Dikdörtgenin İsimlendirilmesi, Dikdörtgenler Nasıl İsimlendirilir?

2

Dikdörtgenler nasıl isimlendirilir? 4. sınıf Dikdörtgenin isimlendirilmesi konusu kısa özeti. Temel bir matematik konusu olan dikdörtgen isimlendirilmesi.

Dikdörtgenler Prizması

Dikdörtgenler Prizması

Dikdörtgenin İsimlendirilmesi

  • Köşeler büyük harfle belirtilir.
  • Komşu köşeler sırayla takip edilerek isimlendirilir.
  • Köşelerin alfabetik sıraya uygun isimlendirilmesi gerekmez.
  • Dikdörtgen isimlendirilirken dört köşenin adı sırayla yazılır.
  • Dikdörtgenin kenarları birer doğru parçasıdır. Bunlar iki ucun harfleri sırayla yazılıp üzerine — işareti veya [ ] sembolleri konularak isimlendirilir.
  • Bir kenarının uzunluğu \displaystyle \left| {} \right| sembolü kullanılarak gösterilir.

dikdortgen

  • KLMN dikdörtgeni olarak isimlendirilir.
  • KLMN dikdörtgeninin [KL] , [LM], [MN] ve [NK] kenarları vardır.
  • Bu kenarlar \displaystyle \overline{KL} , \displaystyle \overline{LM} , \displaystyle \overline{MN} ve \displaystyle \overline{NK} şeklinde de gösterilebilir.
  • Örneğin [KL] kenarının uzunluğunu belirtmemiz gerektiğinde \displaystyle \left| KL \right| = 3 cm şeklinde belirtiriz.

2 yorum

Leave A Reply