Browsing: Matematik

Matematik Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacim Hesaplaması - Formülü

Düzgün Dörtyüzlü Nedir? Özellikleri, Alan ve Hacim Hesaplaması, Formülü

3

Düzgün dörtyüzlünün özellikleri, alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Düzgün dörtyüzlünün alan, hacim formülleri, örnek sorular ve çözümleri. Düzgün Dörtyüzlü Nedir? Dört yüzü birbirine eş ve eşkenar üçgen olan piramide düzgün dörtyüzlü denir. Piramidin yükseklik ayağı tabandaki eşkenar üçgenin ağırlık merkezidir. Örnek Şekilde, bir köşesi orijinde olan düzgün dörtyüzlünün bir köşesi B(0, 6, 0) dır. Buna

Matematik Çarpım sembolü

Çarpım Sembolü Nedir? Nasıl Kullanılır? Formülleri ve Özellikleri

0

Çarpım sembolü nasıldır, matematikte nasıl kullanılır? Çarpım özellikleri, önemli formülleri, çarpım sembolü, büyük harf pi hakkında bilgi. ÇARPIM (∏) ∀k∈N+için ak∈R olmak üzere; ÇARPIM ÖZELLİKLERİ Büyük Harf Pi Matematiksel çarpım için farklı bir kod noktası (∏) bulunmasına rağmen, büyük harf pi sembolü kolaylık sağlamak için kullanılmaya devam etmektedir. Dizi Çarpımları Büyük harf pi sembolü Bir

Matematik Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

Bölünebilme Kuralları Nelerdir? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ve Diğer Sayılarla Bölünebilme Kuralları

0

Bir sayının 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ve diğer sayılarla bölünebilme kuralları nelerdir, örnekleri, bölünebildiğini hızlıca nasıl anlarsınız? Bölünebilme Kuralları: 1) 2 ile Bölünebilme: Birler basamağındaki rakam 0, 1, 4, 6, 8 olmalıdır. Örnek; 22, 86, 3346, 990052, 88888885554228 Görülüyor ki sayının ne kadar büyük olduğu önemli değil. Önemli olan birler basamağındaki

Matematik kesir

İki Kesir Arasındaki Kesir Nasıl Bulunur? Kolay Yolla Kesirleri Sıralama

0

İki kesrin arasında bulunan kesirler nasıl bulunur? Kolay yollar ile kesirleri sıralama, aralarındaki kesirleri bulma. İki Kesir Arasındaki Kesir Kesir, iki bölümden oluşan bir değerdir; her kısım, pay veya payda bir tam sayıdır. Pay, kesirin üstteki sayısıdır, payda ise alttaki sayısıdır. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleri yapabilmek için, ilgili kesirlerin paydalarının aynı değerde olmasını gerekir.

Matematik Matematik

Gradyan Nedir? Gradyan Ne İşe Yarar? Matematiksel Formülleri Nelerdir?

0

Gradyan nedir? Gradyan ne işe yarar, neyin gösterilişidir? Gradyan hakkında bilgi. Gradt-yan tanımı ile birlite gradyanın formüller ile izah edilmesi. Gradyan; değeri, uzayda bulunduğu yere göre değişen bir fiziksel büyüklüğün yer koordinatlarına göre değişimi ve bu değişimi veren matematiksel gösteriliş. Buna göre uzaydaki bir P (x, y, z) noktasındaki değeri A (x, y, z) olan

Matematik Matematik

Matematikte Dört İşlem (Toplama Çıkarma Çarpma Bölme) Konu Anlatımı

0

Matematikte dört işlem nedir? Matematiğin temeli dört işlem özellikleri, uygulamaları, örnekler ve konu anlatımı. Matematikte Dört İşlem Matematikte 4 ana işlem vardır. Bunlar; Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme 1. Toplama İşlemi Bay ve Bayan Tavşan İle Toplama Toplama işleminde sayıların işaretleri aynıysa birbiri üzerine eklenir. a + b = c şeklindeki toplama işleminde a ve b

Matematik Matematik

Matematiği Sevmenin ve Sevdirmenin Yolları Nelerdir?

0

Matematik dersi nasıl sevilir? Matematik problemi çözerken nelere dikkat edilmeli, matematiği anlamanın ve sevmenin yolları. Matematiği Sevmenin ve Sevdirmenin Yolları Nelerdir? Matematik çoğu öğrenci tarafından sevilmemektedir. Matematikte iyi olmak bir beceridir, bu da geliştirilebileceği anlamına gelir. Bununla ilgili iyi bir şey, ne yaptığınızı ve nereye gittiğinizi bildiğiniz sürece, çeşitli durumlarda sayılarla ilgilenebilirsiniz. Matematikten nefret etmeye

Matematik Derece

Derece Nedir? Sözlük Anlamı, İlgili Terimler ve Temel Bilgiler

0

Derece nedir, sözlük anlamı nedir? Derece ne demek? Derece ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Fizikte türlü ölçü aletlerinin ölçeğinde işaret edilmiş bulunan bölümlerden her birine «derece» denir. Meselâ termometrenin başlıca aralıkları dereceyle ifade edilir. Geometride de bir çemberin 360 eşit parçasından her birîne «derece» denir. Yoğunluk ölçen aletlerin alt bölümleri

Matematik sonsuz

Matematikte Sonsuz Küçükler Hesabı Nedir? Nasıl Yapılır? Hesaplaması

0

Matematikte sonsuz küçükler hesabı nedir? Sonsuz küçükler hesabı nasıl yapılır, diferansiyel hesap, integral hesap hakkında bilgi. Sonsuz Küçükler Hesabı Sonsuz Küçükler Hesabı; Diferansiyel hesap ile integral hesaptan oluşan ve sonsuz küçüklerle limitlerin incelenmesine dayanan matematik dalıdır. Sonsuz küçükler hesabını 1665-1676 yılları arasında Isaac Newton buldu, ama matematiğin bu dalı ancak 1700’den sonra yayımlanan yapıtlarda görüldü.

Matematik Üslü Sayılar

Üslü Sayıların Günlük Hayatta Kullanıldığı Yerler, Kullanımına Örnekler

0

Üslü sayılar ne işe yarar? Üslü sayıların günlük hayatta kullanım alanları nelerdir? Üslü sayıların günlük hayatta kullanımına örnekler. Matematiksel kavramlar söz konusu olduğunda, üs denilen bu küçük rakamlı üst simgeler en ciddi öğrenciyi bile korkutabilir. Kaygıyı durdurmaya yardımcı olan bir şey, günlük matematik uygulamalarında üslerin önemini anlamaktır. Özetle; Üsler, bir sayıyı kendisiyle kaç kez çarpmanız

Matematik Aritmetik Ortalama Formülü

Aritmetik Ortalama Nedir? Nasıl Hesaplanır? Formülü ve Örnekler

0

Aritmetik ortalama nedir, neyi ifade eder ve nasıl hesaplanır? Aritmetik ortalamanın formülü, kullanım alanları ve örnek hesaplaması. Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama, ortalamanın en basit ve en yaygın kullanılan ölçüsüdür. Sadece bir grup sayının toplamını almayı, ardından bu toplamı seride kullanılan sayıların sayısına böler. Örneğin, 34, 44, 56 ve 78’i alın. Toplam 212’dir. Aritmetik ortalama 212

Matematik Matematikte Kullanılan Sembollerin Ortaya Çıkışı - Hangi Matematikçiler Sembolleri Bulmuştur?

Matematikte Kullanılan Sembollerin Ortaya Çıkışı, Hangi Matematikçiler Sembolleri Bulmuştur?

32

Matematikte kullanılan semboller kimler tarafından bulundu, ilk kimler kullandı. Tarihsel süreci, ortaya çıkışları hakkında bilgiler. ARTI VE EKSİ İŞARETLERİ Daha önce matematikçiler tarafından çeşitli şekillerde kullanılan artı ve eksi işaretleri, bu işaretlerin kullanımını ve yapılan çalışmaları detaylı olarak gözlemleyen Francis Vieta (1540-1603) tarafından toplama ve çıkarma işaretleri olarak kullanılmıştır. BÖLME İŞARETİ Bölme sembolü; John Wallis

Matematik Mutlak Değer

Mutlak Değer Nedir? Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Konu Anlatımı

0

Mutlak değer nedir? Mutlak değerin özellikleri nelerdir? Mutlak değer hesaplanması, maddeler halinde konu anlatımı, örnekler çözümler. MUTLAK DEĞER Bir sayının sayı doğrusu üzerindeki yerinin başlangıç noktasına olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. *** Mutlak değerin içi pozitif ise dışarıya aynen çıkar, negatif ise işaret değiştirerek çıkar. *** *** *** *** *** *** *** *** 

Matematik Karmaşık Sayılar ve Çember İlişkisi

Karmaşık Sayılar ve Çember İlişkisi Konu Anlatımı Örnekler Çözümler

0

Karmaşık sayılar ve çember ilişkisi nedir, özellikleri nelerdir? Çözümlü örnek sorular ve karmaşık sayılar ve çember konu anlatımı. KARMAŞIK SAYI VE ÇEMBER ve olmak üzere, eşitliğini gerçekleyen z karmaşık sayıları merkezli, r yarıçaplı bir çember belirtir. eşitliği merkezli, r yarıçaplı çemberin iç bölgesidir. eşitsizliği merkezli, r yarıçaplı çemberin dış bölgesidir. eşitsizliği bir halka belirtir. Örnek:

Matematik Karmaşık Sayılarda Eşlenik ve Modül

Karmaşık Sayılarda Eşlenik ve Modül (Mutlak Değer) Özellikleri Nelerdir?

0

Karmaşık sayılarda eşlenik ve modül (mutlak değer) özellikleri nelerdir? Maddeler halinde açıklaması ve örnek sorular ve çözümleri Karmaşık Sayılarda Eşlenik ve Modül Özellikleri ve olmak üzere, dir. (üçgen eşitsizliği) Örnek: için, ifadesinin değeri kaçtır? Çözüm: Örnek: eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı nedir? Çözüm: olsun denklemleri çözülürse, x= 2 ve y= -3 olarak bulunur. Buna göre,

Matematik Sayılar

Karmaşık Sayının Kökleri Nasıl Hesaplanır? Örneklerle Anlatım

0

Karmaşık sayıların kökleri nasıl hesaplanır, örnek çözümlü sorular, karmaşık sayının kökleri konu anlatımı. Sorular ve çözümleri. KARMAŞIK SAYININ KÖKLERİ olmak üzere z karmaşık sayısının n. dereceden kökleri k = 0, 1, 2, …, n – 1 formülü ile bulunur. Sıfırdan farklı bir karmaşık sayının n. dereceden n tane kökü vardır. Bu n tane kök bir

Matematik harmonik ortalama

Harmonik Ortalama Nedir? Nasıl Hesaplanır? Formülü ve Örnekler

0

Harmonik ortalama nedir, ne amaçla ve nasıl hesaplanır? Harmonik ortalamanın formülü nasıldır? Harmonik ortalama örnekleri hesaplaması. Harmonik Ortalama Nedir? Harmonik ortalama bir nümerik ortalama türüdür. Harmonik ortalama, bir sayı kümesinin ortalamasını hesaplamak için kullanılır. Eleman sayısının ortalaması alınır ve elemanların karşılıklarının toplamına bölünür. Gözlem sayısının, gözlemin karşılıklı toplamına bölünmesiyle hesaplanır. 1,4 ve 4’ün harmonik ortalaması:

Matematik

Denklem Nedir? Özellikleri, Denklem Sistemleri, Örnekler Çözümler

0

Denklem nedir? Denklemlerin özellikleri nelerdir? Denklem örnekleri ve denklem kurmak ile ilgili genel bilgilerin verildiği yazımız. DENKLEM İki cebir niceliği arasında kurulmuş olan eşitlik durumunun ifadesidir. Denklemle”, içinde bilinmiyen bulunan ve bilinmiyenin özel değerleri için gerçeklendirilebilen eşitliklerdir. Denklemin gerçeklenmesine yarayan bu özel değerlere «denklemin kökleri», bir denklemin köklerini bulmak için yapılan işlerede «denklemin çözümü» denir.

Matematik açı

Açı Çeşitleri ve Birimler Nelerdir? Açı Birimlerinin Birbirlerine Çevrilmesi

0

Açı nedir? Açı çeşitleri nelerdir, özellikleri, açı birimleri, derece, grad, radyan ve çevirilmesi hakkında bilgi. Açı; başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşimi. Başlangıç noktasına açının köşesi, ışınların her birine de açının kenarları denir. Açı iki biçimde adlandırılır. Işınlar arasındaki alan açının iç bölgesi, ışınlar dışındaki alan açının dış bölgesi, ışınlar ise açının kendisidir. Çeşitleri:

Matematik Sıfıra Bölme

Bir Sayının Sıfıra Bölümü Kaçtır? Sıfırın Sıfıra Bölümü Kaçtır?

0

Matematikte bir sayının sıfıra bölümü kaç eder? Sıfırın sıfıra bölümü kaçtır? Sıfırıncı kuvvet nasıl hesaplanır? Matematikte sıfır işlemleri. Bir Sayının Sıfıra Bölümü Kaçtır? Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Örneğin x bölü sıfır tanımsızdır. Burada x sayısının sıfır olmaması gerekiyor. Sayının kaç olduğunun (sıfır olmaması dışında) bir önemi yoktur. Kesir, negatif sayı yada köklü sayı olabilir. Sonuçta

Matematik İşaret Fonksiyonu

İşaret Fonksiyonu Nedir? Özellikleri Hesaplaması Örnekler Konu Anlatımı

0

İşaret fonksiyonu nedir? İşaret fonksiyonu özellikleri nelerdir? Hesaplanması, örnekleri, soruların çözümleri, konu anlatımı. İşaret fonksiyonu, matematikte sık kullanılan bir fonksiyondur. Genellikle $sgn(x)$ veya $\mathrm{sign}(x)$ ile gösterilir ve bir gerçek sayıyı girdi olarak alır ve onun pozitif, negatif veya sıfır olduğunu belirten bir çıktı üretir. Yani işaret fonksiyonu, girdi sayısının işaretine (pozitif, negatif veya sıfır) bağlı

Matematik denklem

Denklem Nasıl Çözülür? Denklem Çözme Yöntemleri Özellikleri Örnekler

0

Denklemler nasıl çözülür, denklemlerin çözüm yöntemleri, denklemlerin özellikleri, konu anlatımı, örnek çözümlü sorular, örneklerle anlatım. DENKLEMLER Denklem bir eşitliktir, isminden de anlaşılacağı gibi eşitliğin sağındaki ve solundaki ifadelerin birbirine eşit olduğu durum yaratılarak denklemler oluşturulur. 8+3=5+6 Herhangi bir bilinmeyen sayı eşitlikler korunarak bulunabilir. 2x = 6 ⇒ x = 3 Eşitlikleri bozmayacak ekleme ve çıkarmalar

Matematik

Kepler Çokyüzlüleri ve Özellikleri (Geometride OnikiYüzlü Çokyüzlüler)

0

Kepler Çok yüzlü nedir, özellikleri nelerdir? Kepler Çokyüzlü çeşitleri, düzgün içbükey çokyüzlüler nelerdir hakkında bilgi. Kepler ÇokYüzlüler Yüzleri birbiriyle kesişen ve birbirinin aynı içbükey veya dışbükey düzgün çokgen olan düzgün içbükey çokyüzlülere kepler çokyüzlüler denir. Kepler çokyüzlüler düzgün içbükey çokyüzlülerdir ve yüzleri birbiriyle kesişir. Toplam 4 tane kepler çokyüzlü vardır. Kepler çokyüzlüler düzgün 12-yüzlü ve 20-yüzlülerden elde edilir.

Matematik

Ters Fonksiyon Nedir? Nasıl Bulunur?

18

Ters fonksiyon nedir? Ters fonksiyonun özellikleri nelerdir, nasıl bulunur? Ters fonksiyon örnekleri, sorular ve çözümleri. TERS FONKSİYON: f: A → B , y = f(x) fonksiyonu birebir ve örten olsun. f-1:B →A, x=f-1(y) olan f-1 fonksiyonuna, f fonksiyonunun tersi denir. Verilen bir f fonksiyonun tersini bulmak için y=f(x) fonksiyonu x=f(y) biçimine getirilir. x yerine y,

Matematik parabol

Parabol Nedir?

0

Bir geometrik şekil olan parabol nedir ve nasıl tanımlanır. Parabolun temel özellikleri ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. Geometride, bir nokta ile bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen şekle «parabol» denir. Şekilde görüldüğü gibi, O x ve O y eksenlerini, O x ekseni üzerinde bir F noktası alalım. O y ekseni ile

Matematik Matematik

Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır? Nasıl Öğretilir ve Sağlama İşlemleri

0

Dört işlemlerden çıkarma işlemi nasıl yapılır? Çıkarma işlemi nasıl öğretilir, örnekleri, sağlaması hakkında bilgi. Çıkarma; Matematikte dört işlemden biridir. Bir sayıyı başka bir sayıdan eksiltmeye, böylelikle iki sayı arasındaki farkı bulmaya çıkarma denir. Çıkarma işleminde çıkacak sayı, çıkarılacak olanın altına yazılır, çıkarma İşlemi birler basamağından başlayarak yapılır. Çıkarma işareti eksi (—) dir. Bu işlem sayıları

Matematik Mantık Değişmezleri (Sembolleri)

Mantık Değişmezleri Nelerdir? Özellikleri ve Sembolleştirme Hakkında Bilgi

0

Sembolik mantık dersi, mantık değişmezleri nelerdir? Mantık değişmezleri özellikleri, sembollerin gösterimi, sembolleştirme ve yorumlama hakkında bilgi. Mantık değişmezleri: ~ (değil), ∧ (ve), ∨ (veya), ⇒ (ise), ⇔ (ancak ve ancak) gibi bağlaçlarla “hiçbir“, “her“, “bazı” gibi niceleyici sözcükler ve “mümkün”, “özdeş”, “eşit”, “var” gibi deyimlerdir. Özel değişmezler: Adları gösteren ad değişmezleri, basit terimlerden karmaşık terimler

Matematik Tam Değer Fonksiyonu

Tam Değer Fonksiyonu Konu Anlatımı

0

Tam değer fonksiyonu nedir? Matematikte Tam değer fonksiyonu özelliklerinin örnekleri ile birlikte açıklanmaya çalışıldığı konu anlatımı. TAM DEĞER FONKSİYONU Tanım: x ∈ R için x’den büyük olmayan en büyük tamsayıya x’in tam değeri denir ve;  şeklinde gösterilir. için, dir. olmak üzere, ile tanımlı fonksiyonuna tam değer fonksiyonu denir. ÖRNEK: R’de denkleminin çözüm kümesi nedir? olması gerekir.

Matematik Dikdörtgenler Prizması

Dikdörtgenler Prizmasının Özellikleri, Örnekli Konu Anlatımı

0

Dikdörtgenler prizması nedir, özellikleri nelerdir? Dikdörtgenler prizmasının formülleri ve örnek soru çözümleri. Dikdörtgenler Prizması Tabanları dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgenler prizmasının bütün yüzleri dikdörtgendir ve karşılıklı yüzleri birbirine eştir. Şekilde, |AB| = a, |BC| = b ve |CC’| = c, dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarıdır. Dikdörtgenler prizmasının cisim köşegenlerinin uzunlukları birbirine eşittir. Ayrıtları

Matematik

Dik Prizma ve Eğik Prizma Nedir? Özellikleri Formülleri ve Örnekler

0

Dik prizma ve eğik prizma neye denir? Dik ve eğik prizmanın özellikleri nelerdir, formülleri ve örnekleri, hakkında bilgi. Dik Prizma ve Eğik Prizmanın Özellikleri Yan ayrıtları taban düzlemine dik olan prizmaya dik prizma denir. Dik prizmanın yan yüzleri dikdörtgendir. Şekildeki prizmanın yan ayrıtları taban düzlemine dik olduğundan dörtgen dik prizma diye adlandırılır. Prizmanın yan ayrıtlarının

Matematik

Dik Piramit ve Eğik Piramidin Özellikleri

0

Dik piramit ve eğik piramit neye denir? Dik ve eğik piramidin özellikleri nelerdir, örnek soru ve cevapları, hakkında bilgi. Dik Piramit, Eğik Piramit Bir piramitte, tepe noktası ve taban çokgeninin ağırlık merkezinden geçen doğru taban düzlemine dik ise piramide dik piramit, değil ise eğik piramit denir. Örnek: Şekilde, bir köşesi orijinde olan dikdörtgen eğik piramit

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koni Nedir? Özellikleri

0

Dik dairesel koni nedir, özellikleri nelerdir? Dik dairesel koninin açılımı, örnek soru ve cevapları, konu anlatımı. Dik Dairesel Koni Dik dairesel koninin açınımı, tabanını oluşturan bir daire ile yanal yüzünü oluşturan bir daire diliminden oluşur. AB yayının uzunluğu, hem koninin taban çevresine hem de yarıçaplı, α merkez açılı çember diliminin uzunluğuna eşit olduğundan, olur. Buna

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koninin Alanı Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Alanı Koninin alanı, taban alanı ile yanal alanının toplamına eşittir. Dik dairesel koninin yanal alanı, taban çevresi ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. Yarıçapı r, ana doğrusu olan dik dairesel koninin taban çevresi 2πr olduğundan,

Matematik Koni

Dik Dairesel Koninin Hacmi Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Hacmi Dairesel koninin hacmi, piramidin hacminde olduğu gibi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte birine eşit olur. Taban yarıçapı r, yüksekliği h olan bir dairesel koninin hacmi, V = 1/3 * Taban Alanı * Yükseklik Örnek:

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koninin Özellikleri

0

Dik dairesel koni nedir, özellikleri nelerdir? Dik dairesel koni ile ilgili sorular ve çözümleri, hakkında bilgi. Dik Dairesel Koni Tabanı daire olan dik koniye dik dairesel koni denir. Koninin yüksekliği, |TO| = h dir. [TA] ve [TB] koninin ana doğrularıdır. Dik Dairesel Koninin Özellikleri 1. Ana doğruların uzunlukları birbirine eşittir. |TA| = |TB| dir. [TA]

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Alanı Hesaplanması, Örnekleri İle Birlikte

0

Dik dairesel silindirin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Alanı Dik dairesel silindirin açınımı, silindirin yanal yüzünü oluşturan bir dikdörtgen ve tabanlarını oluşturan iki daireden oluşur. Açınımda silindirin yanal yüzünü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliğine, diğer kenarı ise silindirin taban çevresine eşittir. Buna göre,

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Hacmi Hesaplanması, Örnekleri İle Birlikte

0

Dik dairesel silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Hacmi Bir dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Dik dairesel silindirin tabanı bir dairedir. Prizmada olduğu gibi dik dairesel silindirin de hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Yüksekliği h, taban yarıçapı r

Matematik Pi sayısı

Pi Sayısı Nedir? (Kısaca)

0

Pi(π) sayısı nedir? Pi(π) sayısı hakkında kısaca bilgi veren sayfamız. Pi(π) sayısı ne işe yarar ve nasıl hesaplanır gibi konular hakkında kısa bilgi. Bir dairenin alanını ve bir çemberin çevresinin uzunluğunu bulmak için kullanılan sabit bir sayıdır. Tam değeri 22/7 ise de pratik hesaplarda 3,141 alınarak yaklaşık değerler bulunur. Bu sayının bulunmasında birçok denemeler yapılmıştır. Birçok çemberin

Matematik Matematik

Sayıların Gizemi

0

Sayıların gizemi ile ilgili bilginin yer aldığı sayfa. Matematik ilginç bir bilim. Sayılar arasındaki bazı ilişkiler insanı hayrete düşürecek kadar fazla 12.345.679 *   9 = 111.111.111 12.345.679 * 18 = 222.222.222 12.345.679 * 27 = 333.333.333 12.345.679 * 36 = 444.444.444 12.345.679 * 72 = 888.888.888 12.345.679 * 81 = 999.999.999 ARTIK RAKAMLARI 1 OLAN

Matematik Çember Konu Anlatımı

Çemberin Denklemi Konu Anlatımı, Formülleri ve Açıklamaları İle Birlikte

0

Çemberin denklemi nasıl bulunur? Çemberin genel denklemi konu anlatımı ile birlikte örnek soru ve çözümleri ve hesaplanması. ÇEMBERİN DENKLEMİ: Merkezi 0 (a,b) ve yarıçapı r olan çember üzerindeki bir nokta A(x,y) olsun. (r,0) sabit olduğundan çember üzerindeki her A noktası; bağıntısını sağlar. olduğuna göre, denklemi; merkezi 0(a,b) ve yarıçapı r olan çember denklemidir. Merkezi orjinde

Matematik Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

0

Matematikte bölünebilme kuralları nelerdir? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ile bölünebilme kuralları, OBEB ve OKEK açıklaması Bölünebilme Kuralları Nelerdir? – 2 ile Bölünebilme Birler basamağı çift olan doğal sayılar 2 ile tam bölünür. – 2 ile tam bölünemeyen sayılar 1 kalanını verirler. – 3 ile Bölünebilme Rakamları toplamı 3 ün katı olan

Matematik

Çok Yüzlü Katı Cisimler Nelerdir?

0

Çok yüzlü katı cisimler nelerdir, özellikleri nelerdir? Çok yüzlü katı cisimler ile ilgili örnekler ve cevapları. Çok Yüzlü Katı Cisimler Çok yüzeyli bir katı cismin bütün yüzeyleri düzlemsel ve çokgensel bölge ise çok yüzlü katı cisim; bir çok yüzeylinin bütün yüzey parçaları düzlemsel ve çokgensel bölge ise çok yüzlü diye adlandırılır. Prizmalar birer çok yüzlüdür.

Matematik Cisim Köşegeni

Cisim Köşegeni Nedir? Uzunluğu Nasıl Hesaplanır?

0

Cisim köşegeni nedir, özellikleri nelerdir? Cisim köşegeni formülü, uzunluğunun hesaplanması ve örnek soru çözümü. Cisim Köşegeni Bir köşe ile bu köşeden geçmeyen yüzlerin ortak noktasını birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir. Bir paralel yüzde 4 tane cisim köşegeni vardır. Paralel yüzün cisim köşegenleri birbirini ortalar. Örnek XYZ dik koordinat sisteminde, tabanı xOy düzleminde olan bir

Matematik

Çok Yüzeyli Katı Cisimler Nelerdir?

0

Çok yüzeyli katı cisimler nelerdir, özellikleri nelerdir? Çok yüzeyli katı cisimler ile ilgili örnekler ve cevapları. Çok Yüzeyli Katı Cisimler Yüzey parçaları ile sınırlanan kapalı uzay parçasına çok yüzeyli katı cisim denir. Çok yüzeyli katı cismin sınırına çok yüzeyli denir. Çok yüzeyliler, yüzleri düzlemsel bölge olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrılır. Yüzleri düzlemsel bölge