Pi Sayısını Kim Buldu? Pi Sayısını Keşfine Giden Yolda Pi’nin Kısa Tarihçesi

0
Advertisement

Pi sayısını kim ve nasıl buldu? Pi sayısının keşfedilmesi hangi zamanlara uzanır, özelliği nedir? Pi’nin keşfi hakkında kısaca bilgi.

Pi Sayısını Kim Buldu?

Pi nedir?

Pi, bir dairenin çevresinin çapına oranıdır. Dairenin boyutu ne olursa olsun, pi her zaman aynı sayıdır. Herhangi bir daire için, çevresinin çapına bölünmesi size tam olarak aynı sayıyı verecektir: 3.14159… veya pi.

pi tarihi

Pi’nin keşfi

Pi’nin yaklaşık 4000 yıldan beri bilindiği ve antik Babilliler tarafından keşfedildiği söylenir. M.Ö. 2550 ile 2500 arasında inşa edilen Giza’daki Büyük Piramit, 1760 arşın bir çevreye ve 280 arşın bir yüksekliğe sahiptir ve böylece 1760/280 veya yaklaşık 2 kat pi oranına sahiptir.

Pi’nin en eski metinsel kanıtları M.Ö. 1900’lü tarihlerde Hem Babilliler hem de Mısırlılarda görülür. Babiller, pi’nin yaklaşık 25/8 (3,125) olduğunu tahmin ederken, Mısırlılar yaklaşık 256/81 (yaklaşık 3.16) olduğunu tahmin etmişlerdir.

Arşimed Pi’yi nasıl keşfetti?

Arşimet, Pi’yi tahmin etme yaklaşımını keşfeden ilk matematikçilerden biriydi. Çokgenler için çevre uzunluklarının nasıl tahmin edileceğini bulmuştur. 6 kenarlı poligondan (çokgenden), 12 kenarlı poligona, 24 kenarlı poligona, 48 kenarlı poligona ve sonunda 96 kenarlı poligona kadar tahminlerde bulundu. Bu son tahmin, 3.1408 ile 3.1428 arasında bir aralık vermiştir.

Advertisement

Pi Sayısının Kısa Tarihi

Eski Babiller bir daire alanını yarıçapının karesinin 3 katı alarak pi = 3 değerini hesapladılar. Bir Babil tableti (yaklaşık MÖ 1900-1680) daha yakın yaklaşımla π için 3.125 değerini gösterir.

Rhind Papirüs (M.Ö. 1650 civarı) bize eski Mısır’ın matematiği hakkında bilgi verir. Mısırlılar bir dairenin alanını π için yaklaşık 3.1605 değeri veren bir formülle hesapladılar.

İlk hesaplaması antik dünyanın en büyük matematikçilerinden Archimedes (Arşimet) (M.Ö. 287-212) tarafından yapıldı. Arşimet, iki normal çokgenin alanlarını bulmak için Pisagor Teoremi’ni kullanarak bir dairenin alanına yaklaştı: dairenin içine yazılan çokgen ve dairenin çevrelendiği çokgen. Dairenin gerçek alanı, içindeki ve sınırlandırılmış çokgenlerin alanları arasında yer aldığından, çokgenlerin alanları dairenin alanı için üst ve alt sınırlar verdi. Arşimet, π değerini değil, sadece bu sınırlar dahilinde bir yaklaşım bulduğunu biliyordu. Bu şekilde Archimedes, π’nin 3 1/7 ve 3 10/71 arasında olduğunu gösterdi.

Benzer bir yaklaşım, parlak bir Çinli matematikçi ve astronom olan Zu Chongzhi (429-501) tarafından da kullanıldı. Zu Chongzhi, bir çemberin çevresinin çapına oranının değerini 355/113 olarak hesapladı.

Matematikçiler 1700’lerde Yunanca Greek harfini kullanmaya başladılar. William Jones tarafından 1706’da tanıtılan sembolün kullanımı, 1737’de kabul eden Leonhard Euler tarafından popülerleştirildi.

Advertisement

Georges Buffon adlı onsekizinci yüzyıl Fransız matematikçisi olasılık üzerine π hesaplamanın bir yolunu buldu.


Leave A Reply