Phillips Eğrisi Nedir?

0
Advertisement

Phillips eğrisi nedir? İktisatta bir grafik anlatımı olan Phillips eğrisinin ne ile ilgili olduğu ve genel anlamda Phillips eğrisi hakkında bilgi.

Phillips Eğrisi

Phillips Eğrisi Nedir?

Phillips eğrisi, iktisatta, parasal ücretlerin değişim oranıyla işsizlik oranı arasındaki ilişkinin grafik anlatımı. A. W. Phillips 1958’de yayımladığı makalede İngiltere’de 1861-1957 arasındaki işsizlik oranlarıyla parasal ücretlerin değişim oranlarını bir grafik üzerinde gösterdi. İthalat fiyatlarında olağanüstü artışların görüldüğü yıllar dışında, parasal ücretlerin değişim oranının işsizlik düzeniyle açıklanabileceğini savundu. Geleneksel iktisat kuramında da öngörüldüğü gibi, işsizlik oranlarının düşük olduğu dönemlerde işverenler arasındaki rekabet nedeniyle nitelikli işgücüne ödenen ücretler yükselecektir. İşsizlik oranlarının yüksek olduğu dönemlerde ise parasal ücretlerdeki değişim oranı daha düşük olacaktır.

Phillips eğrisinin en önemli sonucu, belirli bir işsizlik oranının belli bir ücret artış oranına denk düştüğü görüşüne dayalı olarak, düşük işsizlik oranıyla düşük enflasyon oranı hedeflerinin aynı anda gerçekleşmeyeceğini öngörmesidir. Ama özellikle son yıllarda işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkinin istikrarsızlığına dikkat çeken bazı iktisatçılar, bu ilişkinin açıklanmasında Phillips eğrisinin yeterli bir araç olmadığını öne sürmüşlerdir. 1970’lerin başlarında birçok ülkede olduça yüksek işsizlik oranlarının parasal ücretlerdeki olağanüstü artışlarla birlikte görülmesi Phillips eğrisinin bir çözümleme aracı olarak önemini azaltmıştır.


Leave A Reply