Romulus ve Remus Kardeşler Hakkında Bilgi

0

Romulus ve Romus kardeşler hakkında kısa bilgi.

Romulus ve Romus dişi kurt tarafından emzirilirken tasvir edilişleri

Romulus ve Romus dişi kurt tarafından emzirilirken tasvir edilişleri

Romulus Kimdir : Roma Kenti’nin kurucusu sayılan söylence, mitos kişisi. Resmi Roma söylencesine göre Troya’dan kurtulan Aeneas, çeşitli serüvenlerden sonra Latium’a yerleşir. Oğlu Ascanius, Albalonga Kenti’ni kurar. Onun soyundan gelen Amulius, ağabeyi Numitor’u tahttan uzaklaştırır. Dölsüz kalsın diye oğlunu öldürtür, kızı Rhea Silvia’yı da sonsuz bakirelik andıyla Vesta Tapınağı’na rahibe yapar. Savaş Tanrısı Mars’tan (Ares) gebe kalan Rhea Silvia ikiz doğurunca da onları bir sepet içinde Tiber Irmağı’na attırır. Tanrı ırmak Tiber, çocuklara yardım eder, sularını alçaltınca sepetin kıyıya ulaşmasını sağlar.

Yavrularını yitirmiş bir kurdun emzirdiği çocuklar çoban Faustulus’un yardımıyla eve götürülüp eşi Acca Larentia’nın bakımına ulaşırlar. Bundan sonra büyüyüp güçlenmeleri, amcaları Amulius’u tahttan indirip dedeleri Numitor’u tahta geçirmeleri anlatılır. Yeni kentin kuruluş yeri üzerinde tartışmaya, fal yarışına girişen ikizlerden Romulus, sözünü hiçe sayan kardeşini yok ederek iki krallığını elde eder. Romalılar, kentlerinin kuruluş tarihini M.Ö 753 yılının 21 Nisan günü sayar ve kutlarlar. Romulus, halkını çoğaltmak için her yandan gelen sığıntıları kabul eder, bir eğlence töreni sırasında da Sabinlerin kızlarının kaçırılmasına göz yumar. Sorun Sabin kadınlarının arabuluculuklanyla tatlıya bağlanır, iki kent iki kral yönetiminde birleşir. Bir fırtına sırasında gözden yitip giden Romulus, daha sonra tanrılaştırılarak Quirinus unvanıyla ibadet ve tapkı görecektir.

Romus Kimdir : Roma’nın Savaş Tanrısı Mars’ın, Alba Kralı Numitor’dan doğma Rhea Silvia’yı gebe bırakması sonucu doğan ikiz (ötekisi Romulus) kardeşlerden biri. Bir dişi kurdun emzirmesiyle kurtulur, bir çobanın ilgisiyle yaşar (Faustulus), onun eşi Acca Larentia’nın bakımıyla büyüyüp güçlenir. İkizler kendileri için de bir kent kurma niyetiyle dede yurdundan (Alba) ayrılıp Roma dolaylarına gelirler. Romulus seçtiği kent yerini bir sapan çizgisiyle sınırlayıp buna geçecek kişiyi öldüreceğini söylediği için Romus sınırın üstünden atlayınca ikiz kardeşi tarafından öldürülür


Leave A Reply