Dik Dairesel Koninin Özellikleri

0
Advertisement

Dik dairesel koni nedir, özellikleri nelerdir? Dik dairesel koni ile ilgili sorular ve çözümleri, hakkında bilgi.

Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koni

Tabanı daire olan dik koniye dik dairesel koni denir. Koninin yüksekliği, |TO| = h dir.

[TA] ve [TB] koninin ana doğrularıdır.

Dik Dairesel Koninin Özellikleri

1. Ana doğruların uzunlukları birbirine eşittir.

Dik Dairesel Koni

Advertisement

|TA| = |TB| dir.

[TA] ve [TB] elemanları koninin yanal yüksekliğidir.

2. Yükseklik simetri eksenidir.

Dik Dairesel Koni

[TH] yüksekliği aynı zamanda simetri eksenidir.

3. Simetri ekseninden geçen bütün düzlemlerle ara kesitleri birbirine eş ikizkenar üçgensel bölgelerdir.

Advertisement

Dik Dairesel Koni

E düzlemiyle arakesiti TAB ikizkenar üçgenidir.

4. Tabana paralel düzlemlerle arakesiti dairedir.

5. Ekseni, tabana paralel olan kesitlerin merkezinden geçer.

Dik Dairesel Koni

E düzlemiyle arakesiti bir dairedir.

Eksen, daire kesitlerin merkezinden geçer.

Örnek:

Tabanı xOz düzleminde ve dayanak eğrisi x² + z² = 49 çemberi olan dik koninin tepe noktası P(0, 24, 0) veriliyor.

Buna göre, koninin ana doğrusunun uzunluğunu bulalım.

Çözüm

Koninin tabanı, yarıçapı 7 birim olan dairedir.

Advertisement

Dik Dairesel Koni

Şekildeki AOP dik üçgeninde pisagor bağıntısından, koninin ana doğrusunun uzunluğu, |AP| = 25 birim bulunur.

Dik Dairesel Koninin Alanı Hesaplanması

Dik Dairesel Koninin Hacmi Hesaplanması


Leave A Reply