Tutankhamon Lanetli Miydi? Lanetli Olduğuna Dair Söylentilerin Nedenleri

0

Mısır firavunu Tutankhamon lanetli miydi, kimdi? Tutankamon’un lanet söylentileri nereden ileri geliyor? Mezarını bulanların başına ne geldi?

Tutankhamon Lanetli Miydi?

Tutankamon, Mısır’ın Eski Krallık döneminde hüküm süren firavunlardan biridir. Tarihi boyunca pek de ön plana çıkmamış olan Tutankamon, ölümünden sonra ismi büyük bir ün kazanmıştır. 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedilen Tutankamon’un mezarı, arkeolojik dünyada büyük bir heyecan yaratmıştır. Ancak, mezarın keşfi ve sonrasında yaşanan olaylar, “Faraonun Laneti” olarak adlandırılan bir inanışın oluşmasına sebep olmuştur.

Mezarın keşfi sırasında, keşif ekibinde yer alan bazı kişilerin beklenmedik şekilde ölmesi ya da talihsizlikler yaşaması, lanet teorisini destekleyen ilk faktörlerdir. Örneğin, Lord Carnarvon adlı zengin bir finansör, mezarın keşfedilmesinden kısa bir süre sonra aniden ölür. Bu olay, Tutankamon’un mezarının açılmasıyla ilişkilendirilir ve lanetin var olduğu düşüncesi güçlenir. Benzer şekilde, keşif ekibinde yer alan bazı arkeologlar da beklenmedik ölümlerle karşılaşır ya da ağır hastalıklar geçirirler.

Tutankamon’un lanetiyle ilgili efsaneler ve mitler, Mısır mitolojisine dayanır. Bu efsanelerde, Tutankamon’un mezarını rahatsız eden ve laneti tetikleyen bir ruhun veya tanrısal bir öfkenin varlığından bahsedilir. Mısır mitolojisinde geçen rahatsız edici olaylara atıfta bulunularak, mezarın kutsal olduğu ve açılmasıyla dengenin bozulduğu düşünülür. Bunun sonucunda da mezarı açan kişilerin başlarına talihsizlikler geleceği ve hatta ölecekleri inancı ortaya çıkar.

Ancak, bilimsel açıdan bakıldığında Tutankamon’un lanetli olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ölümler ve talihsizlikler, mezarın açılmasıyla doğrudan ilişkilendirilemez. Keşif ekibinde yer alan bazı kişilerin ölümü, genellikle doğal sebeplere veya rastlantılara bağlanmaktadır. Ayrıca, Tutankamon’un mezarının keşfinden önce ve sonra da benzer olaylar arkeoloji çalışmalarında yaşanmıştır. Bu durumlar, genellikle şansa veya epidemik hastalıklara atfedilir.

Tutankamon’un lanetlenmesi efsanesi, özellikle medya ve popüler kültür tarafından büyük ölçüde abartılmış ve romantize edilmiştir. Filmler, kitaplar ve belgesellerde Tutankamon’un laneti ve mezarın açılmasının felaketlere yol açtığı anlatılır. Ancak, gerçeklikte bu iddialar bilimsel olarak desteklenmemektedir.

Sonuç olarak, Tutankamon’un lanetli olduğuna dair inanış, efsanelere ve mitlere dayanmaktadır. Bilimsel açıdan mezarın keşfiyle ilişkilendirilen olayların, doğal veya tesadüfi sebeplere bağlı olduğu düşünülmektedir. Tutankamon’un laneti hakkındaki inançlar ve efsaneler, özellikle popüler kültürde büyük bir ilgi uyandırmış olsa da, bunlar gerçeklikle uyumlu olmayabilir.

Tutankamon Kimdir?

tutankamonEski Mısır’ın ünlü firavunlarından biridir. M.Ö. 1358-1346 arasında 12 yıl firavunluk etmiştir. Asıl adı, Tutank-Aton’dur. Tek-tanrılı Aton dinini kuran, IV. Amenotep’in kızı ile evlenmişti. Kaynatasından sonra tahta çıktı. Saltanatının ilk çağları, eski Amon dininin papazları ile uğraşmakla geçti. Bu güçlü din adamları, genç kralı, eski dine dönmek zorunda bıraktılar. Böylece, IV. Amenotep’in kurduğu Aton dini söndü. Eski dine dönüldükten sonra, firavun, papazların zoru ile, “Tutank-Aton” adı yerine “Tutank-Amon” (“Tutankhamon“) adını aldı.

Tutank-Amon’un çağı barış içinde geçti. Çok genç yaşta ölen bu kraldan sonra, Mısırlılar’la Hititliler arasında eski çağların en büyük çarpışmalarından sayılan Kadeş Savaşı oldu.

Tutankamon’un mezarını 1922’de İngiliz arkeoloğu Lord Carnarvon buldu. Tutankamon adı böylece ün kazandı. Çünkü mezarında Mısır tarihini aydınlatan belgeler, çok değerli sanat eserleri çıkmıştı.


Leave A Reply