Yunan Mitolojisi Denizler Tanrısı Olan Poseidon’un Hikayesi ve Sembolleri

0
Advertisement

Poseidon kimdir, ne tanrısıdır? Poseidon’un özellikleri, hikayesi, mitolojideki yeri hakkında bilgi. Poseidon’un mitolojideki aile bireyleri ve sembolleri

Poseidon

Poseidon, Yunan mitolojisinde deniz ve su tanrısı. Yunanlıların en eski su tanrısı olarak denizi kişileştiren Pontos’la karıştırılmamalıdır. Poseidon adı “yeryüzünün kocası” ya da “dünyanın efendisi” anlamlarına gelir. Efsaneye göre baş tanrılardan Kronos ile Bereket Tanrıçası Rheia’nın oğlu, Zeus ile Hades’in kardeşidir. Üç kardeşin babalarını devirmelerinden sonra çekilen kurada denizler krallığı ona düşer. Silahı olan üç çatallı mızrağın başlangıçta uzun saplı bir zıpkın olduğu sanılmaktadır.

Aynı zamanda depremler tanrısı olan Poseidon’un Yunanistan’daki en eski tapınaklarının çoğu denizden uzaktaydı. Poseidon’ un atlarla da yakın bağlantısı vardı. Kanatlı canavar Medusa’dan doğan kanatlı at Pegasos onun oğluydu. Birçok uzmana göre Poseidon Yunanistan’a atı getiren ilk Helenlerin tanrısıdır.

Attika’nın egemenliğini ele geçirmek için Athena’yla giriştiği savaştan yenik çıkmasına karşın Poseidon’a Attika’da da tapındırdı. Özellikle Kolonos’ta hippios (“atlara ilişkin“) adıyla anılırdı. Başka yerlerde Poseidon tatlı su kaynaklarının da tanrısı olarak görülürdü. Salmoneus’un kızı Tyro’ dan doğan Pelias ile Neleus’un babası olduğu için, Tesalya ve Messenia krallık ailelerinin de tanrısal atası sayılırdı. Öbür çocuklarıysa, Orion, Antaios ve Polyphemos gibi devler ve vahşi yaratıklardı.

Poseidon’un onuruna düzenlenen en önemli şenlik ünlü atletizm yarışlarının düzenlendiği İsthmia Oyunları’ydı. Bu şenlik Korinthos Kıstağı yakınında, iki yılda bir düzenlenirdi. Sanatta ön plana çıkan özelliği deniz tanrısı olmasıydı; simgeleri üç çatallı mızrak, yunus ve orkinostu. Romalılar, öbür özelliklerini göz ardı ederek onu deniz tanrısı Neptün’le özdeşleştirdiler.

Advertisement

Poseidon


Özet Bilgi

Poseidon; Eski Yunan mitolojisinde denizler tanrısıdır. Sözcük anlamı: Denizin Efendisi.

Olympos Tanrıları arasında denize söz geçiren, ona buyuran, onu yöneten tanrısal güç (Latinlerde Neptunus); Kronos’un üç oğlundan biri (ötekiler Zeus ile Hades), deniz dibi Tanrıçası Amphitrite’in kocası, bütün deniz yaratıklarının (Nereidler, Tritonlar) efendisi; atların tanrısı olduğuna da inanılır. Elindeki üç dişli yabayla betimlenir, onunla hem denizleri isteğince karıştırdığına, hem toprakları sarstığına inanıldığı gibi Zeus‘u dinlemeyip ona karşı da durabildiği söylenir. Asıl eşi Amphitrite’den çocuğu olmamıştır; birleştiği başka eşlerden hep devler, azmanlar, yamyamlar türemiştir. Deniz dibi sarayının da günümüzdeki İmroz ya da Tenedos adalarının altında olduğuna inanılmıştır. Birçok resim ve heykelin de konusudur.


Leave A Reply