Browsing: Mitoloji

Mitoloji Oidipus

Oidipus Kimdir? Oidipus’un Mitolojideki Yeri, Hikayesi Hakkında Bilgi

0

Oidipus Kimdir ve özellikleri nelerdir? Oidipus’un hikayesi, mitolojideki yeri nedir? Oidipus hakkında bilgi. Oidipus Kimdir? Oidipus; çözümsüz sorunları yaşayan, ne yaparsa yapsın yazgısının elinden kurtulamayan, bütün iyi niyetli düşünce ve eylemlerine karşın tanrıların lânetine uğramaktan kaçınamayan tragedya kahramanlarının örnek kişisidir. Thebai kral soyundan Laios ile İokaste’nin oğlu, Thebai kralı. Oidipus’un yazgısı, insanın tüyler ürpertici bir

Mitoloji Odin

Odin Kimdir? Germen Tanrısı Odin Özellikleri, Hikayesi Hakkında Bilgi

0

Odin kimdir? Germen Tanrısı Odin ne tanrısıdır, özellikleri, mitolojideki yeri, hikayesi nedir, Odin tarihçesi hakkında bilgi. Odin Odin, İskandinav mitolojisinde tanrıların kralı ve bilgelik, savaş, ölüm ve büyü tanrısı olarak kabul edilen bir tanrıdır. Genellikle uzun sakallı ve pelerinli, Gungnir adında bir mızrak taşıyan ve Geri ve Freki adında iki kurdun eşlik ettiği tek gözlü

Mitoloji Ares

Ares Kimdir? Mitolojide Savaş Tanrısı Ares Özellikleri, Hikayesi Hakkında Bilgi

0

Savaş Tanrısı Ares Kimdir? Mitolojideki Savaş Tanrısı Ares’in özellikleri nedir, hikayesi nasıldır? Ares hakkında bilgi. Ares Ares; Yunan mitolojisinde Olympos’taki on iki büyük tanrıdan biridir. Daha sonraları Romalılar’ın Savaş Tanrısı Mars ile aynı olarak görülmeye başlanmıştır. Yunanlılar’ın nazarında Ares savaş, şiddet, gözü kapalı cesaret tanrısıydı. Sembolleri, cirit ve kılıç başta olmak üzere, meşale, köpek, atmacaydı.

Mitoloji Poseidon

Yunan Mitolojisi Denizler Tanrısı Olan Poseidon’un Hikayesi ve Sembolleri

0

Poseidon kimdir, ne tanrısıdır? Poseidon’un özellikleri, hikayesi, mitolojideki yeri hakkında bilgi. Poseidon’un mitolojideki aile bireyleri ve sembolleri Poseidon, Yunan mitolojisinde deniz ve su tanrısı. Yunanlıların en eski su tanrısı olarak denizi kişileştiren Pontos’la karıştırılmamalıdır. Poseidon adı “yeryüzünün kocası” ya da “dünyanın efendisi” anlamlarına gelir. Efsaneye göre baş tanrılardan Kronos ile Bereket Tanrıçası Rheia’nın oğlu, Zeus

Mitoloji atlas mitoloji

Yunan Mitolojisinde Atlas Kimdir? Özellikleri, Hikayesi, Mitolojideki Yeri

0

Eski Yunan Mitolojisinde Atlas Kimdir? Mitolojide Atlas’ın hikayesi, mitolojideki yeri ve özellikleri, Yunan mitolojisi hakkında bilgi. Yunan Mitolojisinde Atlas Atlas, Yunan mitolojisinde çok önemli bir figürdür ve çeşitli hikayelerde geçer. Özellikle, Atlas, Tanrılar ve Titanlar savaşı sırasında önemli bir rol oynamıştır. Bu savaşta, Kronos ve diğer Titanlar, Olympian tanrılarının yükselişine karşı mücadele etmişlerdir. Savaş sonunda,

Mitoloji

Pegasus Nedir? Pegasus’un (Kanatlı At) Hikayesi, Mitolojideki Yeri

0

Pegasus Nedir? Pegasus olarak bilinen kanatlı atın mitolojik hikayesi nasıldır? Pegasus’un mitolojideki yeri hakkında bilgi. Pegasus Nedir? PEGASUS, Eski Yunan mitolojisinde Perseus’un kestiği Medusa’nın kafasının kanından ortaya çıkan kanatlı at. Cins bir atın taşıdığı niteliklere eklenen kanat kavramıyla değeri yüceltilmiştir. Perseus ve Bellerophontes söylencelerinde önemli rol oynamıştır. Adı, Yunanca “kaynak” anlamındaki pega sözcüğünden türediği için,

Mitoloji Yunan Mitolojisi

Mitoloji Nedir? Dünya’da ve Türklerde Mitoloji, Mitolojinin Özellikleri

1

Mitoloji nedir? Mitolojinin özellikleri, Milletlerin mitolojileri, Yunan mitolojisi, Türklerde mitoloji hakkında bilgi. Mitoloji, çok meraklı bir konu, halk edebiyatının kaynaklarından biridir. Bir milletin tarih öncesinden kalma efsanelerine, din inanışlarına, kahramanlık hikâyelerine «mit», bunların tümüne de «mitoloji» denir. Mitoloji insanüstü olaylarla doludur. Konuları, insanların yeryüzü yaşayışından çok, akıl yoluyla açıklayamadıkları dünya dışı hayatlarıyla ilgilidir. Olaylar tanrılar

Mitoloji Afrodit

Afrodit (Aşk ve Güzellik Tanrıçası) Hakkında Mitolojik Bilgiler

0

Aşk ve Güzellik tanrıçası olan ve Romalıların Venüs’de dedikleri antik Yunanlıların tanrısı Afrodit (Aphrodite) hakkında bilgiler. APHRODİTE (AFRODİT), Eski Yunanlıların Aphrodite, Latinlerin Venüs adını verdikleri “Aşk” ve “Güzellik” tanrıçası, tanrıçaların en güzeli. Deniz köpüğünden dünyaya gelen tanrıçanın doğuşu üzerine bilgi veren kaynaktan biri Hesiodos, öteki Homeros’tur. Tanrı Uranos (Gök) Gaia’dan (Toprak Ana) olan çocuklarını doğar

Mitoloji Perseus

Perseus Kimdir? Yunan Mitolojisi Kahramanlarından Perseus’un Hikayesi

0

Perseus kimdir? Yunan mitolojisinde yer alan ve kahraman olarak görülen bir karakter olan Perseus ve Yunan mitolojisinde Perseus, özellikleri, hikayesi hakkında bilgi. Perseus, Yunan mitolojisinde Medusa’yı öldüren ve Andromeda’yı kurtaran kahraman. Argos kralı Akrisios’un kızı Danae’ nin Zeus’tan olma oğludur. Torunu tarafından öldürüleceği yolundaki kehanet üzerine, Akrisios onu annesiyle birlikte bir sandığın içine koyarak denize atar.

Mitoloji Alkmene'nin doğumunun tasviri. Ovid'in Metamorfozları için Virgil Solis tarafından yapılmış gravür

Alkmene Kimdir? Antik Yunan Mitolojisindeki Yeri ve Hikayesi

0

Alkmene Kimdir? Antik Yunan Mitolojisinde bir karakter olan Alkmene’nin hayatı, mitolojideki yeri, hikayesi, hakkında bilgi. Alkmene; Eski Yunan mitolojisinde Mykene ve Tiryns Kralı Elektryon ile Anakso’nun kızları ve Perseus’un torunudur. Amcası Alkaios’un kaza ile Elektryon’u öldüren oğlu Amphitryon ile evlenmeyi kabul etti; ancak, evlenmeden önce, ondan kardeşlerini öldüren Taphosluları cezalandırmasını istedi. Amphitryon onun bu dileğini yerine

Mitoloji Genç bir savaşçının veya kahramanın gelişi veya gidişi, belki Theseus Atina'ya varır ve kılıcı nedeniyle Aegeus tarafından tanınır . Apulian kırmızı figürlü volüt-krater , ca. 410-400, Ruvo'dan (Güney İtalya).

Egeus (Aegeus) Kimdir? Ege Denizine Adını Vermiş Mitolojik Kahraman

0

Yunan mitolojisinde Egeus (Aegeus) Kimdir? Mitolojik hayali bir karakter olan Egeus’un hikayesi, özellikleri, hakkında bilgi. Eski Yunan mitolojisinde Atina Kralı Pandion’un oğlu, Theseus’un babasıdır. Troizen kralının kızı ile ilişki kurunca kız ondan gebe kaldı. Aigeus, Aithra’dan çocuğa babasının adını bildirmemesini istedi. Aithra’nın doğurduğu çocuk Theseus’tur. Theseus büyüyünce Atina’ya gider, babasına kendini tanıtır ve tahtı ele geçirmek

Mitoloji Agdistis

Agdistis Kimdir? Mitolojide Bir Tanrıça Olan Agidistis Hakkında Bilgiler

0

Agdistis Kimdir? Farklı mitolojilerde farklı isim ve özelliklere sahip olmuş Agdistis’in özellikleri, hikayesi ve kültü hakkında bilgi. Agdistis; Eski Anadolu’nun Ana Tanrıçası Kybele’nin Friglerdeki adıdır. Söylence Eski Yunan kaynaklarına şöyle geçmiştir; Tanrı Zeus bir rüya görür ve tohumunu yeryüzüne saçar. Bu tohumlardan kendisinde hem erkeklik, hem de dişilik özelliği bulunan Agdistis yetişir. Tanrıların kesip attıkları

Mitoloji kiklop (Tepegöz)

Kiklop Nedir? Tepegöz Olarak da İsimlendirilen Mitolojik Tek Gözlü Karakterler

0

Kiklop nedir? Tepegöz olarak da bilinen Antik Yunan mitolojisinde geçen tek gözlü bir karakter olan Kikloplar ile ilgili olarak genel bilgiler. Yunan mitolojisinde tek gözlü dev çobanlardır. Kiklopların tek gözleri alınlarının ortasında olurdu. Bu dev çobanların Sicilya’da, dağ tepelerindeki mağaralarda yaşadıklarına inanılırdı. Mitolojideki bazı hikâyelerde, Kikloplar’ın, ateş tanrısı Hephaestus’un yardımcıları oldukları, tanrılar için silâhlar, savaş araçları

Mitoloji

Pachamama Nedir? And Dağlarının Yerli Halkının Tanrıçası Hakkında Bilgi

0

Pachamama kimdir ya da Pachamama nedir? Güney Amerika’da And Dağları boyunca yaşayan yerlilerin tanrıçası olan ve en büyük tanrı kabul edilen Pachamama hakkında bilgiler. Pachamama, koruma sağlamanın yanı sıra doğurganlık, bolluk, dişi ürünler, cömertlik ve olgunlaşma ile ilgilendiğinden, And halkının en yüksek tanrısıdır. Pachamama adı Türkçemize Toprak Ana olarak çevrilir çünkü pacha, Quechua ve Aymara’da dünya,

Mitoloji Demeter (Ceres)

Demeter (Ceres) Ne Tanrısıdır? Tanrıça Demeter Hakkında Bilgi

0

Eski Yunan mitolojisinde bir tanrıça olan Demeter ile ilgili bilgiler. Demeter ne tanrıçasıydı? Önemli bir tanrıça mıydı? Zeus ile kardeş miydi? DEMETER, Eski Yunan mitolojisinde toprak ve bereket tanrıçası. Kronos ile Rhea’nın kızıdır. Olympos Tanrılarının en önemlilerindendir. Poseidon, Demeter’e gönül verirse de Demeter sürekli ondan kaçar. Sonunda Demeter ile birleşmeyi başarır. Bu birleşmeden Arion ve

Mitoloji Hathor Tapınağı

Horus Kimdir? Antik Mısırın Şahin Biçimli Tanrısı Hakkında Bilgiler

1

Mısır Tanrısı Horus neyin tanrısıdır? Antik Mısır döneminde şahin biçiminde gösterilmiş Horus’un özellikleri nelerdir? Mısır Tanrısı Horus Hakkında Bilgi Horus; Eski Mısır dilinde hor. Eski Mısır dininde, bir gözü Güneş, öbür gözü Ay olan şahin biçimli tanrıdır. Başlangıçta Aşağı Mısır’ ın tanrısıydı. Sonradan Nehen’de (Yunanca Hierakonpolis) hükümdarın Horus’un bedenleşmesi olduğu anlayışı doğdu; Nehenli kralların Mısır’ın

Mitoloji Orestes

Orestes Kimdir? Yunan Mitolojisinden Bir Karakter, “Orestes” Hakkında Bilgi

0

Yunan mitolojisinde Orestes kimdir, özellikleri nelerdir? Mitolojiyi sevenler için Orestes hikayesi, mitolojideki yeri hakkında bilgi. Orestes Kimdir? (Mitoloji) Orestes; Yunan mitolojisinde, Mykenai (ya da Argos’) kralı Agamemnon ile Klytaimestra’nın (Klytemnestra) oğludur. Homeros’a göre, Agamemnon Troya’dan dönüp karısının aşığı Aigisthos tarafından öldürüldüğünde kent dışında olan Orestes, delikanlılık yaşına gelince Aigisthos ve Klytaimestra’yı öldürerek babasının intikamım alır.

Mitoloji Ani'nin Ölüler Kitabında Ammyt'in görüntüsü

Ammit Kimdir? Nedir? Antik Mısırlıların Korkutucu Yaratığı Ammit Hakkında Bilgiler ve Özellikleri

0

Ammit kimdir? Nedir? Nasıl bir yaratıktır? Antik Mısır inancında Ammit hakkında nelere inanılırdı? Ammit’in özellikleri nelerdir? Ammit hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Eski Mısır tanrıçası Ammit (Ammut ve Ahemait olarak da bilinir) ilahi cezanın kişileşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Antik Mısır inancında oldukça korkutucu bir şekilde tasvir edilmiş bir yaratıktır. Ma’at’ın terazisinin yanına oturdu, değersiz sayılanların

Mitoloji Zeus Heykeli

Zeus Kimdir? Antik Yunan Mitolojisinin Baş Tanrısı Hakkında Bilgiler

9

Zeus kimdir? Zeus ile ilgili bilgi. Antik Yunan mitolojisinde en büyük tanrı kabul edilen Zeus ve ailesi hakkında bilgi Eski Yunan mitolojisinin baş tanrısı, gökler egemeni, Yunan tanrılarının en güçlüsü olanıdır. Roma mitolojisindeki adı Jüpiter olan Zeus Tanrıça Hera ile evlidir. Hera, Hades, Poseidon kardeşleri; Athena, Apollon, Artemis, Ares, Dionysos çocuklarıdır. Doğuşu şöyle olmuştu: Kronos,

Mitoloji Şarap Tanrısı Dionysos Heykeli

Şarap Tanrısı Baküs (Dionysos ya da Bacchus) Hakkında Mitolojik Bilgiler

0

Antik Yunan mitolojisinde şarap ve bağ tanrısı olarak geçen Baküs (Bacchus) ya da  Dionysos ile ilgili mitolojik bilgilerin yer aldığı sayfamız. Baküs (Dionysos); Yunan ve Roma mitolojisinde, aslen Yunanlılar tarafından Dionysus ve daha sonra Romalılar tarafından Liber olarak bilinen şarap tanrısı. Aynı zamanda bitki örtüsü ve bereket tanrısıydı ve bu görevlerde ona belki de Apollon

Mitoloji Ra

Mısır Güneş Tanrısı Ra’nın Özellikleri, Güçleri, Hikayesi Hakkında Bilgi

0

Antik Mısır’ın güneş tanrısı olan RA’nın özellikleri nelerdir? Ra’nın hikayesi, güçleri, ailesi, tapınakları ve inançlar hakkında bilgi. Eski Mısırlılar’ın güneş tanrısıdır. Başında güneşi temsil eden bir daire bulunan bir insan biçiminde olarak düşünülür, dünyayı onun kurduğuna, günlük hayatı onun düzenlediğine inanılırdı. Sabahları doğudan kalkıp güney üzerinden dolaşarak akşama batıya vardığı, geceleri de batıdan kalkarak kuzey

Mitoloji Aton

Eski Mısır Tanrısı Aton, Özellikleri, Tapınakları ve Mısır Tarihinde Yeri

0

Aton Kimdir? Eski Mısır Tanrılarından Aton’un özellikleri, Ahenaton’un firavunluğu dönemi ve Aton’a verilen önem, hikayesi, hakkında bilgi. Aton Aton güneş kursuydu ve güneş tanrı Ra ile bağlantılıydı. Yeni Krallık Döneminin başlarında şahin başlı bir adam olarak Ra-Horakheti biçimine dönüştü. Daha sonra insan biçimli tüm simgelerden sıyrıldı ve hayat verici ışınları dışarıya doğru uzanan güneş kursu

Mitoloji Icarus

Icarus (İkarus) Kimdir? İkarus’un Trajik Düşüşünün Öyküsü Hikayesi

0

Icarus (İkarus) kimdir? Yunan mitolojisinde Icarus (İkarus) ‘un yeri nedir, trajik öyküsü nasıldır? İkarus’un düşüş hikayesi ve hikayenin ana fikri. Icarus’un öyküsü, özellikle karakterin insan sınırlarının ötesine geçme arzusu ve bunun getirdiği trajik sonuçlar nedeniyle okuyanları büyüleyen Yunan mitolojisinin efsanelerinden biridir. Daedalus ve Icarus efsanesi, Girit adasından kaçmak için kanatlarını kullanan bir baba ve bir

Mitoloji Tanrıça İsis

İsis Kimdir? Antik Mısır’ın Tanrıçası İsis Hakkında Bilgiler

0

Eski Mısır Tanrıçası İsis’in özelliği nedir? İsis hikayesi, tanrıça olması ile ilgili inanışlar, hakkında bilgi. İSİS İsis, Mısır dilinde Aset ya da Esi, Eski Mısır’da en önemli tanrıçalardan biridir. İsis sözcüğü Mısır hiyeroglifinde “taht“ı simgeleyen karakterin Yunanca biçimidir. “Taht” dişil bir sözcük olduğundan, İsis bir kadın biçiminde, firavunun annesi olarak kişileştirilmiştir. Gerçekten de Eski Mısır

İlginç Bilgiler denizkızı

Denizkızlarının Özellikleri Nelerdir? Gerçekten Var Mıdırlar? Hikayesi

0

Denizkızı nedir? Denizkızı gerçekte var mıdır? Denizkızı nerede yaşar, hikayesi nedir, mitolojideki yeri hakkında bilgi. Denizkızı; Birçok masallarda, efsanelerde adı geçen hayali bir yaratıktır. Belden yukarısı güzel bir kız, belden aşağısı balıktır. Denizlerde böyle yarı insan, yarı hayvan esrarengiz yaratıkların bulunduklarına dair efsanelere çok eski çağlardan beri Taşlanmıştır. Eski Yunan mitolojisine göre, Denizkızları Deniz Tanrısı

Mitoloji medusa

Medusa Kimdir? Mitolojik Bir Karakter Olan Medusa’nın Hikayesi Nasıldır?

0

Medusa Kimdir? Didim Apollon Tapınağında bulunan Medusa figurleri ne anlama gelir? Yılan başlı kadın Medusa’nın hikayesi, efsanesi, hakkında bilgi. Didim’in en önemli sembollerinden biri olan Medusa ; Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının dişi canavarı olan üç Gorgona’ dan biridir. Bu üç kız kardeşten yalnızca yılan saçlı Medusa ölümlüdür ve kendisine bakanları taşa çevirme güçüne sahiptir. Bu

Mitoloji cerberus

Yunan Mitolojisinin Bilmeniz Gereken En İyi 5 Efsanevi Yaratığı

0

Yunan mitolojisinin ilginç yaratıkları içinde en ilginç ve ürkütücü 5 yaratığını tanıyoruz. İşte Yunan mitolojisinden efsanevi canavarlar. Antik Yunan’ın efsanevi yaratıkları hakkında gerçekten ne kadar bilginiz var? Muhtemelen bazı isimlerini zaten duymuşsunuzdur. Ama ne olduklarını ve mitolojiye göre onlara ne olduğunu biliyor musunuz? Bu yazıda, kesinlikle bilmeniz gereken antik Yunanistan’ın en iyi 5 efsanevi yaratığı

Mitoloji Artemis Heykeli

Artemis Kimdir? Yunan Mitolojisinde Artemis Efsanesi ve Özellikleri Nelerdir?

0

Artemis kimdir? Yunan mitolojisinde Artemis kimdir, efsanesi, özellikleri nelerdir? Mitolojide Artemis’in yeri hakkında bilgi. Artemis Artemis; Eski Yunan dininde, vahşi hayvanlar, av, bereket, erdenlik ve doğurganlık tanrıçasıdır. Roma dinindeki Diana, Artemis’in karşılığıdır. Kırsal alanlarda yaşayan halk arasında en sevilen tanrıçaydı. Kişiliği ve işlevi bölgeden bölgeye büyük farklılık göstermekle birlikte, büründüğü tüm biçimlerin ardında, çoğu kez

Mitoloji enlil

An ve Enlil, Mitolojide Biri Gök Biri de Tanrıların Tanrısı ve İşte Hikayeleri

0

Enlil Kimdir? An Kimdir? Mezopotamya mitolojisinde birisi Gök Tanrısı birisi de Tanrıların Tanrısı olarak bilinen An ve Enlil’in hikayesi, özellikleri. An ve Enlil An ve Enlil adlı tanrılar yüzyıllar boyunca Mezopotamya tanrıları arasında en yüksek statüyü taşımıştır. Gök tanrısı An’ın yer tanrıçasından ayrıldığı yaratılış efsanelerinden başlayarak Mezopotamya kozmolojisinde üstlendikleri kilit bir rol vardır. Birlikte dünyayı

Mitoloji Artemis

Mitolojide Önemli Bir Yere Sahip Olan Tanrıça Artemis Hakkında Bilgiler

0

Tanrıça Artemis hakkında bilgi. Mitolojide önemli bir yeri olan ve büyük bir coğrafyada farklı isimler altında tapınılmış olan Artemis hakkında bilgi. Artemis’in diğer isimleri ve özellikleri. Mitoloji’de Artemis Eski Yunan mitolojisinde Zeus’un Leto’dan doğan kızı, Apollon’ un kız kardeşi. Kız kardeşi Athena gibi hiç evlenmemiştir. İliada’da Artemis’e altın oklu, Apollon’a ise gümüş yaylı adı verilmiştir.

Mitoloji Osiris

Osiris Kimdir? Eski Mısır Tanrılar Tanrısı Osiris’in Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Osiris kimdir? Eski Mısır tanrılarından, Tanrıların Tanrısı Osiris’in özellikleri ve hikayesi nedir, Osiris hakkında bilgi. Osiris Osiris: Eski Mısır Tanrısıdır (sözcük, Mısır dilindeki Usire’nin Yunanca karşılığıdır). Boğa, Koç, Benu kuşu gibi somutlaşmış biçimlerde betimlenmedikten sonra insansı görünüşüyle (tahta ya da ayakta, beyaz kurdelelerle sarılı, başında taç, elinde egemenlik simgesi kırbaç ve krallık asası) yaygınlık kazanmış;

Mitoloji Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisinde Kim Kimdir? Yunan Mitolojik Hikayeleri ve Karakterleri

0

Yunan mitolojisi nedir, özellikleri nelerdir? Yunan mitolojinin tarihçesi, hikayeleri günümüzdeki etkileri hakkında bilgi. Yunan mitolojisine göre her şeyden önce Khaos (kaos) vardı. Khaos, içinde bütün eşyaların, tanrı ve insanların kaynağını bulunduran sonsuzluğun adıydı. Khaos’tan Gaia (toprak) meydana gelir. Gaia, daha sonra Pontos (deniz) ve Uranos (gök)u oluşturur. Pontos ve Gaia’nın birleşmesinden Nereus, Thaumas, Phorkys ve

Mitoloji Amphitrite

Amphitrite Kimdir? Eski Yunan Mitolojisinde Amphitrite Yeri ve Hikayesi

0

Amphitrite Kimdir? Eski Yunan mitolojisinde Amphitrite’nin yeri, önemi, hikayesi. Amphitrite hakkında bilgi. Amphitrite;Eski Yunan mitolojisinde Okeanos’un kızı Doris ile Deniz Tanrı Nereus’un elli kızından (Nereidler) biridir. Naksos Adası’nda kız kardeşleriyle oynarken gören Poseidon genç kıza aşık olur, onu tutmak ister, fakat Amphitrite utanıp denize atlar, Tanrı Atlas’m dünyayı taşımakta olduğu ülkeye kaçar. Poseidon onu yakalaması

Mitoloji astarte

Tanrıça Astarte Hakkında Bilgiler, Kimler Tapınmışlardır?

0

Tanrıça Astarte kimdir? Tanrıça Astarte özellikleri, hikayesi nedir? Tanrıça Astarte hakkında bilgi. Tanrıça Astarte Kimdir? Astarte (Yunanca), Kitabı Mukaddes’te Astarti, ilk çağda Ortadoğu’da tapınılan yüce tanrıçadır. Önemli Akdeniz limanları olan Tsor (Sur), Sidon (Sayda) ve Elat kentlerinin baş tanrıçasıydı. Günümüzde İbranice uzmanlarına göre, Tevrat’ta sık sık sözü geçen Aştoret, Astarte adı ile “utanç” anlamına gelen

Mitoloji Nibelungenlied

Nibelungenlied Nedir?

0

Almanların yiğitlik destanı, efsanesi Nibelungenlied ile ilgili bilgiler Nibelungenlied, (Nibelungen’in Şiiri, Şarkısı). Almanların yiğitlik destanı.…

1 2