Antik Yunanistan’ın Tanrı ve Tanrıçaları Listesi – Özellikleri Güçleri Nelerdir?

0

Antik Yunanistan’da inanılan Tanrı ve Tanrıçalar nelerdir? Antik Yunanistan’ın Tanrı ve Tanrıçalarının listesi, özellikleri ve güçleri hakkında bilgi

Antik Yunanistan’ın Tanrı ve Tanrıçaları

Antik Yunanlar birçok tanrı ve tanrıçaya inanıyorlardı. Ölümsüzler olarak da tanımlanan tanrı ve tanrıçaların her biri, yaşam ve ölümün belli bir yönüyle ilgiliydi. İnsanlar onların, aşk, nefret veya öfke gibi duygularıyla kendilerine çok benzediklerini düşünüyorlardı. Burada en önemlileriyle ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Adlarının okunuşları parantez içinde verilmiştir.

AIOLOS (Ayolos)

Aiolos rüzgârlardan sorumluydu. Genellikle yardımseverdi ancak bazen rüzgârlara sözünü geçiremiyordu.

Afrodit

APHRODITE (Afrodite)

Uranos’un kızı ve Hephaistos’un karısı Aphrodite, aşk ve güzellik tanrıçasıydı. Denizde doğmuştu ve bir istiridye yardımıyla kıyıya çıkmıştı. Etkileyici ama kibirliydi ve muhteşem güzelliği nedeniyle birçok hayranı vardı. Onlardan biri de Ares’ti ki bu durum, Hera’da büyük kıskançlık yaratıyordu. Aphrodite’nin, kendisinin en güzel tanrıça olduğuna karar vermesi karşılığında, Paris’e Menelaos’un karısı Helen’i vaat ederek Troia Savaşı’na neden olduğu düşünülüyordu. Sembolleri gül, güvercin, serçe, yunus ve koçtu.

Apollon

APOLLON (Apollo)

Apollon güneşin, ışığın ve gerçeğin tanrısıydı ve Güneş’in gökyüzündeki hareketini kontrol ediyordu. Apollon aynı zamanda sanatın da koruyucusuydu ve yetenekli bir müzisyendi. Artemis’in ikiz kardeşiydi ve annesiyle kız kardeşini her türlü kötülükten korurdu. Delphoi’daki (Delfi) korku salan ve annesinin düşmanı olan yılan Python’u tapınaktayken öldürdü ve Delphoi’u kehanet merkezi yaptı. Sembolü defne ağacıydı.

Ares

ARES (Ares)

Ares savaş tanrısıydı. Sinirli bir mizacı vardı ve hep kavga çıkarırdı. Genç, güçlü ve yakışıklıydı. İşini iyi bilen ama kıskanç bir sevgiliydi. Atina’da bir keresinde, kendisine ithafen Areopagos adı verilecek tepede, cinayet nedeniyle mahkemeye çıkmak zorunda kaldı. Sembolleri yanan meşale, mızrak, köpek ve akbabaydı.

Artemis

ARTEMIS (Artemis)

Artemis ay ve avcılık tanrıçasıydı. Hiç evlenmedi; özgürlüğüne < ; aşırı düşkündü. İntikam aldığı zaman merhametsiz olabiliyordu. Gümüş okları felaket ve ölüm getirirdi fakat aynı zamanda iyileştirici güçleri de vardı. Genç kızları ve hamile kadınları korurdu. Vahşi hayvanların dostuydu. Sembolleri selvi ağacı, geyik ve köpekti.

ASKLEPIOS (Asklepiyos)

Asklepios tıp tanrısıydı ve Apollon ve Koronis’in oğluydu. Ölümlüydü ve çok başarılı bir hekimdi. Fakat ölüleri diriltecek kadar ileri gidince Zeus tarafından öldürüldü. Ama daha sonra dirilerek kendisi de tanrı oldu.

athena

ATHENA (Atena)

Athena, Zeus’un dişi bir Titan olan Metis’i yutmasından sonra, Zeus’un kafasında bir sinek şeklinde doğdu. Athena akim ve savaşın tanrıçasıydı ve Atina kentinin de koruyucusuydu. Nadiren öfkelenirdi; ama öfkelendiğinde de ölümcül olabilirdi. Sembolleri -Atina şehrinin de sembolleri olan- baykuş ve zeytin ağacıydı.

DEMETER (Demeter)

Demeter toprak, bitki ve hasat tanrıçasıydı. Kızı Persephone ona yardım ederdi, ancak Persephone Plüton tarafından karısı olması için kaçırılınca, Demeter işlerini onu aramak için durdurdu. Sembolleri buğday veya arpa demetiydi.

DIONYSOS (Dionüsos)

Dionysos, Zeus’un kalçasından doğdu. Şarabın ve oyunların tanrısıydı. Dünyada dolaşıp insanlara , üzümden nasıl şarap yapacaklarını öğretti. Yabanıl ama zevk dolu bir yaşam sürdü; özellikle Menad denilen kadın yaratıklar gibi fanatik hayranları ona eşlik ederdi. Tanrılara şarap sunardı,

EOS (Eos)

Eos şafak tanrıçasıydı ve her sabah, arabasını gökyüzünde sürerek Güneş’in doğmasını sağlardı. Aphrodite’nin sevgilisi Ares’le bir ilişki yaşadığı için Aphrodite onu lanetleyerek çok sayıda erkeğe âşık etmişti.

ERİS (Eris)

Eris, Zeus ve Hera’nın kızıydı; kavga ve nefretin tanrıçasıydı. Belalı ve intikamcıydı ve her türlü çatışmayı teşvik ederdi. Troia Savaşı da bunlardan biriydi.

eros

EROS (Eros)

Eros birbirlerine uymasalar bile iki kişinin birbirine âşık olmasını sağlardı Haylaz olabiliyordu. Yanlışlıkla kendi okuyla vurulunca Psykhe adlı bir ölümlüye âşık olarak başını belaya soktu. Sorun, Zeus’un Psykhe’yi ölümsüz kılmasıyla çözüldü.

HEBE (Hebe)

Hebe, Zeus ve Hera’nın kızıydı ve tanrılara içki sunardı. Yunan kahraman Herakles’in tanrı kılınmasının ardından onunla evlendiği düşünülüyordu.

HEPHAISTOS (Hefaystos)

Hephaistos zanaatçıların koruyucusuydu, çalışkandı, işinde yetenekliydi, nazikti; fakat yaşam ona pek hoşgörülü değildi. Çocukken, öfkeli annesi Hera tarafından Olympos’tan atılınca kötürüm oldu. Aphrodite, kendi isteği dışında onunla evlenmeye zorlandı ve o da sürekli Aphrodite’nin sadakatsizliğini çekmek zorunda kaldı.

hera

HERA (Hera)

Hera, Kronos ve Rhea’nın kızı, Zeus’un kız kardeşi ve karısıydı. Kadınların ve evliliğin koruyucusu olarak gururlu ve kıskançtı ve zamanının çoğunu kocasının âşıklarını yakalayarak onları zalim yollarla cezalandırarak geçirirdi. Hera’nın sembolleri nar ve tavuskuşuydu.

HERMES (Hermes)

Hermes bir çocul olarak çok enerjik ve çok haylazdı; Apollon’un sığırlarını çaldı. Fakat liri icat edip Apollon’a vererek kendini affettirdi. Zeus, beladan uzak dursun diye onu tanrıların habercisi, seyahat edenlerin ve hırsızlann da koruyucusu kıldı. Kanatlı bir şapka giyer ve birbirine dolanmış yılanların olduğu bir asa taşırdı.

HESTİA (Hestiya)

Sağlık tanrıçası Hestia insanların evlerini koruduğu için çok popülerdi. Her ailenin ona adanan bir sunağı vardı. Hestia sakin ve kibardı ve Olympos Dağı’ndaki kıskançlık tartışmalarına dâhil olmazdı. Sonuçta, Olympos’taki yerini Dionysos’a bıraktı.

PAN (Pan)

Hermes’in oğlu Pan doğanın, çobanların ve koyunların tanrısıydı. Syrinks adlı bir nymphe’ye (bir tür ikincil derecede tanrıça) âşık oldu; fakat Syrinks kendini bir sazlığa dönüştürerek ondan kurtuldu. Pan ise sazlardan kaval yaptı.

PERSEPHONE (Persefone)

Persephone, Zeus ve Demeter’in kızıydı ve annesine tahıl ekiminde ve hasatta yardım ederdi. Plüton tarafından kaçırılıp Yer Altı Dünyası’nın kraliçesi yapıldı fakat çok mutsuzdu. Bu nedenle bir anlaşma yapıldı. Buna göre yılın yarısını (ilkbahar ve yaz) annesiyle, yarısını da (sonbahar ve kış) Plüton ile geçirecekti. Yunanlara göre mevsimlerin oluşumu bu hikâyeye dayanmaktadır.

PLUTON (Puluton)

Plüton, Zeus ile Hera’nın erkek kardeşiydi ve Yer Altı Dünyası’nın kralıydı. Siyah atların çektiği, altından bir at arabası sürer ve ölüleri kıskançlık derecesinde bir özenle korurdu. Plüton, yer altındaki değerli taş ve madenlerin sahibi olduğu için çok zengindi. Persephone onun kraliçesiydi.

Poseidon

POSEIDON (Poseydon)

Poseidon, Zeus ile Hera’nın erkek kardeşi ve Okyanusların Kralıydı. Denizin altındaki sarayında yaşar, beyaz atların çektiği altın bir at arabası kullanır ve fırtınalara, deniz canavarlarına ve depremlere hükmederdi. Sembolleri üç dişli mızrak, yunus ve attı.

URANOS (Uranos)

Uranos gerçekte gökyüzünün kendisiydi. O ve Toprak Ana aralarında bazı canavar çocukların da olduğu tüm canlıları yaratmışlardı. Kalpsiz ve zalim olan Uranos bazı çocuklarını hapsetti, bu yüzden Toprak Ana ona düşman oldu.

ZEUS (Zeus veya Zevs)

Tanrıların kralı Zeus, kızkardeşi Hera ile evliydi. Ondan bir oğlu ve iki kızı oldu: Ares, Eris ve Hebe. Fakat onun Hera ile ilişkisi çok fırtınalıydı. Bunun nedeni Zeus’un boğa, kuğu ya da bir altın yağmuru kılığına girerek, ölümlü (insan) kadınlarla aşk ilişkileri yaşamasıydı. Sembolleri şimşek demeti, kartal ve meşe ağacıydı.


Leave A Reply