Eşek Davası Nedir? Hangi Alanla İlgili Terimdir?

0
Advertisement

Eşek davası nedir? Eşek davası neye ve neden denir? Eşek davası ne anlama gelir ve hangi alan ile ilgili bir terimdir?

Pisagor Teoremi (Eşek Davası) Nedir?

Kaynak : pixabay.com

EŞEK DAVASI NEDİR?

Geometride “eşek davası” denilerek anılan şöyle bir önerme (teorem) vardır: “Bir dik üçgende hipotenüsün, (yani dik açının karşısında bulunan kenarın) karesi öbür iki kenarın karelerinin toplamına eşittir.” Yukarıdaki şekilde:

  • a2 = b2 + c2.

Bu önermeye “eşek davası” denilmesi şundandır: Fransızcada bir deyim vardır, ancak bilgisiz, ahmak kimseler için aşılması güç bir engel olan, bilgili, akıllı kimselerin ise kolaylıkla aşabilecekleri engellere “eşek köprüsü” derler. Bu önerme de, aslında pek basit olduğu için, ona benzetilmiş, “eşek davası” denilmiştir.

Pisagor teoremi

Pisagor Teoremi, insanlık tarafından bilinen en eski matematik teoremlerinden biridir. Teoremin çok daha eski, muhtemelen Babil kökenli olduğuna ve bunu ilk kanıtlayanın Pisagor olduğuna inanılsa da, Yunan filozof Samoslu Pisagor‘a (MÖ 569 – c. 475) atfedilir.

Bu teorem, bir dik üçgen verildiğinde (yani, en az bir dik açısı vardır), üçgenin dik açının karşısındaki kenar uzunluğunun karesinin (hipotenüs) her zaman toplamına eşit olacağını önerir. diğer iki tarafın uzunluğunun karesi (bacaklar denir). Bu şu şekilde ifade edilir:

Herhangi bir dik üçgende hipotenüsün karesi, bacakların karelerinin toplamına eşit olacaktır. Ve aşağıdaki formülle ifade edilir.

Advertisement
  • a2 + b2 = c2

Burada a ve b bacakların uzunluğuna ve c de hipotenüsün uzunluğuna eşittir. Buradan, pratik uygulaması ve cebirsel doğrulaması olan türetilmiş formüller olan üç sonuç da çıkarılabilir:

a = √c 2 – b 2
b = √c 2 – a 2
c = √a 2 + b 2

Pisagor teoremi tarih boyunca birçok kez kanıtlanmıştır: Pisagor’un kendisi ve Öklid, Pappus, Bhaskara, Leonardo da Vinci, Garfield ve diğerleri gibi diğer geometriciler ve matematikçiler tarafından defalarca ispat edilmiştir.


Leave A Reply