Rasyonel Sayılarda Yutan Eleman, Ters Eleman ve Etkisiz Eleman Nedir?

0

Rasyonel sayıların çarpma işleminde yutan eleman nedir? Rasyonel sayılarda ters eleman, yutan eleman ve etkisiz eleman açıklamaları.

Rasyonel Sayılarda Yutan Eleman;

Rasyonel sayılarda yutan elman sadece çarpma işleminde mevcuttur. Herhangi bir rasyonel sayıyı 0 ile çarptığınızda 0 sayısını elde edersiniz. O yutan elemandır.

Örneğin -6/7 rasyonel sayısını ele alalım;

\displaystyle \frac{-6}{7}x0=\frac{-6}{7}x\frac{0}{1}=\frac{-6x0}{7x1}=\frac{0}{7}=0

ve

\displaystyle 0x\left( \frac{-6}{7} \right)=\frac{0}{1}x\left( \frac{-6}{7} \right)=\frac{0x\left( -6 \right)}{1x7}=\frac{0}{7}=0

Genel olarak eğer a/b ∈ Q ise: \displaystyle \frac{a}{b}x0=0x\frac{a}{b}=0

Rasyonel sayıların çarpma işleminde yutan eleman sıfır (0) dır.

Rasyonel Sayılarda Ters Eleman;

Toplama İşleminde:

Toplama işlemindeki ters eleman, rasyonel sayıya eklendiğinde toplamanın etkisiz elemanı 0 sayısını veren sayı olmalıdır.

Örneğin, -6/7 ve n sayısını ele alalım ve n için ters eleman diyelim :

\displaystyle \frac{-6}{7}+n=n+\frac{-6}{7}=0

Burada n= 6/7

\displaystyle \frac{-6}{7}+\frac{6}{7}=\frac{-6+6}{7}=\frac{0}{7}=0

ve

\displaystyle \frac{6}{7}+\frac{-6}{7}=\frac{6+\left( -6 \right)}{7}=\frac{0}{7}=0

6/7 ve -6/7 toplamada birbirlerinin ters elemanıdır.

Genel olarak eğer a/b ∈ Q ise: Toplamanın ters elemanı a/b için -a/b ‘dir. a/b ve -a/b toplamada birbirlerinin tersidir

Rasyonel sayılarının toplama işlemindeki ters elemanı aynı sayının ters işaretlisidir. Bu durumda 0 için ters eleman kendisidir.
Çarpma İşleminde :

Çarpma işlemindeki ters eleman, rasyonel sayı ile çarpıldığında çarpmanın etkisiz elemanı 1 sayısını veren sayı olmalıdır.

Örneğin, -6/7 ve n sayısını ele alalım ve n için ters eleman diyelim :

\displaystyle \frac{-6}{7}xn=nx\frac{-6}{7}=1 Burada ters eleman n = -7/6 olduğunu görüyoruz.

\displaystyle \frac{-6}{7}x\frac{-7}{6}=\frac{-6x\left( -7 \right)}{7x6}=\frac{42}{42}=1

ve

\displaystyle \frac{-7}{6}x\frac{-6}{7}=\frac{-7x\left( -6 \right)}{6x7}=\frac{42}{42}=1

-7/6 ve -6/7 çarpmada birbirlerinin tersidir.

Genel olarak eğer a/b ∈ Q (a,b ≠ 0) ise: a/b çarpmada ters elemanı b/a ‘dır. a/b ve b/a çarpmada birbirlerinin tersidir. Eğer a/b = 0 = 0/1 o zaman b/a = 1/0 (rasyonel sayı değildir)

Rasyonel Sayılarda Etkisiz Eleman

Toplama İşleminde :

Herhangi bir rasyonel sayı alıp 0 eklersek sonuç daima ilk aldığımız sayı olarak kalacaktır.

Örneğin,  —4/5 sayısını ele alalım; \displaystyle \frac{-4}{5}+0=\frac{-4}{5}+\frac{0}{5}=\frac{-4+0}{5}=\frac{-4}{5}

ve

\displaystyle 0+\left( \frac{-4}{5} \right)=\frac{0}{5}+\left( \frac{-4}{5} \right)=\frac{0+\left( -4 \right)}{5}=\frac{-4}{5}

Genel olarak eğer a/b ∈ Q ise: \displaystyle \frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}=\frac{a}{b} Rasyonel sayıların toplama işleminde etkisiz eleman 0 sayısıdır.

Çarpma İşleminde :

Herhangi bir rasyonel sayı alıp 1 ile çarparsak sonuç daima ilk aldığımız sayı olarak kalacaktır.

Örneğin,  —5/6 sayısını ele alalım: \displaystyle \frac{-5}{6}x1=\frac{-5}{6}x\frac{1}{1}=\frac{-5x1}{6x1}=\frac{-5}{6}

ve

\displaystyle 1x\left( \frac{-5}{6} \right)=\frac{1}{1}x\left( \frac{-5}{6} \right)=\frac{1x\left( -5 \right)}{1x6}=\frac{-5}{6}

Genel olarak eğer a/b ∈ Q ise: \displaystyle \frac{a}{b}x1=1x\frac{a}{b}=\frac{a}{b} Rasyonel sayıların çarpma işleminde etkisiz eleman 1 sayısıdır.


Leave A Reply