Claudius Galenus (Galen) Kimdir?

0

Claudius Galenus (Galen) kimdir? Claudius Galenus hayatı, biyografisi, çalışmaları, tıptaki katkıları hakkında bilgi.

Claudius GalenusClaudius Galenus (Galen); Eski Yunan hekimidir (Bergama İS 131 ?-Roma ya da Bergama 201 ?).

İzmir, Korinthos ve İskenderiye’de tıp öğrenimi gördü. İS 157’den sonra Bergama Gladyatörler Okulu’nda 4 yıl süreyle hekimlik yaptı. Daha sonra Roma’ya gitti ve 3 yıl sonra Bergama’ya döndü. 170’te Marcus Aurelius’un çağrısı üzerine yeniden Roma’ya giderek İmparator Commodus ve sonraki imparatorların hekimliğini yaptı.

Hippokrates ile birlikte çağının en ünlü hekimi olan ve tıp, felsefe, dilbilgisi, matematik alanında 180’i günümüze ulaşabilen 400’den çok eser yazdığı sanılan Galenos’un özellikle tıp biliminin gelişmesine büyük katkıları oldu. İnsan anatomisi ve fizyolojisi üzerinde çalıştı; gözlem ve deneylerde, elde ettiği bulgular, yüzyıllar boyunca geçerliliğini korudu; insan cesetleri üzerinde yaptığı araştırmalarda çok önemli anatomi bilgileri topladı. Benzer araştırmaları hayvanlar ve özellikle insana benzemesi nedeniyle maymunlar üzerinde de yaptı; bu hayvanlarda beyin, omurilik ve sinir sisteminin yapısını inceledi. Tüm hastalıkların, insan vücudunun temel salgılarından balgamla sarı ve siyah safranın (öd) kana karışması sonucu oluştuğunu ve temel olarak diet ve bedensel hareketlerin gözönüne alınması gerektiğini ileri sürdü. 9. yüzyılda Arapçaya çevrilen eserleri, 12. yüzyılda yeniden Latinceye aktarılarak günümüze ulaştı; Claudi Galeni Opera Omnia (C. Galenos’un Toplu Eserleri 20 cilt, 1964-1965, derleyen C.G. Küln).


Leave A Reply