Browsing: Matematik

Matematik Binom Açılımı

Binom Açılımı Formülleri Nelerdir? Kullanılan Denklemler Terim Katsayıları

3

Binom açılımı nedir ve nasıl ifade edilir, kullanılan denklemler, formüller nelerdir? Binom açılımı formülleri, hesaplanması, terim katsayıları. BİNOM AÇILIMI n ∈ IN olmak üzere ifadesine Binom Açılımı denir. ifadesinde n+1 terim vardır. ifadesinde herhangi bir terim ‘li ise; Bu terimin katsayısı dir. Bu terimde p + r = n dir. açılımındaki terimler a’nın azalan kuvvetlerine

Matematik Köklü Fonksiyonların İntegrali

Köklü Fonksiyonların İntegrali Nasıl Hesaplanır? Formüller

2

Köklü fonksiyonların integrali nasıl hesaplanır, formülleri nelerdir? Köklü fonksiyonların integral denklemleri, hesaplanması Köklü Fonksiyonların İntegrali (Formüller) NOT ve yi kapsayan integrallerde; halinde x = a Sinα veya x = a Cosα halinde x = a Secα halinde x = a Tanα  dönüşümleri uygulanır.

Matematik Problem Nasıl Çözülür?

Problem Nasıl Çözülür? İpuçları Formüller (Havuz Hareket Karışım Vb)

1

Yüzde, iş-işçi, havuz, hareket, karışım, kar-zarar, faiz ve yaş problemleri nasıl çözülür? Gerekli ipuçları, teknikler ve formüller. Yüzde Problemleri: orantısında n=100 ise = % m olarak gösterilir. İş Problemleri: “Bir işi A, tek başına x günde, aynı işi B tek başına y günde yapıyor. Aynı işi A ile B birlikte z günde yapıyorlar.” Problemini denklemi

Matematik İşaret Fonksiyonu

İşaret Fonksiyonu Nedir? Özellikleri Hesaplaması Örnekler Konu Anlatımı

0

İşaret fonksiyonu nedir? İşaret fonksiyonu özellikleri nelerdir? Hesaplanması, örnekleri, soruların çözümleri, konu anlatımı. İŞARET FONKSİYONU KONU ANLATIMI olmak üzere fonksiyonu için şeklinde tanımlanan fonksiyonunu f nin işaret fonksiyonu denir. ÖRNEK: denkleminin R deki çözüm kümesini bulalım. olması gerekir. olur. ÖRNEK: fonksiyonunun en geniş tanım kümesini yazalım. olması gerekir. olur. ÖRNEK: eşitsizliğinin R deki çözüm kümesini

Matematik eşitsizlikler

Matematikte Eşitsizlikler Özellikleri Konu Anlatımı – Soru Çözümleri

0

Matematik eşitsizlikler konusu anlatımı, eşitsizlikler özellikleri, matematikte kullanımı, örnekleri, sorular ve çözümleri. Eşitsizlikler Konu Anlatımı – Soru Çözümleri Eşitsizlikler denklemlerle (eşitlik) benzer şekilde çözülür. Eşitsizliklerde, denklemlerde kullanılan ” = ” sembol yerine “> , <” veya “> , <” sembolleri kullanılır. • x = 2 x, 2 ye eşittir. • x > 2 x, 2

Matematik Birinci dereceden denklem

Birinci Dereceden Denklemler Konu Anlatımı Örnekler ve Çözümler

0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklemler nasıl hesaplanır? 1. dereceden denkler konu anlatımı, açıklaması, örnekler. I. DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER a, b ∈ R ve a ≠ 0 olmak üzere ax + b = 0 şekline getirilebilen denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. ax + b = 0 eşitliğini sağlayan x değerini bulmaya

Matematik

Cebir Nedir? Cebirin Esasları ve Denklem Kurma Hakkında Bilgiler

0

Cebir nedir ne demektir? Cebirin esasları, denklem kurma ve denklem çözümleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Bize sayıları, bunların özelliklerini, aralarında yapılan işlemleri aritmetik öğretir. Cisimlerin çizgileriyle, yüzeyleriyle, hacimleriyle ilgili özelliklerini inceleyip ölçen bilim dalına da geometri diyoruz. Aritmetikle geometri, ikisi bir arada matematik adını alır. Bu konularda işlemler yaparken hep sayılarla

Matematik İkinci Dereceden Denklem

İkinci Dereceden Denklem Nedir? Özellikleri Hesaplanması Anlatımı

0

İkinci dereceden denklem nedir, özellikleri nelerdir? İkinci dereceden denklemlerde bulunan değişken sayısı, çözümü hakkında bilgi. İkinci Dereceden Denklem İkinci dereceden denklem, kuvadratik denklem olarak da bilinir, matematikte, ikinci kuvvete yükseltilmiş en az bir değişken içeren cebirsel denklem. Bir değişkenli ikinci dereceden denklemin genel biçimi, a, b, c rasgele sabitler (parametreler) olmak üzere ve a sıfırdan

Matematik Uzayda İki Noktadan Geçen Doğrunun Denklemi

Uzayda İki Noktadan Geçen Doğrunun Denklemi Nasıl Hesaplanır?

0

12. sınıf geometri konusu, iki noktadan geçen bir doğrunun denklemi nedir, nasıl hesaplanır, iki noktadan geçen doğru denklemi örnek sorular ve çözümleri. Uzayda İki Noktadan Geçen Doğrunun Denklemi Uzayda, ve noktalarından geçen doğrunun denklemi, Örnek: Analitik uzayda, K(2, -3,1) ve L(3, 5, 4) noktalarından geçen doğrunun denklemini bulalım. Çözüm: K(2, -3,1), L(3, 5, 4) noktalarından

Matematik Uzayda Bir Noktadan Geçen Doğrunun Denklemi

Uzayda Bir Noktadan Geçen Doğrunun Denklemi ve Hesaplaması

0

12. sınıf geometri konusu, uzayda bir noktadan geçen ve doğrultmanı bilinen bir doğrunun denklemi nedir, nasıl hesaplanır, örnek sorular. Uzayda Bir Noktadan Geçen ve Doğrultmanı Bilinen Doğrunun Denklemi Uzayda, noktasından geçen ve doğrultmanı u = (a, b, c) olan d doğrusu üzerindeki herhangi bir nokta A(x, y, z) olsun. Buna göre, d doğrusunun vektörel denklemi,

Matematik denklem

Denklem Nasıl Çözülür? Denklem Çözme Yöntemleri Özellikleri Örnekler

0

Denklemler nasıl çözülür, denklemlerin çözüm yöntemleri, denklemlerin özellikleri, konu anlatımı, örnek çözümlü sorular, örneklerle anlatım. DENKLEMLER Denklem bir eşitliktir, isminden de anlaşılacağı gibi eşitliğin sağındaki ve solundaki ifadelerin birbirine eşit olduğu durum yaratılarak denklemler oluşturulur. 8+3=5+6 Herhangi bir bilinmeyen sayı eşitlikler korunarak bulunabilir. 2x = 6 ⇒ x = 3 Eşitlikleri bozmayacak ekleme ve çıkarmalar

Matematik

Kepler Çokyüzlüleri ve Özellikleri (Geometride OnikiYüzlü Çokyüzlüler)

0

Kepler Çok yüzlü nedir, özellikleri nelerdir? Kepler Çokyüzlü çeşitleri, düzgün içbükey çokyüzlüler nelerdir hakkında bilgi. Kepler ÇokYüzlüler Yüzleri birbiriyle kesişen ve birbirinin aynı içbükey veya dışbükey düzgün çokgen olan düzgün içbükey çokyüzlülere kepler çokyüzlüler denir. Kepler çokyüzlüler düzgün içbükey çokyüzlülerdir ve yüzleri birbiriyle kesişir. Toplam 4 tane kepler çokyüzlü vardır. Kepler çokyüzlüler düzgün 12-yüzlü ve 20-yüzlülerden elde edilir.

Matematik Matematikte Kök İşareti

Üslü Sayılar Konu Anlatımı

0

Üslü sayıların özellikleri nelerdir? Üslü sayılarda dört işlem, örnek sorular ve çözümleri, üslü ifadeler konu anlatımı Üslü Sayılar Konu Anlatımı ***Üs bir sayının kendi değeriyle kaç defa çarpılacağını ifade eder. ***Üslü ifadelerde kullanılan bazı önemli kuralları incelersek, ***Sıfır hariç bütün sayıların sıfırına kuvveti 1 e eşittir. Örneğin; ***Bütün sayıların birinci kuvveti sayının kendisine eşittir. Örneğin;

Matematik matematik

Ters Fonksiyon Nedir? Nasıl Bulunur?

18

Ters fonksiyon nedir? Ters fonksiyonun özellikleri nelerdir, nasıl bulunur? Ters fonksiyon örnekleri, sorular ve çözümleri. TERS FONKSİYON: f: A → B , y = f(x) fonksiyonu birebir ve örten olsun. f-1:B →A, x=f-1(y) olan f-1 fonksiyonuna, f fonksiyonunun tersi denir. Verilen bir f fonksiyonun tersini bulmak için y=f(x) fonksiyonu x=f(y) biçimine getirilir. x yerine y,

Matematik parabol

Parabol Nedir?

0

Bir geometrik şekil olan parabol nedir ve nasıl tanımlanır. Parabolun temel özellikleri ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. Geometride, bir nokta ile bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen şekle «parabol» denir. Şekilde görüldüğü gibi, O x ve O y eksenlerini, O x ekseni üzerinde bir F noktası alalım. O y ekseni ile

Matematik Matematik

Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır? Nasıl Öğretilir ve Sağlama İşlemleri

0

Dört işlemlerden çıkarma işlemi nasıl yapılır? Çıkarma işlemi nasıl öğretilir, örnekleri, sağlaması hakkında bilgi. Çıkarma; Matematikte dört işlemden biridir. Bir sayıyı başka bir sayıdan eksiltmeye, böylelikle iki sayı arasındaki farkı bulmaya çıkarma denir. Çıkarma işleminde çıkacak sayı, çıkarılacak olanın altına yazılır, çıkarma İşlemi birler basamağından başlayarak yapılır. Çıkarma işareti eksi (—) dir. Bu işlem sayıları

Matematik Sıfıra Bölme

Bir Sayının Sıfıra Bölümü Kaçtır?

0

Matematikte bir sayının sıfıra bölümü kaç eder? Sıfırın sıfıra bölümü kaçtır? Sıfırıncı kuvvet nasıl hesaplanır? Matematikte sıfır işlemleri. Bir Sayının Sıfıra Bölümü Kaçtır? Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Örneğin x bölü sıfır tanımsızdır. Burada x sayısının sıfır olmaması gerekiyor. Sayının kaç olduğunun (sıfır olmaması dışında) bir önemi yoktur. Kesir, negatif sayı yada köklü sayı olabilir. Sonuçta

Matematik Tam Değer Fonksiyonu

Tam Değer Fonksiyonu Konu Anlatımı

0

Tam değer fonksiyonu nedir? Matematikte Tam değer fonksiyonu özelliklerinin örnekleri ile birlikte açıklanmaya çalışıldığı konu anlatımı. TAM DEĞER FONKSİYONU Tanım: x ∈ R için x’den büyük olmayan en büyük tamsayıya x’in tam değeri denir ve;  şeklinde gösterilir. için, dir. olmak üzere, ile tanımlı fonksiyonuna tam değer fonksiyonu denir. ÖRNEK: R’de denkleminin çözüm kümesi nedir? olması gerekir.

Matematik Dikdörtgenler Prizması

Dikdörtgenler Prizmasının Özellikleri

0

Dikdörtgenler prizması nedir, özellikleri nelerdir? Dikdörtgenler prizmasının formülleri ve örnek soru çözümleri. Dikdörtgenler Prizması Tabanları dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgenler prizmasının bütün yüzleri dikdörtgendir ve karşılıklı yüzleri birbirine eştir. Şekilde, |AB| = a, |BC| = b ve |CC’| = c, dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarıdır. Dikdörtgenler prizmasının cisim köşegenlerinin uzunlukları birbirine eşittir. Ayrıtları

Matematik

Dik Prizma ve Eğik Prizma Nedir? Özellikleri Formülleri ve Örnekler

0

Dik prizma ve eğik prizma neye denir? Dik ve eğik prizmanın özellikleri nelerdir, formülleri ve örnekleri, hakkında bilgi. Dik Prizma ve Eğik Prizmanın Özellikleri Yan ayrıtları taban düzlemine dik olan prizmaya dik prizma denir. Dik prizmanın yan yüzleri dikdörtgendir. Şekildeki prizmanın yan ayrıtları taban düzlemine dik olduğundan dörtgen dik prizma diye adlandırılır. Prizmanın yan ayrıtlarının

Matematik

Dik Piramit ve Eğik Piramidin Özellikleri

0

Dik piramit ve eğik piramit neye denir? Dik ve eğik piramidin özellikleri nelerdir, örnek soru ve cevapları, hakkında bilgi. Dik Piramit, Eğik Piramit Bir piramitte, tepe noktası ve taban çokgeninin ağırlık merkezinden geçen doğru taban düzlemine dik ise piramide dik piramit, değil ise eğik piramit denir. Örnek: Şekilde, bir köşesi orijinde olan dikdörtgen eğik piramit

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koni Nedir? Özellikleri

0

Dik dairesel koni nedir, özellikleri nelerdir? Dik dairesel koninin açılımı, örnek soru ve cevapları, konu anlatımı. Dik Dairesel Koni Dik dairesel koninin açınımı, tabanını oluşturan bir daire ile yanal yüzünü oluşturan bir daire diliminden oluşur. AB yayının uzunluğu, hem koninin taban çevresine hem de yarıçaplı, α merkez açılı çember diliminin uzunluğuna eşit olduğundan, olur. Buna

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koninin Alanı Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Alanı Koninin alanı, taban alanı ile yanal alanının toplamına eşittir. Dik dairesel koninin yanal alanı, taban çevresi ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. Yarıçapı r, ana doğrusu olan dik dairesel koninin taban çevresi 2πr olduğundan,

Matematik Koni

Dik Dairesel Koninin Hacmi Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Hacmi Dairesel koninin hacmi, piramidin hacminde olduğu gibi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte birine eşit olur. Taban yarıçapı r, yüksekliği h olan bir dairesel koninin hacmi, V = 1/3 * Taban Alanı * Yükseklik Örnek:

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koninin Özellikleri

0

Dik dairesel koni nedir, özellikleri nelerdir? Dik dairesel koni ile ilgili sorular ve çözümleri, hakkında bilgi. Dik Dairesel Koni Tabanı daire olan dik koniye dik dairesel koni denir. Koninin yüksekliği, |TO| = h dir. [TA] ve [TB] koninin ana doğrularıdır. Dik Dairesel Koninin Özellikleri 1. Ana doğruların uzunlukları birbirine eşittir. |TA| = |TB| dir. [TA]

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Alanı Hesaplanması

0

Dik dairesel silindirin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Alanı Dik dairesel silindirin açınımı, silindirin yanal yüzünü oluşturan bir dikdörtgen ve tabanlarını oluşturan iki daireden oluşur. Açınımda silindirin yanal yüzünü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliğine, diğer kenarı ise silindirin taban çevresine eşittir. Buna göre,

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Hacmi Hesaplanması

0

Dik dairesel silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Hacmi Bir dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Dik dairesel silindirin tabanı bir dairedir. Prizmada olduğu gibi dik dairesel silindirin de hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Yüksekliği h, taban yarıçapı r

Matematik Kesik Koni

Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacim Hesaplanması

0

Dik dairesel kesik koninin alan ve hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel kesik koninin alan ve hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacmi Dik dairesel kesik koninin yanal alanı, tabanlarının çevrelerinin toplamı ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. olur. Toplam alan yanal alan ile taban alanlarının toplamıdır. olur.

Matematik Pi sayısı

Pi Sayısı Nedir? (Kısaca)

0

Pi(π) sayısı nedir? Pi(π) sayısı hakkında kısaca bilgi veren sayfamız. Pi(π) sayısı ne işe yarar ve nasıl hesaplanır gibi konular hakkında kısa bilgi. Bir dairenin alanını ve bir çemberin çevresinin uzunluğunu bulmak için kullanılan sabit bir sayıdır. Tam değeri 22/7 ise de pratik hesaplarda 3,141 alınarak yaklaşık değerler bulunur. Bu sayının bulunmasında birçok denemeler yapılmıştır. Birçok çemberin

Matematik Matematik

Sayıların Gizemi

0

Sayıların gizemi ile ilgili bilginin yer aldığı sayfa. Matematik ilginç bir bilim. Sayılar arasındaki bazı ilişkiler insanı hayrete düşürecek kadar fazla 12.345.679 *   9 = 111.111.111 12.345.679 * 18 = 222.222.222 12.345.679 * 27 = 333.333.333 12.345.679 * 36 = 444.444.444 12.345.679 * 72 = 888.888.888 12.345.679 * 81 = 999.999.999 ARTIK RAKAMLARI 1 OLAN

Matematik Çember Konu Anlatımı

Çemberin Denklemi Konu Anlatımı

0

Çemberin denklemi nasıl bulunur? Çemberin genel denklemi konu anlatımı ile birlikte örnek soru ve çözümleri ve hesaplanması. ÇEMBERİN DENKLEMİ: Merkezi 0 (a,b) ve yarıçapı r olan çember üzerindeki bir nokta A(x,y) olsun. (r,0) sabit olduğundan çember üzerindeki her A noktası; bağıntısını sağlar. olduğuna göre, denklemi; merkezi 0(a,b) ve yarıçapı r olan çember denklemidir. Merkezi orjinde

Matematik Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

0

Matematikte bölünebilme kuralları nelerdir? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ile bölünebilme kuralları, OBEB ve OKEK açıklaması Bölünebilme Kuralları Nelerdir? – 2 ile Bölünebilme Birler basamağı çift olan doğal sayılar 2 ile tam bölünür. – 2 ile tam bölünemeyen sayılar 1 kalanını verirler. – 3 ile Bölünebilme Rakamları toplamı 3 ün katı olan

Matematik

Çok Yüzlü Katı Cisimler Nelerdir?

0

Çok yüzlü katı cisimler nelerdir, özellikleri nelerdir? Çok yüzlü katı cisimler ile ilgili örnekler ve cevapları. Çok Yüzlü Katı Cisimler Çok yüzeyli bir katı cismin bütün yüzeyleri düzlemsel ve çokgensel bölge ise çok yüzlü katı cisim; bir çok yüzeylinin bütün yüzey parçaları düzlemsel ve çokgensel bölge ise çok yüzlü diye adlandırılır. Prizmalar birer çok yüzlüdür.

Matematik

Cisim Köşegeni Nedir? Uzunluğu Nasıl Hesaplanır?

0

Cisim köşegeni nedir, özellikleri nelerdir? Cisim köşegeni formülü, uzunluğunun hesaplanması ve örnek soru çözümü. Cisim Köşegeni Bir köşe ile bu köşeden geçmeyen yüzlerin ortak noktasını birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir. Bir paralel yüzde 4 tane cisim köşegeni vardır. Paralel yüzün cisim köşegenleri birbirini ortalar. Örnek XYZ dik koordinat sisteminde, tabanı xOy düzleminde olan bir

Matematik

Çok Yüzeyli Katı Cisimler Nelerdir?

0

Çok yüzeyli katı cisimler nelerdir, özellikleri nelerdir? Çok yüzeyli katı cisimler ile ilgili örnekler ve cevapları. Çok Yüzeyli Katı Cisimler Yüzey parçaları ile sınırlanan kapalı uzay parçasına çok yüzeyli katı cisim denir. Çok yüzeyli katı cismin sınırına çok yüzeyli denir. Çok yüzeyliler, yüzleri düzlemsel bölge olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrılır. Yüzleri düzlemsel bölge

Matematik Matematik

Matematikte Harfli İfadeler

0

Matematikte harfli ifadeler nasıl ve ne amaçla kullanılır? Harfli ifadelerde birbiri türünden yazama sorular ve çözümleri, konu anlatımı. HARFLİ İFADELER Denklemlerde bilinmeyen genellikle x ile gösterilir. Bilinmeyen sayısı arttıkça y, z … gibi diğer harfler de kullanılır. 4a, x², a + b gibi ifadelere harfli ifadeler denir. 2a + b-3c gibi bir ifadede harflerin önündeki

Matematik kombinasyon

Kombinasyon Formülleri – Hesaplaması – Özellikleri

0

Kombinasyon formülleri, denklemleri nelerdir? Kombinasyonun özellikleri, hesaplanması, Kombinasyon formülleri hakkında bilgi. KOMBİNASYON n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinden herbirine n’in r’li kombinasyonu denir, n elemanın r’li kombinasyonlarının sayısı, n,r ∈ IN ve r ≤  n olmak üzere: dir. Özellikleri: 1. şeklinde gösterilir. 2. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümeleri sayısı n

Matematik Köşegen

Köşegen Nedir? Köşegenin Özellikleri Nelerdir? (Kısaca Bilgi)

2

Köşegen nedir? Köşegenin özellikleri nelerdir? Köşegenler hakkında bilgi. Köşegen nasıl tanımlanır? Örnek köşegen çizimi ve açıklaması. KÖŞEGEN Komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen denir. *[AC] ve [BD] karenin köşegenleridir. *Her karenin 2 köşegeni vardır ve uzunlukları birbirine eşittir. Yani *[KM] ve [LN] dikdörtgenin köşegenleridir. *Her dikdörtgenin 2 köşegeni vardır ve uzunlukları birbirine eşittir. Yani

Matematik Hexadecimal Onaltılık Sayı Sistemi

Hexadecimal Sayı Sistemi (On altılı) Nedir?

0

Hexadecimal (On altılı) sayı sistemi nedir, nasıl doğmuştur, özellikleri nelerdir? Hexadecimal sistem nasıl hesaplanır, hakkında bilgi. Hexadecimal Sayı Sistemi İnsanlar yıllar önce 10 a dayanan bir sayma sistemi geliştirdiler. 10 parmağımızın olması bu konuda kullanışlı bir yol olmuştu. Ancak bu sistem bilgisayarlar için o kadar kullanışlı değildi. Sonuçta başka bir sistem icat edildi: onaltılık veya

Matematik

Yüzyıl Kavramı Nasıl Hesaplanır?

0

Yüzyıl nasıl hesaplanır? Yüzyıl yarım ve çeyrek hesabı. Yüzyıl hesaplama, yarım yüzyıl ve çeyrek yüzyıl kavramları. Yüzyıl Kavramı ve Hesaplamalar Yüzyıl: Yüzyıllık süre “Asır” anlamına gelir ve kısaca “yy” şeklinde gösterilir. Yüzyıl Hesaplamaları *** Tarihimiz eğer iki basamaklı ise 1. yüzyıldır. Örnek: 49 ⇒ 1. yy 97 ⇒ 1. yy ***Tarihimiz eğer üç basamaklı ise

Matematik Matematik

Bağıntı Nedir? Özellikleri

0

Bağıntı nedir? Bağıntının özellikleri nelerdir? Yansıma, simetri, ters simetri, geçişme özellikleri konu anlatımı. BAĞINTI A x B nin her bir alt kümesine A dan B ye bir bağıntı denir. β = {(x, y):(x, y) ∈ A x B } (x, y) ∈ β ise y β x ile gösterilir ve “y, β bağıntısı ile x

Matematik Örüntü Örnekleri - Örüntü Desen Örneği

Örüntü Nedir? Örüntü Örnekleri

87

Örüntü nedir? Örüntünün tanımı ve örüntü kavramı hakkında hem matematiksel hem de desen örnekleri. Örüntü süsleme örnekleri. Örüntü Nedir? Örüntü Örnekleri Nelerdir? Örüntü, bir nesne ve ya olay kümesindeki elemanların ardışık olarak düzenli bir biçimde birbirlerini takip ederek yenilenmesi olarak tanımlanabilir. En basit örnek bir hafta içerisinde ardışık olarak günler ve ya bir sene içerisinde

Matematik

Arşimed Cisimler ve Özellikleri

0

Arşimed cisim nedir, özellikleri nelerdir? Arşimed cisim çeşitleri, yarı düzgün dışbükey çokyüzlüler nelerdir hakkında bilgi. Arşimed Cisimler ve Özellikleri Yüzleri, farklı düzgün çokgenlerden oluşan çokyüzlülere arşimed çokyüzlüler denir. Arşimed çokyüzlüler yarı düzgün dışbükey çokyüzlüler diye adlandırılır. Toplam 13 tane arşimed çokyüzlü vardır. Bunlardan bazılarının açınımları kitabınızın sonunda çokyüzlü-lerin açınımları bölümünde verilmektedir. Aşağıda bazı Arşimed çokyüzlüleri

Matematik

Alt Küme Sayısı Nasıl Bulunur?

1

Alt küme, özalt küme nedir? Alt küme sayısı nasıl hesaplanır, formülü, alt küme sayısı bulma konu anlatımı Alt Küme Sayısı Nasıl Bulunur? Alt Küme: A ve B gibi iki kümeden, B kümesinin her elemanı A kümesinin de elemanı ise, B kümesi A kümesinin alt kümesidir denir ve B ⊂ A şeklinde gösterilir. Bir kümenin kendisinden