Hiyeroglif Yazısı İle İlgili İlginç Bilgiler, Kullanımı Hakkında Örnekler

0

Eski Mısırlıların kullanmış olduğu hiyeroglif yazısını kullandıkları yerlerden örnekler. Taşa oyulmuş hiyeroglif yazıları.

MÖ 3000-Mısır Hiyeroglif sayı sistemi

MÖ 3000-Mısır Hiyeroglif sayı sistemi

Hiyeroglif İle İlgili Bilgiler

Hiyeroglifler, eski Mısırlılar tarafından binlerce farklı işaretten oluşan yazı sistemi idi. Mısırlıların yaklaşık M.Ö. 3200 yılında bir yazı biçimi olarak hiyeroglif geliştirmeye başladığına inanılıyor. M.Ö. 300 yılına kadar dilde 6.000’in üzerinde işaret vardı. Mısır toplumunda hiyeroglif okuyabilenler sadece din bilginleri, kraliyet mensupları, rahipler ve soylulardı. Hiyeroglifleri, temel anlamda bilen yazarlar yaklaşık 700 ila 750 arasında işaret kullanarak yazarlardı, vasıflı yazarların kullandığı işaret sayısı 3000’i aşıyordu.

Hiyeroglif

Hiyeroglifler ile ilgili ilginç gerçekler:

 • ‘Hiyeroglif’ kelimesi, ‘kutsal tanrıların sözleri‘ anlamına gelen Yunanca ‘hieroglyphikos‘ kelimesinden türetilmiştir.
 • Hiyeroglif yazarları, hiyeroglifleri 12 yaşlarında öğrenmeye başlarlardı. İşaretleri öğrenmek için özel okullara giderlerdi.
 • Eski Mısır’daki nüfusun sadece % 3’ü hiyeroglif okumayı biliyordu.
 • Hiyerogliflerin hem fikirleri hem de sesleri temsil etmesi amaçlanmıştı.
 • Hiyeroglif; alfabetik, heceli, sözcük işaretleri ve belirleyiciler olmak üzere dört farklı kategoriye ayrıldı.
 • Hiyeroglif alfabetik işaretler her biri bir ses temsil etmek için yaratılmıştır, ancak Mısırlılar ünlü sesleri temsil etmediği için temsil edilen gerçek seslerin asla bilinemeyeceği söylenebilir.
 • Hiyerogliflerde iki ile üç ünsüzü temsil eden heceli işaretler oluşturuldu.
 • Hiyeroglif kelimelerinin işaretleri nesnelerin resimleri olarak yaratılmıştır. Resmin sonunda dik bir vuruş sözcüğün tamamlandığı anlamına geliyordu.
 • Hiyerogliflerde üçlü bir işaret, bunun çoğul olduğu anlamına geliyordu.
 • Belirleyiciler, soyut bir fikrin anlamını gösteren resimlerdi.
 • Mısır’ın Rosetta kentinde bulunan 1799’da keşfedilen Rosetta Taşı, bilim adamlarının hiyeroglifleri deşifre etmesine yardım etti. Bu keşiften önce, asla deşifre edilemeyeceklerine inanılıyordu.
 • Hiyeroglif, yazandan yola çıkarak soldan sağa, sağdan sola veya alttan üste yazılabilir. Okuyucunun, sembollerin yazıldığı yönü temel alarak yön belirlemesi gerekir.
 • Halk tabakasının demotik yazısı, halkın yazmayı öğrendiği daha basit bir hiyeroglif formudur. Demokratik yazıyla papirüs üzerine yazmak çok yaygındı.
 • Hiyeroglif müzelerde, taş anıtlarda, mezarlarda ve tapınaklarda olduğu kadar eski yazılarda da görülebilir.
  Bazıları, resimli yazıların ilk olarak Batı Çölü avcı-toplayıcıları tarafından yaratıldığına ve M.Ö. 5000’den beri var olduğuna inanıyorlar.
 • İlk resimli yazılardan zamanla Mısırlılar tarafından rahip sınıfına ait ve halk tabakasına ait olmak üzere iki yazı şekli oluştu.

Leave A Reply