Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

0
Advertisement

Matematikte bölünebilme kuralları nelerdir? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ile bölünebilme kuralları, OBEB ve OKEK açıklaması

Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

Bölünebilme Kuralları Nelerdir?

– 2 ile Bölünebilme

Birler basamağı çift olan doğal sayılar 2 ile tam bölünür.

– 2 ile tam bölünemeyen sayılar 1 kalanını verirler.

– 3 ile Bölünebilme

Rakamları toplamı 3 ün katı olan sayılar 3 e tam bölünür.

– Rakamları toplamının 3 ile bölümünden elde edilen kalan, sayının 3 ile bölümünden kalanına eşittir.

Advertisement

– 4 ile Bölünebilme

Son iki rakamı (onlar ve birler) 00 ya da 4 ün katı olan sayılar 4 e tam bölünür.

– Son iki rakamının 4 ile bölümünden elde edilen kalan, sayının 4 ile bölümünden elde edilen kalanına eşittir.

– 5 ile Bölünebilme

Birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar 5 e tam bölünür.

– Birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalan, sayının 5 ile bölümünden elde edilen kalanına eşittir.

– 6 ile Bölünebilme

Bir doğal sayı hem 2 ye hem de 3 e tam olarak bölünebiliyor ise, 6 ile tam bölünür.

– 7 ile Bölünebilme

Bir doğal sayının birler basamağı hariç, diğer kısım ile birler basamağının 2 katının farkı 7 nin bir tam katı ise sayı 7 ile tam bölünür.

Advertisement

– 8 ile Bölünebilme

Bir sayının son üç basamağındaki sayı (birler, onlar ve yüzler) 000 ya da 8 in katı olan sayılar 8 e tam bölünür.

– Son üç basamağının 8 ile bölümünden kalan, sayının 8 ile bölümünden elde edilen kalanına eşittir.

– 9 ile Bölünebilme

Rakamları toplamı 9 un katı olan sayılar 9 a tam bölünür.

– Rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalan, sayının 9 ile bölümünden elde edilen kalanına eşittir.

– 11 ile Bölünebilme

 \displaystyle n\in N ve \displaystyle {{a}_{1}},{{a}_{2}},....,{{a}_{n}} birer rakam olsun.

\displaystyle A=({{a}_{n}}{{a}_{n-1}}...{{a}_{3}}{{a}_{2}}{{a}_{1}}) n basamaklı bir sayıdır. A sayısı 11 ile tam bölünebiliyor ise,

\displaystyle ({{a}_{1}}+{{a}_{3}}+...)-({{a}_{2}},{{a}_{4}}+....)farkı 11 in katıdır.

 Bir sayı x ve y ile tam bölünüyor ise, x ve y nin OKEK i ile de tam bölünüyordur.

2 ve 3 ile tam bölünebilen sayılar 6 ile tam bölünür.
2 ve 5 ile tam bölünebilen sayılar 10 ile tam bölünür.
3 ve 4 ile tam bölünebilen sayılar 12 ile tam bölünür.
3 ve 5 ile tam bölünebilen sayılar 15 ile tam bölünür.
2 ve 9 ile tam bölünebilen sayılar 18 ile tam bölünür.
4 ve 5 ile tam bölünebilen sayılar 20 ile tam bölünür.
3 ve 8 ile tam bölünebilen sayılar 24 ile tam bölünür.
4 ve 9 ile tam bölünebilen sayılar 36 ile tam bölünür.
5 ve 9 ile tam bölünebilen sayılar 45 ile tam bölünür.

OBEB – OKEK

Ortak Bölenlerin En Büyüğü

İki ya da daha fazla doğal sayının her birini tam bölen sayıların en büyüğüne, bu sayıların ortak bölenlerin en büyüğü (OBEB’i) denir.

Ortak Katların En Küçüğü

İki ya da daha fazla doğal sayının her birinin katı olan doğal sayıların en küçüğüne, bu sayıların ortak katların en küçüğü (OKEK’İ) denir.

Advertisement

 Aralarında asal olan iki doğal sayının OBEB’i 1, OKEK’i bu iki sayının çarpımıdır.

a.b = OBEB(a, b).OKEK(a, b)


Leave A Reply