Leonardo Da Vinci Kimdir? Büyük Dahinin Hayatı ve Çalışmaları

0
Advertisement

Leonardo Da Vinci Kimdir ve ne yapmıştır? Rönesansın ünlü resim ve heykel sanatçısı Leonardo da Vinci’nin hayatı ve çalışmaları nelerdir?

1452 ile 1519 yılları arasında yaşamış Rönesans devrinin ünlü İtalyan ressam ve heykelcilerinden biridir. Aynı zamanda mimar, mühendis ve bilim adamı olarak da tanınır. Pisa ve Floransa şehirleri arasındaki Vinci kasabasında doğdu. Floransalı zengin bir noterin oğludur. O çağda mümkün olan en mükemmel öğrenimi görmüş resim kabiliyeti göz önünde bulundurularak Floransalı büyük ressam Verrocchio’nun yanına çırak olarak verilmişti.

1480’de Dük Lodovico Sforza’nın maiyetine girerek Milano’ya yerleşmiş ve dükün emriyle Santa Maria delle Grazie rahiplerinin manastır duvarlarına ünlü “Son Yemek” tablosunu yapmıştır. Bu şaheser tablo rutubet yüzünden ilk durumunu muhafaza edememekle beraber sürekli tamirat sonucunda Leonardo da Vinci’nin çağımıza kadar gelebilmiş en önemli eseridir.

Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

Ressamın Milano’daki hayatı çeşitli tablo ve portreler bakımından çok verimli geçmiş ancak bunların çoğu zamanla kaybolmuştur. Bu sırada Leonardo da Vinci mühendislik bilgisine dayanarak Lombardiya düzlüklerinin boru ve kanallar yolu ile sulandırılması için bir sistem de bulmuştur.

Leonardo da Vinci’nin en tanınmış eserlerinden biri “La Giocondo” diye de anılan “Mona Lisa” tablosudur. Louvre Müzesi’nde bulunan bu eser 1911 yılında milli kaygılarla bir Floransalı tarafından çalınıp İtalya’ya götürülmüş iki yıl sonra bulunarak tekrar müzedeki yerine konmuştur.

Leonardo da Vinci - Embriyo Çalışması

Leonardo da Vinci – Embriyo Çalışması

1506 yılında Leonardo da Vinci Fransa Kralı XII. Louis’nin ressamı olarak çalışmaya başladı. On yıl sonra I. François tarafından kendisine Amboise yakınlarındaki Cloux şatosu verildi ve aylık bağlandı. Ünlü ressam 1519’da burada öldü.

Advertisement

Leonardo da Vinci’nin eserlerinin çoğu kaybolmuş bir kısmı da talebeleri tarafından tamamlanmış bir ressam olduğu halde Rönesans sanatının dev simaları arasında yer alır. Üçgen kompozisyonlar, gülümseyen kadın yüzleri, anatomi ve perspektif bilgisinde ki mükemmellik ve arka planın incelikle işlenmesi Leonardo da Vinci’nin özellikleridir.

Leonardo Da Vicni'nin Vitruvius Adamı

Leonardo Da Vicni’nin Vitruvius Adamı

Leonardo da Vinc günümüzde de popüler bir ikon halini almıştır. Aynen Alber Einstein’da olduğu gibi Da Vinci ile ilgili kitap, film, belgesel ve diğer materyaller oldukça rağbet görmektedir.

Leonardo da Vinci’nin eşsiz çizimlerinin bir kısmı halen mevcuttur.

Leonardo Da Vinci’nin en ünlü eserlerinden birkaç örnek :

Leonardo Da Vinci – Mona Lisa Tablosu

Mona Lisa

Dünyanın en ünlü portre çalışması – Mona Lisa

Leonardo Da Vinci – Beşaret (Müjde) Tablosu
Leonardo da Vinci - Beşaret (Müjde)

Leonardo Da Vinci – Son Akşam Yemeği Tablosu
Leonardo Da Vinci - Son Akşam yemeği

Advertisement

Kaynak 2

Leonardo Da Vinci; İtalyan ressam, heykelci, mimardır (Empoli/Vinci 15 Nisan 1452 – 2 Mayıs 1519, Château du Clos Lucé, Amboise, Fransa). Floransa’da Andrea del Verrocchio’ nun (1435-1488) yanına çırak verildi (1469). 1478 dolayında bağımsız olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde Ginevra Benci portresi (Washington Ulusal Sanat Galerisi) ve Aziz Hieronymus (yarım kaldı, Vatikan) adlı tablolarını oluşturdu. Milano’da Kayalıklar Madonnası’nı (Louvre’da; 1503-1506 ve S. Maria della Grazie Manastırı’nın yemekhanesinde bulunan Son Akşam Yemeği freskosunu (1495-1497) gerçekleştirdi. Aynı yıllarda mimarlık tasarımlarıyla ilgilendi, bilimsel araştırmalarına (anatomi, optik, mekanik vb) ve resim dersleri kitabına başladı.

Leonardo Da Vinci Çizimleri

Da Vinci’nin Çizimleri

Milano’dan ayrıldı, İsabella d Este’nin portresini (Louvre) yaptığı Mantua ve Venedik üzerinden Nisan 1500’de Floransa’ya döndü. Burada Azize Anna (Louvre) tablosuna başladı. Aynı yıllarda ünlü eseri Mona Lisa portresi (Louvre) ve ayakta duran Le-da (yalnızca kopyalarıyla bilinir) tablosunu yaptı. Kadavralar keserek inceledi ve insan bedeninin yapısı üzerine anatomik çizimlerin yer aldığı büyük bir inceleme yazısına başladı. Uçma denemelerine girişti, kuşların uçuşunu, hava akımı ve suyun akıntı yasalarını araştırdı. 1506’da Milano’ya döndü. Burada 1513’e kadar özellikle Fransız genel valisinin danışmanı olarak çalıştı. Vali için bahçeli bir villa tasarladı.

Leonardo anatomi, botanik, jeoloji (özellikle fosillerin oluşu) çalışmalarını yeniden başlattı. Doğa araştırmalarının tüm alanlarında oluşturduğu, çoğu kez bilimsel bir kesinlik gösteren çizimleriyle bilimsel resimlemenin de öncüsü oldu. 1513’te Roma’ya gitti. Olasılıkla burada son resmi Vaftizci Yahya’yı (Louvre) yaptı. 1717’de Kral I. François’ın çağrılısı olarak büyük ilgi göreceği Fransa’ya gitti. Kendisine ayrılan Cloux Şatosu’nda çoğunlukla bilimsel notlarını düzenleyerek, bazı mimarlık tasarımları üzerinde çalışarak yaşadı. Son yaratı evresinin en çarpıcı belgeleri olan Dünyanın Sonu (Windsor Castle, Krallık Koleksiyonu) konulu desenleri çizdi.

Leonardo da Vinci Resimli Sözleri

Bir ressam olarak Leonardo, klasik üslubu doruğuna ulaştırdı. Az sayıdaki eserleri, kendisinden sonraki zamanlarda en yüksek yetkinliğin örnekleri sayıldı. Leonardo Rönesans‘ın en çok yönlü kişiliğiydi. Bir doğa araştırıcısı olarak, araştırmaya ve deneye dayanan ansiklopedik bir bilgi kazanmaya çalıştı. Çağının çok ilerisinde olan geniş kapsamlı gözlemleri, doğal bilimlerinde sistemli biçimde betimleyici yönetimin başlangıcı sayılır. Aynı zaman uygulamalı mekanik alanında da elemanter makine bilgisinin öncüsüdür. Kuramsal başeseri olan Trattato della Pittura (Resim Üstüne İnceleme) tamamlanmamış biçimiyle 1651’de yayımlanabildi.


Leave A Reply