Browsing: Matematik

Matematik Mantık Değişmezleri (Sembolleri)

Mantık Değişmezleri Nelerdir? Özellikleri ve Sembolleştirme Hakkında Bilgi

0

Sembolik mantık dersi, mantık değişmezleri nelerdir? Mantık değişmezleri özellikleri, sembollerin gösterimi, sembolleştirme ve yorumlama hakkında bilgi. Mantık değişmezleri: ~ (değil), ∧ (ve), ∨ (veya), ⇒ (ise), ⇔ (ancak ve ancak) gibi bağlaçlarla “hiçbir“, “her“, “bazı” gibi niceleyici sözcükler ve “mümkün”, “özdeş”, “eşit”, “var” gibi deyimlerdir. Özel değişmezler: Adları gösteren ad değişmezleri, basit terimlerden karmaşık terimler

Matematik Tam Değer Fonksiyonu

Tam Değer Fonksiyonu Konu Anlatımı

0

Tam değer fonksiyonu nedir? Matematikte Tam değer fonksiyonu özelliklerinin örnekleri ile birlikte açıklanmaya çalışıldığı konu anlatımı. TAM DEĞER FONKSİYONU Tanım: x ∈ R için x’den büyük olmayan en büyük tamsayıya x’in tam değeri denir ve;  şeklinde gösterilir. için, dir. olmak üzere, ile tanımlı fonksiyonuna tam değer fonksiyonu denir. ÖRNEK: R’de denkleminin çözüm kümesi nedir? olması gerekir.

Matematik Dikdörtgenler Prizması

Dikdörtgenler Prizmasının Özellikleri, Örnekli Konu Anlatımı

0

Dikdörtgenler prizması nedir, özellikleri nelerdir? Dikdörtgenler prizmasının formülleri ve örnek soru çözümleri. Dikdörtgenler Prizması Tabanları dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgenler prizmasının bütün yüzleri dikdörtgendir ve karşılıklı yüzleri birbirine eştir. Şekilde, |AB| = a, |BC| = b ve |CC’| = c, dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarıdır. Dikdörtgenler prizmasının cisim köşegenlerinin uzunlukları birbirine eşittir. Ayrıtları

Matematik

Dik Prizma ve Eğik Prizma Nedir? Özellikleri Formülleri ve Örnekler

0

Dik prizma ve eğik prizma neye denir? Dik ve eğik prizmanın özellikleri nelerdir, formülleri ve örnekleri, hakkında bilgi. Dik Prizma ve Eğik Prizmanın Özellikleri Yan ayrıtları taban düzlemine dik olan prizmaya dik prizma denir. Dik prizmanın yan yüzleri dikdörtgendir. Şekildeki prizmanın yan ayrıtları taban düzlemine dik olduğundan dörtgen dik prizma diye adlandırılır. Prizmanın yan ayrıtlarının

Matematik

Dik Piramit ve Eğik Piramidin Özellikleri

0

Dik piramit ve eğik piramit neye denir? Dik ve eğik piramidin özellikleri nelerdir, örnek soru ve cevapları, hakkında bilgi. Dik Piramit, Eğik Piramit Bir piramitte, tepe noktası ve taban çokgeninin ağırlık merkezinden geçen doğru taban düzlemine dik ise piramide dik piramit, değil ise eğik piramit denir. Örnek: Şekilde, bir köşesi orijinde olan dikdörtgen eğik piramit

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koni Nedir? Özellikleri

0

Dik dairesel koni nedir, özellikleri nelerdir? Dik dairesel koninin açılımı, örnek soru ve cevapları, konu anlatımı. Dik Dairesel Koni Dik dairesel koninin açınımı, tabanını oluşturan bir daire ile yanal yüzünü oluşturan bir daire diliminden oluşur. AB yayının uzunluğu, hem koninin taban çevresine hem de yarıçaplı, α merkez açılı çember diliminin uzunluğuna eşit olduğundan, olur. Buna

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koninin Alanı Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Alanı Koninin alanı, taban alanı ile yanal alanının toplamına eşittir. Dik dairesel koninin yanal alanı, taban çevresi ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. Yarıçapı r, ana doğrusu olan dik dairesel koninin taban çevresi 2πr olduğundan,

Matematik Koni

Dik Dairesel Koninin Hacmi Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Hacmi Dairesel koninin hacmi, piramidin hacminde olduğu gibi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte birine eşit olur. Taban yarıçapı r, yüksekliği h olan bir dairesel koninin hacmi, V = 1/3 * Taban Alanı * Yükseklik Örnek:

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koninin Özellikleri

0

Dik dairesel koni nedir, özellikleri nelerdir? Dik dairesel koni ile ilgili sorular ve çözümleri, hakkında bilgi. Dik Dairesel Koni Tabanı daire olan dik koniye dik dairesel koni denir. Koninin yüksekliği, |TO| = h dir. [TA] ve [TB] koninin ana doğrularıdır. Dik Dairesel Koninin Özellikleri 1. Ana doğruların uzunlukları birbirine eşittir. |TA| = |TB| dir. [TA]

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Alanı Hesaplanması, Örnekleri İle Birlikte

0

Dik dairesel silindirin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Alanı Dik dairesel silindirin açınımı, silindirin yanal yüzünü oluşturan bir dikdörtgen ve tabanlarını oluşturan iki daireden oluşur. Açınımda silindirin yanal yüzünü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliğine, diğer kenarı ise silindirin taban çevresine eşittir. Buna göre,

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Hacmi Hesaplanması, Örnekleri İle Birlikte

0

Dik dairesel silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Hacmi Bir dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Dik dairesel silindirin tabanı bir dairedir. Prizmada olduğu gibi dik dairesel silindirin de hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Yüksekliği h, taban yarıçapı r

Matematik Pi sayısı

Pi Sayısı Nedir? (Kısaca)

0

Pi(π) sayısı nedir? Pi(π) sayısı hakkında kısaca bilgi veren sayfamız. Pi(π) sayısı ne işe yarar ve nasıl hesaplanır gibi konular hakkında kısa bilgi. Bir dairenin alanını ve bir çemberin çevresinin uzunluğunu bulmak için kullanılan sabit bir sayıdır. Tam değeri 22/7 ise de pratik hesaplarda 3,141 alınarak yaklaşık değerler bulunur. Bu sayının bulunmasında birçok denemeler yapılmıştır. Birçok çemberin

Matematik Matematik

Sayıların Gizemi

0

Sayıların gizemi ile ilgili bilginin yer aldığı sayfa. Matematik ilginç bir bilim. Sayılar arasındaki bazı ilişkiler insanı hayrete düşürecek kadar fazla 12.345.679 *   9 = 111.111.111 12.345.679 * 18 = 222.222.222 12.345.679 * 27 = 333.333.333 12.345.679 * 36 = 444.444.444 12.345.679 * 72 = 888.888.888 12.345.679 * 81 = 999.999.999 ARTIK RAKAMLARI 1 OLAN

Matematik Çember Konu Anlatımı

Çemberin Denklemi Konu Anlatımı, Formülleri ve Açıklamaları İle Birlikte

0

Çemberin denklemi nasıl bulunur? Çemberin genel denklemi konu anlatımı ile birlikte örnek soru ve çözümleri ve hesaplanması. ÇEMBERİN DENKLEMİ: Merkezi 0 (a,b) ve yarıçapı r olan çember üzerindeki bir nokta A(x,y) olsun. (r,0) sabit olduğundan çember üzerindeki her A noktası; bağıntısını sağlar. olduğuna göre, denklemi; merkezi 0(a,b) ve yarıçapı r olan çember denklemidir. Merkezi orjinde

Matematik Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

0

Matematikte bölünebilme kuralları nelerdir? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ile bölünebilme kuralları, OBEB ve OKEK açıklaması Bölünebilme Kuralları Nelerdir? – 2 ile Bölünebilme Birler basamağı çift olan doğal sayılar 2 ile tam bölünür. – 2 ile tam bölünemeyen sayılar 1 kalanını verirler. – 3 ile Bölünebilme Rakamları toplamı 3 ün katı olan

Matematik

Çok Yüzlü Katı Cisimler Nelerdir?

0

Çok yüzlü katı cisimler nelerdir, özellikleri nelerdir? Çok yüzlü katı cisimler ile ilgili örnekler ve cevapları. Çok Yüzlü Katı Cisimler Çok yüzeyli bir katı cismin bütün yüzeyleri düzlemsel ve çokgensel bölge ise çok yüzlü katı cisim; bir çok yüzeylinin bütün yüzey parçaları düzlemsel ve çokgensel bölge ise çok yüzlü diye adlandırılır. Prizmalar birer çok yüzlüdür.

Matematik

Cisim Köşegeni Nedir? Uzunluğu Nasıl Hesaplanır?

0

Cisim köşegeni nedir, özellikleri nelerdir? Cisim köşegeni formülü, uzunluğunun hesaplanması ve örnek soru çözümü. Cisim Köşegeni Bir köşe ile bu köşeden geçmeyen yüzlerin ortak noktasını birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir. Bir paralel yüzde 4 tane cisim köşegeni vardır. Paralel yüzün cisim köşegenleri birbirini ortalar. Örnek XYZ dik koordinat sisteminde, tabanı xOy düzleminde olan bir

Matematik

Çok Yüzeyli Katı Cisimler Nelerdir?

0

Çok yüzeyli katı cisimler nelerdir, özellikleri nelerdir? Çok yüzeyli katı cisimler ile ilgili örnekler ve cevapları. Çok Yüzeyli Katı Cisimler Yüzey parçaları ile sınırlanan kapalı uzay parçasına çok yüzeyli katı cisim denir. Çok yüzeyli katı cismin sınırına çok yüzeyli denir. Çok yüzeyliler, yüzleri düzlemsel bölge olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrılır. Yüzleri düzlemsel bölge

Matematik Matematik

Matematikte Harfli İfadeler

0

Matematikte harfli ifadeler nasıl ve ne amaçla kullanılır? Harfli ifadelerde birbiri türünden yazama sorular ve çözümleri, konu anlatımı. HARFLİ İFADELER Denklemlerde bilinmeyen genellikle x ile gösterilir. Bilinmeyen sayısı arttıkça y, z … gibi diğer harfler de kullanılır. 4a, x², a + b gibi ifadelere harfli ifadeler denir. 2a + b-3c gibi bir ifadede harflerin önündeki

Matematik kombinasyon

Kombinasyon Formülleri, Hesaplaması ve Özellikleri

0

Kombinasyon formülleri, denklemleri nelerdir? Kombinasyonun özellikleri, hesaplanması, Kombinasyon formülleri hakkında bilgi. KOMBİNASYON n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinden herbirine n’in r’li kombinasyonu denir, n elemanın r’li kombinasyonlarının sayısı, n,r ∈ IN ve r ≤  n olmak üzere: dir. Özellikleri: 1. şeklinde gösterilir. 2. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümeleri sayısı n

Matematik Köşegen

Köşegen Nedir? Köşegenin Özellikleri Nelerdir? (Kısaca Bilgi)

2

Köşegen nedir? Köşegenin özellikleri nelerdir? Köşegenler hakkında bilgi. Köşegen nasıl tanımlanır? Örnek köşegen çizimi ve açıklaması. KÖŞEGEN Komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen denir. *[AC] ve [BD] karenin köşegenleridir. *Her karenin 2 köşegeni vardır ve uzunlukları birbirine eşittir. Yani *[KM] ve [LN] dikdörtgenin köşegenleridir. *Her dikdörtgenin 2 köşegeni vardır ve uzunlukları birbirine eşittir. Yani

Matematik Hexadecimal Onaltılık Sayı Sistemi

Hexadecimal Sayı Sistemi (On altılı) Nedir?

0

Hexadecimal (On altılı) sayı sistemi nedir, nasıl doğmuştur, özellikleri nelerdir? Hexadecimal sistem nasıl hesaplanır, hakkında bilgi. Hexadecimal Sayı Sistemi İnsanlar yıllar önce 10 a dayanan bir sayma sistemi geliştirdiler. 10 parmağımızın olması bu konuda kullanışlı bir yol olmuştu. Ancak bu sistem bilgisayarlar için o kadar kullanışlı değildi. Sonuçta başka bir sistem icat edildi: onaltılık veya

Matematik

Yüzyıl Kavramı Nasıl Hesaplanır? Yarım ve Çeyrek Yüzyıl Kavramları

0

Yüzyıl nasıl hesaplanır? Yüzyıl yarım ve çeyrek hesabı. Yüzyıl hesaplama, yarım yüzyıl ve çeyrek yüzyıl kavramları. Yüzyıl Kavramı ve Hesaplamalar Yüzyıl: Yüzyıllık süre “Asır” anlamına gelir ve kısaca “yy” şeklinde gösterilir. Yüzyıl Hesaplamaları *** Tarihimiz eğer iki basamaklı ise 1. yüzyıldır. Örnek: 49 ⇒ 1. yy 97 ⇒ 1. yy ***Tarihimiz eğer üç basamaklı ise

Matematik

Önerme Nedir? Önerme Çeşitleri, Örnekler (Mantık Dersi)

0

Mantık dersi konusu olan önerme nedir? Önermeler kaça ayrılır, çeşitleri ve özellikleri, örneklerle anlatımı. ÖNERME Düşünmenin en basit birimi kavramlardır. Bir kavramın işaret ettiği herhangi bir varlıkta bir özelliğin bulunup bulunmadığını ifade etmenin tek yolu önerme kurmaktır. Yani öznesiyle yüklemi arasında bağ bulunan bir cümle oluşturmaktır. Dolayısıyla önerme en az iki terim arasındaki bir bağıntıyı

Matematik Matematik

Bağıntı Nedir? Özellikleri

0

Bağıntı nedir? Bağıntının özellikleri nelerdir? Yansıma, simetri, ters simetri, geçişme özellikleri konu anlatımı. BAĞINTI A x B nin her bir alt kümesine A dan B ye bir bağıntı denir. β = {(x, y):(x, y) ∈ A x B } (x, y) ∈ β ise y β x ile gösterilir ve “y, β bağıntısı ile x

Matematik Örüntü Örnekleri - Örüntü Desen Örneği

Örüntü Nedir? Örüntü Örnekleri

87

Örüntü nedir? Örüntünün tanımı ve örüntü kavramı hakkında hem matematiksel hem de desen örnekleri. Örüntü süsleme örnekleri. Örüntü Nedir? Örüntü Örnekleri Nelerdir? Örüntü, bir nesne ve ya olay kümesindeki elemanların ardışık olarak düzenli bir biçimde birbirlerini takip ederek yenilenmesi olarak tanımlanabilir. En basit örnek bir hafta içerisinde ardışık olarak günler ve ya bir sene içerisinde

Matematik

Arşimed Cisimler ve Özellikleri

0

Arşimed cisim nedir, özellikleri nelerdir? Arşimed cisim çeşitleri, yarı düzgün dışbükey çokyüzlüler nelerdir hakkında bilgi. Arşimed Cisimler ve Özellikleri Yüzleri, farklı düzgün çokgenlerden oluşan çokyüzlülere arşimed çokyüzlüler denir. Arşimed çokyüzlüler yarı düzgün dışbükey çokyüzlüler diye adlandırılır. Toplam 13 tane arşimed çokyüzlü vardır. Bunlardan bazılarının açınımları kitabınızın sonunda çokyüzlü-lerin açınımları bölümünde verilmektedir. Aşağıda bazı Arşimed çokyüzlüleri

Matematik

Alt Küme Sayısı Nasıl Bulunur?

2

Alt küme, özalt küme nedir? Alt küme sayısı nasıl hesaplanır, formülü, alt küme sayısı bulma konu anlatımı Alt Küme Sayısı Nasıl Bulunur? Alt Küme: A ve B gibi iki kümeden, B kümesinin her elemanı A kümesinin de elemanı ise, B kümesi A kümesinin alt kümesidir denir ve B ⊂ A şeklinde gösterilir. Bir kümenin kendisinden

Matematik Venn Şeması Örnekleri

Venn Şeması Nedir? Venn Şeması Örnekleri

12

Venn şeması nedir? Venn şeması ne işe yarar? Venn şeması örnekleri. Venn şemaları hakkında bilgi. Venn Şeması Nedir? Venn Şeması Örnekleri Venn diyagramları ve ya Venn şemaları temel bir küme gösterim şeklidir. Sonlu elemanların arasındaki tüm mantıklı ilişkileri gösteren bu diyagramlar 1880 yılında İngiliz mantıkçı ve filozof olan John Venn tarafından bulunmuştur. Mantık, olasılık, dil

Matematik Sayılar

Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı

0

Karmaşık sayılar nelerdir, özellikleri nedir? Karmaşık sayılar konu anlatımı, örnek sorular ve çözümleri, hesaplanmaları. KARMAŞIK (KOMPLEKS) SAYILAR kümesine karmaşık sayılar kümesi denir. z = x + iy şeklindeki gösterime karmaşık sayının standart biçimi denir. x sayısına, z karmaşık sayısının reel (gerçel) kısmı denir ve Re(z) = x biçiminde gösterilir. y sayısına, z karmaşık sayısının sanal

Matematik Sıfırla Çarpma

Bir Sayının Sıfır İle Çarpımı Kaçtır? Hangi Sonucu Buluruz?

0

Bir sayının sıfır ile çarpımı kaç sonucunu verir? Sayıların sıfır ile çarpılması, bölünmesi, sayıların sıfıra bölünmesinin hesaplanması Bir Sayının Sıfır İle Çarpımı Kaçtır? Matematikte çarpmada sıfır yutan elemandır. Yutan eleman kendine çeviren, yiyen eleman anlamındadır. Sıfır da çarpma işleminin sonucunu kendine çevirir. O halde bir sayının sıfır ile çarpımı sıfır sonucunu verir. Buradaki sayının, negatif,

Bilgi Dünyası kümelerde kesişim

Kümelerde Kesişim ve Birleşimin Özellikleri

0

Kümelerde Kesişim ve Birleşim kuralları nelerdir? Kümelerde kesişim ve birleşime ait özellikler, formüller, ifadeler ve açıklamalı anlatımı. Kümelerde Kesişim ve Birleşimin Özellikleri Birleşim Özellikleri A kümesinin A kümesi yani kendisi ile birleşim kendisidir. A kümesinin B kümesi ile birleşimi, B kümesinin A kümesi ile birleşimine eşittir. A kümesinin boş küme ile birleşimi A kümesinin kendisini

Matematik Silindirik Yüzey

Silindirik Yüzey ve Silindirin Özellikleri

0

Silindirik yüzey nedir, özellikleri nelerdir? Silindirin özellikleri nelerdir, çeşitleri, hakkında bilgi, örnek sorular. Silindirik Yüzey Uzayda, düzlemsel bir eğri ve bu eğrinin bulunduğu düzleme paralel olmayan bir k doğrusu alalım. k doğrusuna paralel olan ve eğri üzerinde hareket eden bir d doğrusunun oluşturduğu yüzeye silindirik yüzey denir. Düzlemsel eğriye silindirik yüzeyin dayanak eğrisi, eğri üzerinde

Matematik

Prizmanın Yüzey Alanı Hesaplanması

0

Prizmanın, dikdörtgenler prizmasının, kübün alanı nasıl hesaplanır? Prizmanın yüzey alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Prizmanın Alanı Prizmanın alanı yanal alanı ile taban alanlarının toplamına eşitttir. Prizmanın yanal alanı, bütün yan yüzlerinin alanlarının toplamıdır. Prizmanın taban alanları ise alt ve üst tabanlarının toplamıdır. Prizmada alt ve üst tabanlar birbirine eştir. Not Bir dik prizmanın

Matematik Matematik

Asal Sayılar Konu Anlatımı

0

Asal sayı nedir? Asal sayılar hangileridir? Asal sayıların özellikleri, örnekler, asal sayılar konu anlatımı. Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan, 1 den büyük tam sayılara asal sayı denir. Örneğin; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, … ***En küçük asal sayı 2 dir. ***2 den başka