Parabol Nedir?

0
Advertisement

Bir geometrik şekil olan parabol nedir ve nasıl tanımlanır. Parabolun temel özellikleri ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız.

Geometride, bir nokta ile bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen şekle «parabol» denir.

Şekilde görüldüğü gibi, O x ve O y eksenlerini, O x ekseni üzerinde bir F noktası alalım. O y ekseni ile F noktasından eşit uzaklıkta bulunan bir A noktası seçelim. Buna göre AB uzunluğu, AF uzunluğuna eşittir. Bu özellikte başka noktalar da bulabiliriz. Bu noktaları birleştirirsek «parabol eğrisi»ni elde ederiz. F odağının O noktasına uzaklığı her parabolde başkadır. F noktasının yerini değiştirerek başka paraboller elde ederiz. O x eksenine «parabolün ekseni» denir. Parabol bu eksene göre bakışımlı (simetrik) iki koldan ibarettir.

parabol

Paraboloit. — Bir parabolü, ekseni çevresinde döndürürsek, «paraboloit» adı verilen hacimsel bir şekil elde ederiz. Paraboloit de parabolün özelliklerini gösterir.

Parabolik ayna. — Paraboloit biçimli aynaya «parabolik ayna» denir. Paraboloidin içi parlak, dışı da ışık geçirmeyen bir cisimle kaplıdır. ‘Bu aynanın özelliği, üzerine düşen dağınık ışık ışınlarını bir araya toplayarak paralele yakın bir duruma getirip yansıtmasıdır. Çeşitli optik araçlarda, en çok da gök dürbünlerin de, teleskopta kullanılır.

Advertisement

Leave A Reply