Mantık Değişmezleri Nelerdir? Özellikleri ve Sembolleştirme Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Sembolik mantık dersi, mantık değişmezleri nelerdir? Mantık değişmezleri özellikleri, sembollerin gösterimi, sembolleştirme ve yorumlama hakkında bilgi.

Mantık Değişmezleri (Sembolleri)

Mantık değişmezleri:

~ (değil), ∧ (ve), ∨ (veya), ⇒ (ise), ⇔ (ancak ve ancak) gibi bağlaçlarla “hiçbir“, “her“, “bazı” gibi niceleyici sözcükler ve “mümkün”, “özdeş”, “eşit”, “var” gibi deyimlerdir.

Özel değişmezler: Adları gösteren ad değişmezleri, basit terimlerden karmaşık terimler oluşturan işlem değişmezleri, yüklemleri gösteren yüklem değişmezleri gibi değişmezlerdir.

Değişkenler: x, y, z… gibi bilinmeyen farklı nesneleri gösteren sembollerdir.

Sembolleştirme: Günlük dilde ifade edilmiş olan önermeleri, sembolik mantık diline çevirmeye sembolleştirme denir. Sembolleştirme işlemi üç aşamada gerçekleşir.

Advertisement
  • Önce basit önermeler p, q, r, s, t … gibi harflerle sembolleştirilir.
  • Sonra önerme eklemleri ∼, ∧, ∨, ⇒, ⇔ sembolleriyle gösterilir.
  • Birden fazla bileşik önermeden yeni bir bileşik önerme meydana getirirken, önceki önermeler paranteze alınır. Önerme gruplarını birbirinden ayırmak için ( ), [ ] , { } türünden parantezler kullanılır.

Yorumlama:

Sembolleştirme işleminden sonra, ⇒ önerme ya da önermelerde geçen önerme sembollerine belli doğruluk değerleri verilmesine yorumlama denir.

Doğruluk tablosu ile yorumlama, önermelerin doğruluk değerini bilme işlevinin yanında, önermelerin tutarlılık, geçerlilik, eşdeğerlik özelliklerini ve çıkarımların geçerli olup olmadığını da denetlemeye yarar.


Leave A Reply