Yunan Mitolojisi Denizler Tanrısı Olan Poseidon’un Hikayesi ve Sembolleri

0

Poseidon kimdir, ne tanrısıdır? Poseidon’un özellikleri, hikayesi, mitolojideki yeri hakkında bilgi. Poseidon’un mitolojideki aile bireyleri ve sembolleri

Poseidon

Poseidon, Yunan mitolojisinde deniz ve su tanrısı. Yunanlıların en eski su tanrısı olarak denizi kişileştiren Pontos’la karıştırılmamalıdır. Poseidon adı “yeryüzünün kocası” ya da “dünyanın efendisi” anlamlarına gelir. Efsaneye göre baş tanrılardan Kronos ile Bereket Tanrıçası Rheia’nın oğlu, Zeus ile Hades’in kardeşidir. Üç kardeşin babalarını devirmelerinden sonra çekilen kurada denizler krallığı ona düşer. Silahı olan üç çatallı mızrağın başlangıçta uzun saplı bir zıpkın olduğu sanılmaktadır.

Aynı zamanda depremler tanrısı olan Poseidon’un Yunanistan’daki en eski tapınaklarının çoğu denizden uzaktaydı. Poseidon’ un atlarla da yakın bağlantısı vardı. Kanatlı canavar Medusa’dan doğan kanatlı at Pegasos onun oğluydu. Birçok uzmana göre Poseidon Yunanistan’a atı getiren ilk Helenlerin tanrısıdır.

Attika’nın egemenliğini ele geçirmek için Athena’yla giriştiği savaştan yenik çıkmasına karşın Poseidon’a Attika’da da tapındırdı. Özellikle Kolonos’ta hippios (“atlara ilişkin“) adıyla anılırdı. Başka yerlerde Poseidon tatlı su kaynaklarının da tanrısı olarak görülürdü. Salmoneus’un kızı Tyro’ dan doğan Pelias ile Neleus’un babası olduğu için, Tesalya ve Messenia krallık ailelerinin de tanrısal atası sayılırdı. Öbür çocuklarıysa, Orion, Antaios ve Polyphemos gibi devler ve vahşi yaratıklardı.

Poseidon’un onuruna düzenlenen en önemli şenlik ünlü atletizm yarışlarının düzenlendiği İsthmia Oyunları’ydı. Bu şenlik Korinthos Kıstağı yakınında, iki yılda bir düzenlenirdi. Sanatta ön plana çıkan özelliği deniz tanrısı olmasıydı; simgeleri üç çatallı mızrak, yunus ve orkinostu. Romalılar, öbür özelliklerini göz ardı ederek onu deniz tanrısı Neptün’le özdeşleştirdiler.

Poseidon


Özet Bilgi

Poseidon; Eski Yunan mitolojisinde denizler tanrısıdır. Sözcük anlamı: Denizin Efendisi.

Olympos Tanrıları arasında denize söz geçiren, ona buyuran, onu yöneten tanrısal güç (Latinlerde Neptunus); Kronos’un üç oğlundan biri (ötekiler Zeus ile Hades), deniz dibi Tanrıçası Amphitrite’in kocası, bütün deniz yaratıklarının (Nereidler, Tritonlar) efendisi; atların tanrısı olduğuna da inanılır. Elindeki üç dişli yabayla betimlenir, onunla hem denizleri isteğince karıştırdığına, hem toprakları sarstığına inanıldığı gibi Zeus‘u dinlemeyip ona karşı da durabildiği söylenir. Asıl eşi Amphitrite’den çocuğu olmamıştır; birleştiği başka eşlerden hep devler, azmanlar, yamyamlar türemiştir. Deniz dibi sarayının da günümüzdeki İmroz ya da Tenedos adalarının altında olduğuna inanılmıştır. Birçok resim ve heykelin de konusudur.

İşte Poseidon ile ilgili birkaç efsane ve hikaye:

  1. Atina Yarışması: Poseidon ve Athena, Atina şehrinin himayesi için yarıştı. Poseidon, üç çatallı mızrağıyla Akropolis’e vurarak bir tuzlu su kaynağı oluşturmuş ancak Athena, halka daha yararlı olan zeytin ağacını yaparak yarışmayı kazanmıştır.
  2. Perseus’un Doğuşu: Poseidon, Zeus ve Danaë’nin oğlu olan yarı tanrı Perseus’un doğumunda rol oynadı. Zeus, Danaë’yi baştan çıkarmak için altın yağmuru kılığına girmişti, ancak Poseidon da onunla ilgilendi ve onun ve Perseus’un yaşadığı adaya bir sel gönderdi.
  3. Cyclops: Bir efsanede Poseidon, tek gözlü devlerden oluşan bir ırk olan Cyclops’u kurbanlarına dahil etmedikleri için cezalandırdı. Daha sonra Odysseus ve adamları tarafından kör edilen Cyclops Polyphemus’u kör etti.
  4. Devlerin Savaşı: Başka bir efsanede Poseidon, tanrılara başkaldıran Devleri yenmek için diğer Olimpos tanrılarıyla güçlerini birleştirmiştir. Poseidon, devleri dağların altına gömen depremlere neden olmak için tridentini kullandı.
  5. At Biçimli Deniz Canavarı: Yine başka bir efsanede, Poseidon, kralın kızını deniz tanrısına kurban etmeyi reddetmesinin cezası olarak, at biçimli bir deniz canavarını ülkeyi harap etmesi için gönderir.

Bunlar, Poseidon ile ilgili en popüler mitlerden ve hikayelerden bazılarıdır, ancak çok daha fazlası vardır ve bu mitlerin farklı versiyonlarının ayrıntılarda farklılık gösterebileceğini belirtmekte fayda var.


Leave A Reply