Matematikte Dört İşlem (Toplama Çıkarma Çarpma Bölme) Konu Anlatımı

0
Advertisement

Matematikte dört işlem nedir? Matematiğin temeli dört işlem özellikleri, uygulamaları, örnekler ve konu anlatımı.

Matematikte Dört İşlem

Matematikte 4 ana işlem vardır. Bunlar; Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme

1. Toplama İşlemi

Bay ve Bayan Tavşan İle Toplama

Toplama

Toplama işleminde sayıların işaretleri aynıysa birbiri üzerine eklenir. a + b = c şeklindeki toplama işleminde a ve b gibi iki sayı toplanmış ve toplam c olarak bulunmuştur.

Örneğin;

2 + 3 = 5
(-7) + (-12) =-19
9 + 27 = 36
(-36) + (-28) = -64

Toplama işleminde verilen sayıların işaretleri aynı değilse;

Advertisement
 • ***İşaretler dikkate alınmadan sayı değeri büyük olan sayıdan sayı değeri küçük olan sayı çıkarılır.
 • ***Büyük olan sayının işareti toplamın işareti olur.
Örneğin;

(-44)+ 11 =-33
(-23)+ 97 = +74
72 + (-2) = + 70
186 + (-208) = – 22

2. Çıkarma İşlemi

Bayan Tavşanın Havuçları Çıkarma İşlemi İle Azaldı…

Çıkarma

Çıkarma işleminde iki sayının işareti aynı ise sayı değeri büyük olan sayıdan sayı değeri küçük olan sayı çıkarılır.

Örneğin;

7-2 = 5
187 – 87 = 100
54-13 = 41
173-42 = 131

Birinci sayıdan ikinci sayının çıkarıldığı bir çıkarma işleminde, ikinci sayının negatif bir değer olması durumunda çıkarma işlemi toplama işlemine dönüşür.

12-(-3) = 12+ 3 = 15
51-(-34) = 51+ 34 =85

Advertisement

3. Çarpma İşlemi

Bay ve Bayan Tavşan İle Çarpma İşlemi

Çarpma

Çarpma işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aynı işaretli iki sayı çarpıldığında sonuç pozitif (+) olurken, işaretler birbirinden farklı olduğunda sonuç negatif (-) olur.

(+) • (+) = (+)
(+) • (-) = (-)
(-) • (-) = (+)
(-) • (+) = (-)

Örneğin;

(+2) . (+21) =+42
(+23) . (-57) =-1311
(-8) . (-45) = + 360
(-10) . (+25) = -250

4. Bölme İşlemi

Tavşan Yavruları ve Havuçlar İle Bölme İşlemi

Bölme

Ufaklıklara matematiği sevdirerek öğretmek çok önemli. Bu sebeple yukarıda yer alan tavşanlı havuçlu resimleri çıktı alarak çocuklara dağıtırsanız eğer güzel sonuçlar elde edebileceğinize yürekten inanıyoruz.

Bölme işleminde işaretler ile ilgili kurallar, çarpma işlemi ile aynıdır.

(+):(+) = (+)
(+) : (-) = (-)
(-) : (+) = (-)
(-) : (-) = (+)

Örneğin;

(+36): (-3) =-12
(-80):(+20)= -4
(+112) : (+7) = +16
(-64) : (-2) =+32

***Matematiksel ifadelerde bir sayının önüne negatif (-) veya pozitif (+) gibi işaret koyulmamışsa bu sayı pozitif kabul edilir.

İşlem Nedir? Sözlük Anlamı

“İşlem”
1. Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat
2. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür
3. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi
4. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele
5. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele
6. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi

Advertisement
 • “işlem görmek ”
  herhangi bir mal, kıymetli kâğıt, döviz vb. piyasada alınmak, satılmak, değiştirilmek
 • “işleme koymak ”
  bir işin gerçekleşmesi için gerekli olan işlemleri başlatmak
 • “işlem hacmi ”
  Borsada günlük gerçekleştirilen alım satımların toplam tutarı
 • “aritmetik işlem ”
  Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
 • “bilgi işlem ”
  1. Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli bir biçimde yürütülmesi, veri işlem
  2. Kurum ve kuruluşlarda bu işlemlerin yürütüldüğü yer
 • “dört işlem ”
  oplama, çıkarma, çarpma ve bölmeden oluşan, matematiğin dört temel işlemi
 • “ısıl işlem ”
  Uzun zaman özelliklerinin bozulmadan korunmasını sağlamak amacıyla bir ısı uygulayarak yapılan besinleri kurutma işlemi
 • “veri işlem ”
  Bilgi işlem
 • “borsa işlemi ”
  Müşteri talimatıyla hisse senedi, hazine bonosu, fon belgesi, poliçe vb. değerlerin aracı kuruluş tarafından alım satım ve devir işi
 • “çıkış işlemi ”
  Konaklama yerlerinden ayrılırken yapılan işlem
 • “döviz işlemi ”
  Yerli paranın herhangi bir yabancı paraya veya yabancı bir paranın yerli paraya çevrilmesi işi
 • “giriş işlemi ”
  Otelde kalınacak odanın, uçakta oturulacak yerin belirlenmesi


Leave A Reply