfedin.

Arşimed Cisimlerin Açınımları

Polihedron nedir?

Polihedron, yüzeyleri düzgün çokgenlerle sınırlı olan üç boyutlu bir cisimdir. Polihedronlar, açık bir içi olmayan ve kapalı bir yüzeyi olan nesnelerdir. Örneğin, küp, piramit, oktahedron ve dodekaedron polihedronlardan bazılarıdır.

Polihedronların temel yapı taşları köşeler, kenarlar ve yüzlerdir. Köşeler, üç veya daha fazla kenarın kesiştiği noktalardır. Kenarlar, iki köşeyi birleştiren çizgilerdir. Yüzler, düzgün çokgenlerdir ve polihedronun yüzeyini kaplayan alanlardır.

Polihedronlar matematik, fizik, mühendislik ve bilgisayar grafikleri gibi birçok alanda kullanılır. Örneğin, bir maddenin kristal yapısı polihedronlarla ifade edilebilir ve polihedronların hacimleri ve yüzey alanları mühendislik tasarımlarında ve mimaride kullanılabilir. Ayrıca, polihedronlar bilgisayar oyunları ve grafikleri gibi görsel uygulamalarda da kullanılır.

Arşimed çok yüzlülerin, cisimlerin açınımları nasıldır?

Arşimet, bir polihedronun yüzlerinin sayısı, kenarlarının sayısı ve köşelerinin sayısı ile ilgili bir formül geliştirdi. Bu formüle “Euler karakteristik” denir ve V-E+F=2 şeklinde ifade edilir, burada V köşe sayısı, E kenar sayısı ve F yüz sayısıdır.

Advertisement

Ayrıca, Arşimet, düzgün çok yüzlüler için de özel bir formül geliştirdi. Düzgün çok yüzlüler, her yüzü aynı şekil ve boyutta olan polihedronlardır. Arşimet’in formülü, V, E ve F’nin yanı sıra, düzgün çok yüzlülerin yan yüzlerinin sayısına ve her yüzün kenar sayısına dayanır. Bu formül şöyledir:

V – E + F = 2 2E = nF Burada, n, her yüzün kenar sayısıdır.

Bu formül, düzgün çok yüzlülerin özelliklerini hesaplamak için çok önemlidir. Örneğin, bir küpün V=8, E=12 ve F=6 olduğu görülür. Ayrıca, her yüzün n=4 kenarı vardır. Bu bilgileri formüle yerleştirerek, 8-12+6=2 ve 2×12=4×6 olduğu görülebilir, bu da formülün doğru olduğunu gösterir.

Bu formül ve diğer matematiksel teknikler, Arşimet’in matematik ve geometrideki önemli katkılarından sadece birkaçıdır.

Arşimed Cisimlerin Açınımları

Arşimed Cisimlerin Açınımları

Arşimed Cisimlerin Açınımları

Advertisement

Arşimed Cisimlerin Açınımları

Arşimed Cisimlerin Açınımları

Arşimed Cisimlerin Açınımları

Arşimed Cisimlerin Açınımları

Arşimet Katıları (Arşimet Katı Cisimleri (13 Adet))

Arşimet, üç boyutlu katı cisimlerin matematiksel özelliklerini inceleyen ve birçok önemli keşifte bulunan ünlü bir matematikçi ve bilim adamıdır. Arşimet’in çalışmaları, katı cisimlerin hacimlerini, yüzey alanlarını ve diğer matematiksel özelliklerini hesaplamak için önemli matematiksel teknikler içerir. Arşimet’in adını taşıyan ve 13 farklı çokgen yüzeyli düzgün polihedronlardan oluşan bir set, onun onuruna “Arşimet Katıları” olarak adlandırılır. Bu katıların isimleri ve şekilleri şunlardır:

 1. Tetrahedron (Dört yüzlü)
 2. Hexahedron (Küp)
 3. Octahedron (Sekiz yüzlü)
 4. Dodecahedron (On iki yüzlü)
 5. Icosahedron (Yirmi yüzlü)
 6. Truncated tetrahedron (Kesilmiş dört yüzlü)
 7. Truncated hexahedron (Kesilmiş küp)
 8. Truncated octahedron (Kesilmiş sekiz yüzlü)
 9. Truncated dodecahedron (Kesilmiş on iki yüzlü)
 10. Truncated icosahedron (Kesilmiş yirmi yüzlü)
 11. Cuboctahedron (Küp sekiz yüzlü)
 12. Rhombicuboctahedron (Dörtgenli küpsekiz yüzlü)
 13. Snub cube (Burulmuş küp)

Bu katılar, matematik ve geometrinin yanı sıra bilim, mühendislik ve mimaride de kullanılır. Ayrıca, sanat ve tasarım alanlarında da sıkça görülen bu katılar, estetik ve görsel çekiciliklerinden dolayı sıklıkla tercih edilirler.


Leave A Reply