Kuzey Amerika’nın Yerliler Nereden Geldi?

0
Advertisement

Kuzey Amerika yerlileri nereden ve nasıl gelmişlerdir? Kuzey Amerika yerlilerin (kızılderililer) kökeni ile ilgili bilgiler.

Kuzey Amerika’nın Yerliler Nereden Geldi?

Kızılderili

Asya kökenli Yerliler, Sibirya ve Alaska’dan geçmeden Kuzey Amerika’ya ulaşamazlardı. İnsan türünün ortaya çıkışından kısa süre sonra başlayan Buzul Çağı, tüm Pleyistosen boyunca, kuzeye ilerlemeye olanak vermedi. Ancak buzul arası dönemlerde kuzeye yönetebilen Asyalılar, y. 60 bin yıl önce Kuzey Amerika’ya ulaşabildiler.

Paleolitik Çağda kıtaya gelen Yerliler, Avrupalıların bölgeye ulaşmasına değin göçebe avcılar olarak yaşadılar. Alaska’dan aşağı inerek Florida ile California arasındaki geniş alanlara yayılan Yerli kabileleri, değişik av alanlarına yöneldiler. Güney Meksika ile Orta Amerika’nın iyice daralan topraklarında yeniden karşılaştıklarında, aralarında bir yarışma değil, ilerlemeye açık bir işbirliği oluştu. Bu bölgelerde büyük bir gelişme göstermelerine karşın, madenlerden yararlanma, alet yapımı, ulaşım ve ticaret gibi alanlarda o dönemde Asya, Avrupa ve Afrika’nın bir bölümünde kurulan uygarlıklar ölçüsünde ilerleyemediler. Yerleşik yaşama ilk geçenler, Meksika ile Orta Amerika arasındaki stratejik geçitlerde yaşayan Ölmekler ile Guatemala ve Yucatân platolarına yerleşen Mayalardı. Sonradan güçlenen Toltekler ve Aztekler de yüksek Meksika Havzasında önemli kentler kurdular. Bu topluluklar mısır, fasulye ve kabak gibi ürünlerin yanı sıra domates, manyok, patates, tütün ve kakaoya dayalı zengin bir tarım toplumu kurdular. Ayrıca pamuk yetiştiriyor, deri işliyorlardı.

Avrupalılar gelmeden önce bu uygarlıkların çökmeye yüz tuttuğunu, topraklarının aşınmaya uğradığını ve halklarının da savaşlarla hastalıklardan kırıldığını öne süren araştırmacılar da vardır. Bugünkü ABD ve Kanada topraklarına yerleşen Yerliler, tarımda başarılı olamadıkları için, ancak mısır, kabak ve fasulye üretimini avcılıkla destekleyerek geçinebilmişlerdir. Yarı yerleşik kabileler bazı köyler kurmuşlar, Çerokiler ile İrokualar arasında güçlü kabile birlikleri oluşmuştur. Beslenme için büyük topraklara gereksinim duyulan iç bölgelerde temel ekonomik etkinlik balıkçılık ve avcılıkla sınırlı kalmıştır.

Advertisement

Leave A Reply