Türkler’de Mobilya

0
Advertisement

Eski Türklerden günümüze Türklerin moilya üretim ve kullanımı hakkında bilgi.

Eski Türkler genel olarak çadırda yaşadıkları sık sık göç ettikleri için eşyaları kolay taşınabilir cinstendi. Bugünkü anlamda mobilya denebilecek eşyalan ancak küçük çekmecelerdi. Çadırın içine minderler serilir onların üzerine oturulurdu.

Şehir hayatı kurulunca Türkler de mobilya kullanmaya başladılar. Gene de evler az çok farkla çadırlar gibi döşeniyordu. Tahta sandıklar, sofra iskemleleri, rahleler, beşikler, çekmeceler vardı. Bu yaşayış Selçuklu hatta Osmanlı Türkleri’ne kadar süregeldi.

III. Ahmet zamanına kadar Osmanlı Türklerinin evleri gayet basit döşenmişti. Bütün zenginlik halılarda kumaşlardaydı. Sandalye, koltuk gibi Avrupalılar’ın kullandıkları eşyalar yoktu. Daha çok sandıklara, çekmecelere, sehpalara büyük önem verilirdi.

Ancak Tanzimattan sonra Avrupa mobilyalarına benzer mobilyalar günlük hayatımıza girdi ve sandık yerine konsollar, kerevet yerine kanepeler, koltuklar kullanılmaya başlandı. Yemek yerdeki sini yerine masa üzerinde yenmeye başlandı. Çeşitli iskemleler yapıldı. Yer yataklarının yerini geniş, rahat karyolalar aldı. Bugünkü Türkiye’de kullanılan mobilyalar birçok bakımdan Avrupa’daki daha başka batılı ülkelerdeki mobilyaların tamamen aynısıdır.

Advertisement

Leave A Reply