Vaftiz Nedir

0
Advertisement

Vaftiz nedir? Vaftiz kelime anlamı ile Hıristiyanlar neden vaftiz edilir?

Kilisede Vaftiz Yapılan Sunak
Hıristiyan dinindeki yedi törenden biridir. Gerçekte temizlik anlamına gelir. Vaftiz töreninin esası genel olarak hıristiyan olan kişiyi su ile kucaklaştırmaktır. Bütün Hıristiyan mezheplerinde bu tören değişik şekillerde yapılır.

Vaftiz töreni peygamber Hz. İsa’nın bir sözüne dayanılarak yapılır. Hz. İsa “Gidip bütün insanları aydınlatınız, onların ruhlarını Tanrı, Oğul ve Ruh adına vaftiz (temizleyiniz) ediniz” der. Hırıstiyanlardan önce de Filistin’de vaftiz yapılırdı. Yahya peygamber birçok kimseleri “Şeria = Ürdün” nehrinde vaftiz ederdi. Hz. İsa’yı vaftiz eden Yahya idi.

Vaftiz töreni doğan çocuğun Hıristiyan dinine kabulü için yapılır. Vaftiz işi çocuğu su dolu bir kaba sokmaktan ibarettir. Katolik, Protestan ve Ortodoks mezheplerinde bu Vaftiz töreni anlamı aynı fakat şekli başka olarak yapılır.


Leave A Reply