Osmanlı Döneminde Yüzlerce Maymun Neden İdam Edildi? Gerçek mi? Efsane mi?

0

Osmanlı döneminde yüzlerce maymunun idam edildiğine dair hikayeler ya da efsaneler yer almaktadır? Peki bu doğru mu? Efsane mi? Eğlenceli bir hikaye mi? Yoksa gerçek mi?

Osmanlı Döneminde Yüzlerce Maymun Neden İdam Edildi?

Yüzlerce maymunun idam edildiği hikayesi Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde yer alan bir efsanedir. Hikayenin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, farklı versiyonları bulunmaktadır.

Bir versiyona göre, Osmanlı askerleri Tunus’ta bir kaleyi ele geçirdiklerinde, kalede bulunan maymunlar askerlere saldırmış ve birçok askerin yaralanmasına sebep olmuştur. Bu olayın ardından Osmanlı komutanı maymunları yargılamak üzere mahkemeye çıkarmış ve yüzlerce maymun idam edilmiştir.

Başka bir versiyona göre ise, III. Murad döneminde saraydaki maymunların bir kısmı kraliyet ailesine zarar verince, padişah maymunları yargılamak için bir mahkeme kurmuştur. Mahkemede, maymunların suçlu olduğu kararına varılmış ve yüzlerce maymun idam edilmiştir.

Ancak, her iki versiyonda da yer alan iddiaların gerçekliği konusunda herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi kayıtlarında böyle bir olaya rastlanmamaktadır ve tarihi kaynaklar, yüzlerce maymunun idam edildiği iddiasına dair herhangi bir kanıt sunmamaktadır.

Bu nedenle, yüzlerce maymunun idam edildiği hikayesi bir efsaneden ibarettir ve gerçek tarihi olayları yansıtmamaktadır.

III. Murat Döneminde de mi Yaşanmadı?

III. Murad döneminde yüzlerce maymunun idam edildiği iddiası da yine bir efsaneden ibarettir. III. Murad dönemi (1574-1595) Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde önemli bir dönemdir, ancak kaynaklarda bu dönemde yüzlerce maymunun idam edildiği veya böyle bir olayın yaşandığına dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Bu efsanenin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, muhtemelen bir zamanlar anlatılan hikayelerden veya kulaktan kulağa yayılan rivayetlerden kaynaklanmış olabilir. Ancak tarihi kaynaklar, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde yüzlerce maymunun idam edildiğine dair hiçbir kanıt sunmamaktadır.

Diğer Hikaye Nasıldır?

Osmanlı döneminde yüzlerce maymunun idam edildiği hikayesi bir efsaneden ibarettir ve gerçek değildir. Bu hikayenin kökeni, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir zamanlar Tunus’ta hüküm süren Hafsid Hanedanı’na karşı gerçekleştirdiği fetih sırasında yaşanmış bir olaya dayanmaktadır.

Hikayeye göre, Osmanlı askerleri Tunus’taki bir kaleyi ele geçirdiklerinde kalede bulunan maymunlar, Osmanlı askerlerine saldırmış ve birçok askerin yaralanmasına sebep olmuştur. Bu olaydan sonra Osmanlı komutanı, maymunların insanlar gibi suç işleyebileceği fikrine kapılmış ve maymunları yargılamak üzere mahkemeye çıkarmıştır.

Ancak, Osmanlı İmparatorluğu’nun kayıtlarında böyle bir olaya rastlanmamaktadır ve bu hikayenin gerçekliği hakkında herhangi bir kanıt mevcut değildir. Bu nedenle, yüzlerce maymunun idam edildiği iddiası bir efsaneden ibarettir ve tarihi bir gerçeği yansıtmamaktadır.


Leave A Reply