Anatominin Tarihçesi Nasıldır? Anatomi Bilimi İlk Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

0
Advertisement

Anatomi nedir? Anatomi nasıl çalışır? Anatomi biliminin geçmişi, anatominin tarihçesi. Anatomi hakkında bilgi.

anatomi

Anatomi; Organik canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren organları inceleyen bilimdir. Tıpta anatomi büyük bir yer tutar.

Çok eski zamanlarda bile doktorlar vücuttaki hastalıkları iyi etmek için her şeyden önce insan vücudunu iyice tanımak gerektiğini biliyorlardı. Fakat insan vücudunu kesip parçalamak o devirlerde pek iyi karşılanmadığı için, çalışmalarını daha çok köpek, maymun gibi hayvanların üzerlerinde yapmak zorunda kalıyorlardı.

M. Ö. 300 yıllarına doğru ilk defa İskenderiye Okulu’nda insan vücudunun kesilip biçilmesine müsaade edildiğini görüyoruz. Canilerin cesetleri üzerinde yapılan bu araştırmalar anatomi ilminde bazı ilerlemelerin kaydedilmesine yardım etmişse de insan vücudunun kesilmesine daha 2000 yıl müddetle müsaade edilmemesi yüzünden bu çalışmalar gayet yavaş ilerlemiştir.

Eski Yunanistanın ünlü hekimlerinden Bergamalı Galen’in (M. S. 130-200) anatomi üzerine yazdığı eserler uzun müddet, XVI. yüzyıla kadar doktorlarca esas olarak kabul edilmişti. Ortaçağ’da, insan vücudunun kesilmesinin günah olduğu kanaatinin kuvvetlenmesi anatomi ilminin ilerlemesine engel oldu. Belçikalı doktor Vesalius (1514-1584), Louvain ve Paris Üniversitelerinde okuduktan sonra, daha kolay çalışabileceği için, Venedik‘e geçti, insan vücudunu keserek araştırmalarına başladı. Onun çalışmaları sayesinde anatomi bilimi daha çabuk ilerlemeler kaydetmeye başladı. Vesalius, Galen‘in birçok hatalarını bulup düzeltti, yirmi iki yaşındayken İtalya’nın Padua Üniversitesi’ne anatomi profesörü oldu. Kısa zamanda bu üniversitenin ünü bütün Avrupa’ya yayılmıştı. Her taraftan birçok öğrenci Padua Üniversitesine geliyordu. Bunların arasında İngiltere’den gelen William Harvey (1578-1657) bilhassa dikkati üzerine çekiyordu. Nitekim, kanın vücutta dolaşımını ilk defa bulan da o oldu ( 1628).

Advertisement

Anatomi üzerine, yapılan çalışmalar Vesalius’tan sonra da devam etti. Bugünkü anatomi biliminin temellerinin atılışında Fallopius ile Eustachius’un büyük hizmetleri oldu. XIX. yüzyılda Fransız bilginlerinden Cuvier ile Bichat anatomi alanında birçok incelemeler yaptılar. Bilhassa X ışınlarının keşfinden sonra anatomi alanındaki çalışmaları sadece kadavralar üzerinde değil, canlılar üzerinde de yapmak mümkün oldu.

Konusu sağlam organlar üzerinde olan anatomiye normal anatomi, konusu hasta organlar üzerinde olan anatomiye patolojik anatomi denilir.


Leave A Reply