Derece Nedir? Sözlük Anlamı, İlgili Terimler ve Temel Bilgiler

0
Advertisement

Derece nedir, sözlük anlamı nedir? Derece ne demek? Derece ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin kısaca verildiği yazımız.

derece

Fizikte türlü ölçü aletlerinin ölçeğinde işaret edilmiş bulunan bölümlerden her birine «derece» denir. Meselâ termometrenin başlıca aralıkları dereceyle ifade edilir. Geometride de bir çemberin 360 eşit parçasından her birîne «derece» denir. Yoğunluk ölçen aletlerin alt bölümleri de gene «derece» adını alır.

Milletlerarası derece işareti küçük bir «o» dur. Bu işaret dereceyi gösteren rakamın sağ üst köşesine konur. Meselâ 15 santigrat derecesi «15° C» şeklinde yazılır. Açı ölçüsü olan derece ayrıca altmış dakikaya bölünmüştür: 10 =60′. Derece ölçüsü cebir denklemlerinde de kullanılır.

Derece Nedir? Sözlük Anlamı

“Derece”
1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
“Hukuk tahsilini Paris’te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı.” – Ö. Seyfettin
2. Denli, kadar
“Beyoğlu’nda bu derece itibar görmemişti.” – E. E. Talu
3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri
“Sıcakölçerin dereceleri.”
4. Sıcaklıkölçer
“Hastaların ateşini ölçen aletle, dereceyle ancak asker ocağında karşılaşabilirdi.” – N. Hikmet
5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim
6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi
“Dik açılar doksan derecedir.”
7. Başarı gösterme

 • “arz derecesi ”
  Enlem
  “derece almak ”
  başarı göstererek ödül kazanmak
 • “dereceye girmek ”
  yarışma, sınav vb.nde üst sıralarda yer almak
 • “derece derece ”
  1. Farklı farklı, değişik
  “Böyle kabul etmeyenin sürgünden ipe kadar derece derece ağır cezaları vardır.” – F. R. Atay
  2. Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
  “Her yerde bize derece derece verilen kanaat, burada biraz daha tahkim edilmiş oldu.” – H. S. Tanrıöver
 • “donma derecesi ”
  Bir maddenin akışkan durumdan katı duruma geçtiği derece
 • “tavlama derecesi ”
  Demir çelik işletmelerinde kütük demirin şekillendirilmesi veya haddelenmesi için en uygun ısı ve nem oranı
 • “tul derecesi ”
  Boylam
 • “eşitlik derecesi ”
  Kavramların “gibi, kadar” edatları ile karşılaştırılıp eşit ölçüde gösterilmesi
  “Ahmet kadar Ali de çalıştı. Uçak yıldırım gibi gidiyor.”
 • “bir derece ”
  Biraz
 • “ifrat derecede ”
  Aşırı ölçüde
  “İfrat derecede nazik, sıkılgan, çocuk tavırlı bir adamdı.” – R. N. Güntekin
 • “karşılaştırma derecesi ”
  Daha, çok, fazla, ziyade vb. kelimelerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi
  “Ondan daha güzel çocuk görmedim. Bu iş senden fazla beni üzüyor.”
 • “üstünlük derecesi ”
  En, çok zarflarıyla sıfat veya başka zarfların nitelik ve nicelik bakımından kazandıkları en üstün anlam
  “En güzel çocuk sendin. Bu konuda söylenecek çok söz var.”
 • “yakınlık derecesi ”
  1. Akrabalık ilişkisi içindeki sıra
  2. Sosyal grup içinde kişileri bir merkez etrafında toplama, kohezyon
 • “polimerleşme derecesi ”
  Bir plastiğin makromolekülünü hazırlamak için gerekli olan molekül sayısı

Advertisement

Leave A Reply