Japonlar’ın Hayatında Pirincin Önemi

0
Advertisement

Japonya’da yaşayan halk için pirincin ne öneme geldiği ile ilgili bilgi veren yazımız.

Japonya Pirinç Terasları

Japonya Pirinç Terasları

Japonya’ya gidenler, çoğu kere yerli halkın, «Haydi, pirinç hazır, sofraya oturalım» diye aralarında konuştuklarını duymuşlardır. «Pirinç hazır» sözü yemeğin hazır olduğunu anlatır. Japonların belli başlı yemeği pirinçle pişirilen yemeklerdir, öteki besinler ikinci, üçüncü derecede kalır. Bir Japon sofrada pirinçli bir yemek yemezse, karnını doyurmuş sayılmaz. Pirinçle Japonların birbirlerinden ayrılması imkansızdır.

Pirinci ilk defa kimlerin yetiştirdiği pek bilinmemekle beraber tarihin en eski çağlarından beri Japonlar’ın pirinçle karın doyurdukları, pirince büyük önem verdikleri ele geçen belgelerden anlaşılıyor. Japonların giyeceklerinde, ev eşyalarında da tarlada yetişen pirinçle ilgili pek çok madde göze çarpar. Pirinç yetiştirmekle ilgili pek çok dini tören de Japonların günlük hayatlarını süsler. Derebeylik devirlerinde Japon köylüleri, efendilerine vergi yerine muayyen miktarda pirinç verirlerdi. Pirinç köylülerin evlerine giremeyecek kadar lüks bir gıda maddesi sayılırdı.

Başka memleketlerde, kadının beceriksizliğini belirtmek için kullanılan, «Yumurta bile pişirmekten âciz» sözü Japonlarda «Pirinç pişirmekten bile âciz» şekline çevrilmiştir. Bununla beraber, son yıllarda ekmek eskisinden daha fazla yenmesine rağmen pirincin önemi asla düşmemiştir.


Leave A Reply