Sanskritçe Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

Sanskritçe dili hakkında bilgi. Sanskritçe ile ilgili kısa bilgi.

Sanskritçe Yazı ÖrneğiBrahman dininin kutsal dilidir. Hint-Avrupa dillerinden türemiştir. Arilerce M.Ö. 2000-1000 arası Hindistan’a getirildi. Eski İrançaya benzer öğeleri içerir. M.Ö. 1000’den sonra Sanskritçe bir kuzey batı lehçesi olarak bilim dilinde kullanılmaya başlandı.

Brahmanlar arasında rahiplerce dinsel törenlerde ve eğitimde ağırlık kazandı. Önceleri dinsel şiirlerde daha sonra edebiyatın başka kollarında (günlük, bilimsel hatta eğlence amaçlarıyla) kullanımına gidildi.

Kronolojik açıdan başka dil gruplarına bölündü. En erken edebiyat örneklerinin verildiği Veda dili, erken bilimsel eserlerin yazıldığı erken klasik dil, geç klasik diller bu gruptandır. Prakrit dili ve edebiyatı da kısmen Sanskritçeye dayanır.

Sanskrit edebiyatı en eski belgeleri M.Ö. 2000’le 1000 arası yazıldığı sanılan 1.028 diziden oluşan Rig Veda (ya da Rgveda)’ dır.

Advertisement

Leave A Reply