Browsing: Matematik

Matematik Matematik

Matematikte Harfli İfadeler

0

Matematikte harfli ifadeler nasıl ve ne amaçla kullanılır? Harfli ifadelerde birbiri türünden yazama sorular ve çözümleri, konu anlatımı. HARFLİ İFADELER Denklemlerde bilinmeyen genellikle x ile gösterilir. Bilinmeyen sayısı arttıkça y, z … gibi diğer harfler de kullanılır. 4a, x², a + b gibi ifadelere harfli ifadeler denir. 2a + b-3c gibi bir ifadede harflerin önündeki

Matematik kombinasyon

Kombinasyon Formülleri, Hesaplaması ve Özellikleri

0

Kombinasyon formülleri, denklemleri nelerdir? Kombinasyonun özellikleri, hesaplanması, Kombinasyon formülleri hakkında bilgi. KOMBİNASYON n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinden herbirine n’in r’li kombinasyonu denir, n elemanın r’li kombinasyonlarının sayısı, n,r ∈ IN ve r ≤  n olmak üzere: dir. Özellikleri: 1. şeklinde gösterilir. 2. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümeleri sayısı n

Matematik Hexadecimal Onaltılık Sayı Sistemi

Hexadecimal Sayı Sistemi (On altılı) Nedir?

0

Hexadecimal (On altılı) sayı sistemi nedir, nasıl doğmuştur, özellikleri nelerdir? Hexadecimal sistem nasıl hesaplanır, hakkında bilgi. Hexadecimal Sayı Sistemi İnsanlar yıllar önce 10 a dayanan bir sayma sistemi geliştirdiler. 10 parmağımızın olması bu konuda kullanışlı bir yol olmuştu. Ancak bu sistem bilgisayarlar için o kadar kullanışlı değildi. Sonuçta başka bir sistem icat edildi: onaltılık veya

Matematik

Önerme Nedir? Önerme Çeşitleri, Örnekler (Mantık Dersi)

0

Mantık dersi konusu olan önerme nedir? Önermeler kaça ayrılır, çeşitleri ve özellikleri, örneklerle anlatımı. ÖNERME Düşünmenin en basit birimi kavramlardır. Bir kavramın işaret ettiği herhangi bir varlıkta bir özelliğin bulunup bulunmadığını ifade etmenin tek yolu önerme kurmaktır. Yani öznesiyle yüklemi arasında bağ bulunan bir cümle oluşturmaktır. Dolayısıyla önerme en az iki terim arasındaki bir bağıntıyı

Matematik Matematik

Bağıntı Nedir? Özellikleri

0

Bağıntı nedir? Bağıntının özellikleri nelerdir? Yansıma, simetri, ters simetri, geçişme özellikleri konu anlatımı. BAĞINTI A x B nin her bir alt kümesine A dan B ye bir bağıntı denir. β = {(x, y):(x, y) ∈ A x B } (x, y) ∈ β ise y β x ile gösterilir ve “y, β bağıntısı ile x

Matematik Örüntü Örnekleri - Örüntü Desen Örneği

Örüntü Nedir? Örüntü Örnekleri

87

Örüntü nedir? Örüntünün tanımı ve örüntü kavramı hakkında hem matematiksel hem de desen örnekleri. Örüntü süsleme örnekleri. Örüntü Nedir? Örüntü Örnekleri Nelerdir? Örüntü, bir nesne ve ya olay kümesindeki elemanların ardışık olarak düzenli bir biçimde birbirlerini takip ederek yenilenmesi olarak tanımlanabilir. En basit örnek bir hafta içerisinde ardışık olarak günler ve ya bir sene içerisinde

Matematik

Arşimed Cisimler ve Özellikleri

0

Arşimed cisim nedir, özellikleri nelerdir? Arşimed cisim çeşitleri, yarı düzgün dışbükey çokyüzlüler nelerdir hakkında bilgi. Arşimed Cisimler ve Özellikleri Yüzleri, farklı düzgün çokgenlerden oluşan çokyüzlülere arşimed çokyüzlüler denir. Arşimed çokyüzlüler yarı düzgün dışbükey çokyüzlüler diye adlandırılır. Toplam 13 tane arşimed çokyüzlü vardır. Bunlardan bazılarının açınımları kitabınızın sonunda çokyüzlü-lerin açınımları bölümünde verilmektedir. Aşağıda bazı Arşimed çokyüzlüleri

Matematik

Alt Küme Sayısı Nasıl Bulunur?

2

Alt küme, özalt küme nedir? Alt küme sayısı nasıl hesaplanır, formülü, alt küme sayısı bulma konu anlatımı Alt Küme Sayısı Nasıl Bulunur? Alt Küme: A ve B gibi iki kümeden, B kümesinin her elemanı A kümesinin de elemanı ise, B kümesi A kümesinin alt kümesidir denir ve B ⊂ A şeklinde gösterilir. Bir kümenin kendisinden

Matematik Venn Şeması Örnekleri

Venn Şeması Nedir? Venn Şeması Örnekleri

12

Venn şeması nedir? Venn şeması ne işe yarar? Venn şeması örnekleri. Venn şemaları hakkında bilgi. Venn Şeması Nedir? Venn Şeması Örnekleri Venn diyagramları ve ya Venn şemaları temel bir küme gösterim şeklidir. Sonlu elemanların arasındaki tüm mantıklı ilişkileri gösteren bu diyagramlar 1880 yılında İngiliz mantıkçı ve filozof olan John Venn tarafından bulunmuştur. Mantık, olasılık, dil

Matematik Sayılar

Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı

0

Karmaşık sayılar nelerdir, özellikleri nedir? Karmaşık sayılar konu anlatımı, örnek sorular ve çözümleri, hesaplanmaları. KARMAŞIK (KOMPLEKS) SAYILAR kümesine karmaşık sayılar kümesi denir. z = x + iy şeklindeki gösterime karmaşık sayının standart biçimi denir. x sayısına, z karmaşık sayısının reel (gerçel) kısmı denir ve Re(z) = x biçiminde gösterilir. y sayısına, z karmaşık sayısının sanal

Matematik Sıfırla Çarpma

Bir Sayının Sıfır İle Çarpımı Kaçtır? Hangi Sonucu Buluruz?

0

Bir sayının sıfır ile çarpımı kaç sonucunu verir? Sayıların sıfır ile çarpılması, bölünmesi, sayıların sıfıra bölünmesinin hesaplanması Bir Sayının Sıfır İle Çarpımı Kaçtır? Matematikte çarpmada sıfır yutan elemandır. Yutan eleman kendine çeviren, yiyen eleman anlamındadır. Sıfır da çarpma işleminin sonucunu kendine çevirir. O halde bir sayının sıfır ile çarpımı sıfır sonucunu verir. Buradaki sayının, negatif,

Bilgi Dünyası kümelerde kesişim

Kümelerde Kesişim ve Birleşimin Özellikleri

0

Kümelerde Kesişim ve Birleşim kuralları nelerdir? Kümelerde kesişim ve birleşime ait özellikler, formüller, ifadeler ve açıklamalı anlatımı. Kümelerde Kesişim ve Birleşimin Özellikleri Birleşim Özellikleri A kümesinin A kümesi yani kendisi ile birleşim kendisidir. A kümesinin B kümesi ile birleşimi, B kümesinin A kümesi ile birleşimine eşittir. A kümesinin boş küme ile birleşimi A kümesinin kendisini

Matematik Silindirik Yüzey

Silindirik Yüzey ve Silindirin Özellikleri

0

Silindirik yüzey nedir, özellikleri nelerdir? Silindirin özellikleri nelerdir, çeşitleri, hakkında bilgi, örnek sorular. Silindirik Yüzey Uzayda, düzlemsel bir eğri ve bu eğrinin bulunduğu düzleme paralel olmayan bir k doğrusu alalım. k doğrusuna paralel olan ve eğri üzerinde hareket eden bir d doğrusunun oluşturduğu yüzeye silindirik yüzey denir. Düzlemsel eğriye silindirik yüzeyin dayanak eğrisi, eğri üzerinde

Matematik

Prizmanın Yüzey Alanı Hesaplanması

0

Prizmanın, dikdörtgenler prizmasının, kübün alanı nasıl hesaplanır? Prizmanın yüzey alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Prizmanın Alanı Prizmanın alanı yanal alanı ile taban alanlarının toplamına eşitttir. Prizmanın yanal alanı, bütün yan yüzlerinin alanlarının toplamıdır. Prizmanın taban alanları ise alt ve üst tabanlarının toplamıdır. Prizmada alt ve üst tabanlar birbirine eştir. Not Bir dik prizmanın

Matematik pi sayısı

Pi (π) sayısı nedir?

0

Pi (π) sayısı nedir? Pi (π) sayısı ne işe yarar? Pi (π) sayısının tarihi ve geçmişi ile matematikte kullanım alanları hakkında bilgi. Pi (π) sayısı nedir? Pi (π), çemberin çevre uzunluğunun çapına oranı. Çemberin büyüklüğünden bağımsız olarak her çember için çevre uzunluğunun çapa oranı sabittir. İsviçreli matematikçi Leonhard Euler’in (1707-83) benimseyip kullanması sonucunda π simgesiyle

Matematik Phillips Eğrisi

Phillips Eğrisi Nedir?

0

Phillips eğrisi nedir? İktisatta bir grafik anlatımı olan Phillips eğrisinin ne ile ilgili olduğu ve genel anlamda Phillips eğrisi hakkında bilgi. Phillips Eğrisi Nedir? Phillips eğrisi, iktisatta, parasal ücretlerin değişim oranıyla işsizlik oranı arasındaki ilişkinin grafik anlatımı. A. W. Phillips 1958’de yayımladığı makalede İngiltere’de 1861-1957 arasındaki işsizlik oranlarıyla parasal ücretlerin değişim oranlarını bir grafik üzerinde

Matematik Permütasyon

Permütasyon ve Kombinezon (Kombinasyon) Hesaplamaları Nasıl Olur?

0

Permütasyon ve Kombinezon nedir? Permütasyon ve Kombinezon hesaplamaları ve konuları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Permütasyon ve Kombinezon (Kombinasyon) Hesaplamaları Nasıl Olur? Permütasyon ve kombinezon, verili bir kümenin sıra gözetilerek (permütasyon) ya da gözetilmeksizin (kombinezon) seçilen öğelerinden oluşturulan farklı altkümeler. Permütasyon ve kombinezon kuramındaki gelişmeler ve verili bir durum için olanaklı permütasyon

Matematik

Kesirler Nasıl Sadeleştirilir?

0

Kesirlerin sadeleştirme işlemi nasıl yapılır ve ne işe yarar? Kesirleri sadeleştirmek için yapılması gerekenler ve örnek çözümler. Kesirler Nasıl Sadeleştirilir? Bazen, bir kesiri basitleştirmek veya sadeleştirmek, problemin çözümünü kolaylaştırır. Bir kesiri basitleştirdiğimizde, orijinaline eşit olan başka bir kesir yazmış oluruz; sadece başka bir şekilde yazılmıştır. Bunun ne anlama geldiğiyle ilgili bir fikir edinmek için aşağıdaki

Bilgi Dünyası Dairenin Alanı

Dairenin Alanı Nasıl Bulunur?

0

Bir dairenin alanı nasıl hesaplanır? Dairenin alan formülü ve açıklaması, hesaplama örneği. Dairenin alanı hesaplaması konu anlatımı Dairenin Alanı Nasıl Bulunur? Bir daire, sabit bir noktadan eşit uzaklıkta olan bir dizi noktadan oluşan, sınırları olan yuvarlak bir düzlem şeklidir. Bu nokta dairenin merkezi olarak bilinir. Daireyle ilgili birçok ölçüm var. Bir çemberin çevresi esasen şeklin

Bilgi Dünyası Matematik

Karenin Alanı Hesaplama

0

Bir karenin alanı nasıl hesaplanır? Kare alanını hesaplama, bulma yöntemi, kısaca açıklaması, formülü. Karenin alan özellikleri. Karenin Alanı Hesaplama Bir karenin alanını hesaplamak, kenarların eşit uzunluklarda olması nedeniyle tüm şekillerin en kolayıdır. Alan, karenin içindeki boşluk miktarıdır ve kare birimlerle ifade edilir. Buna karşılık, çevre, etrafına bir çit koyacağınız gibi, karenin dışının etrafındaki mesafedir. Karenin

Matematik

Geometri Tarihi (Kısaca)

0

Geometri nedir ve neyi inceler? Geometrinin tarihçesi, gelişmesi nasıl olmuştur? Geometri tarihi hakkında bilgi. Geometri ve Tarihi Geometri; nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalıdır. Geometriyle ilk ilgilenen bilim adamlarının başında Eski Yunan filozofu ve matematikçisi Thales (İÖ 640-547) gelir. Kendi adıyla anılan önermeden yararlanarak ölçülemeyen yüksekliklerin ölçümünü sağlayıcı

Bilgi Dünyası Gerçek Sayılar

Gerçek Sayılar Nedir? Kısaca

0

Gerçek sayılar nelerdir? Gerçek sayının içerdiği sayı kümeleri nelerdir? Gerçek sayıların sayı doğrusunda gösterilmesi kısaca. Gerçek Sayılar Nedir? Kısaca Gerçek sayılar diğer bütün sayı kümelerini kapsayan (diğer bütün sayı kümeleri gerçek sayılar kümesinin içinde yer alır) en geniş sayı kümesidir. Rasyonel ve irrasyonel tüm sayılar gerçek sayıların içine girer. Gerçek sayılar aşağıdaki gibi örnekleri içerir

Matematik Matematik

Partisyon Nedir? (Matematik)

0

Partisyon nedir? Matematik ve mantıkta partisyon terimi ne anlama gelir? Partisyon ile ilgili kısaca bilgi veren sayfamız. Partisyon, bölüntü olarak da bilinir, matematikte ve mantıkta, bir kümenin, hiçbiri boş olmayan, birbirlerinden ayrık ve birleşimleri söz konusu kümeye eşit olacak biçimde bir altkümeler takımına ayrılması. Bu tanımdan görüldüğü gibi, söz konusu kümenin her öğesi partisyondaki altkümelerden

Bilgi Dünyası Matematik ve Çocuk

Onluk Sayma Sistemi Nedir? İlk Kim Kullanmıştır?

0

Onluk sistem nedir, temel özellikleri nelerdir? Onluk sistem ilk nasıl ve kimler tarafından kullanılmaya başlanmıştır? Tarihçesi hakkında bilgi Onluk Sayma Sistemi Nedir? İlk Kim Kullanmıştır? Onluk Sistem Nedir? Bir birimi belirli bir sayıyla çarpıp yeni bir basamağa geçeriz ya; işte o çarpılan sayıya taban denir. Örneğin, çok miktarda nesneyi sayarak 10 birimlik küçük pakt, sonra

Matematik

Parametre nedir? Parametre değişimi yöntemi nedir?

0

Parametre nedir ve nasıl tanımlanır? Parametre değişimi yöntemi nedir ve nasıl açıklanmaktadır? Parametre ve değişimi yöntemi hakkında bilgiler. Parametre nedir? Parametre değişimi yöntemi nedir? Parametre, matematikte, bir değer kümesinden alabileceği değerlere göre, bir problem için farklı durumlar belirleyen değişken. Parametreler cinsinden ifade edilmiş denklemler parametrik denklem olarak adlandırılır. Örneğin, bir doğrunun y=mx+b biçiminde verilen genel

Matematik Matematik

Matematikte Bağlantılılık Nedir?

0

Matematikte bağlantılılık nedir ne demektir ne anlama gelir? Bağlantılılık ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Matematikte Bağlantılılık Nedir? Bağlantılılık, matematikte, kümelerin temel topolojik özelliği. Bu özellik, bir küme içinde kopukluk olmadığı anlamına gelir. Bağlantılılık, homeomorfik dönüşümlerden (bir şeklin, kopmaksızın ya da kıvrılmaksızın biçim değiştirdiği dönüşümler) sonra değişmeden kalabilen geometrik şekillerin başlıca özelliklerinden biri

Matematik Paraboloit Çeşitleri

Paraboloit Nedir?

0

Paraboloit nedir? Paraboloit denklemleri ve paraboloit tanımlamaları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Paraboloit Nedir? Paraboloit, kartezyen koordinat sisteminde denklemi olarak verilen yüzey. Denklemde ikinci terimin önündeki işaret artı ise eliptik paraboloit olarak adlandırılan yüzey elde edilir. Bu yüzeyin xz düzlemine ya da yz düzlemine paralel düzlemlerle ara kesitleri birer paraboldür; xy düzlemine

Matematik parabol

Parabolik Denklem Ne Demek?

0

Parabolik denklem ne demektir? Parabolik denklemin tanımı ve parabolik denklem ile ilgili tanımlamaların yanı sıra denklemlerinde yer aldığı sayfamız. Parabolik Denklem Ne Demek? Parabolik denklem, yayınım olgusunun, örneğin bir levhanın ısınmasının matematiksel çözümlemesinde karşılaşılan kısmi diferansiyel denklemler sınıfı. En yalın bir boyutlu parabolik denklem, ince bir çubuğun çeşitli noktalarındaki sıcaklığın zamana göre değişimini belirleyen ,

Matematik Konisel Yüzey

Konisel Yüzey ve Koninin Özellikleri

0

Konisel yüzey nedir, özellikleri nelerdir? Koninin özellikleri nelerdir, çeşitleri, hakkında bilgi, örnek sorular. Konisel Yüzey Uzayda, düzlemsel kapalı bir eğriyi kesen ve bu eğrinin bulunduğu düzlemin dışında sabit bir T noktasından geçen doğruların oluşturduğu yüzeye konisel yüzey denir. Düzlemsel eğriye ise bu yüzeyin dayanak eğrisi denir. Konisel yüzeyi oluşturmak için çizilen ilk doğruya (d) konisel

Matematik Dikdörtgen

Dikdörtgenin İsimlendirilmesi, Dikdörtgenler Nasıl İsimlendirilir?

2

Dikdörtgenler nasıl isimlendirilir? 4. sınıf Dikdörtgenin isimlendirilmesi konusu kısa özeti. Temel bir matematik konusu olan dikdörtgen isimlendirilmesi. Dikdörtgenin İsimlendirilmesi Köşeler büyük harfle belirtilir. Komşu köşeler sırayla takip edilerek isimlendirilir. Köşelerin alfabetik sıraya uygun isimlendirilmesi gerekmez. Dikdörtgen isimlendirilirken dört köşenin adı sırayla yazılır. Dikdörtgenin kenarları birer doğru parçasıdır. Bunlar iki ucun harfleri sırayla yazılıp üzerine —

Matematik

Çok Değerli Mantık Nedir? Özellikleri, Doğruluk Çizelgesi ve Konu Anlatımı

0

Çok değerli mantık nedir? Çok değerli mantık özellikleri, doğruluk çizelgesi, konu anlatımı. Çok Değerli Mantık Önermelerin doğru veya yanlış değeri aldığı iki değerli mantık, geleceğe ilişkin önermeler söz konusu olduğunda geçerliliğini yitirmektedir. Örneğin; “Bu yılki üniversite sınavında öğrencilerin genel başarı ortalaması, bir önceki yıla göre artacak.” önermesi gelecekte gerçekleşecek bir durumla ilgilidir. Bu nedenle kesin

Matematik Mantık

Akıl İlkeleri Nelerdir? Özdeşlik, Çelişmezlik, Yeter Neden ve Üçüncü Halin İmkansızlığı

0

Mantıkta akıl ilkeleri nelerdir? Özdeşlik, çelişmezlik, yeter-neden, üçüncü halin imkansızlığı ilkesi hakkında bilgi. Özdeşlik İlkesi: “Bir şey ne ise odur, başka şey olamaz.” şeklinde ifade edilebilir. Klasik mantıkta “A, A’dır.” önermesiyle dile getirilir. Bu önermede bir şeyin bir başka şeyle ilişkisi değil, yalnızca kendisi olarak düşünüldüğü ifade edilmektedir. Bu nedenle özdeşlik ilkesi benzerlik veya eşitlikle

Bilgi Dünyası Dikdörtgen ve Özellikleri

Dikdörtgen ve Özellikleri

0

Dikdörtgen nedir? Dikdörtgenin özellikleri nelerdir? Maddeler halinde dikdörtgen formülleri ve alan, çevre, köşegen, açı özellikleri. Dikdörtgen ve Özellikleri Bütün açılar, dik olan dörtgene dikdörtgen adı verilir. Dikdörtgen paralelkenarın tüm özelliklerini taşır. PARALELKENAR ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYIN A) Karşılıklı kenarları paralel ve uzunlukları eşittir. B) Her bir açısının ölçüsü 90° dir. C) Köşegen uzunlukları eşittir ve köşegenler

Matematik Pisagor Teoremi (Eşek Davası) Nedir?

Eşek Davası Nedir? Hangi Alanla İlgili Terimdir?

0

Eşek davası nedir? Eşek davası neye ve neden denir? Eşek davası ne anlama gelir ve hangi alan ile ilgili bir terimdir? EŞEK DAVASI NEDİR? Geometride “eşek davası” denilerek anılan şöyle bir önerme (teorem) vardır: “Bir dik üçgende hipotenüsün, (yani dik açının karşısında bulunan kenarın) karesi öbür iki kenarın karelerinin toplamına eşittir.” Yukarıdaki şekilde: a2 =